Kur’an’ın Tek Harfi Bile Değiştirilmedi mi?

Standart

Müslümanlar Kur’an’nın Allah tarafından Cebrail aralcılığıyla Muhammed’e vahiy yoluyla indirildiğine ve Kur’an’ın tek harfi bile değişmeden günümüze kadar geldiğine inanırlar. Bu inançlarını dayandırdıkları kaynak yine Kur’an-ı kerim’dir. Yani iddia ve iddia’nın kaynağı aynıdır. Bu konu üzerinde yaptığım araştırma ve incelemelerin sonucuna göre bir değerlendirme yapacağım. Objektif olmaya özen göstereceğim.

Müslümanlar’ın Kur’an-ı Kerim’in tek harfinin bile değişmeden günümüze kadar sapasağlam geldiğini dayandırdıkları kaynağın yine Kur’an-ı kerim olduğunu yazmıştım. Şimdi o ayet’e bakalım;

Hicr suresi 9. ayet
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

Bir iddia’ya cevap vermek için Kuran’dan bir ayet göstermek geçersiz bir yöntemdir. Çünkü değişmediğini ispatlamak için değiştiği şüphesi olan(ki eldeki veriler değiştiği yönünde) Kur’an’dan bir ayet ile açıklamak akla yatkın bir yol değildir. Kur’an’ın değiştiren(bilerek veya bilmeyerek) kişi veya kişiler değişmediğini vurgulamak ve ispatlamak için böyle bir ayeti Kur’an’ın içine koymuş olabilir.

İnançları dogmatik yapanda budur. Düşünmek ve sorgulamak, eleştirmek yasaktır. Zaten düşünmeye başladığınız zaman o inancın akla ve mantığa aykırı olduğunu anlarsınız. Bu aykırılıklardan bir taneside; ‘ Kur’an’ın değişmediği iddiasıdır’

Ayet ile Kur’an’ın değiştirilmiş olamıyacağınının mantıksızlığını açıkladıktan sonra geriye kalan en önemli ve sağlamlığı daha fazla olan tarih’e bakalım. Daha bilimsel bir yöntem ile kur’an’ın değişip, değiştirilmediğini tarihi detayları iredeliyerek bir sonuç çıkartmaya çalışalım.

Tarihsel olarak Kur’an’ın kitap haline getirilmesi:

Kur’an’ın ilk orijinali: Küçük taşlar, deri, ağaç parçası, kemik gibi çeşitli nesnelere yazılıydı. Yakıldı.

Kur’an’ın ikinci orijinali: Ebubekir döneminde yapılan derleme. Yakıldı.

Kur’an’ın üçüncü orijinali: Osman döneminde oluşturulan “azmalar”. Bunlar da dünyanın hiç bir tarafında yok.

Kur’an’ın üçüncü orjinali üzerine:

Osman döneminde mushaflaştırılan Kur’an’ın orjinalinin bulunmayışı çok tuhaftır. Osman döneminden kalan orjinal bir Kur’an mushafı yoktur, ama Osman’ın dönemindeki kur’an’ın kopyaları -ki en iyimser rakamla 8.yy’a ait bir kopya vardır elimizde(1)-  kendi zamanından çok sonrasına aittir.

Peki Osman ne zaman halifelik yapmıştı?

644 yılından 656’daki ölümüne kadar, 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır.

Elimizde ki en eski mushaf en iyimser rakamla 8.yy’la aittir. 8.yy,701-800 tarihleri arasındaki zaman dilimini temsil eder. Osman 644-656 yılları arasında halifelik yapmıştır. Elimizde ki o mushafa göre ve Osmanın halifelik yaptığı zamanı kıyaslarsak;  elimizde ki mushafın Osman’ın döneminden daha sonra yazılmış olduğuna varırız. O halde Osman zamanında ki mushafın orjinali yeryüzünde yoktur. Elimizde ki en eski mushaf’ın Osman’ın döneminde ki orjinalin kopyası olduğunu düşünsek bile ortaya bir kaç sorun daha çıkıyor ;

Elimizde ki mushaf’ın Osman döneminde ki orjinal mushaf’tan kopya edildiğini düşünürsek en iyimser rakamla yaklaşık 50 sene fark var. Orjinal’den kopya edilmiş olsa bu eser neden 50 sene sonrasında kopya ediliyor?

