Rüyalar ve Dualar gerçekleşir mi?

Standart

Genellikle mucize iddiaları, duaların kabul olmasından tutun büyülerin/muskaların işe yaramasına kadar çok sayıda mistik iddiaya dayanır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Annem kanser olmuştu, doktorlar bunun üzerine onun asla iyileşmeyeceğini söylemişlerdi. Kurtulmasının neredeyse olanaksız olduğu bu hastalıktan, dualarımız sayesinde kurtuldu.

Sihir ve büyü ile ilgili şöyle bir mucize iddiası da öne sürülebilir:

Yeni kiraladığımız ev ilk başta gözüme güzel gözükmüştü. Fakat o eve geldikten sonra başıma bir sürü talihsizlik geldi. İşimden kovuldum, sevgilimden ayrıldım… Yaşayabileceğim en kötü anları yaşadığımı diyebilirim. Sonra evi inceleyince evin içinde muska buldum… Böyle bir mucizevî olaydan sonra inançsız olmam imkânsız…

Bunun dışında rüyaya dayalı mucize iddialarından birine şu şekilde bir örnek verilebilir:

Ablamın uzun yıllar boyunca çocuğu olmuyordu. Bir gün rüyamda bebek sesi duydum, O sese yaklaşınca yeni doğmuş bir bebek olduğunu anladım. Bir hafta sonra da ablamın hamile olduğunu öğrendik. Bu tesadüf olamaz, muhakkak bir mucize olmalı.

Buna benzer iddiaların ardı arkası kesilmez. Hepsinin temel noktası, hatalı ilişki kurmanın sonucu olarak ‘mucize’ diye ortaya atılmış olmalarıdır. Dualarda, batıl inançlarda ve kişisel hayatımızda deneyimlediğimiz onca olayda düştüğümüz bir mantık hatası var. Aslında birbirleriyle bağlantılı olmayan iki olay, sırf bizlerin bazı şeyleri birbirleriyle bağlantılı olduğu fikrinde genel bir kanıya sahip olmamızdan dolayı birbirleriyle bağlantılı gibi durabilirler. Konu ile bağlantı kurmadan önce ‘olaylar arasında ilişki kurmanın evriminden’ söz etmek istiyorum.

Çok eski zamanlarda, henüz medeniyetler oluşmadan önce yaşayan iki insanı gözünüzün önüne getirin. Herhangi bir sebeple otların arkasından hışırtı sesleri geldiğini varsayalım. Bu hışırtı seslerinin ardından bu insanlardan birinin vahşi hayvanlarla ses arasında ilişki kurduğunu ve doğal olarak oradan kaçtığını; ikinci bireyin ise böyle bir ilişki kurmadığını ve o yerde kalmaya devam ettiğini tahayyül edersek ilişki kuran bireyin hayatta kalma şansının daha yüksek olduğunu anlayabiliriz. Bu durumda, atalarımızın ilişki kurma yönünde evrim geçirmiş olduğunu düşünmek ve bu sebeple ilişki kuran bir beyne sahip olduğumuzu savunmak tutarlı hale gelir. Ne var ki kurulan ilişkiler her zaman doğru olmayabilir. Örneğin çalı sesleri ile vahşi hayvanlar arasında ilişki kuranın yaşama şansı daha yüksek olsa da kurduğu ilişki hatalı olabilir. Bu durumda beynimizin kurduğu her ilişkiyi gözü kapalı kabul etmemiz gerekiyor. Bu durumda kurulan ilişkiyi, yeterli bir deneme-yanılma sürecinden geçirdikten sonra, yüksek yargılama gücümüzün etkisiyle sorgulamamız gerekmektedir. Dua ile gerçekleşen olay arasında kurulan ilişki, mutlak doğru bir sonucu vermeyebilir. Aynısı rüya ve mucize, muska ve kötülük ilişkileri için de geçerlidir.

Aslında birbirleriyle alakası olmayan iki olay, bizim ilişki kurma eğilimimizden ve birinin diğerinden sonra gerçekleşmesinden dolayı birbirleriyle bağlantılı gibi durabilir. Örneğin dua ettikten sonra duada bahsettiğimiz olayın gerçekleşmesi bizi ‘Dua ettiğim için bu olayı yaşadım’ düşüncesine yöneltebilir. Aslında dua eylemi ile bağlantısı olmayan bir olay gerçeklemiştir. Ama ilişki kurma yetimiz bu iki olay arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu düşündürmüştür. Burada ‘Post hoc ergo propter hoc’ olarak bilinen mantık hatasına düşülür. Bu deyimi ‘Bundan sonra o halde bunun sebebiyle’ olarak çevirmemiz mümkün. Mantık hatası ise şu şekilde işler:

1- (A) olayı gerçekleşti
2- (A) olayından sonra (B) olayı gerçekleşti.
3- O halde (A) olayı, (B) olayının sebebidir.

(B) olayının (A) olayından önce gerçeklemiş olması, (B)’nin (A) sebebiyle olduğunu göstermez. Bunun iddia edilebilmesi için (A) olayı ile (B) olayı arasında doğrudan bir ilişki kurulmalıdır. Birbirleriyle bağlantısız olan herhangi iki olay düşünün. Örneğin kitabınızı kaybetmiş olun(A olayı) ve tam bu sırada arkadaşınız kapınızı çalsın(B olayı). Bu iki olayın arka arkaya gerçekleşmiş olması, bu iki olay arasında doğrudan bağlantı olduğunu göstermeyecektir. Kitabınızı kaybetmeniz ile arkadaşınızın sizi ziyarete gelmiş olması bağlantısız olaylardır ve bu ikisinin arka arkaya gelmesi elbette tesadüftür. Tesadüf derken şunu kastediyorum: o an kitabınızı kaybetmemiş olabilirdiniz ve arkadaşınız sizi ziyaret etmiş olabilirdi; o an kitabınızı kaybetmiş olabilirdiniz ama arkadaşınız sizi ziyaret etmiyor olabilirdi. Şimdi (A) olayı yerine ‘dua etme’ eylemini (B) olayı yerine de ‘duada bahsi geçen olayın gerçekleşmesi’ ifadesini koyun veya (A) olayı için ‘rüya görme’ (B) olayı için ‘mucizevî gerçekleşme’ ifadelerini yerleştirin. Tüm bunlar birbirleriyle bağlantısız olan farklı iki olayı bağlantılı gibi görme eğiliminden kaynaklanmaktadır. Dua etmeseniz de o olay gerçekleşecektir, rüyayı görmemiş olsaydınız da ablanız hamile kalacaktır/kalmayacaktır, evinizde muska olmasaydı da başınıza kötü olaylar gelecektir/gelmeyecektir. Bu olaylar arasında bağlantı olmadığı açıktır. Zira aynı şekilde o olayın tersi için dua etmiş olsaydınız, duanız gerçekleşmeyecekti. Farklı bir rüya görmüş olsaydınız, rüyanız gerçekleşmeyecekti. İki olayın bağlantılı olmadığını düşünmemiz için görmemiz gereken her şeyi dua/büyü/rüya olaylarında görmekteyiz. Bu durumda doğal olarak ‘post hoc ergo propter hoc’ mantık hatasına düşüldüğü savunulmalıdır. Bunun dışında dua etme ile duanın gerçekleşmesi arasında kurulan bağlantı kara kedi görme ve başınıza kötü bir olay gelme; merdivenin altından geçme ve bir akrabanın ölüm haberini duyma gibi batıl inançlarda da rastlanmaktadır.

