Kuran, gerçekten Allah’ın kelamı (sözleri) mi?

Standart

Nisa/4:82. Hâla Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.

Müslümanlara göre Kuran; Allah’ın kelamıdır. Yukarıdaki ayette de söylendiği gibi, Kuran, Allah tarafından gelmişse, Allah o sözleri söylemiş gibi okunmalıdır. Ayrıca, Kuran, Allah tarafından gönderilmiş ve Allah’ın sözlerini içeriyorsa, Kuran’da asla herhangi bir yanlış ve tutarsızlık bulunmamalıdır.

Halbuki, gerçek böyle değildir.

Ilk olarak, Kuran’ın bazı ayetlerine bakarak, bu sözlerin Allah değil, fakat Muhammed’in kendisi tarafından söylendiğini anlayabiliriz:

Fatiha/1:1-7: 1:1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

1:2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

1:3. O, rahmândır ve rahîmdir.

1:4. Ceza gününün mâlikidir.

1:5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

1:6. Bize doğru yolu göster.

1:7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Bu ifadeyi okuyan her okur yazarın kolaylıkla anlayabileceği üzere, bu sözler Allah’a hitaben söylenmiştir.. Bir dua şeklinde Allah’a söylenmektedir. Bunlar, duacı olan Muhammed’din, Allah’a söylediği ve doğru yolu bulmak için Allah’tan yardım istediği sözlerdir. Kuran, böylece, Allah’ın değil, fakat Muhammed’din sözleriyle başlamaktadır.

Enam/6: 104. (Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.

Bu ifadede de, “Rab” ve “Bekçi” olarak iki özne bulunmaktadır. “Ben bekçiniz değilim” diyen herhalde Muhammed’dir, Allah değil..

Tekvir/81: 15. Simdi yemin ederim o sinenlere ,

Burada da yemin eden Muhammed’dir, Allah olamayacağına göre..

Inşikak/84:16-19 84: 16. Hayır! Şafağa, yemin ederim ki ,

84:17. Geceye ve onda basan karanlığa,

84:18. Dolunay olmuş aya ,

84:19. Ki,siz elbette halden hale geçeceksiniz.

Burada da yemin eden Allah olamayacağına göre Muhammed’dir.. Muhammed burada islam öncesi inanışlarını da ortaya koymaktadır. Güneş ve ay, islam öncesi Arap’larca kutsal sayılırdı.

Enam/6: 114. (De ki): Allah’dan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitab’ı açık olarak indiren O’dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur’an’ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

Tercümeye “de ki” diye bir ilave yapılmış.. Bu ilave Arapça Kuran’da bulunmamaktadır. Burada da sözlerin sahibinin Allah değil, Muhammed olduğu anlaşılıyor.

Kaynak: http://islamgercegi.athost.net/kuranbilimdisi.html

Reklamlar

Kuran, gerçekten Allah’ın kelamı (sözleri) mi?’ için 234 yanıt

 1. ismail

  İcki kari kiz işlerini birakamamak adina Allahi inkar ediyorsunuz. Nasilsa gideceğiniz yer belli tövbe kapinizda kapali geri dönüşünuz yok. İnkar et gitsin mantiği. Birde kandirdiklarinizin gunahini yüklenin.
  Buraya yazdimmi bilmiyorum. Hatay dörtyolda yilanci haci var. Yilan akrep sokmalarini okuyor zehir geri fişkiriyor. Okunmus tuzu sayesinde bir daha zehirli hayvan sokmuyor kuduz yada baska hicbir hayvan isirmiyor. Adam bu Allahtandir diyor. Kibris harbinde askerleri okumuş adamlari bir yil sinek bile sokmamiş.
  Gaziantepte kadiri şeyhi hilmi kutlubay horoza ayet koyuyor. Sonra veriyor mermiyi, işlemiyor, horozdan sadece tuy kopuyor. İnternette var. Mademki Allah yok diyorsun yap izahini.

 2. “Kur’an-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır, cinn ve inse mürşiddir, ehl-i kemale rehberdir, ehl-i hakikata muallimdir. Öyle ise, beşerin muhaveratı ve üslûbu tarzında olmak zarurî ve kat’îdir. Çünki cinn ve ins münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor,
  mesailini onun lisanıyla zikrediyor, edeb-i muaşereti ondan taallüm ediyor ve hâkeza… Herkes onu merci yapıyor. Öyle ise, eğer Hazret-i Musa Aleyhisselâm’ın Tûr-i Sina’da işittiği Kelâmullah tarzında olsa idi, beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci’ edemezdi. Hazret-i Musa Aleyhisselâm gibi bir ulü-l azm, ancak birkaç kelâmı işitmeye tahammül etmiştir…”

 3. oylesine

  Yazilacak öyle mevzular vardiki hayati meselede hemide. Peki neden yazmiyoruz, yazdiklarimiz üzerinden bize duşmanlik yapilabileceğini bu ihtimali gözönunde bulundurmak zorunda olduğumuz gerçegi. Din Allahin dini. Hiçbir kötü mesaj içermiyor. Bakiyoruz her yerine yok hiçbir açik. Kötülük ile mucadele için var islam, insanlik için. Kötülüğun kendisiymiş gibi gösteriliyor. İnsanliği bitiren kötü işleri engellemek adina, zaten dine saldirida bu sebep ile. Özgür yaşam adina. Öyle rezillikler varki bu ülkede. Burada yazilamayacak kadar ağir. Devletin resmi kurumlarina yazip onlari bazi meselelerde uyarmak daha akillica olacak. Umulurki tedbir alinir.