Cevabı kimse bilmiyor aslında. Elimizdeki verilere göre bir mantık yürütürsek: Kur’an ın orjinali ve/ya orjinalinden kopya edilmiş saf haliyle bir Kur’an mushafı elimizde yoktur. O halde Kur’an ın tek harfi bile değiştirilmemiş bir kitap olması bir yana tamamının değiştirilmiş olması bile söz konusudur.


Şimdiye kadar yazdıklarımımı islami kaynaklara dayanarak yazdım ve elimizde ki verileri mantıksal bir süzgeçten geçirdim.Bir sonuca varcak olursak;

1- Kur’an Muhammed’den çok sonra yazılmıştır ki bu konuda islam’da aynı şeyi söyler.

2- Elimizde osman zamanından kalma orjinal ve/ya kopya herhangi bir mushaf yeryüzünde bulunmamaktadır.En eski Kur’an mushafı –ki islami çevre Osman zamanından kalma olduğunu iddia eder,matematiksel ve mantıksal süzgeçten geçirdiğimizde bunun olamıyacağını ve olması dahilinde ortaya başka sorunların çıkabilceğini yazdım- 8. yy ‘a ait ve şu an Özbekistan-Taşkentte bulunan koruma altında ki mushaftır.

3- Kuran’ın tek harfi bile değişmedi iddia’sının sav dahi olamayacağını ve eldeki verilere göre geçersiz bir iddia olduğunu anlamış bulunmaktayız..

Başka bir bakış açısıyla konuya göz atacak olursak:

Şimdiye kadar ki araştırma yazımda Kur’an’ın orjinalinin bulunmadığını ve elimizde ki en eski Kur’an mushafının 8.yy’la ait bir el yazması olduğunu yazdım. Oysaki güvenlik ve sağlam kalması açısından Muhammed yaşarken kur’an’ı düzgün bir biçimde vahiyin gelme sırasına göre dizmeliydi, ama dizmedi. Peki Muhammed bunu akıl edemediyse,Allah’ta mı akıl edemedi?

Böylesi önemli bir noktayı gözden kaçırmış olamazlar. Bu sorundan bile çıkarılabilcek bir sonuç vardır aslında. Muhammed’in Kur’an’ı kendi yazmış olması ve önemsememesi.

Oysaki gerçekten Allah’ın sözleri olsaydı, Allah bu önemli noktayı atlamazdı.Hak din olduğunu iddia ettiği İslam’ın en önemli kaynağını yani Kur’an’ın düzgün bir biçimde kayda geçirilmesini Muhammed’e emretmesi gerekirdi.Ama böyle bir emir(ayet) yada başka bir şey yoktur. Buda bize Kur’an’ın tanrısının(Allahın) Kur’an’ın gelecek nesillere ulaşmasını umursamadığını göstermektedir. Ne tuhaftır ki üstelik son din olduğunuda önemle vurguluyor.

Sonuç: Kur’an’ın tek harfi bile değişmediği iddiası mantıksal ve bilimsel verilerle çelişen, yanlışlanan geçersiz bir iddiadır. Kur’an’ın tek harfi’nin değişmediği bir yana büyük bir kısmının değişmiş olabilceği ihtimali vardır. Çünkü elimizde orjinal bir Kur’an yoktur. Orjinalden kastım Muhammed zamanından kalma bir mushaf yoktur. Muhammed öldükten sonra kitaplaştırma çalışmaları olmuştur ama elimizde yine yoktur ki Ebubekir zamanında ki mushafın yakıldığını hadislerden öğreniyoruz.(2)

Ayrıca, Kur’an’ın içindeki çelişkilerin nedenlerini buna bağlayabiliriz. İslam dininin tüm kaynakları sağlam temellere dayanmamaktadır. Böylesi bir inanca körü körüne bağlanmak ne demektir artık orası sizin sorgulama yeteneğinize kalmıştır.