Birbiriyle bağlantısız ama biri diğerinden sonra gelen iki olay düşünelim: örneğin bir gökdelenden aşağıya doğru taş bıraktığınızı, taşı bırakmadan önce ‘Taş, düşmeni emrediyorum’ dediğinizi varsayalım. Bu iki olay arasında bağlantı olup olmadığını test etmek için şunları yapabiliriz:

1- Taşı bıraktığınızda fakat ‘Düşmeni emrediyorum’ demediğinizde taşın düştüğü en az bir durum varsa
2- Taşı bıraktığınızda ve ‘Düşmeni emrediyorum’ dediğinizde taşın düşmediği en az bir durum varsa

…taşın düşmesi ile sizin sözünüz arasında bir bağlantı yok demektir. Dikkat edilecektir ki taş bırakıldığında sözler söylenmese bile taş düşecektir. Aşağıdan yüksek bir hava akımı verildiğini ve bu akımın yarattığı basıncın, taşa uygulanan yer çekimi kuvvetinden daha yüksek olduğunu varsayalım. Bu koşullar altında taş bırakılsa ve sözler söylense bile taş düşmeyecektir. Bu durumda iki koşulu da görmemizden kaynaklanarak, taş ile söz arasında doğrudan bir ilişki olmadığını anlayabiliriz. Aynı uygulamayı muska-kötülükle karşılaşma ilişkisi için düşünelim:

1- Muskanın olmadığı fakat başa kötülük gelen en az bir durum varsa
2- Muskanın olduğu fakat ciddi kötü durumlarla karşılaşılmadığı en az bir durum varsa

…muska ile yaşanan olay arasında doğrudan bir ilişki olmadığını anlayabiliriz. İki duruma da oldukça rastlanıldığı şüphe götürmez şekilde doğrudur. Muskanın olduğu durumlarda başınıza iyi şeyler de gelebilir; muskanın olmadığı durumlarda başınıza kötü şeyler de gelebilir. Aynı şey dua-iyileşme, rüya-gerçekleşme gibi bağlantılı sanılan ilişkilerde de geçerliliğini sürdürür.

Bunun dışında bahsettiğimiz dua/büyü/rüya mucizelerine dair küçük bir olasılık hesaplaması yaparsak bahsettiğim natüralist açıklamanın tutarlılığı gözler önüne gelecektir. Bir gün içinde milyarlarca insan rüya görür; bir gün içerisinde milyarlarca olay yaşanır. Bu milyarlarca rüyanın bazılarının gerçekleşmiş olması şaşılası bir durum mudur? Yüzlerce muska/büyü arasından bazılarının tutmuş olması şaşırılması gereken bir olay mıdır? İşin en dini içerikli olanını, duaları düşündüğümüzde; her gün hastanelerde binlerce, on binlerce, yüz binlerce hasta bulunur. Bu hastaların ailelerinde muhakkak dini bütün insanlar vardır ve bu hastalar için dua edecektirler. Bu hastalardan bazıları, doğal olarak, iyileşecektir. Fakat doktorların zorlu süreçleri, çabaları bir kenara atılarak bu iyileşmenin sebebi olarak dualar gösterilir. Bu tavır oldukça ukalaca bir tavırdır. Bunun dışında, iyileşmeyen o kadar hasta içerisinde iyileşenlerin ailelerinin duaları bu kadar önemsemeleri takdire şayandır. Bahsetmeye çalıştığım şey, görülen milyarlarca rüyadan gerçekleşmeyenlerin bir çöpe atılıp gerçekleşenlerin mucize olarak görülmesi; edilen onlarca duanın gerçekleşenleri mucize olarak görülürken gerçekleşmeyen sayısız duanın unutulması; yapılan büyüler arasında gerçekleşmeyenlerinin hafızadan silinirken gerçekleşenlerin büyütülerek göz önünde bulundurulması yalnızca algıda seçiciliktir. Buradan herhangi bir açıklama çıkmayacaktır.

Tüm bunları bir kenara bırakacak olursak olanak sınırlarının biraz dışına çıkıldığında duaların/büyülerin/rüyaların etkisiz olduğunu anlamamız kolaylaşacaktır. Nelly Karpova ile evlenmek için dua etmeyi deneyin; İstanbul’da iken beş dakika sonra New York’ta olmak için büyü yaptırın… Yüksek ihtimalle bunlar gerçekleşmeyecektir. Durum böyle olunca, fizik kurallarının biraz dışına çıkıldığında Tanrı’nın bu olaylara müdahale etmediğini düşünüyorsak fizik kuralları dâhilindeki olaylar için de Tanrı’nın doğal bir müdahalede bulunduğunu söylememiz için yeterli bir sebep yoktur.

Reklamlar

Rüyalar ve Dualar gerçekleşir mi?’ için 27 yanıt

 1. Bahadir

  Dua’yi ruya ve buyu ile ayni anlamda tutmaniz zaten baslibasina bir yanlistir.
  Yapragin agactan dusmesine bile “ilim” diyen Kuran’da safsatalara yer yoktur ve bu yuzdende fal ve buyuyu yasaklamistir.
  Kuran’a bakildiginda asla “armut piş agzima düş” tarzi bir dua mekanizmasinin olmadigi da gozukur. Yani kisinin hicbir faaliyette bulunmadan yalnizca dua etmesi sonucunda duasina ulasmasi pek mumkun degildir Kuran mantiginda da.
  Ruya konusu ise hala bilimin ugrastigi bir konudur, benim de basima gerceklesen ruyalar geldi ancak bu her gorulen ruyanin gercek olacagi anlamina gelmiyor tabi ki. Ruya’nin ne oldugu konusunda sadece teoriler var su anda bilindigi uzere.