 4. Ismail

  Kur’an-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır, cin ve inse mürşiddir, ehl-i kemale rehberdir, ehl-i hakikata muallimdir. Öyle ise, beşerin muhaveratı ve üslûbu tarzında olmak zarurî ve kat’îdir. Çünki cin ve ins münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesailini onun lisanıyla zikrediyor, edeb-i muaşeretini ondan taallüm ediyor ve hâkeza… Herkes onu merci yapıyor. Öyle ise, eğer Hazret-i Musa Aleyhisselâm’ın Tûr-i Sina’da işittiği Kelâmullah tarzında olsa idi; beşer bunu dinlemekte, işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hazret-i Musa gibi bir ulü-l azm, ancak birkaç kelâmı işitmeye tahammül etmiştir.
  Sözler

 5. ismailden fikra

  -şimdi ben inançsizim biliyorsun. Misal afrikada ormanda gidiyorum karşima arslan surusu çikti bende acilen bir ağaca çiktim kurtulayim diye. Ama aslanlar ağacin dibinde bekleşmeye başladilar. Şimdi ben oradaki arslanlardan nasil kurtulurum bana bilimsel olarak izah et bunu
  – ben bilimden anlamam Allah kurtarir.
  -Allah nasil kurtaracakmiş
  -sağanak yağmur başlatir kafana bir yildirim gönderir aslanlardan kurtulmuş olursun.
  -böyle kurtarmakmi olurmuş
  -Allah kendisine düşmanlik yapani ancak böyle kurtarir.

 6. Jale Erdem

  Peki cevaplarmısın sayın yazar arkadaşım. Bunu söyleyen Muhammed haricinde Cebrail olamaz mı? Cebrail Allahın kelamını ve dolaylı olarak onun ağzından konuştuguna göre burada Muhammed yazmış dediklerinizin hepsi aslınd cebrailin agzınan cıkmıs olursa herhangi bir denklemsizlik anlaşılmazlık ortadan kalkmış olmaz mı?

  • Enver Pasa

   Siz inanmak istiyorsunuz. Kendinize bahane aramayın. komik ve mantık dışı oluyor. Direk sadece inanın.

   Ben gerçeği arıyorum ve mantık yolu ile ilerliyorum.

   not: yazar değilim.

 7. Oğuzhan

  Allaha herkes bilir. Araf 3, 172, 173, Zümer 3, Yunus 18, 38 ve bunları okuyun.

  -Kur’an’da; Allah, Allah Yolu, Tevhid/Muvahhid, Din/Allah Katında Din, İslam, Müslim, İman/Mümin, Şirk/Müşrik, Küfür/Kafir/İnkarcı/Nankör/Gizleyen/Görmezlik eden, Münafık/Münafıklık, Büyük Günah/Günahkârlarlar,
  Haksız yere adam öldürme, kasten bir mümini öldürme, Cennet, Cehennem, Ateş, Su, Rahmet, evlilik, yolsuzluk, hırsızlık/hırsızlar, rüşvet, sihir, büyü, harut/marut olayı, Kan, karı kocayı ayırma büyüsü, Körlük/Körler, Sağırlık/Sağırlar, Dilsizlik/Dilsizler, Gerçek, Batıl, Kuranın tümüyle gerçeği iletiyor, Ehli Kitab, Ehli Kitab’ın Tahrifi
  adaletsizlik, çıkarcılık, yalan, kumar, içki, uyuşturucu fal okları, zina, zina iftirası, zikr, şükür, hamd, tesbih, tenzih, takdis, rüya, selam verme/alma, isyan, akıl, tefekkür, tedebbür, kıraat, kalp, kardeşlik, sadr, yağmur, güneş, yıldızlar, bitkiler, ağaçlar, İki doğunun ve batının Rabbi ve benzeri herhangi bir kelime yazıp ilgili ayetler veya ilgili ayetler var mı diye aratın arama motoruna… suleymaniyevakfi.org çalışmaları önemli. Kuranın Kuranla Açıklanması, Tevrat, İncil, Kitap, Kur-an, Nebi/Resul, savaş, savaş esirleri, kölelik cariyelik vb. Konular video, yazı vb. araştırın.
  Rahman Suresi 17/18 (tamamı) ve Vakıa Suresi tamamı, Mearic Suresi, Hicr Suresi 9, Araf Suresi 185, Mürselat Suresi 50, Casiye Suresi 6, Saff Suresi 2/3, 6,7,8, 14, Meryem Suresi 30/31/32/36, 43,44, 45, Şura Suresi 40, 70, Buruc Suresi, Nas, Alâ, Alak, Felak Sureleri, Kafirun Suresi, Yusuf Suresi, Kehf Suresi 23/24. Ayetler, Hümeze Suresi, Hucurat Suresi 1. Ayetten 13. Ayete kadar, Kalem Suresi 10’dan 17’ye kadar, Nur Suresi 1’den 35’e kadar (30/31), Ahzab Suresi 57/58/59/60, Furkan Suresi 67…74 arası, İsra Suresi 18’den 40. Ayete kadar, 53, Bakara Suresi 154/155/156/157/158, 159’dan 178. Ayete kadar, 183/189 arası, 190’dan 195’e kadar, 219, 245/254 arası 254, 260’dan 275’e kadar, 275’ten 286’ya kadar, Al î İmran Suresinde hepsi önemli ancak 19, 38’den 60’a kadar, 77/78/79, 86/87, 103’ten 107’ye kadar, 130/131/132/133/134,135, 186/187. ve 196’dan sonuna kadar Ayetler, Nisa Suresi 29, 30/31,48, 78/79, 86/87 116, 148/149, 160/161, Rum Suresi 20’den 31’e kadar, 39, Maide Suresi 3, 7,8, 60 (40’dan 65’e kadar), 90/91/92, 110’dan 120’ye kadar, Rad Suresi 13’ten 17’ye kadar, Araf Suresi 115 öncesi ve sonrası 157, Enam Suresi 74’den 81’e kadar, 115, 145, Nahl Suresi 27, 94 vd, 115, Muhammed Suresi 4, 15, Enfal Suresi 67, Mutaffifin Suresi tamamı özel olarak 23/29 arası, Taha Suresi, Ahkaf Suresi 5, 9. Ayetler Hac Suresi tamamı özellikle son ayet, Mülk suresi 2. Ayet ve hayat ölüm ve sonrasındaki hayat ile ilgili ayetler ahiret kıyamet vs ilgili ayetler yazıp arayın arama motoruna. mevt ile ilgili konu İsa a.s.’ın ölümü tüm ayetleri okuyun hadisleri de göz önüne alın. Allah Nebilere kitap ve hikmeti verdi bkz. ilgili ayetlere, Lokman as.a da ve gereğini yapanlarada Allahın lutfettiği kişilere de veriyor. ilgili ayetlere bkz. bir hatam varsa söyleyin lütfen. Leyl Suresi de önemli. http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-yagmur-ile-ilgili-ayetler.html, http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-gunes-ile-ilgili-ayetler.html önemlidir. Lütfen okuyun. Al-î İmran 196’dan 200’ün sonuna kadar ve oyun hayat ilişkisi, altın, gümüş, dövme ve diğer sözleri bunlarlarla ilgili hadis rivayetlerine, ilgili ayetleri var veya ilgili ayetler var mı diye aratın. Lokman Suresi 12/20 arası, Hadid Suresi 15/23 arası…
  Kur-an tamamını anlayarak ve metnini de okuyup, dinleyip, teslim olup, inanıp, paylaşıp, yaşama gayreti gösterelim inşallah…Only God is Allah, Read Quran.