Yazımı ömer tarafından söylendiği belirtilen bir rivayet ile bitirmek istiyorum;
‘’İçinizden kimse, Kur’an’ın tümünü elinde tutuğunu söylemesin. Bunu diyen bilir mi Kur’an’ın tümü ne kadardı, nasıldı? Kesin olan o ki, Kur’an’ın çoğu yok olup gitmiştir. (Bkz. Süyuti, el İtkan, 2/32)’’

-Okan-

——–
Mushaf; Kur’an’ın kitap halindeki şeklidir. Tevatür; (dini anlamda) Yalan olarak söylenmiş bir söz üzerine birleşmeleri mümkün olmayan, her zaman güvenilen kimselerin bir haberi bildirmeler– Bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti.
(1) En eski kur’an mushafı 8.yy’a aittir.Özbetistan-Taşkent’te koruma altında bulunmaktadır.
(2) Bkz. Buhari, e’s- Sahih, Kitabu Fedaili’l-Kuran/3.

KAYNAKLAR :
Turan Dursun-Din Bu,Diyanet işleri başkanlığı kur’an meali,Tdk türkçe büyük sözlük
Yararlanılan İslami Kaynaklar: 1. Buhari, e’s- Sahih, Kitabu Fedaili’l-Kuran,Sahihi Buhari -.Müslim E’s-Sahih,.Ebu Davud,İmam Süyuti.

Reklamlar

Kur’an’ın Tek Harfi Bile Değiştirilmedi mi?’ için 466 yanıt

 1. ........

  Karikateist hz. İbrahimin oğlu ismaili kesecekkenki tablosu ile çocuğunu keserek ölduren abd li bir kadini yanyana koymuş. M.ö. 2000 deki peygamber ms 2000 deki akil hastasi diyor. Birde kustah değillermiş. Dik alasi hemde.
  Hz. İbrahimden önce insanlar Allahin boyle bir isteği olmaksizin çocuklarini Allaha sozde kurban ediyorlardi. Hz. İbrahimin çocuğu olmuyordu uzun yillar boyunca. Hz.İbrahiminde boyle bir dileği vardi. Yani erkek çocugum olursa 15 yasinda sana kurban edeceğim diye. Cocuk 15 yaşina geldi. Hz. İbrahimin dilegini tutmak isine gelmedi. Defalarca gosterildi ruyasinda. Cok sayida deve kesti sayilmadi. O çocuğu kesmeye goturmek zorunda kaldi. Birisi gelip ismaile baban seni kesecek dedi. İnsandir bu ama bozguncu olduğundan dinen şeytandir. İsmailden taş yedi gozune bir gozu kör oldu. Hacda Şeytan taşlama bu adam yuzundendir.neyse ismailin kurban olacaği yere geldiler.Biçaği vurdu hz. İbrahim. Kesmedi biçak. Taşa vurdu taşi kesti ama kesmedi oğlunu. Melek koç getirdi. Hz. İbrahime oğlunu kesme al bunu kes dedi. Oda kocu kesti.Peygamber sozunu tutmuş sayildi. O peygamber olduğu için herkesin önderi idi. Herkes onun gibi koç kesmeye başladi. Erkek çocuklar kesilmekten kurtuldu. Birileri neyi nasil gosteriyorlar islam duşmani olduklari için.

  • HASAN

   KAFAN O KADAR GÜZEL Kİ HER ŞEYE İNANIYORSUN.
   BAŞA VURMUŞ BAŞI KESMEMİŞ, TAŞA VURMUŞ TAŞI KESMİŞ…

   YAHU HEM BU HZ İBRAHİM İLE ALLAH ARASINDA BİR MESELE DİYORSUN HEM DE “Erkek çocuklar kesilmekten kurtuldu” DİYORSUN!