  • Dua’yı, söylediğin üzere diğer iki kavram ile bir yargılamada bulunmuyoruz. Sanırım makaleyi okurken detayları atlamış olabilirsin. Lütfen tekrar okuyup yorum yapabilir misiniz?
   Saygılarımla

 2. selahattin

  Savasta ok ile disari cikan bir gozu yerine takmadina na diyeceksin. Bir agaci cagirinca gelmesi ne olacak. Parmaklarindan sularin akmasi ve butun ordunun icmesi ne olacak. Bir gecede kuduse gelip gitmedini izah edin

 3. yaşanmiş olay

  Ahmet ben bu yaziya bu sitede bir yerlerde cevap vermistim ara bul. Birine borc taktigin zaman ote dunyada verecek hicbirseyin yoksa karsindakinin gunahlarindan yuklenirsin. O alacağini almis olur sen birde onun ateşiyle yanarsin.
  Şoyle diyelim kainatin tesadufen olduğunu soyleyenlere cevap olsun. İstanbuldan ankaraya giden otobuse bindik. Söforde senin gibi tesadufcu birisi. Kainat kendi kendine oldu diyor. Cenneti cehennemi yalanliyor.
  Denmezmi ona madem hersey tesadufe bağli cekil otobusun direksiyonundan koltuğuda boşalt, otobus tesadufen kendi kendine gitsin istanbuldan Ankaraya. Mumkunmu bu.
  Bakin gençlik yillarimda boyle orada burada zirvalayan ateistlerin iddialarina karsilik kurani kerimi tamamen okudum ne olup bittiğini anlamak için. Hak yazgisi olduğu bellide yinede kesin delil istiyorum. Yarabbi ne olursa olsun varliğina kesin bir delil goster diyordum.
  1995 Agustos sonunda olmali. Gebze cumakoyundeyim bir ışim için. Muthis bir yagmur bastirdi. Gokgurultusu şimşekler birbirarkasina geliyor. Aşagidaki ayet geldi aklima
  – O size şimşeği korku ve umut olarak gösteren, (yağmur yüklü) ağırlaşmış bulutları (inşa edip) ortaya çıkarandır. Gökgürültüsü O’nu hamd ile, tesbih eder
  Hani hiç korkmadim diye düşündüğum bir sirada muthiş bir gokgurultusuyle karişik yakinlara bir yere düşen bir yildirimin korkusuyla ayaklarim yerden kesildi. Ömrumde hiç o kadar korktuğumu bilmiyorum. Tamam dedim yuce Allah benim düşunceme aninda cevap gönderdi. Kesin delil idi bu benim için. Daha sonralari daha baska delillerde yağdi. İnkar edenler bence birseyleri bilerek inkar ediyorlar.

  • ruyalar gerçekleşir

   Birkaç gun once sabah gazetesinde yayinlandi. Bayan öğretmenin birine bayan arkadasi telefon ediyor. Senin ruyamda meme kanseri oldugunu gordum diyor. O oğretmen doktora gorunuyor gerçektende meme kanseri olmuş. Tedaviye başliyor. Yani ruya gerçege dönuştü..
   ……
   Piri reis 1513 te guney amerikanin haritasini çiziyor. O yoreye ait insan ve değişik hayvan goruntulerinde yer veriyor haritada. Bilinmeyen bolgelerini doğru çiziyor piri reis Guney amerikanin. oralar portekizliler tarafindan bulunali 13 yil olmuş. Bilgilerin doğruluğu anlaşilinca piri reise nereden buldun bunlari diyorlar. Bilimle ilimle izahi yoktur evliyalik işidir diyor. Nasil diyeceksiniz. Evliya Allahtan istiyor bilgiyi. Ruyasinda oralarda uçurulup olan biten ne varsa gosteriliyor. Bilgiler o sebeple doğruymuş. Piri reisin kendi açiklamasi.
   O zaman amerikayi muslumanlar ne diye bulmadi diyorsaniz. Peygamberimiz 1400 sene evvel 5000 sahabiyi dunyanin her yerine gonderdi islami oğretip yaysinlar diye. Amerikada vardi gidilen yerler arasinda. Esresiz ustunsuz yazilar bulundu amerikada bir mağarada hz osman donemine kadar kullanilan. Amerikada 9. Asra ait semerkant paralati bulunuyor yol yapim çalişmalari sirasinda. Mağaralarda Allah muhammed yaziari vs. 1000 sene evvelin bilimadami biruni amerika kitasinin haritasini çizmiş. 1233 te cengiz hanliğinin kuvvetlerinden kaçan bazi turk boylarinin bering boğazi yoluyla amerikaya geçip yerleştiğini yazdi tarih kitaplari. Muslumanlar işgalci ve katliamci değil. O sebeple varliklari yerlileri pek etkilememiş.
   1953 te konyada çocuk babasina ruyamda piyangoda buyuk ikramiye vurdu deyip bilet aldiriyor. O bilete en buyuk ikramiye vuruyor. Gazete arşivlerinde var. Özgur sitede açik bilgileriyle yazmiştim.
   Dualarda kabul ancak zaman alir oyle birdenbire olmaz. Olmayacak duada istenmez. Kişiye hayri dokunmayacak zarar verecekse kabul olmamasi daha doğrudur.

 4. Ziyaretçi..........

  İslam’ı araştirmadan Islam’a laf atıyorsunuz. Islam’da muska sihir fal büyüden fayda beklemek günahtir. Bununla ilgili pek çok ayette var. Muska gibi şeyler İslam’ı çıkar için kullanan sahte hocalarin uydurmasidir. Istersen Kuran meali oku veya arastir sizde bunun günah oldugunu anlicaksiniz.

 5. rüyaya muthiş örnekleme

  Şimdi beyaz tvde sanatci nihat doğan anlatti. 2011 de sorvayir adasinda iken namazlarinida kilarmiş. Gece ruya görüyor. Agaçlar bitkiler ruzgar daha ne varsa hu çekiyor. Turkiyeye geldim hu nun anlamini sordum Allah demekmiş dedi. Sonra ayette gördüm canli cansiz herşey Allahi zikreder deniyor dedi. Kopekler ezanda ulumuyor huluyor dedi.
  Biz kaç sefer yazdik hayvanlar Allahi ve Allaha ibadet etmeyi biliyor diye. Ezanda köpeklerin ibadet ettiğini kaç sefer belirttik. Bir ramazanda sefer sahura kalktim. Camdan dişari bakiyorum. Kopek davulcuyu gördü o daha davul çalmadan havlamaya başladi. Sokak köpeğiydi. Davulcunun amacini biliyor hemen otomatikman yardima geçti. Kedi mırlamasinda çikan sözlerin Allahin anılmasindan başka birşey olmadiğini takvim yaprağinda okumuştum. Rahman benzeri bir söylem ile Allahin bir adini anarlarmiş.