  Talâk ve İftida konusu çok önemli biri erkeğin biri kadının boşanma yolu diyelim. Allahın sınırlarının așılmaması gerektiğini öğreniyoruz. Günümüzde birçok cinayetlerin vs. bu işlerden geçtiği açık. Talâk Suresi ve Bakara Suresindeki ilgili bölüm okuyun. Suleymaniyevakfi.org ve Abdulaziz Bayındır Kuran Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar (pdf olarak da var). ilgili bölüm…
  Evlenmek, İmam nikahı, resmi nikah, evlilik şartları zorunluluğu (Mehir, Evlilik öncesi görüşme üslubu, Takınılacak Tavır, Evlilik Gözetmenleri, Nikah için gerekli olmazsa olmaz şartlar, Kiminle evlenilir kiminle evlenilmez, Ailesi ister kız istemezse ya da tersi durumda ne olur? vb. zorunlu şeylere Ayetlere, doğru hükümlere hadis rivayetlerindeki) bkz. Fetva.net’e de bakmanızı tavsiye ederim.

 8. kubra

  Arapcada yemin etme dikkat cekmek ilgi cekmek icinde edilir kuranda gokyuzunede yemn var orda gokyuzune dikkatlik bakilmasi isteniyor her yemin gecen yere Allah edemez muhammeddir derseniz ben derimki daha kuranin dili olan arapca kaideleri bilmiyorsunuz.
  Diller birbirinden ustun degildir lakin farklidir. Bir dilde olan deyim diger dilde tam anlamiyla ifade edilemez. Bundan dolayi alimler kurandaki bazi deyimleri tam anlamiyla turkceye ceviremiyor oldugu gibi cevirdikleri icin sizde anlayamiyorsunuz. mesela sakla samani gelir zamani bu deyimi baska dile cevirirken aynen sakla samani gelir zamani derseniz o dildekiler bu cumlenin soylenis hikayesini bilmedigi icin anlayamiyacak diyecdk ne alaka saman 🙂 kuran ise arapcanin en ust noktasidir bu yuzden arapcada olan edebi ozellikler icinde vardir . arapca ogrenip kurana baksaniz daha iyi anlarsiniz. Meal kelimesini alimlerimiz bilerek secmisler tercume de diyebilirlerdi neden meal demisler cunku tam anlamiyla ceviremicekleri icin eksik ceviri olacagi icin tercume yerine meal demislerdir. Bilgi

  • Enver Pasa

   Meal çeviri demek değildir zaten. Meal ortaya çıkan sonuç, anlam demektir. Bakınız: TDK: Meal.
   Ben kuranın mealini okurken kuranın ne demek istediğini algılamam gerekir. Eğer eksik bir anlam var ise bunu bizim mealinde görmemiz gerekir.

   yemin etmek: TDK’ya göre ant içmek demektir. ant içmek te, bir şeyi yapmaya veya yapmamaya söz vermek anlamı vardır.

   Siz allahın bir şeyi yapmaya söz verdiğini söylemek için yemin ettiğini söylüyorsanız bunu da o çerçevede değerlendirmek lazım.

 9. Müslümanlar gene kıvırdı vay tefsir vay alım vay kuran kendinize gelin ateşten korkmayın çünkü kuran da herşeyi bilen allah buz kar soğuk hava yi unutmuş hep ateş ile korkutmuş müslüman ülkelerin hali ortada ulan kuran 1.5 milyar müslüman içinden hiç mi anlayıp da bilim adamı çıkmadı sexshopcu sapıklar hikayeeeee.