   GİT ŞU KAFANI BİR TAMİR ETTİR İSTERSEN! BAK, BÜTÜN DİNLER ESKİ UYGARLIKLARIN İLK YAZILI ANAYASALARIDIR! TAMAM? TANRI DİYE BİR ŞEY YOK! OLDU, BÜTÜN İYİ VASIFLARI ALLAHA, KÖTÜLERİ ŞEYTANA YÜKLEYELİM. AMA CANIMIZ İSTEYİNCE DE ALLAH KIZAR BAK, ALLAH AFFETMEZ, ALLAHTAN KORK BAK DİYELİM! “BABA KIZAR, DÖVER BAK SONRA” GİBİ… GİT İŞİNE YAHU! AÇ BİRAZ BİLİMSEL KİTAP OKU!

 2. ismail

  Sen anlamasi kitsan ben ne yapayim. Hem hz ibrahim rabbine olan vaadini tutacakmi diye deneniyor. Tuttuğu anlasilinca tamam çocuğunu kesme al yerine koç kes deniyor. Butun insanlara söyle onlarda öyle yapsin deniyor. Misal bir arkadaş geliyor bana yemek ismarla diyor. Götüruyorsun lokantaya yediriyor içiriyorsun. Tam hesabi odeyeceksin o arkadaşin önceden ödemiş. Sen denenmiş ve kazanmiş oluyorsun.
  Başa vurmuş başi kesmemiş taşa vurmuş taşi kesmiş meselesini osman unlu hoca açiklamişti tv de. Hz. İbrahim biçaçi vurur iken 3. Kat semadan cebrail asm. İniyor. Biçağin önüne kanat geriyor. Hz ibrahimin gördügü bişey yok. Ama biçak engellendiği için kesmiyor. Bu şekline inanmiyorsan eskiler ballandirarak anlatmiş diye yorarsin.
  Sen özürlümüsün banami diyorsun Allah yok diye. Binlerce delil doldurmuşum internete ve sen bana Allah yok diyorsun. Kişi gunah işliyor daha gunahi işlerken başka birisi onun suçunu naklen seyreder gibi ruyasinda goruyor. Daha binlercesi. Bak ilk insan peygamberdir. Peygamberler kurallari getirmistir. Devletler ilk peygamberlerden binlerce sene sonradir ve kanun ve kurallarini Allahin dininden almişlardir. Açiklamiştik. Heykellerini diktiren zorba hukumdar dinin kurallarini bozuyor Allah yok diyor gunahlarindan sebep tekrar peygamberler geliyor duzeltiyor.
  Eski eserlerinden birisinde var. Gemi kaza yapiyor okyanusta ormanlik ama insan yaşamayan bir adada. Kuçuk bir çocuk kurtuluyor kazadan. Adanin imkanlari el verdiğinden sağ kaliyor ve zaman geçtikce buyuyor gelişiyor. Duşunuyor bu ada nasil olustu. Adada bitkiler ve hayvanat neden var. İrmaklari kim yapti diye. Var bunlarin bir sahibi. Gokteki yildizlarinda. Dua ediyor hep o sahibe. Beni kurtar bu adadan diye. Akil uydurdu Allahi diyeceksin. Seneler geçiyor. Bir gemi geliyor adaya. Bilge insanlar geliyor. Bunu yetiştirecekler. Dini bilgiler öğretecekler. Çocuk onlar anlatmadan kendi anlatmaya başliyor. Alimin birisi hayret ediyor benim bildiklerimle ayni senin bilgilerin nereden öğrendin sen bunlari diyor. Çocuk aklettiğini söylüyor. Akli melekeleri Allahin kontrolunde o çocuk temiz birisi olduğu için ve o çocuğa o bilgileri Allah öğretti.
  O hukumdarlar bilmiyorlarmi dunyayi kendileri var etmedi analari babalari dedeleri nineleride var etmedi. İsteselerde varedemezler. kendileri için hazir buldular. O hazir edendir Allah. Allahin kanunlarini zamanla birileri ayni zamanda devletin kanunlari olarak uygulamaya baslamiş olay budur.
  Akil ve bilim Allahtandir diye ispatetmedikmi. Sen yenimi giriyorsun bu siteye. Allah biz size şah damarinizdan daha yakiniz demiyormu. Beyin hucreleridir şah damarindan dahayakin olan. Akli meleke denir. Akil akli meleke melektir.’bilimi teknoloji yani elektrik sağliyor. Allahin Kurani kerimde kendini tarif ettiği ayet elektriğin birebir tarifidir. Allah Kurani kerimde herikisininde kendisinden olduğunu anlaştiran ayetleri koymuş siz bakar körsünüz.