 6. istihare ruyasi

  Kardeşim iş aliyordu yazin. Fabrika inşaati. Bizimkilere istihareye yat bakiver nasil olacak dedi. Bizden birisi duasini yaparak uykusuna yatti bakti. Düşmanlik gözüküyor dedi. Uyardi kardeşimi düşmanlik yapacaklar diye. Kardeşim yinede işi aldi. Almazsa o fabrikatör bir daha iş vermez kardeşime. Yeni bir iş daha verecekmiş ya her neyse. Ruya çiktimi ona bakalim.
  Bir sefer ben orada beklerken oldu hirsizlik ben çozdüm olayi, hirsizlar içeriden. kardeşimde bir ay takibini yapti. Benim verdiğim bilgiler birebir doğru çikinca hepsini birden atti. Çok geçmedi ben başka tarafa geçtim. Orayi bekleyen değişti. Yine hirsizlik oldu. O bekci çozemedi olayi. Sonra bir gece ben varken bir daha geldiler baktilar tedbir çok fazla. İşleri olmayacak çekip gittiler.
  Ama ruyada görülen düşmanlikta çikmiş oldu.

 7. istihane ruyasi üzerine

  Bahsettiğimiz ruyanin adı istihane imiş. Ben herşeyi bilemiyorum tabiiki. Bu ruyayi herkes göremiyor. Yüce Allahin yolunda olacak kimse. Çok dindar yada sirati mustakim yolunda. Bu ruyayi falciliğa benzetenlere cevabini verelim. Herkese görünmediği yani herkesin duasinin kabul olmadiği gerçeği, para alinarak bakilirsa iş şeytanliği döner, dinde sakata girilir. Birde Allahin izniyle, Allah isterse gostermez.
  Bizde bakan sadece kendi insanimiz için bakiyor. Benim yeğen evlenecek nişanlandiği zaman, bakiliyor hacet namazi kilinarak hayirli olacakmi diye. Bunun cevabindan kaçildi. Sebep bozguncu olmamak adina. Çunkü sen oyle dediğin için böyle oldu denir. Suç atilir ruyayi bakana.
  Sonuç gorulduğu halde cevabindan kaçildi. Sebep evlilik kaderde yazilmiş söylesede gerçekleşecek. Oluyor evlilik. Bir sure duzgun gitmiş işler. Öyle gozukuyor. Damat evlilik öncesi verdiği hiçbir sözü tutmuyor. Birde bizim yeğeni işinden ayirip annesine hizmetci yapmaya uğraşiyor. Meğerse çok kavgalar olmuş. Boşandilar.
  Ruya şoyleymiş evlilikte hergun kavga oluyor.
  Dişaridan gelen için bakarmi. Biz asla izin vermeyiz boyle bir şeye. Kendi aramizda can kan bir olan insanlara.
  ……
  Fal şu oluyor. Annemin genç kizliği döneminde köyde iken yörük kizi geliyor annemlerle sohbete. annem şakasina yörük kizina gel kiz falina bakayim diyor. Guya kizin avucunda ne gorduyse onu soyluyor. Halbuki 500-600 nufuslu köyde herkes herşeyi biliyor zaten. Bildiği şeyleri söyluyor o sebeple. Tabiiki bildiği için her söylediğide doğru çikiyor. Şakaşina bakmiş. Para alsa haram olur.
  O kadin ta 2000 li yillarda geldi anneme her dedigi çikiyor diye fal bakitmaya. Annem ben falci değilim. Senin herşeyin zaten biliniyordu köy yerinde biz sana şaka yaptik diye cevap veriyor.

 8. ismail

  2004 yilinin ocak ayi. Gece ruyamda dukkanimin arkasini patlatmiş birisi soyuyor. Neyse uyandik ruyadir dedik. Babamin benim işyerinin tamda arkasinda kiralik evi var. Birisi geldi kiralamaya. 1. 5. 66 li adam. Babam verdi evi. Adam daha ilk gunden yarin vereceğim deyip borç aldi benden. İşyerinde ben yokkende veresiye yapmiş epeyde yüklü. Amca oğluna dedim doğru birine benzemiyor tetik ol. Meğer onuda çarpmiş. Adamin ağzindan kaçirdigi bir sozden babami 300 lira çarptiğina uyandim. Bakkala sordum ondanda para istemiş alamamiş. Akşam adam yokken girdim eve. Eşya yok daha boş, içkişişeleri var. Tamam dedim gorduğum ruya bu şeytana çikti. Kaldiği işyerini buldum oradaki komşularida çarpmiş kiminide çarpmaya kalkmiş. Evi vermekten vazgeçtik kovduk adami. Ruyayla uyanmasaydik dahakaç kişiyi ne kadar çarpacaği belli değil. Ama öncesinde daha hiçbir şey olmamişken ruyayla uyarilmişiz. Uyaran kim. Yuce Allah.
  Adam gitti. Defteri evde kalmiş.hep kadinlara ait telefonlar.onlarcasi. adam tam şeytanmiş.

 9. muhammed

  Sihir ve büyü ile ilgili şöyle bir mucize iddiasıda öne sürülebilir: (diyorsunuz)

  ”Büyü ve nazarın tesirine inanmak,” Kur’an’ı ve İslamı bir inanç değildir.Halkın bu inancı ne kur’an’a,ne de sahih hadislere dayanmaktadır.Bunlar öteden beri halklar arasında var olan hurafeler ve yalnış inanışlardır.Sihirin,nazarın ve muskaların hiçbir tesiri de yoktur.Hatta hz.Peygamber muska,tılsım,nazar boncuğu vb.nin tesirine inanarak bunları takmanın şirk olduğunu açıkça belirtmiştir.Ayrıca islama göre Rüyaların da hiçbir değeri yoktur ve rüyalara itibar edilemez,rüyalarla amel edilemez.

  Aşağıdaki metinde de muska vb.ile ilgili detaylı bir açıklama vardır.

