Kur’an’ın Tek Harfi Bile Değiştirilmedi mi?

Standart

Müslümanlar Kur’an’nın Allah tarafından Cebrail aralcılığıyla Muhammed’e vahiy yoluyla indirildiğine ve Kur’an’ın tek harfi bile değişmeden günümüze kadar geldiğine inanırlar. Bu inançlarını dayandırdıkları kaynak yine Kur’an-ı kerim’dir. Yani iddia ve iddia’nın kaynağı aynıdır. Bu konu üzerinde yaptığım araştırma ve incelemelerin sonucuna göre bir değerlendirme yapacağım. Objektif olmaya özen göstereceğim.

Müslümanlar’ın Kur’an-ı Kerim’in tek harfinin bile değişmeden günümüze kadar sapasağlam geldiğini dayandırdıkları kaynağın yine Kur’an-ı kerim olduğunu yazmıştım. Şimdi o ayet’e bakalım;

Hicr suresi 9. ayet
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

Bir iddia’ya cevap vermek için Kuran’dan bir ayet göstermek geçersiz bir yöntemdir. Çünkü değişmediğini ispatlamak için değiştiği şüphesi olan(ki eldeki veriler değiştiği yönünde) Kur’an’dan bir ayet ile açıklamak akla yatkın bir yol değildir. Kur’an’ın değiştiren(bilerek veya bilmeyerek) kişi veya kişiler değişmediğini vurgulamak ve ispatlamak için böyle bir ayeti Kur’an’ın içine koymuş olabilir.

İnançları dogmatik yapanda budur. Düşünmek ve sorgulamak, eleştirmek yasaktır. Zaten düşünmeye başladığınız zaman o inancın akla ve mantığa aykırı olduğunu anlarsınız. Bu aykırılıklardan bir taneside; ‘ Kur’an’ın değişmediği iddiasıdır’

Ayet ile Kur’an’ın değiştirilmiş olamıyacağınının mantıksızlığını açıkladıktan sonra geriye kalan en önemli ve sağlamlığı daha fazla olan tarih’e bakalım. Daha bilimsel bir yöntem ile kur’an’ın değişip, değiştirilmediğini tarihi detayları iredeliyerek bir sonuç çıkartmaya çalışalım.

Tarihsel olarak Kur’an’ın kitap haline getirilmesi:

Kur’an’ın ilk orijinali: Küçük taşlar, deri, ağaç parçası, kemik gibi çeşitli nesnelere yazılıydı. Yakıldı.

Kur’an’ın ikinci orijinali: Ebubekir döneminde yapılan derleme. Yakıldı.

Kur’an’ın üçüncü orijinali: Osman döneminde oluşturulan “azmalar”. Bunlar da dünyanın hiç bir tarafında yok.

Kur’an’ın üçüncü orjinali üzerine:

Osman döneminde mushaflaştırılan Kur’an’ın orjinalinin bulunmayışı çok tuhaftır. Osman döneminden kalan orjinal bir Kur’an mushafı yoktur, ama Osman’ın dönemindeki kur’an’ın kopyaları -ki en iyimser rakamla 8.yy’a ait bir kopya vardır elimizde(1)-  kendi zamanından çok sonrasına aittir.

Peki Osman ne zaman halifelik yapmıştı?

644 yılından 656’daki ölümüne kadar, 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır.

Elimizde ki en eski mushaf en iyimser rakamla 8.yy’la aittir. 8.yy,701-800 tarihleri arasındaki zaman dilimini temsil eder. Osman 644-656 yılları arasında halifelik yapmıştır. Elimizde ki o mushafa göre ve Osmanın halifelik yaptığı zamanı kıyaslarsak;  elimizde ki mushafın Osman’ın döneminden daha sonra yazılmış olduğuna varırız. O halde Osman zamanında ki mushafın orjinali yeryüzünde yoktur. Elimizde ki en eski mushaf’ın Osman’ın döneminde ki orjinalin kopyası olduğunu düşünsek bile ortaya bir kaç sorun daha çıkıyor ;

Elimizde ki mushaf’ın Osman döneminde ki orjinal mushaf’tan kopya edildiğini düşünürsek en iyimser rakamla yaklaşık 50 sene fark var. Orjinal’den kopya edilmiş olsa bu eser neden 50 sene sonrasında kopya ediliyor?

Cevabı kimse bilmiyor aslında. Elimizdeki verilere göre bir mantık yürütürsek: Kur’an ın orjinali ve/ya orjinalinden kopya edilmiş saf haliyle bir Kur’an mushafı elimizde yoktur. O halde Kur’an ın tek harfi bile değiştirilmemiş bir kitap olması bir yana tamamının değiştirilmiş olması bile söz konusudur.


Şimdiye kadar yazdıklarımımı islami kaynaklara dayanarak yazdım ve elimizde ki verileri mantıksal bir süzgeçten geçirdim.Bir sonuca varcak olursak;

1- Kur’an Muhammed’den çok sonra yazılmıştır ki bu konuda islam’da aynı şeyi söyler.

2- Elimizde osman zamanından kalma orjinal ve/ya kopya herhangi bir mushaf yeryüzünde bulunmamaktadır.En eski Kur’an mushafı –ki islami çevre Osman zamanından kalma olduğunu iddia eder,matematiksel ve mantıksal süzgeçten geçirdiğimizde bunun olamıyacağını ve olması dahilinde ortaya başka sorunların çıkabilceğini yazdım- 8. yy ‘a ait ve şu an Özbekistan-Taşkentte bulunan koruma altında ki mushaftır.

3- Kuran’ın tek harfi bile değişmedi iddia’sının sav dahi olamayacağını ve eldeki verilere göre geçersiz bir iddia olduğunu anlamış bulunmaktayız..

Başka bir bakış açısıyla konuya göz atacak olursak:

Şimdiye kadar ki araştırma yazımda Kur’an’ın orjinalinin bulunmadığını ve elimizde ki en eski Kur’an mushafının 8.yy’la ait bir el yazması olduğunu yazdım. Oysaki güvenlik ve sağlam kalması açısından Muhammed yaşarken kur’an’ı düzgün bir biçimde vahiyin gelme sırasına göre dizmeliydi, ama dizmedi. Peki Muhammed bunu akıl edemediyse,Allah’ta mı akıl edemedi?

Böylesi önemli bir noktayı gözden kaçırmış olamazlar. Bu sorundan bile çıkarılabilcek bir sonuç vardır aslında. Muhammed’in Kur’an’ı kendi yazmış olması ve önemsememesi.

Oysaki gerçekten Allah’ın sözleri olsaydı, Allah bu önemli noktayı atlamazdı.Hak din olduğunu iddia ettiği İslam’ın en önemli kaynağını yani Kur’an’ın düzgün bir biçimde kayda geçirilmesini Muhammed’e emretmesi gerekirdi.Ama böyle bir emir(ayet) yada başka bir şey yoktur. Buda bize Kur’an’ın tanrısının(Allahın) Kur’an’ın gelecek nesillere ulaşmasını umursamadığını göstermektedir. Ne tuhaftır ki üstelik son din olduğunuda önemle vurguluyor.

