Sonsuzluğun Sınırı / The Edge of Forever (Carl Sagan)

Standart

Carl Sagan (Cosmos) / The Edge Of Forever.

Pek az sayıda bilim adamı bilimin merak heyecan ve coşkusunu geniş kitlelere aktarmada Carl Sagan kadar başarılı olabilmiştir. Pulitzer Ödülü’ne sahip Sagan’ın, milyonların düş gücünü yakalama ve zor kavramları anlaşılır bir biçimde aktarabilme yetisi izleyiciler açından gerçek bir kazanımdır.

Bu belgesel dizisinde; Sevgili Carl Sagan bu hayali bizlere kendi sesinden ve kurgusundan aktarıyor..

Sonsuzluğun Sınırı / The Edge of Forever:

  1. The Edge of Forever Part One (Sonsuzluğun Sınırı Kısım 1)
  2. The Edge of Forever Part Two (Sonsuzluğun Sınırı Kısım 2)
  3. The Edge of Forever Part Three (Sonsuzluğun Sınırı Kısım 3)
  4. The Edge of Forever Part Four (Sonsuzluğun Sınırı Kısım 4)
  5. The Edge of Forever Part Five (Sonsuzluğun Sınırı Kısım 5)
Reklamlar