  من علق تميمة فقد أشرك ؟
  هذا الحديث ورد باللفظ الآتي: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة والشرك))[1] رواه أحمد وأبو داود، والتمائم شيء يُعلق على الأولاد عن العين وهي ما تسمى عند بعض الناس بالجوامع والحجب والحروز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له))[2]، وفي رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك))؛ والعلة في كون تعليق التمائم من الشرك هي – والله أعلم -: أن من علقها سيعتقد فيها النفع ويميل إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها، ويضعف توكله على الله وحده، وكل ذلك كافٍ في إنكارها والتحذير منها، وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغني عن التمائم وانصراف الرغبة عن الله إلى غيره شرك به، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
  وتعليق التمائم يعتبر من الشرك الأصغر ما لم يعتقد معلّقها بأنها تدفع عنه الضرر بذاتها دون الله، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد صار تعليقها شركاً أكبر.
  [1] أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 3433، وأبو داود في كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، برقم 3385.
  [2] أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم 16781.
  Ayrıca,
  1- إن الرقى والتمائم والتولة والشرك

  Yukarıdaki hadis’e göre ‘’Okuyup üflemek,nazar veya korunmak için takılan muska,tılsım,boncuk vb.ile ya da kadın ve erkeği birbirine sevdirme gibi yapılan işlerin tümü şirkle aynı katagoridedir Yani bunları yapmak ve tesirlerine inanmak şirktir. (ibni Mesud Resulullahtan bunu duyduğunu rivayet ediyor.)

  2-]، وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك

  Başka bir rivayete ‘’Tesirine inanarak muska,tılsım vb.buncuk gibi şeyleri takan Allah’a şirk koşmuştur.’’ deniliyor.

  İşte görüldüğü gibi,sihir,büyü yapmak,nazar ya da korunmak için muska,tılsım,boncuk gibi şeyleri takmak ya da okuyup üflemek gibi şeylerin islamda asla yeri yoktur ve bunlar şirkle eşdeğer olarak kabul edilmiş birer hurafelerdir.

  Saygılar.

 10. ismail

  Osman gazi gençliginde misafir kaldiği bir evde duvarda asili Kurâni Kerimi goruyor. Türkce çeviriydi belliki Kurani Kerim. Uyumuyor sabaha kadar okuyor Kurani kerimi. Baştan sona. Haktan oldugunu anliyor buyuk hayranlikla. Tabiiki öncesindede müsluman ama okumamiş turkce çeviriyi demekki.
  Sonra uyuyakaliyor. Melekler kendisini ruyasinda devlet ile mujdeliyor. Gögsunden bir agaç çikiyor osmangazinin, bütün dunyaya yayiliyor. Osmanli çinaridir bu. Osmanli devletinin kurulma çabasi böylece başliyor. Meydan larusta gormüs olmaliyim meleklerin bu mujdeyi ruyayla verdiği açikca yaziyordu. Akli melekedir buradaki melekler. Haberi onlarla gönderende yuce Allah.
  Tabiiki Osmangazi peygamber değildir. Ama bu bilgide yanliş degil. Neyi ne kadar biliyoruz.

 11. ismail

  Bu olay 1915 çanakkale savaşlari sirasinda geçiyor 16 mart 2017 de yenişafak gazetesinden Aydin unal yazmiş. Şehit Ramazanin babasi anlatiyor. Aliyorum buraya.
  ” Birgün yaza yakin İstanbulda sicaklik buyuktu. Ben Bayezit merkezinde tatlici dukkanimda tezgahin arkasinda çalişiyordum. Dükkan kapisinda bir kişi durdu ve güneşin ışığini engelledi. O kişinin suretini göremedim. Dükkana girdi. Gördümki üzerinde zabit kiyafeti vardi. O zaman ayaklarim kesildi. Oğlum Ramazan askerdedir. Üç aydir ondan haber alamadik. Biliyorumki Çanakkale ve çevresindedir. Zabit sordu. Sana Ramazan ne düşer. Oğlumdur dedim. Ve zabitin gozlerindeki yaşi gördüm. Anladimki Ramazan şehit düşmüştür. Sabir amca sabir şehitler ölmez, ne mutlu sana şehit oğlun var dedi. Sonra cebinden kahverengi bir bez çikardi ve bana uzatti. Sariği tanidim. Ramazanindi. İşte o zaman oh be evlat diye ağlamaya başlamiştim. Emine kimdi? Diye sordu zabit, nişanlisidir dedim. Can verirken Emineyi çok andi Emine beklemesin dedi, siz Emineye söylersiniz. Bu ruyayi nişanlisi Emine üç kez ust uste gormüş, korkmuş anlatamamişti.”
  Gorülduğu üzere Ramazanin en çok sevdiği ve onu en çok seven kim ise Ramazanin durumu aninda hemde uç kere ust uste haber veriliyor. Buna ancak Allahin gucu ve kudreti yeter, Başkada izahi yoktur.

 12. billur sexi galiba mı ne

  şincik gözel atayis qardaşlarım…dünya denen gezegende 7. buçuk milyar insan var diğer canlıları saymak mümkün değil… bunun en az 1 milyarının . nonteist olduğu bir gerçektir. ki bence daha fazlası… bende bir nonteistim.. şimdiye kadar duyduğum araştırdığım hiç bir din ve felsefede doğru düzgün bir mantık bulamadım… hele de güya 3 semavi din aman yarabbi tam bi felaket ..bunları çoktaaaan es geçtik…. şimdi bence.. nonteizm in bir kitabı olmalı.. bu kitabda ilk cümle ( oku anla araştır bil öğren ) olmalı çocuklara tecavüz etmeyin çok çocuk yapmak marifet değil . kendi inancını başkasına zorla kakalama ağaçları kesme insan ve hayvan öldürme.. karşılıklı rıza olmadan hiç bi şey yapma kul hakkı yeme…. heryeri beton yapma çevreyi kirletme…. bağırma küfür etme. din dil ırk ayrımı yapma.. kimseyi küçümseme…… dünya nüfusu kontrol altına alınmalı….. metropllere gerek olmamalı… sapıklar psikopatlar katiller kesinlikle halkın içine salınmamalı… ya idam yada tecrit edilmiş okyanusda bi adaya atılmalılar… en azından uzun bi süre çare olur…. devletler kalkmalı dünyada zorunlu ortak bi dil olmalı… .. evrenin daha milyarlarca yıl ömrü var belki böylece insanlık az da olsa düzelir . şuan büyük bir kaosa doğru gidiyoruz…