Sonuç: Kur’an’ın tek harfi bile değişmediği iddiası mantıksal ve bilimsel verilerle çelişen, yanlışlanan geçersiz bir iddiadır. Kur’an’ın tek harfi’nin değişmediği bir yana büyük bir kısmının değişmiş olabilceği ihtimali vardır. Çünkü elimizde orjinal bir Kur’an yoktur. Orjinalden kastım Muhammed zamanından kalma bir mushaf yoktur. Muhammed öldükten sonra kitaplaştırma çalışmaları olmuştur ama elimizde yine yoktur ki Ebubekir zamanında ki mushafın yakıldığını hadislerden öğreniyoruz.(2)

Ayrıca, Kur’an’ın içindeki çelişkilerin nedenlerini buna bağlayabiliriz. İslam dininin tüm kaynakları sağlam temellere dayanmamaktadır. Böylesi bir inanca körü körüne bağlanmak ne demektir artık orası sizin sorgulama yeteneğinize kalmıştır.

Yazımı ömer tarafından söylendiği belirtilen bir rivayet ile bitirmek istiyorum;
‘’İçinizden kimse, Kur’an’ın tümünü elinde tutuğunu söylemesin. Bunu diyen bilir mi Kur’an’ın tümü ne kadardı, nasıldı? Kesin olan o ki, Kur’an’ın çoğu yok olup gitmiştir. (Bkz. Süyuti, el İtkan, 2/32)’’

-Okan-

——–
Mushaf; Kur’an’ın kitap halindeki şeklidir. Tevatür; (dini anlamda) Yalan olarak söylenmiş bir söz üzerine birleşmeleri mümkün olmayan, her zaman güvenilen kimselerin bir haberi bildirmeler– Bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti.
(1) En eski kur’an mushafı 8.yy’a aittir.Özbetistan-Taşkent’te koruma altında bulunmaktadır.
(2) Bkz. Buhari, e’s- Sahih, Kitabu Fedaili’l-Kuran/3.

KAYNAKLAR :
Turan Dursun-Din Bu,Diyanet işleri başkanlığı kur’an meali,Tdk türkçe büyük sözlük
Yararlanılan İslami Kaynaklar: 1. Buhari, e’s- Sahih, Kitabu Fedaili’l-Kuran,Sahihi Buhari -.Müslim E’s-Sahih,.Ebu Davud,İmam Süyuti.

415 thoughts on “Kur’an’ın Tek Harfi Bile Değiştirilmedi mi?

 1. wtff

  Topkapı sarayında Hz. Ali’nin kendi eliyle yazdığı ve günümüzdeki kuran ile birebir aynı olduğunu söylemişti bir arkadaşım. Bu konuda düşünceniz nedir ?

  • Ali’nin yazmış olduğu bir Kur’an yok ki. Hadis kayıtların da bile geçmiyorken, Ali’nin yazmış olduğunu nereden bileceğiz?

   Ayrıca, Topkapı sarayında yer alan Kur’an’ın ünü var sadece. Üzerinde yapılmış bir araştırma, test veya orada halifeler zamanından kalma bir Kur’an olup olmadığı konusunda da sağlam bilgiler yok, bildiğim kadarıyla. Topkapı sarayındaki kutsal emanetler(Kur’an) ile ilgili yazı bulursanız ve paylaşırsanız sevinirim.( Sağlam kaynaklı olursa iyi olur)

   -Okan-

   • wtff

    Ben de ateistim bu arada onu belirteyim🙂 Bir arkadaş çok ısrar etmişti de Hz. Ali’nin yazdığı Kur’an birebir aynı şeklinde diye ben de herhangi sağlam bir kaynak bulamadığım için bu konuyla ilgili bir de size sorayım dedim nedir bu işin aslı.

    • kemal uysal

     kuranı kerim degişmemiştir buna tek olarak şu delili getirebiliriz ki kuran kerimde ayet var “bizim indirdiklerimize inanmıyorlarsa kurandan bir ayetin benzerini getirsinler ” hangimiz kuranın tam benzeri bir ayeti getirebiliriz ki kimse getiremez bu da kuranın ilahi bir kitap olup korumasının allaha ait oldugunu gösterir

     • Sercan

      Kemal selam. Kuranın değişmediğini, kuranda yazan bir ayetle ispatlayamazsın. Büyük bir mantık hatası bu. Yine değiştirilmiş bir ayete tekabül edebilir. Bir şeyi savunmadan önce biraz düşünün lütfen. Benzerlik konusu da tartışılır. Kelimeleri değiştirmek çok zor değil. Hatta iyi bir yazar ayetlerin üslubunda ayet bile yazabilir. Atla deve değil. Hiç olmadı incil ve tevrattan alıntılar yaparak bile bir şeyler ortaya çıkarılabilir. Ayrıca kitapların allaha ait olmadığını sana ispatlayabilirim tartışma ahlakın varsa tabi. Bir de allah, kurandan önce incili, ondan önce de tevratı indirmiş. “Neye inanmamız gerekiyor bizim?” diye sorarlar adama.. Eğer dönemlere göre indiriliyorsa 1400 yıl içinde mutlaka tekrar en az bir kitap daha inmesi gerekiyordu. Çünkü artık o döneme göre yaşamıyoruz. Ama inmez artık zaten. Niye biliyor musun? Çünkü insanlar bunlara inanacak kadar aptal değil o zaman ki kadar.. Artık aile baskısı ve yaşadığınız toplum sayesinde dininiz belirlenecek. Geçmiş olsun.

      • hakan

       Allah hikmetle hareket eder,yani büyük resmi her zaman görür,1000 kişilik ve teknolojinin olmadığı bir zamanla uzay çağını ve 4 milyarı görür.Yani kuran indirildiği zaman ve sonrası için tek kitaptır.yani ahir zaman peygamberine vahyedilendir,dünyanın ebedi olmadığı ilmende gerçektir.dünyanın sonu mutlaka olacaktır.yanan her lamba bir gün söner.
       dolayısıyla 4 büyük kitap ve suhuflar ve 124.000 peygamber zaman ve zemine göre göndermiş ve kendini tanıttırmıştır.kaldıki 1400 sene önce yazılan kuranın bu kadar düşmanı olmasına rağmen hala benzeri yapılamamış,kelimelerinde noksaniyet ve hata bulunamamıştır.çareyi okutturmamakta bulmuşlardır.okumazsan bilemezsin.yanlış meallerlede çözüme gidememişlerdir.Allah devamlı kuranı yaşayan insanlar göndermiş,desteğini bırakmamışdır.mesela risalei nur kitapları var,kuranın mana tefsiridir,onlarca dile çevrilmiş ve dünyanın en çok devamlı okunan kitabıdır.senin sorularının cevabı 25.söz adlı eserdedir.—okursan tabi–
       yani küçük bir çocuk bile yaptığı resmi birilerine göstermeye ve kendini tanıttırmaya çalışıyor,bütün kainatın yaratıcısı mutlaka kendini tanıttırmalıdır.aksi mantığa tersdir.

      • hakan

       Ben de çok araştırdım bu konuları ve deist olmaya karar verdim. Peki neden deist? Çünkü kuranla ilgili hala cevabını bulamadığım birkaç soru var. Bunlardan en önemlisi şu; (33/Ahzab suresi 40. ayet) Kur’an’da, peygamberimizden sonra gelecek bir peygamberden söz edilmeyişi, aksine onun son peygamber olduğunun açıkça söylenmesi, ondan sonra peygamber gelmeyeceğinin kanıtıdır. diyor. Bu doğru veya yanlış olabilir. Eğer doğruysa bu din Tanrı vasıtasıyla yazılmış ancak zaman içinde değiştirilmiş bir din olabilir. Çünkü sorgulamaya başladığınız zaman gerçekten akla mantığa sığmayan şeyler var kuranda.
       Ve eğer yanlışsa nasıl yanlış olabilir? size bu soruyu sormak istiyorum. Teşekkürler.