 3. ismail

  1492 de Amerika kitasi yahudi denizcilerin işbirliği ile bulunuyor. Kristof kolomb ve adamlari muthiş sekilde kizilderili katliami yaparlar. Adamlari öldürüp köpeklerine yem ederler. Kendilerininde kizilderili eti yediği vakidir. Batililar tarafindan yapilan katliamlar asirlarca surer.. Neredeyse adamlari yok olur kizilderililerin. Kadinlari sebebiyle melez irk doğar amerikada.
  Avrupalilar afrikadan amerikaya zenci kole kaçirirlar asirlarca. Memleketlerinden kaçirlilan bu köleler gemilerle amerikaya getirilir. Karaya çikartilirken muayene edilirler.’ Hasta diye yada gemicilere karşi geldi diye okyanusa atilanlardan başka karadaki muayenede hastalikli olduğu anlasilanlarin yeni kitaya çikmasina izin verilmez. afrikayada geri gönderilmezler. Köpek baliklarina yem olsun diye okyanusa atilirlar.’yahudiler genelde Allahi kainat olarak bildiler. Cennet ve cehennem bu dunyada dediler.’ yani aslinda yok anlamina çikan bir tariftir bu. Hristiyanlarin ileri gelenlerinin başka kavimlere olan toplu katliamlarida ve başkalarina yönelik hicbir gunah işden vazgeçmemiş olmalari aslinda inanmadiklarini gosterir. Budistler inanmadiklarini zaten kendileri açikliyor. Japonlar yeterince inançli olsa hirohito 1930 -40 larda kendini tanri ilan etmezdi. Hindistanda ve afrikada bir suru cehalet urunu inanç sistemi var.
  Gerçek anlamda inanan bir tek islam kaliyor ve nufuslari dunyanin beşte birisi kadar. İslam dunyasinin yaşadiği zorluklarda işte bu yuzden. Hak din olduğu bilindiği için yapiliyor uzerine hucumlar. Allahin dini başariya ulaşamasin diye savaşiyor birileri. Onlar istesede istemesede Allah mutlaka nurunu tamamlayacaktir.

 4. sherlock

  Yazık.Madem Haşa Kuran değişti.Allah neden başka bir din göndermedi? Hz İsa ya inen İncil ve din de İslam gibi hak tı, yani o da Allahın diniydi.Allah neden Hz isayı gönderdi sence? Halbuki ondan önce Musevilik vardı ve Davut ile Musaya zaten Tevrat ve Zebur verilmişti.Çünkü yahudiler Tevrat ve Zeburu değistirdiler sonra İsa geldi ve Hristiyanlar Allah kelamı olan gerçek İncil i değistirdi.Bu yüzden son din ve son kitap olan Islam geldi.Ve Allahın korumasıyla kıyamete kadar korunacak.Bilimselmiş ha mantık mış .

  • sherlock

   Halbuki Hz Musaya inen din de ,kutsal kitap Tevrat ta Allah tarafından indirilmişti ve Allahın kelamıydı.Davut peygambere inen Zebur da böyle.İsa peygambere inen İncil de.Allah neden arka arkaya kendi emirleri ve sözleri olan 4 kitap gönderdi sence

 5. JackPoly

  Öncelikle ‘(ki eldeki veriler değiştiği yönünde) ‘ derken hangi veriler var mesela bu şekilde herkes kafasına göre bir yazı paylaşabilir eldeki verileri paylaşma imkanınız var mıdır? Yüzlerce yıldır gelen bir dine ait dünya da bir çok farklı din mensubu insan varken hiç değişen ve bulunan bir Kuran gösterip bizi aydınlatabilir misiniz? Mesela 500 yıl önce bulunduğu kanıtlanan ve farklı olan bir kitap var mı hiç varsa bende onu incelemek istiyorum. Yazdığınız yazı da biraz yorum dan ziyade keşke gerçekten ikna edebilcek bilgiler verseydiniz Allahın yokluğunu da kanıtlayamadığınız bu hayatta bu kadar keskin konuşmanızı gerçekten saçma buluyorum.