 13. ismail

  Nonteizm, çoğu zaman dinsizlik anlamına gelen bir kelime olarak kullanmışsa da sadece ateistleri, agnostikleri ve agnostik ateistleri tanımlar. Anlamı en azından ‘teist’ olmamak yani bir tanrının var olup insanlara müdahale ettiğine inanmamak demektir.
  sen önce kendin ile çelişmeyi bırak.
  kuran okuyla başlar zaten. inanmayan batıda eşcinsel evlilikler serbest. almanyadada ve orada turk çocuklarına el koyup boyle ailelere verebilecekler. söylede tecavuz etmesinler. karıkoca evlenip tek çocuk yapıyor yetişiyor çocuk. hıyarın biri öldürüyor. kadının yaşı geçmiş artık çocuğu olmuyor. yada ege bölgesinde oldu iki çocuklu aile kadın tüpleri bağlatmış çocuklar kazada öldü buyur çare üret. az çocuk yapanlar evlerine hayvan tıkıyor. hiç ağaç kesmedin bina nasıl yapılacak, keyfi tabi hoş değil. hayvanları öldürme derken kaplumbağanın 120 yıl ömru var.120 ayı dolmadan başka hayvanlar öldürüyor. çoğu hayvan çeyrek ömür bile yaşamıyor. katilleri hep hayvan. birde insanda öldürüyorlar. mal, davarı tavuğu salacan kurtlar ayılar bayram yapsın. çevreyi kirletmeki çöpcüler aç kalsın. kirlenmek güzeldir reklamı bile vr tvde.din ayrımı yapma derken biz savunmadayız.din olmasın diyen sensin. birde kul?????? hakkından bahsediyon.karşılıklı rıza olsada toplumun rızası yoksa Allahın rızasıda yok demektir. dunya nufusunu islam düşmanları kendilerinde kürtaj yollu islamıda iç savaşla kontrol altında tutuyor.olduğu kadar kimse kimseye zorla kilit vuramıyor. sapıklar katiller derken millette zaten klonlamayla çoğaltıyor her kapının önüne bikaçtane koyuyordu. devletler kalksın kim kime ne yapabilirse olsun. akıllı birileri yazı yazsın şuraya.

 14. ...........

  Bir kişi düşünün hastalaniyor. Ateşi 40 in üzerine çikiyor. Hastaneye zor yetiştiriyorlar. Bu durum sonraki zamanlarda misal bir ay sonra tekrar ediyor. Ayağa kalksa bile rengi sararip soluyor. Yuruyemiyor doğru düzgün. Kilolarinin yuzde yirmisi gidiyor. Konuşmasi nefes almasi bozuluyor. Doktorlar düzelecek diyemiyorlar. Herkes artik ölecek gözüyle bakiyor. Bir kişi diyorki hastamiz iyileşecek. Doktorlarin diyemediğini söylüyor. Nereden bildiğini soruyorlar oda söylüyor. Rüyamda bir karton gördüm ve ona bir tekme attim. Uyandim rüyanin tabirine baktim. Ölümcül hastaniz var iyileşecek yaziyordu diyor. Sonraki aylarda butun doktorlar ayni şekilde konuşmaya başladi. Doktorlara güvenilmeyip ayri ayri proflara gösterildi sonuçlar. Cevap İyileşiyor ölümcul bir durum yok. O hasta ayağa kalkti. Konuşma ve solunum duzeldi. Geziyor. Kilolarinida son gramlarina kadar aldi.
  Rüyalar Allahtandir. İlk haberi Allah vermiş görüldüğü üzere.
  ………..
  Malum 17 ağustos depremininyildönumünu yeni gectik.
  ‘’ O ülkenin insanları günahtan sakınsalardı, elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, bizde ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik.’’
  ( A’raf : 96 )
  Depremde evlerin ustlerine kaçin. Masa altlarina, dolap içlerine, kapi kirişlerine saklanin derler ya hikaye bunlar.
  Ben 17 ağustos 1999 tarihli 7.4 şiddetindeki marmara depremine ayak ustu iken yakalandim. Kesinlikle deprem bitene kadar hiç bir şekilde yerinden kimildayamiyor insan. Deprem bitecek ondan sonra kaçmaya çalişacaksin. Bina tepene çökmediyse.
  Ayettede yakalayiverdik deniyor. Kim nereye kaçacak. Hitap yüce Allaha ait.
  İnsan yazmasi diyenler arabistanin deprem bolgelerine ne kadar uzak olduğunu ve oralarda deprem olmadiği gerçeğini bilmezden geliyor öyle değilmi.
  İnkar edenler kendilerine yazik ediyor. Bilerek ve kasten inkar ediyorlar.
  ………..
  Bu yorumu meraklinin güncesinede yazdim . Denetim bahanesi. Koymayacak. Doğru olduğunu biliyor. Benim yalan söylemeyeceğimide. O kasten edenlerden.

 15. ismail

  Amcamin oğlunun ilk 3 sene çocuğu olmadi. 3 senenin sonunda bir erkek evladi oldu. Dayimin amcasi erken öldüğü için ondan aldiği evlatliğininda 3 sene kadar çocuğu olmadi. 3 senenin sonunda oldu. Sonradan her ikisininde başka çocuklarida oldu. Her ikiside tedavi görmüşlerdi. Rüyalari vardir yoktur bilmem.’Bu çocuklar başkalarindan demiyeceksiniz herhalde. Hiç kimse başkasindan çocuk yapan kadini evinde tutmaz. Çocuklarinada bakmaz. Kendisine benzemediğini fark eder. Bu durumu dna testiyle belgelendirir ve onlari mirasindan mahrum eder.
  Geçen senelerde oldu. Gazetelerde yayinlandi bu haber. Taylandda bisikletiyle gidiyor adamin birisi. Yolda file denk geliyor. Fil öfkelenmiş buna doğru koşuyor. Adam bisikletten inip yolun kenarina kaçiyor. İki elini açiyor duaya başliyor. Fil adama zarar vermekten vazgeçerek yoluna devam ediyor.
  Bu tesadufmudur,
  Milyonlarca ruyadan gerçekleşmeyenler meselesine gelince insanlar siradan durumlarda hayat akişinda pekde önemi olmayan siradan ruyalar görür. Mucizeler olağan ustü durumlarda gerçekleşir. Her zaman değil. İşte sorunuzun cevabi.
  Muska buyu meselesine gelince. Benim hiç işim olmadi o sebeple bilmiyorum. Fitne için yapilanlar var. İyilik için yapilan var. Ben bu konuya yabanciyim o sebeple birşey diyemem.