       • ismail

        O ayette anormal bir yazi yok. Size dini sorumluluklar zor deliyor. Ben namaz kilmak oruç tutmak hacca gitmek zekat vermek istemiyorumda diyebilirdin. Mesala içki özgurluğunden, firsat buldummu zengin olabilme ozgurluğunden ne diye vazgececeksinki. Deizm kainatin kendisini Allah olarak kabullenme. Çünkü o zaman yaptirim yok, ceza ve ödül verebilecek bir Allah yok. Odurumu kabullenmek işine gelir. Ama işler birisinin işine geldiği gibi yurumuyor. Kurani kerimin anlattiği gibi yuruyor. Allah kişilerin işine geldiği gibi değil Kutsal kitabimizda anlatildiği gibidir.

        • Serdar

         Dostum kendini boşuna yorma, bir zamanlar aynen ben de senin gibi düşünüyordum. Ama artık devir aydınlanma devri… cehalet devri geride kaldı! Artık okunmuş kesme şekeri, prinç ile gelecek kazanılmıyor, bilim ile akıl ile gelecek kazanılıyor! Bugün bile Ortadoğu’nun içine girdiği cehalet girdabından kurtulamadığnı görüyoruz. Ondan sonra “Batılılar, gavurlar bizi yok etmek istiyor.” Adamlarda bilim var, ekonomi var, her şey var, e ne yapacaklardı? Sizi veya dininizi değil, cehaletinizi yok etmek istiyor! Kusura bakma! Dost acı söyler.

         • ismailden fikra

          Dur sana bir fikrayla cevap verelim ateistlerin her yalana inandiğiAllah gerçeğinden nasil kaçtiklari iyi anlasilsin.
          -ulen ateist birde bilimci olmakla övünürsünüz bilimin ulaştiği son noktadan haberin varmi.
          -anlatta bizde öğrenelim yeni gelişmeleri.
          -nasa uzaylilarla temasa geçmiş, onlarda öyle bir teknoloji varmişki balinalar konuşurmuş aslinda uzayli teknolojisi ile onlarin sesleri ayni anda 300 dunya diline çevrilebilir ne dedikleri anlaşilabilirmiş
          – bu çok iyiydi
          – yunus baliklari kontrol altina alinip onlarin sonar sistemi yardimiyla deniz ve okyanuslardaki batik hazineler onlara çikarttirilabilir maden yataklari onlara buldurulabilirmiş
          – guzel daha ilginç bilgiler varmi
          -olmazmi yedi başli ejderhalar gerçekmiş, Alaskanin kuzeyinde karlar altindaki bozulmamiş cesetlerin yerlerini soylemiş uzaylilar, klonlama yontemiyle uretilecekmiş bunlar.
          – muazzam bir şey bu
          -daha bitmedi uzaya ilk 1400-1500 yil oncesinde gökturkler çikmiş hemde binlerce kere adlari buradan gelirmis, ayda marsta halen yaşiyorlarmis oralarda toprak altinda çok su kaynaği yani yaşam imkani varmiş.
          – ya biz turkler çok buyuk bir milletiz.
          – hadi lan ordan sizin asliniz dönme değilmi.
          -kurcalama orasini sen bilimden haber ver.
          -uzaylilarin elindeki teknolojiyi anlatayim bin işik yili mesafedeki yolu bir salisenin altinda aliyor butun kainati birkaç gunde tur atabiliyorlarmiş bu teknolojiyi dünyayada vereceklermiş.
          -super bilgi bunlar yahu daha orjinal bir şeyler varmi peki
          – olmazmi uzaylilara sorulmuş Allah hakkinda ne biliyorsunuz cennet cehennem varmi diye Allah herseyi yaratandir cennet cehennemide o yaratti demişler.
          -ne Allah, cennet cehennemmi olamaz, seni dinci seni, palavraci pis yobaz konuşma bir daha benim ile.

          • SERDAR

           Ben sana “Tanrı’ya inanmıyorum” demiyorum ki. “Dinlere inanmıyorum” diyorum. Arada çok fark var. O yüzden ben Tanrı’yı kendi içimde, özümde ararım, başka hiçbir yerde değil. Sonuçta benim neye inanıp inanmıyacağıma başkası karar veremez!
           Tartışmadan önce bunu idrak etmeniz gerekiyor.

          • cevap

           Şöyle cevap verelim. Kainati yaratan bir Allah var ancak hiçbir yaptirim gücü yok. O zaman varmiş yokmuş ne fark eder. Kendi içinde tanri aramak. Enel hak yani ben Allahim demeye getiren bir söylem olarak anliyorsak bunu, bu vahdet vucuda girer. Yani var olan herşeyin bütünü Allahin kendisi. Yani kainat. Ama kainat sonradan varolmuştur. Sonradan var olan bir şey zamani gelince yok olacak demektir. Böyle Allah olmaz. İş yine Allah yoka çikiyor.
           Oda değil sadece Allah inancim var diyorsan. Allah varsa koydugu kanunlarda vardir. Dini bilgiler Allahin kanunlarini içerir. Bazi dinler zamanla bazi insanlarca yozlaştirildigi için din surekli yenilenmiştir. Dini insanlara tebliğin yolu peygamberlerin beyninin yani akli melekelerinin kontrol altina alinip onlara verilen bilgilerle insanlara Allahin emirlerinin bildirilmesi şeklindedir.
           Içimizdeki yaradandan bahsedelim. İnsani yaratmiş kalbe muhrunu vurmuş kalpte arapca Allah yazisi var. Biz size şah damarindan yakiniz. Deniyor ayette. Bizde kasit melekler bize şah damarindan yakin olanlarda beyin hucreleridir. Bunlara akli meleke denir melek demektir. Allahtandir. Ama Allahin bizzat kendisi değildir. Bunlari anlaşmistik.
           Şimdi Kurani kerimde anlatilan ne. İnsanlar yaptiklarindan sorumludur. Tekrar yaratilip Yaptiklarina göre cennet ile ödüllendirilecek yada cehennemle cezalandirilacak. Koskoca kainati yaratan bir guç için bunu yapmak çok kolaydir. Kimi insanlarin kendi çikarlari adina dunyayi kana buluyor olmasindan onlarin hesap gormeyeceği sonucu çikmaz. Neticede sureç devam ediyor.

         • faruk

          Bilimi yaratan Allah’ın kendisi bilimden uzak durup kendini soyutlamak Allah tarafından da haram kılınmıştır. onun yarattığı bu eşsiz kainatı ve sanatı anlamak bir ibadettir. İslam dünyasında şuan da cehaletin kol gezdiği doğru bunun sebebi gerçekten İslamiyetten ve Kuran dan uzaklaşmalarından başka bir şey değildir. Ayrıca Kuran da kesinlikle tek bir hata ve çelişki yoktur. Sadece yanlış yorumluyorsunuz.

