Hadislerin Sağlamlığı Üzerine Bir Analiz…

Standart

Bildiğiniz üzere müslümanlar hadislere çok önem verir. Hadis,  İslam’ın en güvenilir 2. kaynağıdır; İslam ilahiyatına göre.  Peki en güvenli kaynak olan Kur’an’ın bile değişme olasılığının büyük  olduğunu tarihsel olarak ortaya koymuşken, hadislerin üzerinde de durmak gerektiğini düşünüyorum.

“Hadis nedir?sorusu ile başlamak yerinde olacaktır.

Hadis, İslam dininde,  Muhammed’in değişik olaylar ve sorunlar karşısında inananları aydınlatmak, Kur’an’ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği iddia edilen sözler bütünüdür. İlk hadis kitabı, İmam Buhari tarafından oluşturulmuştur.

Kısacası hadis, Muhammed’in davranışları,  sözleri hakkında bilgi vermek amaçlı düzenlenmiş sözlere verilen isimdir.

Bir de, müslümanlar için önemli olan bir diğer şey, Kütünü Sitte’dir.  Ehli sünnet için en sağlam hadis kaynaklarına verilen genel isimidir.

Bu hadis kaynaklarının isimlerini aşağıda sıralıyorum;

1- Sahih-i Buhari ->İmam Buhari-Doğumu: 21 Temmuz 810 , Ölümü:31 Agustos 869
2- Sahih-i Müslim ->İmam Müslim-Doğumu: 820, Ölümü:872
3- Sünen-i Nesai-> İmam Nesâî-Doğumu :830, Ölümü:915-916
4- Sünen-i Tirmizi-> İmam Tirmizi-Doğumu: 815, 821 veya 824, Ölümü: 883, 888 veya 892
5- Sünen-i Ebu Davud ->Ebu Davud-Doğumu: 817-818, Ölümü: 889
6- Sünen-i İbn Mace-> İbn Mace-Doğumu:824, Ölümü:273

Şimdi bir analiz yapalım;

Görüldüğü gibi, sahih hadis kaynakları ve yazarlarının isimlerini verdim. Üstüne doğum yılları ve ölüm yıllarını da belirttim. Bildiğiniz üzere ve daha önce de belirtmiş olduğum üzere ilk sahih hadis kitabını ‘İmam Buhari’ yazmıştır.

Doğum ve ölüm yılı arasında ”veya” geçen kişilerin doğum ve ölüm yılları kesin olarak bilinmemektedir. Ondan dolayı bir çok tahmin var. Tuhaf olan yeri ise; Sahih hadis yazarının doğum ve ölüm yıllarının kesin olmayışı!


Gelelim can alıcı noktaya;

Sahih hadis kitapların yazarlarının doğum tarihlerine dikkat etmenizi istiyorum ve Muhammed’in ölüm yılını göz önünde bulundurarak bir daha göz atmanızı rica ediyorum.

Evet çok fark var değil mi?

Muhammed, 632’de öldü. İlk hadis kitabını yazan İmam Buhari, 810’da doğdu. Arasında yaklaşık 178 yıl fark var.

İmam Buhari’nin doğar doğmaz hadis kitabı yazmadığını göz önünde tutarsak aradaki farkın daha da artacağına vararız. Mesela İmam Buhari, 20 yaşında hadislerini yazmaya başlasa ve aynı yıl içinde bitirdiğini varsaysak… (Çok iyimserim gördüğünüz gibi)

Yani kısacası, en iyimser rakamla, ilk hadis kitabı, Muhammed’den yaklaşık 200 yıl sonra yazılmıştır ki, bunu en yakın ihtimalle ve iyimserlikle yazıyorum. Varın gerçekte nedir ,ne değildir siz düşünün. 200 yıldan fazla bir zaman sonra yazılmış hadisler.


Şimdi bu yazdıklarımın üstüne kısaca özetleyecek olursak;

1 – Sahih hadisler islam’ın en sağlam 2. kaynakları olarak kabul edilmesine karşın, yazılı hale getirilmeleri 200 yıldan fazla bir zaman sonra olmuştur.

Peki o zamana kadar nasıl gelmiştir hadisler(sözler)?

Sözlü olarak, nesilden nesile aktrılarak.

Şimdi soruyorum size : Sözle, nesilden nesile aktarılan bir söz, 200 yıl sonra ne derece sağlam kalabilir?

Mantıklı olarak cevap verirseniz;  kalamaz!

2 – Kur’an’ın çok büyük bir olasılıkla büyük bir kısmının değiştirilmiş olduğunu ve çağımızda Muhammed’in zamanından kalma orijinal bir Kur’an mushafı bulunmadığını daha önceki yazımda detaylı olarak anlatmıştım.

Şimdi ise islam’ın en sağlam ikinci kaynağı olarak kabul edilen hadislerin, çok, çok büyük bir ihtimalle sağlam olmadıklarını yazıyorum ve mantıklı bir kimse bunu kabul etmek zorundadır.

Peki soruyorum : O halde, İslam dini, sağlam temeller üzerine kurulu olan bir din midir ?

Kesinlikle hayır. Müslümanlar sürekli övünür;  “kur’an değiştirilmemiştir ama incil değiştirilmiştir” diye. Hayır, İncil ve Kur’an, her ikisi de çok büyük bir ihtimalle değiştirilmiştir. Çünkü ne orijinaller var, ne de orijinalinden kopya edilmiş 1. elden mushafları. Hiç biri yok. Üstelik, kur’an’ın değişmediğini iddia eden zihniyetin elinde 7.YY’dan kalma yüzlerce kur’an olması gerekirken, bir tane bile yoktur!

Sonuç : İslam sağlam kaynaklara dayanmayan bir dindir. Hinduizm’in Veda’sı -ki tarihin en eski kutsal metinidir- kur’an’dan daha sağlamdır.

İnancınızı sorgulayın!!!

-Okan-

—–

Kullanılan kaynaklar:

http://www.enfal.de/tirmizi.htm
http://www.enfal.de/ecdad66.htm
http://www.ebilge.com/8685/Hicri_takvim_ile_miladi_takvimin_arasinda_kac_gun_fark_vardir.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/KC3BCtC3BCb-i_sitte

Reklamlar