 10. hiyar yeme meraklisina

  Bir alimi bir delil ile ikna edersiniz. Bir mecnunu bir cahili bin delil ile ikna edemezsiniz. Adam ömrü boyunca cenabet geziyor millete seksşopcu damgasi vuruyor. Gayliği her turlu cinsel ozgürlüğu savunan sizsiniz müslümanlar değil. Adam gibi yazmasini bilmiyorsan girmezsin siteye sayfayida kirlemezsin. Herturlu ceza çeşidi var. Aç birakmak,, irinli su içirmek, kaynar su içirmek, zehirli yemek yedirmek vs. Kurani kerimde ada yazmiyor. Allah adayi yaratacak varligini bilmeyecek.mumkunmu. senin yaptiğin çikarimi yapmak için deli olmak lazim.
  Bilimadami meselesi. İspanya amerikaya çikmadan 500 sene evvel biruni amerika haritasini cizmisti.

 11. erdoğanmi atami büyük

  -Duydunmu Ak parti döneminde 14 senede turkiye 3 misli buyumuş.
  -deme yahu nasil olmuş bu
  -deniz uzerine köpruler barajlar, metro, siteler, otoyollar vs, erdoğan resmen dunya lideri.
  – yinede ata daha buyuk
  – ulan ata döneminde türkiye istanbul kadar birşeydi. Genelde koylerde ilkokul, kazalarda ortaokul, illerin çoğunda lise yoktu. Birkaç buyuk şehirden başka hiçbiryerde elektrik yoktu, araç sayisi çok azdi, asfalt yolda yoktu. Dunyanin en borçlu devletlerinden birisiydik. O zavalli halimizle ata neden erdoğandan daha buyuk olsun.
  – içeride dönmeler dişarida yahudi lobisi öyle istediği için.

 12. Marjinal

  Ya sizin anlamadığınız Allah Cebrail yoluyla ayet gönderdi ve Allah ne dediyse Cebrail (a.s.) onu Peygamber efendimiz (s.a.v.) söyledi. Hiç mantığınız yok hadi Hz. Muhammed (s.a.v.) kendini tanrı gösterirdi. Saçma sapalak dinlere inanıp kendini helak ettirecek olanlar Allah size rahmet etsin!

      • Enver Pasa

       senin peygamberin ahlaklı mı, demagog?
       ben biyere saldırmıyorum. herşey ortada.

       bütün sülalesini elden geçirmiş! adam ensest. Bir de bunu bütün müslümanlara “kutsal kitabı” ile duyurmuş.

       • .....

        yalanncının anasını sülalesini mundar cenabet pis ayyaş. sizde var o güner öyle diyor hemde tvden 70 milyona

      • Enver Pasa

       peygamber uçkurunun hikayesini yazmasaymış. allahın kitabında peygamberin cinsel hayatı yazıyor. allahınız da pek bir ahlaklı.

       senin bu kuyruk acın neden ismail? doğru söyle sülaleni sen de muhammet gibi elden mi geçiriyorsun?

       • .....

        seni bulurruz biz sapık mundar ayyaş cenabett. seni herkes yakalamaya uğraşacakmilleyt sizi halletmenin ille bulur fırsatını

      • Enver Pasa

       Seninle ilgili oluşan son intibalar şu şekilde ismail:

       Haysiyetsizsin (yani onursuz)
       Ahlaksızsın
       Ensest ilişki savunucususun. Belki de ensestsin. çok ateşli savunuyorsun 🙂
       Hırsızsın.

       Ve bu yazdıklarımın hepsini senin bakış açını kullanarak temellendirdim.
       Yani senin bakış açına göre sen daha bir karga b.ku bile değilsin ismail.
       sen busun.

          • Enver Pasa

           zoruna mı gitti arabın dölü? senin yorumlarını sildireyim de kahrından kanser ol. günerle yatmış günerle kalkmış. duruyor duruyor güner diyor topoş.

          • .....

           ancak arkadan yapılanlar bu kadar çok küfür eder. vurdurdukları içinde inanmazlar. enver paşa kızıl cenabeti. pis mundar.bizim dediklerimiz sende aleni olan pis haller. diilinede yansıyor zaten

          • Enver Pasa

           Eyyy ensest ilişkilerin savunucusu ismail. gebereceksin. geberdiğinde bütün tek hücreli canlılar, solucanlar, yılanlar, çiyanlar bedenini yiyecekler. kemiklerine kadar etini yiyip bitirecekler. Bana attığın iftiralar ise yanına kar kalacak. Çünkü öldüğün zaman göreceksin ki, öyle bir allah yok. din yok. kitap yalan. şimdi ananı da al git. hırsız. ahlaksız. mini eteğini giy gez şimdi.

          • .....

           munndar cenabet ayyaş olduğun alenii ama bende kul hakkı bile yok ne hırsızlığı. sapıtmış mundar. ancak vurduranlar bu çapta küfreder diline yansıır. arkadaki arıza beynine vurur inanmazllar enver delisi

 13. muhammed

  FATİHA SURESİNDE NEDEN ”DE Kİ/DEYİN” İFADESİ YOK ?