          • serdar

           SÖZ KONUSU DİNLER, ESKİ UYGAR İNSANLARIN KULLANDIĞI BUGÜNÜN HUKUK KURALLARI GİBİ O ZAMANKİ YARGI VE TOPLUM BİLİMİ ARACIYDI. 5000 YILLIK SERÜVEN. HANGİ ÜLKELERE YAKINSANIZ O ÜLKELERİN KÜLTÜRÜNÜ TAŞIRSINIZ.
           .
           ŞİMDİ NE DİYORLAR, “BİRÇOK ELÇİ GÖNDERDİK AMA HEPSİNİ ÖLDÜRDÜNÜZ” VB. TAMAM İŞTE, BURADA OLUŞTURDUĞU İNANIŞI (KANUNU) TOPLUMA MAL EDEBİLMİŞ OLANLAR ELÇİ KABUL EDİLİYOR ZATEN. DEVRİMLER, DARBELER GİBİ…
           .
           BAŞKA NE DİYORLAR, “BUNDAN SONRA ELÇİ GELMEYECEK, EN SON DİN BUDUR.” ELÇİ GELMEYECEK ALGISINI, BİZİM ANAYASAMIZDAKİ “DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ” MADDELER GİBİ GÖRMEK LAZIM. ELÇİ GELMEMİŞ AMA BİR DİN 10-20 ÇEŞİT MEZHEP VE POLİTİK ALGIYA AYRILMIŞ.
           .
           YANİ TANRI YOKTUR. BİLİMLE İSPATLANMADIĞI MÜDDETÇE ONUN VAR OLDUĞUNU KABUL ETMEK, ESKİ UYGAR İNSANLARIN OLUŞTURDUĞU POLİTİK ALGIYA HİZMET ETMEK DEMEKTİR.

          • ismail

           Serdara bir cevap yazalim. Şimdi şu kadar ppeygamber gönderdik öldürdünüz. Kim öldurulenler zekeriya ile yahya, islama göre isa öldürulmedi. Başka peygamberler varsada isimleri gecmiyor. Peygamberler devletler varkende var. Ve devletten değil halkin arasindan çikiyor. Devlet işine geldiği şekilde koyar kanunlari doğru yanliş haram helal aramaz çikar arar çogunlukla. peygamberler Allahin istediği şekilde bildirirler. Ayni şey değildir.
           İslamda bölunme neden oldu onuda açiklayalim. Peygamberimiz ve muslumanlar malum arabistan yarimadasindaki yahudilerle çok savaştilar. Yahudiler yenildi. Kendi rahatlari için sözde musluman oldular. Peygamberimiz vefat eder etmez yemendeki yahudi biri peygamberliğini ilan etti. Namazi kaldirdi. Sizin yerinize ben namaz kilacagim dedi. İçki ve kadinlara duşkundu. Kendi muritlerince öldürüldü. Ayaklanmada bastirildi. Sonra ne oldu, o gizli yahudiler 650 lerde islamin kendi içinde fitnelerle iç savaşlar çikarttilar. Abdullah bin sebe adli yahudi asilli adam fitnelerle muslumanlari birbirine kirdirdi. Şehirleri birbirine duşurdu. Şiilik ve alevilik onun ayristirmasidir. Taraftarida çoktu. Yaptiklari fitneler biliniyor ceza verilemiyordu. Ali taraflarina Ali Allah inancini benimsetti. Kimisine. Alinin kildigi namaz sizi kurtarir dedi. Namazi kaldirdi. Aslinda yahudi inancinda olan kainat tanridir inancini yani vahdet vucutu benimsetmeye uğrasti. Bölünmeyi kimlerin yaptiği ortada. Tabiiki gizli din sahipleri. Bugün aleviyim diyen kimileri ate sitelerde peygamberimize kufur ediyor. Zaten musluman değillerde onun için. Tuncelinin yuzde 90 inin asli ermeni diye yaziyor internette. Tunceli ne diye alevi bugun. Yahudilerin sahte peygamberi sabetay malum yahudi asilli. Onun soyundan gelenler ve muritleri bu gun ne diye aleviliğin içindeler. Aslinda butun dönmeler desek olur. İslam duşmanliğini hala surduruyor çoğu gizli dinlerinide.
           Bilimden bahseden serdar ağa sen bu yazdiğimi biliyorsun ben yinede tekrar yaziyorum. 1985 te Ali oglu 1965 doğumlu hamza dinç tarafindan bana anlatildi bu ruya.
           Eniştesi feridun kamyon şoförü. Uzun yolda çalişiyor. Yollar git git bitmiyor. Uyku bastirmiş buna. Uyuyakalmiş direksiyon başinda. Aracta gidiyor ha. Birden bir derviş beliriyor önünde. Buna öyle bir tokat patlatiyorki. Gözlerini açmiş o tokat ile. Bakiyor karşisinda bir yolcu otobusu ona dogru geliyor hizla.. Çarpismaya ramak kala direksiyonu kirdiği gibi kazadan kurtuluyor adam. Tabii ki bir otobus dolusu insanda. Beyinde oluşan sanal bir göruntu sayesinde. Akli melekelerin yani meleklerin uyarmasiyla oluyor bu. Gozler kapali iken aciliyor ve o buyuk felaket atlatiliyor. Bilimle izah edilemez bu olay. Bunun sadece bir izahi vardir. Oda Allahin varliği ve bazen kullarini gönderdigi habercilerle uyardiği gerçeği. Bazende temiz ve ihlasli kullarini felaketlerden koruduğu. Delilinin varligi belli olsun diye yaşaniyor bu siradişi olaylar.
           Allah yok iddiasinda bulunanlar her nedense bazi şeylerin izahindan kaçarlar.

          • SERDAR

           ŞU AN TÜRKİYE’DE DARBE OLUYOR. DERİN DEVLET-AKP İŞBİRLİĞİ İLE… AYNI 1500 SENE ÖNCE İSLAMİYETİN DOĞUŞU ESNASINDA OLDUĞU GİBİ. AKP, 2010 YILINA KADAR BUNU DEVRİM OLARAK YÜRÜTÜYORDU.
           .
           DAHA BUNU GÖRMEDEN TANRI’NIN VAR OLUP OLMADIĞINI MI GÖRECEK ANLAYACAK BU %49.5? ASLINDA SİZ DE ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ Kİ TANRI DİYE BİR ŞEY YOK.
           .
           BU ÜLKE DARBELERDEN ÇOK ÇEKTİ AMA BU ÜLKE DARBESİZ YÖNETİLEMİYOR! NEDEN? ÇÜNKÜ BU ÜLKEDE:
           1) RADİKAL İSLAM (CİHAT)
           2) ETNİK SORUN (KÜRT)
           3) DEMOKRASİ-YÖNETİM SORUNU (ASKERİ DARBE-DERİN DEVLET) SORUNU OLDUĞU İÇİN.
           .
           TANRI NEDEN YOKTUR VE TANRILI DİNLER NEDEN YALANDIR?
           .
           ÇÜNKÜ İNSANLAR BİRBİRİNİ ÖLDÜRMESİN DİYE… DİN YASALARI YERİNE, BUGÜN DEMOKRATİK HUKUK KURALLARI GEÇERLİDİR. AMA İNSAN HER NE KADAR HUKUKA SAYGILI OLSA DA BİRİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ZAMAN ADALETE TESLİM OLMAZ. ONU SİZ YAKALAMAK ZORUNDA KALIRSINIZ. İŞTE BU DURUMDA DİN VE AHLAKA İHTİYAÇ VARDIR. “EĞER BİR SUÇ İŞLEDİYSEN GİT, ADALETE TESLİM OL Kİ, AHİRETTE DAHA AĞIR CEZALANDIRILMAYASIN” VİCDANİ DEĞERİNİ HAKİM KILMAK GEREK… ZEKA İKİ TÜRDÜR: MANTIKSAL (IQ), DUYGUSAL (EQ).
           .
           “NE CEZASI LAN! BUNCA YILDIR İNSANLAR, DEVLETLER, MİLLETLER ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN SAVAŞMIŞ, TESLİM OLMAK NEYMİŞ, SIKIYSA GEL SEN YAKALA!” FİKRİNDEN DOĞACAK SAVAŞLARA MAHAL VERMEMEK İÇİN BÜTÜN DİNLER ZORUNLU (YALANDAN) ORTAYA ÇIKMIŞTIR. İNSAN YAŞASIN DİYE HAYVAN ÖLDÜRÜYORUZ. KÜLTÜRLERİMİZ YAŞASIN DİYE İNSAN ÖLDÜRÜYORUZ. O KADAR!