 6. ismail

  İBRAHİM-18 için 40 meâl bulundu. Gültekin Onan (14/İBRÂHÎM-18: Rablerine küfredenlerin durumu şudur: Onların yaptıkları, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Kazandıklarından hiç bir şeye güç yetiremezler. İşte uzak bir sapıklık (içinde olmak) budur.)

  abdede fırtınalar 1998 de başladı. 1418hicri miladi 1998. arap ülkelerini
  zorla sattığı silahlarla yoluyor abd. fırtınalarla vurup aliyor Allah ellerinden.

 7. Tespitleriniz güzel ancak bu söylediklerim islami kaynaklardan alıntı diyerek müslümanlar tarafından öldürüldüğünü iddia ettiğiniz birini kaynak olarak göstermeniz açıkçası yazının bütün havasını söndürdü

 8. meryhvd

  Delilillerinizdeki kaynak olarak inanmadiginiz bir kisi olan hz.Ömer ra. dayandiriyorsunuz.Madem inamiyorsun neden kaynak gosterdin.Senin mantiginla bana görede hasa o yalan soyleyebilir.2 buhari muslim demişsin onlarin hadisleri nerede laf olsundiye oraya o mubareklerin adlarini koyma.Sen kendinle çelisiyorsun.3.Hz.osmanin mushafi suan topkali sarayinda sehid olurken kanlari bile duruyor.Allah hidayet versin size zor bir durum.

 9. ”Orjinalden kastım Muhammed zamanından kalma bir mushaf yoktur. Muhammed öldükten sonra kitaplaştırma çalışmaları olmuştur ama elimizde yine yoktur ki Ebubekir zamanında ki mushafın yakıldığını hadislerden öğreniyoruz.” bunlar sizin sözleriniz. Ancak hadis :Hazreti Muhammet’in, Müslümanlarca büyük değer verilen, genel kural niteliğindeki sözleri ve davranışlarıdır. Ebubekir zamanındaki mushaf Hz. Muhammed vefat ettikten sonra oluşturulmuştur. demekki buna hadis diyemeyiz.
  Öncelikle yazdığınız konu hakkında kafadan atıp tutmayınız.

 10. ismail

  simay herkesin ezberindeydi Kuran ayetleri. sorulan her soruya başka söz söylemeyip sadece ilgili ayetle karşılık verebilen insanlar bile vardı. bir sürü sahabe zaten Kuranı Kerimin canlı haliyken sen neyin kafasındasın. islamda hafızlık diye birşey var. Kuranı Kerimi ezbere bilen insanlar sürüsü. ayrıca peygamberimizin vefatıyla hz. osmanın halife olması arasında sadece 12 sene vardır. yani o hafızlar sürüsü halen hayatta.

  • arkadaşım ben sahabelerin ezberinde yoktu demiyorum ki. yazan kişi hz . Ebubekir zamanında yazılan Mushafın yakıldığını hadislerden öğreniyoruz diyor. yani hz. Ebubekir halife olduğunda peygamberimiz vefat etmiştir. mushafta bu dönemde yazıldığına göre nasıl hadisten öğreniyoruz diyorum. yazan kişi kendisiyle çelişiyor.
   ( asıl sen neyin kafasındasın )

   • ismail

    simay senin cevabını görmeden düzeltmemi yaptım ben. sen bana yazarken ben düzeltmemi yapıyormuşum. kusura bakma.