  CEVAP: Fatiha suresinin başında veya herhangi bir yerinde’’ قل‘’ (kul) ‘’De ki: ‘’gibi bir ifade olsaydı,o zaman bunu okuyan kendisi için dua etmiş olmazdı,belki başkasının bu duayı okumasını istemiş olurdu.Mesela: Ben 5.ayetin başında ( قل ايا ك نعبد وايا ك نستعين ) ‘’Kul iyyake na’budü ve iyyake nastein..’’ dediğimde,ben kendim için dua yapmış olmuyorum,belki başkalarına emir vererek bu duanın kendilerinin okumalarını istemiş oluyorum.Halbuki Fatiha suresinin başında veya (ايا ك نعبد وايا ك نستعين ) ‘’iyyak ne’budu ve iyyake nesteinu’’ayetlerin başında (قولوا – قل) ‘’ De ki,Deyin’’ gibi bir ifade yoksa o zaman bunu okuyan herkes kendisi için dua etmiş oluyor.Yani ”De Kİ: ifadesi olsayda okuyan başkasına talimat vermiş olurdu.

  işte bu nedenle kullarının dua etmeleri için Allah tarafından hazırlanan bu duanın başında veya ortasında açıktan (قولوا – قل) ‘’De ki,Deyin’’gibi bir ifade yoktur ve yok olması da gerekir.
  Falak ve Nas surelerine gelince ( قل ) ‘’De ki:’’okuduğumuz zaman yine kendimize dua etmiş olamayız,yalnız kur’an ayetini okumuş oluruz.Yani ayet olarak değil de dua şeklinde okuduğumuz zaman’’De ki’’ ifadesini okumamak lazım,yoksa kendimiz için dua etmiş olamayız,belki başkasının bu duayı okumasını istemiş veya talimat vermiş oluruz.

  Tekrar diyorum ki eğer Fatiha suresinin başında veya 5-7.aytelerin önünde (قولوا ) ‘’De ki,Deyin’’ gibi b,ir ifade olsaydı bunu okuyanlar kendilerine dua etmiş olamazlardı,belki başkasına emir veya talimat vermiş olurlardı.!!

  EN’AM-104.AYET:

  EN’AM-104: Doğrusu size,Rabbinizden basiretler (anlama ve kavrama araçları) gelmiştir! Artık kim görmeye çalışırsa,yararı kendisinedir. Kim de (gerçeği görmekten kaçınırsa) körelirse kendi aleyhinedir. Ve:“ben de sizin üzerinize gözetleyici değilim” (de).şeklindedir.

  وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا وما أنت عليهم بوكيل

  Yüce Allah elçisinin dili üzerine tebliğini yaptıracağı mesajını bu şekilde hazırlayıp gönderiyor,elçi de kendisi için Allah tarafından düzenlenen mesajın metnini olduğu gibi okuyup tebliğ ediyor. Yani ayetin başından başlayarak sonu olan ( وما انا عليكم بحفيظ ) ‘’ve ma ena aleyküm bi hafiz ‘’Yani, ’’üzerinizde bir gözetleyici de değilim,benim görevim sadece tebliğ yapmaktır‘’şeklindeki mesaj Allah tarafından elçiye hazırlandığı için,elçi de aynen okuyur ve tebliğ ediyor.Ama elçiyi tebliğle görevlendiren Allah,gönderdiği her ayetin başında ‘’Ey elçi! bu ayetlerimi,mesajlarımı insanlara OKU, DUYUR, DE Kİ; ‘’gibi emir vermesine de gerek yoktur. Çünkü elçi kendi görevinin ilahi mesajları,okumak,duyurmak ve tebliğ etmek olduğunu biliyor.Bu nedenle her gelen yeni mesajın başında ‘’oku,duyur,tebliğ et gibi ifadeler ‘’ZIMNEN’’zaten vardır.Çünkü elçininin görevi budur.
  En’am 114.ayet de aynen 1o4.ayet gibidir.

  Özetle,elçinin görevi ile ilgili böyle bir mesajı oluşturup gönderen Allah,onu okuyan ve duyuran ise elçidir.

  TEKVİR-15.AYETİN AÇIKLAMALI MEALİ!

  TEKVİR-15-Hayır,(inanmayanlar gibi değil) hunnese/yakıtı tükenip çöken yıldızların oluşturduğu kara deliklere/yemin ederim,ki etrafında akıp giden cisimleri süpürüp yutmaktadır.’’ şeklindedir. ( الله اعلم) ”En doğrusunu Allah bilir”

  Ayrıca aşağıdaki arapça makale ve tefsirlerinde de bu ayete hem yakıtı tükenen,içine çöken yıldızlara,hem de oluşan kara deliklere vurgu yapıldığı anlatılmaktadır.

  لا أقسم بالخنس جمع خانس من الخنوس وهو الانقباض والاستخفاء الجوار جمع جارية من الجري وهو المر السريع وأصله (تفسير الألوسي ) (الدر المصون)

  أخذ بعض الباحثين المعاصرين بالقول الأول ، وأن المراد بالآية وصف النجوم التي تسير في هذا الكون الفسيح ، لكن قالوا : إن وصفها بأنها خنس ، وجوار كنس ، ينطبق ، أكثر ما ينطبق ، على نوع خاص من هذه النجوم ، تسمى ” الثقوب السوداء ” .
  قالوا :
  ” سميت بالثقوب لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل ما تمر به ، أو يدخل في نطاق جاذبيتها ، من مختلف صور المادة والطاقة ، من مثل الغبار الكوني ، والغازات ، والأجرام السماوية المختلفة .‏ ووصفت بالسواد لأنها معتمة تماما ، لعدم قدرة الضوء علي الإفلات من مجال جاذبيتها ، على الرغم من سرعته الفائقة المقدرة بحوالي الثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية ‏(299792,458‏ كم‏/‏ ث‏)‏ وقد اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة في حياة النجوم ، وهي المرحلة التي قد تسبق انفجارها وعودة مادتها إلى دخان السدم ، دون أن يستطيع العلماء حتى هذه اللحظة معرفة كيفية حدوث ذلك‏ ” انتهى من مقال للدكتور زغلول النجار

  BURADA YEMİNİN ÖNEMİ NEDİR VE NİÇİN ALLAH’A YEMİN EDİLMEMİŞTİR?