      • selin

       KURAN-I KERİM bugüne kadar nasıl geldiğini en kısa yolda açıklayayım 1-ezverlenmiştir
       2-sürekli tekrarlanmıştır
       3-yazılmıştır
       ezverleyen insanların bir iki tanesi yalan söylüyor diyelim ama okadar ezverleyen kişileri hepside yalan söylüyor olamaz ayrıca ALLAH’a inanmamanıza inanamıyorum çünkü her şeyin bir yaratıcısı vardı mesela giydiğin bir kazağında bir tasarımcısı yaratıcısı vardır ve biz Müslümanlar bu dünyayı yaratan yaratıcıya ALLAH diyoruz.

       • SERDAR

        İşin komik tarafı ne biliyor musunuz… Ateizmin konuşulduğu bir yerde dinden ahkam kesilmesi… Ya adam açıkça diyor ki, bana bilimsel veriler sunabiliyorsan konuş… Yoksa camiide vaaz vermeye devam edebilirsin, kimse sana karışmaz!
        Ancak asıl mesele ne biliyor musunuz? Artık kimse önemsenmediğini sanarak toplumda bir BÖLÜNME, ÖTEKİLEŞME, KUTUPLAŞMA olmasıdır. Bu ülkede üç temel sorun vardır. Nedir… Eğitim, bilim, ekonomi, hayıııırrr…
        1) Radikal (cihatçı) İslam sorunu.
        2) Etnik sorun (K,ürt meselesi).
        3) Yönetim (Demokrasi) sorunu.
        Etnik sorunu demokrasi sorununu (özerklik) çözmeden, demokrasi sorununu da Radikal İslam sorununu (laiklik) çözmeden çözemezsiniz. Ortadoğu ülkelerinin halini görüyorsunuz, Müslümanlar Müslümanları öldürüyor. Bu işler çözülecekse akıl ile ilim ile çözülür!

        • buyuk şeytanin oyunlari

         Irakda ne vardir. Petrol. Kimindir araplarin. Ama kimin gözu var. Gucu elinde tutan ecnebilerin. İrak çevre ulkelerle savaştirildi.yikilamadi. abd kendi geldi yikti. Etnik sorunlar irak yikildiktan sonra ortaya çikti. Saddam kötü olabilir. Ama ulke dimdik ayakta idi. Kürt sorunu sivrisinek vizirtisi idi. Abd yikmasaydi şimdi iç karişiklik yoktu orada. Otarite gittimiydi hepsi gidiyor.sunni şii kürt gibi ayriliklari kaşiyanlar islama duşman olanlardir. İrakin kaynaklarini orayi karistiranlar yiyiyor.
         Suriyedeki yonetim zaten baştan sünni islam duşmaniydi. Hala ayakta durabilmesinide buna borçlu olmali. O bolgede israilin varliğini surdurebilmesi için muslumanlarin farkliliklari durtuklenerek onlar birbirine kirdirilmaliki buyuk israil planina adim adim yaklaşilsin. Amerikanin ve avrupanin gucu buna yetiyor. Olay budur.

         • SERDAR

          Konumuz siyaset değil ama sizin hakikaten dünya’da olup bitenden haberiniz yok. Size bilim ile ilgili anlatılan her şey hikaye gibi geliyor değil mi… Radikalizm = Gerileyicilik demektir. Dünyanın ilerlemeye ihtiyacı var, hem de acilen. Bu da ancak demokraside bilimde teknolojide her şeyde geri kalmış ülkeler cehaletten arındırılarak olur. Çok cahilsiniz. Cahil olmayı hakaret algılama, cehalet iyidir, mutluluktur. Ama ülkeleri, insanları, dünyayı geri bırakan bir şeydir. Dünyanın bir ucunda bir uzay aleti icat ediliyor, diğer ucundaki ona apışıp kalıyor, gavurun aklı erer bizim ermez diyor. Böyle apışıp kalmaya gerek, bir gün sen de o teknolojiyi üretebilirsin, senin torunların da Dünyada öldürerek, savaşarak değil, sadece aklını kullanarak yaptığı işlerle övünülecek bir başarıya imza atabilir. Din, eski insanların bugün hukuk kitapları yerine kullandıkları bir yargı aracıdır. Aslında ne bir cehennem var ne de bir Tanrı var. Allah yoktur! Ama insan yine de olduğuna inanmak isteyebilir. Ona sözüm yok.

          • ismail

           Suriye ve ürdün ile doğu anadolu hristiyanlarin elinde iken muslumanlar hristiyanlarin elindeki bu topraklari ele geçirdiler. Yetmedi kuzey afrikayi onlardan alip iber yarimadasinida ele geçirip avrupaya çiktilar. Batinin yenilmesinin sebebi cehaletti. 732 de fransada cehalet nufus çokluğundan sebep islami yenerek durdurdu. 1000 li yilarda islam ispanyadan buyuknölçude atildi.sonra turkler musluman oldu. Anadoluyu aldilar bizanstan. Balkanlara geçmesini haçli seferleri önledi. Sonra islam moğol tufaniyla buyuk darbe alsada moğollar zamanla kendileride musluman oldu. Sonra bizansa karşi kazqndiği zaferlerle sivrilen osmanli1352 de trakyaya geçerek 125 yil içinde butun balkanlari aldi.italyaya geldi sira. Ne var italyada papalik. Gotu tutustu hepsinin birden.çunku rusyada musluman mogollarin elinde idi. Hristiyan alan bati avrupa ve iskandinavya kalmisti. Yok olma tehlikesi belirmişti artik. Fatihin planlari çok buyuk idi. Timuroğullariyla yazişti arada irani paylaşmak için. Memluk seferine hazirlaniyordu.orasinida alacakti. Rusyada hukum suren Altinordu ile osmanli ordusu 1480 de karşilastigi zaman altinordu osmanlinin ustunluğunu gorerek savasmadi. Bu itaat yani osmanli buyruğuna girmek demekti. Memluku alacakti fatih buna gucu vardi. İranida halledecekti. Buna da gucu vardi. Ortaasya turkleriyle birlesecek. Hindistana inecek oranin nufus kaynagi ile butun avrupayi alacakti donuşunde. Avrupanin bunu önleyecek gucu varmiydi. Asla. Otrantoyu aldi fatihin ordusu. İtalya fethi için ustu orasi butun avrupa dehşete kapildi.( devam edecek)