 16. .ismail

  bunu başka sayfada yazmıştık. gerçek yeri burası olmalı. burayada alıyorum. Malatya tarafları deli mustafa yaz kış demez üst tarafı çıplak gezermiş. ama kimseye zararı yok. kadınlar kızlar çekinirmiş yinede. kadının birisi kocasına oda mahalledeki camide görevli hocaya demiş öyle gezmesin diye. hocada mustafaya gömlek verip bunu giymeden gezerken döverim diyor. tamam diyor mustafa zoraki olarak. aynı gece hocanın uykusunda ruyasına peygamberimiz giriyor. mustafaya çatma zararsızdır istediği gibi gezsin diyor. tamam diyor hoca. neyse sabah uyanıyor. gündü mahallede mustafayı yine üstü çıplak görünce ben sana böyle gezme demedimmi diyor. mustafa çok kızıyor hocaya git şuradan sana peygamberimizi gönderdik onu bile dinlemiyorsun cevabini veriyor.

 17. .ismail

  bunu 2012 de özgür sitede yazmıştım buraya alıyorum buyrun izahını yapın
  ‘Görülmesi zor bir işim görülsün diye adak adamıştım. İşim oldu bitti. Ben adak işini unuttum. Arada aklıma gelsede maddi zorluklar sebebiyle bu adağımı yerine getiremedim. Seneler geçti evlendim. Ben sağlıklıyım eşimde sağlıklı. Çocuğum olacak. Ancak daha 6 ayı dolmadan çok iri olacağı belli oldu. Erkek olacak. Doktora gidiyoruz. Malum sezeryan diyorlar ama daha çok erken. Neyse bir süre doktora gitmeyi boş verdik zamanı gelince gideriz dedik. Biz anlamadan günü geçmiş bebek içeride ölmüş. Doktora gittik ölü erkek doğdu. Çok iriydi. Adağı yerine getirmemiştik ya. Üzüldük ama giden gelmiyor
  Neyse aradan 2 sene geçti. Bir kız çocuğumuz oldu. Sağlıklı bir şekilde. Herkes tek çocuk az bir çocuk daha yapın deyip duruyor. Aradan bir süre daha geçti. Kızım 2.5 yaşını az geçti. Bir erkek çocuğumuz doğdu. Kızım çok sevindi. Hastaneden eve döndük. Gece olunca herkes yattı uyudu. Sabah oldu kızım uyandı. Hemen yeni doğmuş erkek kardeşine baktı. Hani bunlar iki tane olması lazım. Öbür kardeşim nerede diyor. Yok kızım diyoruz. Vallahi vardı gördüm. diyor. Rüyasında görmüş. Evin her tarafını arıyordu. Bulamayınca yukarı kata çıkıyor oradada heryeri arıyor. Benim iki kardeşim olacaktı gördüm öbürü nerede diyordu. Ağlayıp durdu zor susturduk.’
  olay bu. Kimdir bu küçücük kıza kendinden evvel ölü doğmuş kardeşinin varlığını haber veren.
  ………….
  12:93- Alın şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün, gözü açılır. Ve bütün ailenizle toplanıp bana gelin.”
  12:94 – Ne zaman ki, kafile (Mısır’dan) ayrıldı, öteden babaları dedi ki: “Eğer bana bunak demezseniz, doğrusu ben Yusuf’un kokusunu alıyorum.”
  12:95 – Dediler ki: “Vallahi sen hâlâ o eski şaşkınlığındasın.”
  12:96 – Fakat ne zaman ki, gerçekten müjdeci geldi, gömleği Yakub’un yüzüne koydu, hemen gözü açıldı. “Ben size demedim mi, ben Allah’dan sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi.
  hz yusuf mısırdan filistindeki babası hz yakuba gömleğini gönderiyor. yarı yola gelindiğinde yusufun kokusunu alıyorum diyor hz yakup.
  bu olayın değişik bir versiyonunu biz yaşadık. dedem 1985 te vefat etti. amcamın kızı çiğdem o vakit 3 yaşında. dedemin vefatından 4 ay sonra dedeme ait bir mendil eline geçiyor. annesine götürüyor mendili anne bu mendil aynı dedem kokuyor diyor.herkes hayretler içerisinde kalıyor. bu olay çocukların küçük yaşlarda peygamberler kadar günahsiz ve temiz olduğunu gösterir. ayrıca her çocuk islam fıtratı üzerine doğar gerçeğinide gösterir.

 18. ismail

  hani mısır firavunu m.ö.1750 lerde çok ağır bir rüya görmüştü. bu rüyanın yorumunu yapan hz yusuf ülkede 7 yıl bolluk 7 yıl kıtlık olacağını bildirdi. bu rüyanın yorumu üzerine önceden alınan tedbirlerle mısır kıtlık yıllarını sorunsuz atlattı.
  olmuşmudur böyle birşey. evet olmuş. anadoludaki hitit devletide o tarihlerde kıtlık yaşamış. devlet mısırdan satın aldığı gıdalarla ayakta kalabilmiştir.
  yıl 1790 lar.izlandada yanardağ patlıyor. öyle şiddetliki atmosferi soğutuyor. iklim dengesi bozuluyor. 1793 te mısırda ürün yetişmiyor. kıtlık had savhada. insanlar sokaklarda açlıktan inleyerek ölüyor. mısırdan istanbula yetişmediği için gida getirilemiyor. devletin tedbirleri işe yaramıyor. kıtlık krize kriz kaosa yolaçıyor. bir sürü cinayet işleniyor. başka bir sürü ssııkıntılar falan.bütün bu yaşananların tek sebebi. artık kıtlığa işaret eden rüyayı görecek bir firavun ve bu rüyayı yorumlayıp önceden tedbir alacak bir hz. yusuf yok. coğrafya birebir aynı olay neredeyse aynı ama sonuç farklı.sebepde görülemediğinden yorumlanamayan rüya.