  1-Bu yeminle dikkatimiz/özellikle bilim insanlarının/yıldızların çöküp ölmesiyle oluşan karadeliklere, bu hususta bilimsel verileri elde etmemize ve yıldızların ölümleri gerçekleştirdiği gibi kıyamet zamanı da gelince dünyamıza enerji ve hayat veren güneşin de yakıtı tükenip hayatın son bulacağının bilgisine çekilmek istenmiştir.

  2-1400 küsür sene önce yaşamış olan hz.Muhammed’in 1960’lı yıllara kadar kimsenin bilmediği bu bilimsel olayına kendiliğinden işaret etmesi mümkün değildir.

  3-Yaratıcı kendi yarattığı eserleriyle yemin edebilir,çünkü yaptığı yeminle onun yarattığı eser ondan üstün kılınmaz.

  4-Eğer burada veya başka bir ayete Allah’a yemin edilmiş olsaydı,asıl o zaman bu yemin hz. Muhammed’e ait olurdu.Çünkü kullar Allah’a (yaratıcıya) yemin ederler.

  5-İNŞİKAK /84:16-19 84: 16.Ve diğer ayetlerdeki yeminler de aynen bunun gibidir.

  İNŞİKAK-16-17.AYETLERİN AÇIKLAMALI DOĞRU MEALLERİ DE AŞAĞIDADIR.

  İNŞİKAK- 16-19: Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim (dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşan) akşamın alaca karanlığına,geceye ve gecenin içinde barındırdığına,dolunay hâlindeki aya ki (Ey insanlar!) Elbette siz,bir katmandan/sema ve uzayın bir yerinden/diğer bir katmana bineceksiniz.’’şeklindedir.

  İşte bu ayete de AYA yemin edildikten sonra insanoğlunun ilk önce AYA,daha sonra da semanın farklı mekanlarına/ gezegenlere çıkabileceğine 1400 sene önce işaret vardır.

  Aşağıdaki arapça metninde de bu konu anlatılmaktadır.

  من خلال الآية الكريمة ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ نرى إشارة إلى إمكانية صعود الإنسان إلى القمر، خصوصًا أن هذه الآية تأتي بعد ذكر القمر ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾، وهذه الإشارة تحققت في القرن العشرين، بما يدل على أن القرآن كتاب الله، وأنه يتطابق مع العلم الحديث ».

  Saygılar.

 14. Cenap Şahin

  En’am 104 sonundaki 2. özne dediğiniz “De ki..” emriyle başlıyor. Yani 2. özne yok. Doğru tercümelerde kanıt arar ve yazarsanız yazınızın devamını okunmaya değer bulabilirim. Allah un gözlerinizdeki perdeyi kaldırması dualarımla..

 15. Add

  Kur ‘an Allah tarafından indirilmiştir. / Allah hicbir ayette bu sözler benim demez. Veya.ima etmez . Bunun anlamı şudur Allah katindan inen ayetlerle 25 yıl içerisinde oluşan bir kitap , Yani içerisinde Allah sözlerinide barındırır . Ama kainatın sahibinin birşeyler söylemesine ihtiyacı varmıdır .? Doğru yola.eristirmesi için inmis bir kitap amaci bellidir . Bu amacda illa kainatin sahibi bu kitapda olanları yazmıştır diyemeyiz . Bence şüphe yokki kuran Allah ve birliği tarafından yazılamasın. Aklı olanlar için. Akıllı sananlar için değil

 16. Ozcan ÖCÜ BAŞ

  Eğer Kuranı kerim ı kendi yazıldığı dilden başka bir dile çevirince asıl anlamının çıkmayacağını bilsen bu yazıyı yazmazdın Allahın kelamında hata arayarak harcadığın vaktin yarısını türkçe arapça çeviri sonucu gerçek anlam elde edilmeyeceğini bilirdin sadece bunda değil herhangi başka bir dildede çeviri yapsan gerçek anlamı cıkmaz gerçek o dili öğrensen gerekleriyle beraber bir derya deniz gibi sadece bir ayetten bir çok gerçek bilgi ders çıktığını görürdün

 17. ali bülent dilek

  ……………………………………………………………………………….
  BU DA AKEVLERİN- SÜLEYMAN KARAGÜLLENİN -CEVABI;(kırmızı büyük harfler)
  Kadinlarin cenaze namazi kilip kilmamasi konusunda bile büyük eksikliklere sahip olan Kuran’da, miras konularina nedense büyük yer ayrilmiş ve bu konuda çok detayli ayetlere yer verilmiştir.
  KARAGÜLLE- KADINLAR ÇOCUK DOĞURUR VE BÜYÜTÜRLER, ERKEKLER SAVAŞIRLAR VE KAMU GÖREVLERİ YAPARLAR. KADINLAR CUMA VE CENAZE NAMAZLARINI KILABİLİRLER, BUNA EHİLDİRLER. AMA ONLARA BU NAMAZLARI KILMA FARZ DEĞİLDİR. KURANDA YERİ BULUNMAYAN HİÇBİR HÜKÜM YOKTUR. KURANDAKİ HÜKÜMLERİ ANLAYABİLMEK İÇİN İLİM SAHİBİ MÜÇTEHİT OLMAK GEREKİR.
  Asagidaki ayetler, “miras” hukuku ile ilgilidir. Bu ayetlere göre hesap yapildiginda, mirasçilarda, “sona kalan dona kalmakta”dir, çünkü, mirasin paylari toplandiginda, toplam, mirastan “fazla” olmaktadir!