          • ismail

           1481 de fatih yaninda ağir toplarinda bulunduğu buyuk bir orduyla sefere çikti. Muhtemelen memluk uzerineydi sefer. Ama bati bu seferi takip ediyordu. Ya osmanli ordusu diliskelesinden gemilere binerek italyaya sefer ederse. Saraya ziyarete gelen italyan seyyahlar fatihle goruşup savaş sirlarini ağzindan almayi başardilar. Kim soktu onlari saraya. Yakup pasa ishak paşa benzeri donme paşalar. Onlar vatikana haber verdiler durumu. Fatih iskendercilik oynuyor dunyayi alma hevesinde diye. Batida toplanti uzerine toplantilar duzenledi karşi tedbir olarak en acil tedbir fatihin öldürulmesi. Hindistana turklerden önce gidilmesi. Rusyaya bagimsizlik kazandirilmasi.Memlukun turklerden önce alinmasi. İran guclendirilerek turklerin ortaasyaya gecisinin onlenmesi. Turklerin içindeki azinliklarin surekli ayaklandirilmasi. Turk ordusunun donme subaylar vasitasiyla ele geçirilmesi. Misyonerlik hareketleriyle dunyanin hristiyanlastirilmasi. Son musluman devleti girnatanin ele gecirilip musluman ve yahudilerin oralardan atilmasi gibi tedbirler.
           Fatih memluk yolunda ordugahinda zehirlenerek öldürüldu. Altinordu hukumdari Ahmette bir suikaste kurban gitti. Rusya bağimsizliğini kazandi. Osmanli kisa sureli ic savasa suruklendi. Cem sultanin batinin eline gecmesi romanin elini guclendirdi. 1481de porktekiz hindistani bulmak uzere coğrafi keşiflere basladi. Bu arada ispanya ocak 1492 de girnatayi aldi. Orada öğrendiler amerikanin varliğini. Kolombu gonderdiler. Yok olma korkusuyla işleme konan batinin planlari takir takir işliyordu. Afrikalilar kole ticareti için yeni kita amerikaya taşinirken amerikadaki kizilderililer katliama uğratilarak yerlilerden temizlendi. Amerikanin kaynaklarina el kondu. 1498 de deniz yoluyla hindistana ulaşmakla kalmadi portekiz 1510 a doğru bugunki endonezya civarlarinada indi. Osmanli yerinde sayiyordu hala. Yavuz selim babasindan aldi tahti. Osmanliya karşi bati destekli kurulan yeni irani yenilgiye ugratti. Ama devasa iran tamamen alinamadi. Döndü guneye portekizlilerin almaya calistiği memluku alsi. Hindistana giden deniz yolu bizdeydi. Timuroğullarina etki etti osmanli hindistana inmelerini sagladi. Orasi osmanli sayesinde babur imparatorlugunun oldu. Hintlilere karsi babur şaha zafer kazandiran bizim toplarimizdi. Artik. O ölunce oglu suleyman fransayla ittifak kurdu.macaristani aldi. Ama bati artik çok guçluydu. Osmanli kazan astarhan gibi devletleri kendi himayesine alsada guclenen rusyaya karşi elinde tutamadi. Ancak musluman afrikada ilerleyerek orayi batiya karşi himaye etti.
           Bilimede önem veriyordu Osmanli. 1569 da batida yokken biz teleskobu bulmuş. 1576-77 de kurulan rasathaneyle goğu inceliyorduk. Bir din kamuflajli donme isyani yiktirdilar o rasathaneyi. Osmanli ne zaman iyi bir isyapsa içeriden ayaklandi birileri. Bilim ve teknolojiden bu ayaklanmalarla geri biraktirildik. Her tarafa el atti içerideki dönmeler.
           Bati amerikaninda imkanlarini kullanarak asagi afrikayi ve hindistanin kalan kisimlarini ve guneydoğu asyayi somurdu. Osmanli donanmasi buralara deniz seferleri yapsada yeterli gelmedi. Hristiyan donmeleri girdi osmanli ordusuna subay oldu. Zafer kazanamaz olduk geriledik. Koprulu sunnet kontroluyle buldu bunlari ordudan attirdi. Bu seferde yahudi sabetay peygamberim deyip muritleriyle cikti ortaya. Osmanli sıkıştırınca sozde muritleriyle musluman oldu. O muritler orduya dolustu sonra. Peşinden 1683 de viyanada tatar ve arnavutlarin ihanetiyle yenildik. Bu yetmedi 1730 da hristiyan humbaraci ahmet paşa 300 subayla osmanli hizmetine girdi. Ordu ele geçirilmişti. Bu durum muhakkakki meyvesini vermeye baslayacak. Rusyaya karşi utanc verici bir yenilgi aldik 1770 lerde. Gerisi geldi. Hep yenilip parçalandik. 1764 tede ingilizler hindistanda babur imparatorluğunu gudumune aldi. Rusya ve bati bizi hizla parçalamaya basladi. Daha doğrusu rusya 1800 lerde ele gecirecekken bunu bati onledi. Sonra bati osmanliyi kendi hesaplarina kontrollu bir sekilde parcalayip kalan kismi kendilerine bagladi. Bu arada diger islam devletleride halledilmisti zaten,Adamlar duzenbazliklariyla dunyayi ele gecirmiş islamin kaynaklarina el koymuş imkanlar onlarda. Bilimde onlarin kontrolunde olacak tabiiki. Turkiye batiya bagli bilim olsa ne olacak kendin bağimlisin onlara. İran nukluer silah yapiyor diye dunyayi ayağa kaldiranlar israili gormezden geliyor. Batinin oyunlaridir bizi bu hale getiren. Osmanliyi kimse durust yollarla yikamazdi. Bugun muslumanlarin bilimde ilerlemesine kimse izin vermez, çunku islam batiyi en az 500 sene ugraştirdi.

       • ali

        tüm evren dünya yıldızlar bunlar nasıl oluştu ??? tesadüf müdür ? evrim midir ? evrime inanan bile bi şeye inanmış.akıl sır erdirememiş kafasında bi düşünce kurmuştur.inanmayan tanrı ilah yoktur diyenler kolaya kaçıştadırlar ben inandım öldüm diyelim günahlardan kötü işlerden sakındım kendimi dünya zevklerinden uzak tuttum öldüm.toprak oldum ve cennet cehhennem ve bir ilah varmış.sen inanmadın öldün toprak olup hiçliğe gittin kayboldun.ama dünya zevklerini de yaşadın cennet cehennem de yokmuş.sen doğru söylüyorsan bi ilah ve ahiret yok ise sen dünyada yaşadığın zevkleri yaşamış olursun ben de yaşamamış olurum sadece bu zevklerden mahrum kalmış olurum. sen kendini karlı sayabilirsin.ya bir ilah ve cennet cehennem var ise ebedi bir hayat var ise ??? sen dünyada yaşadığın zevkle kalırsan bende ebedi bi zevke sahip olursam eğer.sadece bu ihtimal için bile insan ebedi bi hayat ve zevk için ölümün gerçek olduğu bi hayatta zevklerden kendini yoksun tutamaz mı? sen zevkini aldın öldün toprak olduk gittik ben almadım toprak oldum gittim.sen yaşadığınla kar da kalırsın benim zararım var mı dünyada yaşamadığım zevklerden yoksun kalırım sadece.ya bi İlah ebedi yaşam cennet cehennem var ise ebedi bi azap ve ebedi bi mükafat var ise dünyadaki sayılı zevkle ebedi bi zevki dünyadaki acı ile ebedi bi azabı riske eder misin.ben zevkin sonunun olduğunu düşünüyorum ve ebedi bi zevkin olduğuna inanıyorum ve sayılı günleri riske ediyorum ya ebedi bi hayatta varsa diyorum neden sayılı ile sınırsızı riske atayım diyorum.inanmayanlara sesleniyorum sizde düşünün.