 19. ismail

  çocuk yaşdayım. benden 1yaş büyük arkadaşım gel dedi istanbula gidelim. para yok dedim ben parasız götürürüm dedi. mahalli gazetenin ikimize verdiği kartları trendede vapurdada geçirttirdi. akşam gebzeye dönüşe cağaloğlu yokuşunu iner iken cemal kutayın tarih sohbetleri adlı mayıs 1968 tarihli eski bir kitap satın aldım. 1 yada 2 lira verdim. aynı yolla gebzeye geeldik. evde kitabı inceliyorum. kitabın bir yerinde sayfalar dolusu sabetaycılık üzerine yazı var. okadar okul okuduk hiç böyle bişey öğretilmedi bize. meğer osmanlı döneminde kendini müslüman göstererek orduyu ve bazı önemli kurumları içeriden ele geçiren gizli yahudilermiş bunlar. osmanlıyı çökertip devletide ele geçirmişler.cumhuriyetide onlar kurmuş. o dönem özal iktidarda olsa bile aslında devlet onların elindeymiş. çünkü hükümetler kemalist generallerin güdümünde. her köşe başını sabetaycılar tutmuş. para mevki makam onlarda. gizlilik üzerine var olduklarından okullardada bahsedilmezmiş bunlardan.
  sabetaycılar islamdan gözükselerde dinleri başka olduğu için hep islama düşmanlık yapmışlar. bana bu tür sitelerde islamı bozmaya çalışanlarda onlarla kızıllar gibi gelir hep

 20. ismail

  eniştemiz vardı köyde. teyzemin kocası. 15 seneye yakın oldu öleli. çok insanlıklı birisiydi. ama kendisine yönelik hatalarıda olan birisiydi. oğlu yaşamamış. kızları var. bu enişte öte alemde okuma bekliyor olsa gerekki mübarek gecelerde kızları buna okumazsa rüyalarına girip sopayla kovalarmış.insanın vefat etmiş olan candan kandan yakınını rüyasında görebilmesi dünyada görmek gibi oluyor. bu bile yüce Allahın izniyle.

 21. ismail

  2003 temmuz sonları idi. ABD Irak işgalini tamamlamış devrik lider saddam hüseyin her yerde aranıyordu. rüyamda bir dizi silahlı asker gördüm. Aralarındada saddam vardı. yani saddam amerikan askerlerine yakalanmıştı. rüya bitti. aynı yılın aralık ayı saddam hüseyinin saklandığı sığınakta ele geçirildiği açıklandı. haberde dendiki temmuz ayı sonunda yakalandı. gerçekten omu yoksa benzerimi anlaşılması için üzerinde çalşmalar yapıldı. sonuç kesinleşince açıklandı. buyursun birisi bilimsel açıklamasını yapsın.

 22. ismail

  hani diyorlarya bilimciler rüyada gördüklerimiz dünyada gördüklerimiz kimselerdir diye. annem yaklaşık 75 yaşında. bugün yanına uğradım. dediki bana rüyamda ahretteydim. Arif diye bir adam rüyamda elimden tuttu yüksek makamlara çıkarttı beni sen bilirsin kim bu arif.
  babanin yani dedemin babasının adı arif idi. ekim 1916 da 33 yaşında iken yemende şehit düştü dedim. insan dedesinin adını bilmezmi. ortak zamanları olmayınca dedemde bahsetmeyince bilinmiyor demekki. o şehit düştüğünde dedemde küçükmüş. pek hatırlamıyor. ama gebzeden 103 sene 3ay evvel ayrılan şehit o kadar aradan sonra çıkıp bir şekilde kendini gösteriyor. dinen çalışıp hak edene.

 23. ismail

  son yazdığım yazıyı okuttum bir yakınıma. onunda çıkan bir rüyası olmuş hemen onu anlattı. şöyle ki: işe girdim. işin acemisiyim. yaptığım işi yanlış yapıyorum o yüzden sürekli laf yiyiyorum.bunlar işten çıkartmadan kendimmi çıksam diye düşünmeye başlamıştım. bir gece rüyamda kar yağdığını gördüm. sabah uyanınca rüyanın tabirine baktım. işimin düzeleceğini yazıyordu. o günden sonra işlerim hatasız olmaya başladı bir daha laf yemediğim gibi artık işlerimi düzgün yapabildiğim yüzüme karşıda söylendi.

 24. ......

  büyü işleri bana hikaye gelsede geçen yaşanan ilginç bir olayı anlatacağım. bizim yakınlardan birisi ne zaman kardeşleriyle bir araya gelse arada kavga çıkıyor. başka hiç kimseyle değil ama kardeşleriyle sürekli. birde boş sebeplerden. gidip bakıtıyor bizimkiler. hocalar karısı büyü yaptırıp onu avcunun içine almış onun yüzünden oluyor diyor. inanmıyor başka yere baktırıyorlar yine aynı cevap. neyse kardeşlerler yine biraraya geliyor oturmada yine kavga. abla olan senin üzerinde büyümü var neden hep bizimle kavga ediyorsun diyor. erkek kardeşde ne büyüsü abla ben öyle şeylere inanmam diyor. abla taşı gediğine koyuyor.
  sen inanmıyorsun ama karın o işleri iyi anlıyor bi sorda sanada anlatsın belki o zaman inanırsın diyor.
  görümceden bu lafı duyan gelin yerinden kalktığı gibi gecenin 12 sinde tek başına yayan evinin yolunu tutuyor.
  yorumlar büyü yaptırmamış olsa kalkıp aceleyle kaçmazdı. herşeyi biliyorlar ortaya dökecekler korkusu yüzünden kaçtı şeklinde.

 25. ismail

  yakın bir akrabamız var. 1980 e doğru olmalı gülen cemaatine girdi. o cemaat okuttu. bürokrat iken cemaat ayırdı bunu devletten. onların işinde çalışıp emekli bile oldu. emekli bile olsan cemaat bırakmıyormu ne. 2013te çoktan emekli bizim akraba. gülen o tarihte devletle hükümetle arayı bozdu. 2016 15 temmuzundada başarısız darbe yaptı. bizim akrabanın alakası yokken bile muhtemelen hükümetteki büyük birinin yakınından gelen haberle yaklaşık 40 gün sonra yurt dışına uçtu. başka bir kıtanın uzak bir ülkesine. devlete hayınlık yapmamış. yapanlar yüzünden oda kaçmak zorunda kalmış. bize sorarsan iyi biri ama 2 senedir gördüğümüz yok.
  bugün gündüz anneme çıktım konuşuyoruz. annem o yurt dışındaki akrabamızdan bahisle bugün rüyamda bize misafir geldi konuştuk çok üzgündü dedi. anlattı bitti mevzu. akşam kızkardeşim geldi anneme. bende oradayım. hoşdan beşden konuşurken birara anne …. ağabeyimi gece rüyamda gördüm sende misafirdi dedi. eminim yurt dışındaki o bahsi geçeni arayıp sorabilsek oda aynı rüyayı gördüğünü söylerdi. kim ayarlıyordur bu ruhların birbiriyle buluşmasını.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s