  KARAGÜLLE- BAHSEDİLEN AYET ÜZERİNDE ÇOK DURULMUŞTUR. AVLİYE DİYE ÇÖZÜM KABUL EDİLMİŞTİR. BİZ ONA İŞTİRAK ETMİYORUZ.
  BİZİM ÇÖZÜMÜMÜZ.
  EŞLERİN ASLINDA MİRASTAKİ PAYLARI 1/6 DİR. (ÜÇE BÖLÜNÜR. ANNE,BABA VE EŞ ) EŞİTTİR. FARKLILIK MİHRDEN DOLAYIDIR. MİHİR BOŞANMA TAZMİNATIDIR. ÖLÜMDE BOŞANMA OLMADIĞI İÇİN MİHİR İADE EDİLMİYOR. PAYLAR DÖRTTE BİR SEKİZDE BİR. MİRAS AYETLERİNE GÖRE ÖNCE BORÇLAR ÖDENİR. ÖYLEYSE ÖNCE EŞ PAYINI ALIR. BÖLÜŞME ONDAN SONRA OLUR. O TAKDİRDE HİÇBİR BELİRSİZLİK ORTAYA ÇIKMAZ.

  Önce ayetlere bakalim, sonra iki ayri örnek üzerinde mirasi paylastiralim ayetlere göre:
  Nisa/4:11. Allah size, çocuklariniz hakkinda, erkege, kadinin payinin iki misli (miras vermenizi) emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kadin iseler, ölünün biraktiginin üçte ikisi onlarindir. Eger yalniz bir kadinsa yarisi onundur. Ölenin çocugu varsa, ana-babasindan her birinin mirastan altida bir hissesi vardir. Eger çocugu yok da ana-babasi ona vâris olmuş ise, anasina üçte bir (düşer). Eger ölenin kardeşleri varsa, anasina altida bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacagi vasiyetten ve borçtan sonradir. Babalariniz ve ogullarinizdan hangisinin size, fayda bakimindan daha yakin oldugunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafindan konmuş farzlardir (paylardir). şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.
  Nisa/4:12. Yapacaklari vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eger çocuklari yoksa, biraktiklarinin yarisi sizindir. Çocuklari varsa biraktiklarinin dörtte biri sizindir. Çocugunuz yoksa, sizin de, yapacaginiz vasiyetten ve borçtan sonra, biraktiginizin dörtte biri onlarindir (zevcelerinizindir). Çocugunuz varsa, biraktiginizin sekizde biri onlarindir. Eger bir erkek veya kadinin, anababasi ve çocuklari bulunmadigi halde (kelâle şeklinde) mali mirasçilara kalirsa ve bir erkek yahut bir kizkardeşi varsa, her birine altida bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktirlar. (Bu taksim) yapilacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara ugramaksizin (yapilacak)tir. Bunlar Allah’tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkiyle bilendir, halîmdir.
  Nisa/4:176. Senden fetva isterler. De ki: “Allah, babasi ve çocugu olmayan kimsenin mirasi hakkindaki hükmü şöyle açikliyor: Eger çocugu olmayan bir kimse ölür de onun bir kizkardeşi bulunursa, biraktiginin yarisi bunundur. Kizkardeş ölüp çocugu olmazsa erkek kardeş de ona vâris olur. Kizkardeşler iki tane olursa (erkek kardeşlerinin) biraktiginin üçte ikisi onlarindir. Eger erkekli kadinli daha fazla kardeş mevcut ise erkegin hakki, iki kadin payi kadardir. şaşirmamaniz için Allah size açiklama yapiyor. Allah her şeyi bilmektedir.
  Varsayalim ki, bir adam öldü ve geride üç kiz evlat, bir ana, bir baba ve eşini birakti.. Yukaridaki ayetlere göre miras paylaşimi şöyle olacaktir:
  Üç kiz evlata mirasin 2/3’ü, ana ve babanin her birine 1/6, karisina 1/8 kalacaktir.
  Bu durumda, matematik yapalim:
  (2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8)= 27/24 = 1,125 bulunur! (1,0 olmasi gerekirdi!..)
  Yani, miras paylaşildigi zaman herbir mirasçinin aldiginin toplami, mirastan fazla çikmaktadir!..
  Allah, miras paylaşiminda böyle büyük bir hesap hatasi yapamayacagina göre, ayet Allah’a ait olamaz, Muhammed’e aittir..
  Hesap bilmeyen Muhammed’e.
  (KARAGÜLLE) . – 1/8+7/8*(1/6+1/6+3/3) =1 (BİZ BUNU KENDİ KAFAMIZDAN YAPMIYORUZ. “ (min ba’di vasiyyetin yûsî bihâ ev deyn(deynin)NİSA SURESİ 11.AYETTEN)”İSTİDLAL EDİYORUZ. BUNLAR MUHAMMEDİN SÖZÜ DEĞİLDİR. HESAP BİLMEYEN ALLAH DEĞİL, HATA USUL BİLMEYEN VE BİZİ OKUMAYAN YAZARDADIR.
  Bir diger örnek verelim:
  Bir adam ölür ve geride anası, karısı, ve iki kızkardeş kalır. Kuran’in yukarida verilen ilgili miras ayetlerine göre; ana’ya mirasin 1/3’ü, karisina mirasin 1/4 ‘ü, iki kızkardeşe de toplam 2/3’ü kalacaktir:
  Hesap yapalim:
  (1/3)+(1/4)+(2/3)= 15/12= 1,25 !..
  Burada da, miras paylaşiliyor, paylar toplaninca, mirastan daha büyük, %25 daha büyük çikiyor!..
  Allah-varsa eger- bu kadar hesap bilmez olabilir mi? Bu yanlış paylaşım oranları ile dolu ayeti Allah gönderemeyecegine göre,
  KARAGÜLLE-(DOĞRU HESAP)
  1/4+3/4(1/3+2/3) =1 DİR