        • varsa yoksa demek şuphe etmektir

         Allah ya varsa şöyle olacak ya yoksa böyle olacak. İşi varsa yoksaya dökmek bile şüphe etmektir. Tabiiki kesinlikle yüce yaradan var. Sadece bu dünyada görmeye izin verilmemiş. İman sadece verileni kabullenmekmidir. Doğruluğunu delillerini görerek kabullenmektir. Peygamberimiz dönemindekilerde delillerini görerek kabulleniyordu. Bizde öyle. Bu delilleri atelerede gösteriyoruz. Onlar bilerek isteyerek kasten inkar ediyorlar. Hemde hepsi birden.

         • CEMİL

          OKUMUYORSUNUZ, CAHİLSİNİZ! RAMAZAN KAĞAN KURT HOCA NE DEDİ: BATI’DAKİ “İMANSIZ AKIL”, BİZDEKİ “AKILSIZ İMAN”.
          .
          AVRUPA’DA BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN İLERLEMESİ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL DİNLERDİ.
          .
          FRANSIZ DEVRİMİ ÖNCESİ MATBAANIN KEŞFİ VE KİTAP OKUYARAK OLDUKÇA BİLİNÇLENEN FRANSIZ HALKI, MONARK (BİATÇI) YÖNETİMLERE BÜYÜK DARBE İNDİRMİŞTİR. BÖYLECE DİNSEL VE MONARK YÖNETİMLER YERİNİ DEMOKRASİYLE BERABER BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE BIRAKABİLMİŞTİR.
          .
          ILLUMINATI PİRAMİDİ DE BURADAN DOĞUYOR. ŞEYTANA TAPTIKLARI SÖYLENİYOR. ONLAR ŞEYTANA TAPARAK BİZİ KULLANIYORSA, TANRI’YA TAPANLAR NEDEN DÜNYAYI YÖNETEMİYOR ACABA? -ÇÜNKÜ ÖYLE BİR ŞEY KALMADI. MONARK, BİATÇI, YETKİSİNİ YALNIZ “TANRI”DAN ALAN YÖNETİMLER YOK OLDU!

          • cemil okusun

           Herkes herşeyi biliyor. Halkin elinde gücmü var. Fransada krali devirenler darbecilerdi. İşi halkin üzerine attilar. İhtilal yalandir. Üst sinif yani aristokratlar darbeyle yediler krali. Halk ne bilecekte ne yapabilecek. Gezi olaylari halkin bilinçli olmasiylami alakaliydi, birileri baronlardan emir aldi, yönetti kendi adamlarini. Iç savaş provalari yapilarak korkutuldu hukumet. Cezaevine tikilanlar önce saliverildi sonra tazminatlar yağmaya başladi. Arkasinda godamanlar olmasa bu halk o gezicileri süpürür çöpe atardi.
           Bu arada senin şu yazilarindan sadece dine inanmak istemediğin sonucu çikar. Bizim koyduğumuz bilgiler senin karşinda ustunluğunu koruyor. Çunkü delillerimiz var. Senin yazinda sadece inkar edin gitsin mantiği hakim.

          • CEMİL

           CAHİL DEMEME BAKMA, YETERİNCE BİLGİLİ OLMADIĞINIZ İÇİN OKUDUĞUNUZ BİR ŞEYİ DE ANLAMIYORSUNUZ!
           .
           GÜYA ATATÜRK, CUMHURİYETİ GENÇLERE EMANET ETMİŞTİ. SİZ YILLARCA TOPLUMU SINIFLARA AYIRARAK BU GENÇLERİ BİRBİRİNE KIRDIRDINIZ! “O CAHİLDİR, BU AKILLIDIR; O YETENEKLİDİR, BU BECERİKSİZDİR; BUNLAR İYİDİR, BUNLAR KÖTÜDÜR” DİYE.
           .
           DOĞRULARI, GERÇEKLERİ HİÇBİR ZAMAN BU MİLLETE SÖYLEYEMEDİNİZ. KENDİ ZEKANIZLA ORTAYA BİR SİSTEM ATAMADIĞINIZ İÇİN MASONLARIN-SİYONİSTLERİN ELİNDE ALET OLDUNUZ VE BU GENÇLERİ DE ONA HEBA ETTİNİZ, EDİYORSUNUZ! TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM YAŞANAN BÜTÜN DÖNEMLERDE BU BÖYLEYDİ! 80’LER SAĞ-SOL KAVGALARINDAN ÖTÜRÜ KANLI GEÇTİ, ANCAK BUGÜNE BAKTIĞIMIZ ZAMAN PEK FARKI YOK.
           .
           “GEZİ”, HALKIN BU BASKICI-DESPOT DÜZENE KARŞI EN İYİ DİRENİŞİ OLARAK GÖSTERİLEBİLİR. KEZA GÜNEYDOĞU’DA YAŞANANLAR… MADEM BU ÜLKE BİRKAÇ ÇAPULCUYA TESLİM EDİLMEYECEK KADAR ÖNEMLİYSE, BİRKAÇ KODAMANIN ELİNE TERK EDİLMEYECEK KADAR DA DEĞERLİDİR!