 11. ismail

  kariikateist yıldız tozundan geldık demiş karbon demir oksijen ve kalsiyum çöken (sönmüş)bir yıldızda oluşturuldu yani yaratıldı demiş. yaratan bir güç olduğunu kendileride kabul etmiş oluyorlar yinede haşa Allah yok diyorlar. bayraktar ali adını kullanan ayyaş cenabet peygamberimize orçun yazacak kadar düşmüş bir pislik.
  sitenin tavsiyeleri arasında sözcü gazeteside var. herkes bilirki sözcüyü türkiyenin açık ve gizli yahudileri okur. böylece karikateist yaptıkları şeyin aslında yahudilerin islam düşmanlığından ibaret olduğunu anlaştırıyor.
  bu siteninde hristiyanlık reklamı olan kampüs ilanlarını alması gözümüzden kaçmıyor. şeytanlık islamı yıkabilmek adına her oyunu oynuyor.

 12. ismail

  Sevgili Müslü Mangenç,
  Madem yalan diyorsunuz doğrusunu da söyleyiniz. İslam’ın sizin gibi parlak bir zekadan yeniden öğrenelim efendim.
  Ben en çok şu maddeyi beğendim >>> 5-Mucizeler için ilmi açıklama bekliyorlar(adı üstünde mucize)
  Bu maddeden başlayalım, sizce de uygunsa..
  bilgehanın yazısı bu. yenileceği kişiden kaçma gibi bir huyu var. ateistler neden ateistte neler yazdım. dönüp cevap veremedi bana. bunların kendilerinde gizli inançları var. saklıyorlar. dertleri islam düşmanlığı

 13. ismail

  izinsiz ve uzun saatler boyunca aylarca çalıştım geçen yıl. bir ara rahatsızlandım bıraktım işi. tabi hastaneyede doktorada göründüm. sonra kardeşim tekrar çağırdı işe. yaptığı fabrikanın bitmesine 4 ay 10 gün kaldı. kışın maddi zorluk çekmemek için girdim. işçinin biri hastasın ölecen fabrikanın bittiğini görmeden dedi. yok bişeyim kontrol ettiler bişey çıkmadı dedim. saklama dedi. ilaç bile vermediler. istersen gel güreşelim dedim. bu ağız değiştirdi. her gün karanlıkta bu E-5i geçmek zorundasın ille bigün araba vuracak bu fabrikanın bittiğini yine göremeyeceksin dedi. ne diyim Allahdan gelene amenna. en az 3-4 kere o yolda ezilme tehlikesi atlattım. ama fabrikanın bittiğini gördüm. o arkadaşmı. fabrikanın bitimine 1 ay kala verimsiz görülüp işten çıkarıldı. asla ben kardeşime onu çıkart demedim bu konuşmayıda söylemedim. gelecekte ne olacağını Allah biliyor. büyük lokma yut büyük söz söyleme demişler.

 14. ismail

  you tube izlerken gördüm. istanbulda bazı cemevlerinde bedava yemek dağıtılıyormuş. gariban sünni gidecek buradan birkaç kap yemek alsa bile aleviliğe inanç olarak ısınmış olacak. kendileri 1360 yıldır sünniliğe geçmiyor. köylerinin yanına bir sünni köyü kurulacak olsa ayaklanıyorlar devlet bizi asamile etmeye uğraşıyor diye. yetkililer görmüyormu bunları. tuncelide askerdim. her köye cami yapmış devlet bir tane bile alevi gitmezdi camiye.cenazelerini camiden kaldırtamazdı imam.şimdi cemevlerini aşevine çevirmiş birileri sünni avcılığı yapıyor. benzeri hizmetleri büyük camilerde kurulan aşevlerinde sünnilerinde vermesi sünnilikten aleviliğe kaymaları engeller.
  kaç aleviden duydum Kuranda namaz yok deyip alenen inkar ediyorlar. gusül almayanlarıda duyduk arada biz müslüman değiliz diyenleride. kaç aleviden duydum cennet cehennem yalan ahret yok sözünü. Kuranı Muhammed kendi yazmış diyenleri. sünnilerin inandığı gibi inanıp namaz kılanlarda var ama onlar zaten sünnilere çengel atmaz.
  aleviliğin sünni asamilasyonu ihtimaline yada çalışmalarına karşı uyanık olmak lazım. başta belediyelerimiz olmak üzere yetkililer uyumayın.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s