  Muhammed kendisi yazmiş olmaktadir..
  Not: Okul önlerinde, Allah’in örtünme emri gerekçesi ile, “basörtüsü eylemi” yapan bayanlarin; inandiklari Allah’tan gelmis olduguna inandiklari Kuran’in bu ayetlerine göre, medeni kanunun miras haklarini kadinlarin aleyhine düzenlenmesi için eylem yapmalarini, bir erkek olarak çok arzu ederim..
  (Malum, bu ayetlere göre erkekler daha avantajli da..)
  KARAGÜLLE- MİRASTA KADIN ERKEK EŞİTTİR. ANNE BABAYA EŞİT MİRAS VERİLDİĞİ GİBİ ANADAN KARDEŞLERE DE EŞİT MİRAS VERİLMEKTEDİR. BABADAN KARDEŞLER ARASINDAKİ FARK AİLE NAFAKASININ ERKEĞE AİT OLMASI VE KADINLARA BOŞANMA TAZMİNATI VERME ZORUNDA OLMASI SEBEBİYLEDİR. AİLEDE İŞ BÖLÜMÜ VARDIR.NAFAKA, ERKEĞE AİTTİR. HİZMET KADINA AİTTİR.(YAZAR İYİ NİYETLİ OLSAYDI, ONUN BİZİM ELLİ SENE EVVEL YAZDIKLARIMIZI OKUMUŞ OLMASI GEREKİRDİ.)
  Kaynak: http://islamgercegi.athost.net/kuranbilimdisi.html

  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/962/72/101-101-MIRAS-FERAIZ-4-MEZHEBIN-FIKHI-VE-KARAGULLENIN-ICTIHATLARI
  https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15f6ee72e0ec3394

 18. akın

  bu kafayla ateist olduysan sanaAllah akıl fikir versin demekten başka bir cümle kuramayacağım. boş değil bomboş çıkarımlar…

  • valla, ne diyeyim sana bilemedim. sende bu mezhepciler cemaatler sıhlar sehler gibi son nebiyi resulu allah yerıne koydun. aslında ateist olarak suan yaşanan islamdan uzak durman normal bizler bize yol gösterici rehber olan kuranı okumadıkca seytanın davetıne uyacagız rabbım herkesin yardımcısı olsun işimiz zorki ne zor . hala akıllanmayacakmısınız dıye ayet var arkadaş , varın bıldıgnız gibi olun hayti selametle hoşcakalın.

 19. ismail

  gökşin islamın içine etmeyemi girdin. hiç kimse peygamberi Allah yerine koymaz. kazara belki. 4 hak mezhebi inkar ediyorsun. tarikat Allaha ulaşma yoludur onuda inkar ettin. ne kaldı geriye. diyanetin verdiği bilgiler doğrudur ama diyanet her bilgiyi vermez. tarikat yani Allaha ulaşma yolunu(evliyalık yolunu) inkar eden arapzadenin sonunu yazmıştık daha evvel. doğru tarikat ile doğru yola ulaşılır. kadınlar erkek tarikat liderinden ilim alamaz.
  sıratı müstakim yoludur bu. bir şekilde öğrenilmesi lazım. Kuranda vardır. inkar küfürdür. bilmeden küfre düşmek hoş olmasa gerek.

 20. seyhmus

  benim anlamadığım diyelim ki bu doğru ve sen bunu anladın tespit ettin neden bir web sitesi açma gereği duydun ve bunu insanlara anlatıyorsun demek ki farklı bir amaç var çünkü bu devirde kimse boşuna emek harcamıyor

 21. ......

  ateistti ve çok zengindi. evinde köpek besliyordu. ona hergün kasaptan ciğer alıp işten eve öyle geliyordu. hayvan bu duruma o kadar çok seviniyorduki koltukta oturan sahibinin üzerine atlıyor onun ağzını yüzünü yalıyordu. kendiside bu durumdan büyük zevk duyuyordu.hayvan hergün en az bir kilo ciğeri yiyiyordu..
  günler aylar bu şekilde akıp gidiyordu.bizim ateist birgün rahatsızlanınca doktora gidip kendine bakıttı. doktor çıkan sonucu şu şekilde açıkladı
  -köpeğinizden size bulaşan kitle ciğerinizi yemiş.
  ne tesadüf ama. hayır hiçde öyle değil. tesadüf yoktur.yüce Allah vardır birde onun ödül ve ceza sistemi.

 22. Hüseyin

  Sen bu açıklamayı yaparken birde kendinden de mesulsun.Farkındamısın? Bahsettiğin kişi bizim içimizden geldiği doğru fakat orada tek ismiyle anman çok yanlış çok büyük bir ayıp.
  O ki dünya alem onun hürmetine yaratıldı.Peygamberler efendisi Hz.MUHAMMED (s.a.v)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s