          • cemil okusun

           Cevap yeri bile konmaniş bana. Rastgele açtiğimla yaziyorum.Ataturkun döneminde bu millet fakirlikten donsuz geziyordu. Yeni zenginler yaratmakti maksat. Halkin vergileri artirildi. Elindeki avcundaki alindi. Ata kendi getirdiklerine peşkes çekti ülkeyi. Sabetaycilara. Onlara amele yapti bu milleti. Koç gurubu neden ata için olmasaydin olmazdik diyor. Demekki onlarada bazi imkanlar peşkeş çekildi. Cumhuriyet işgalcilerin projesidir. Bati türkiyeyi iki cami arasinda beynamaz ne musluman nede gavur olmayacak şekilde kurdurdu kuklalarina. İslamla tampon yapti türkiyeyi kendine. Namaz kilmak suç sayildi. Hac yasaklandi. Türkce ezana turkce kurana tabiiki kendi istedikleri anlami yukleyerek izin verdiler. 1923 sonrasi yurtta sulh cihanda sulh dendi. Dişariyla savaşi kemalizm kuklasi bati izin vermiyor diye zaten imkanimiz yok. İçerideki durum. Halkin sesi çiktimmi ez başini. Korkutma sindirme politikasi. Giki çikanin hayati kaysin. Takriri sukun kanunlari. Balkanli sabetayci milletlerin işgali kurtuluş diye yutturulmuş halk bunu soyleyemesin diye öldüresiye baski. Giki çikan ya idam ya ağir hapis yada ülkeden kacmak zorunda birakiliyor.Ataturk bu ülkeyi sabetaycilara emanet etti. Onlar ordan burdan doluşmadir, yoksa ben dindar muslumanim diyen hiçbiryere gelemiyordu onun döneminde.
           Şimdiki durum nedir. Bizim taraf gucu ele geçirdi. Birazda bizimkilerin borusu ötsun.
           Bizde şoyle diyelim menemende despot duzene karşi ayaklanilmadan verilen cezalar. Ayaklanma olsaydi ne olacakti. Herhalde bombardimanla yok edilecekti kasaba. Kendi gönderdikleri adamlarla sozum ona ayaklanma çikartiyor birileri ayaklandi denenler zaten olay yerinde öldürüldu. Olayi seyreden cami cemaati idam edildi. 1920 lerde 1930 larda doğuda olanlari yazsam şuraya aklin şaşar. Beni kürt zannederler diye yazmayacağim. Sadece şu kadarini soyluyorum ayaklananalar tutulamiyor şehirlere girilip sivil halka yonelik neredeyse taş ustunde taş omuz ustunde bas birakilmiyordu. Despot kemalizmin ta kendisidir.
           80 öncesindeki olaylar kuzey kibrisi alirken fazla rum öldürmüsuz. Bunun acisi çikarilmak uzere ABD li ajanlar alevi sunni catişmasi çikarip yunanin rumun ocunu aldilar.

      • uzay

       KURAN DA YAZAN HİÇ BİR EMİR VE YASAK İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ZARARLI DEĞİL YARADAN KENDİNE O KADAR GÜVENİYORKİ İLK AYETİ BİLE OKU OLARAK İNDİRMİŞ. OKU Kİ BENİ BİL OKU Kİ KENDİNİ BİL VE OKU, OKU DA YANLIŞ YOLLARA SAPMA ŞİMDİ SANA GÖRE BÜTÜN MUCİZELER YALAN HERŞEY BİLİMİN IŞIĞINDA GERÇEKLEŞİYOR. DOĞRU HERŞEYDE BİLİM VAR VE İLİMİN TEMELİ İSLAMİYETTE VAR. SENİN DEMOKRASİ DEDİĞİN YÖNETİM ŞEKLİ EŞİTLĞİNİ İSLAMDAN ALIR. BİR KİTAPKİ KENDİ TEKNOLOJİSİNİN ÇOK ÖTESİNDE BİLGİLER VERSİN SANA. NEYSE SEN DÜNYAYI DÜZ BİL AMA SANA DEE KUŞU YUMURTASI GİBİ OLDUĞUNU KURAN SOYLESİN SENDE BURDA KENDİNİ YORR YAPACAK BİŞEY YOKK BOLL ŞANS KARDEŞŞİMM

       • CEMİL

        İSLAMI ŞAHLANDIRIP UÇURACAKLARMIŞ… AKIL OLMADAN, BİLİM OLMADAN NASIL UÇURACAKSIN? BATILILARDA O İŞLER, İNANCI DA BİLİM GİBİ ALABİLDİĞİNE HOYRAT KULLANMAKLA OLUYOR. BATILI, HZ. İSA İLE DAGLA GEÇEN KOMEDİ FİLMİ BİLE YAPTI. HEM DE ÇOK İYİ! “LIFE OF BRIAN (1979)”
        .
        BİZDE YAPILSA, “İSLAM BİZİM KUTSALIMIZ, DALGA GEÇİRTMEYİZ” DEYİP YAPAN ADAMI ÖLDÜRÜRLER! İŞTE, BU YÜZDEN BATI’DA İSLAMOFOBİ VE MÜSLÜMANLARI TERÖRİST GİBİ GÖRME SORUNU VAR.
        .
        VE YİNE; “BU BATI, BİLMİ İNANCA SİLAH OLARAK KULLANIYOR” DİYEREK ÜLKEMİZDE BİLİM ÜRETİLMESİNE KARŞI ÇIKILMASI DA BU YÜZDEN! ZİHİN BÖLÜNMESİNDEN KASTIM, İŞTE BU! O YÜZDEN TÜRKİYE’DE YAPILAN İŞLER DOĞRU DEĞİL. BİR TARAF İÇİN (GERİ-CİLER) DOĞRU DA DİĞER TARAF İÇİN DEĞİL…

        • cevap

         Müslümanlara akilsizlar deyip durma biz bunun cevabini verdik. Allah yokdiyerek cenabet dolaşanlardan lgbti yi destekleyenlerden milyon kat daha akilli olduklarini açikladik. Bilimci olduklarini iddia eden batinin rezilliklerinide. Baba 18 ine gelen oğlunu evden atar. Oğul yaşli ve hasta anne ve babasinin yuzune bakmaz. Bar pavyon keraneden geçilmeyen ülkeleri bana övme. Fuhuştan kadin cinselliği uzerinden para kazanan milyonlarca rezilden geçilmez bati dunyasi. Silah ticareti, faiz içki uyuşturucu ve kumar batağindadir her birisi. Pek çoğunun haşa Allah yok demesinin ana sebebi içine duştukleri bok çukurunda debelenmeleri bu sebep ile etraflarindaki ilahi gerçekleri görememelerindendir.

         • CEMİL

          BU TOPLUMUN DEMOKRASİ, BİLİM, ÖZGÜRLÜK GİBİ BİR TALEBİ YOK, ONLAR GAYET SADIK BİR MÜMİN GİBİ YAŞASIN, “YETERKİ KARNIM DOYSUN” İSTİYOR.
          .
          TAMAM AMA SEN BU TOPLUMU BU ŞEKİLDE İDARE EDEMEZSİN, SORUN BURADA! +NEDEN? ÇÜNKÜ 21. YÜZYILA BU ŞEKİLDE GİRSEN BİLE 22. YÜZYILA NE ŞEKİLDE GİRECEĞİN BELLİ DEĞİL! 22. YÜZYILDA MÜSLÜMAN DİYE BİR ŞEY KALACAK MI ORASI BİLE ŞÜPHELİ! ÇOK CİDDİYİM!
          .
          YANİ, HALK “NE OLURSA OLSUN, İSTERSE KIYAMET KOPSUN” DÜŞÜNCESİYLE (ÖFKESİYLE) GİDİP SANDIKTA OY KULLANIYOR! VE SEN HALKA DİYORSUN Kİ: “BAK KAVGA ETMEK DE YOK, DÜŞÜNMEK DE YOK, TAMAM? USLU USLU DUR. USLU DURMAZSAN ELİNDEKİ HER ŞEYİ KAYBEDERSİN!” HALBUKİ, HALK ZATEN HER ŞEYİNİ (YOLUNU) KAYBETMİŞ DURUMDA, DAHA NE KAYBEDECEK !!!

          • CEMİL

           CUMHURİYETİ ATATÜRK KURDU, PARTİSİ CHP VE KEMALİZM DEDİĞİMİZ BİR İDEOLOJİSİ VAR. BURAYA KADAR TAMAM. FAKAT ’60, ’71, ’80, ’97, 2015 DARBELERİNİ YAPAN ASKERİ İDEOLOJİ, KEMALİZMDEN FARKLI FAŞİST BİR İDEOLOJİDİR. ZATEN ELİNDE SİLAH OLAN BİRİ SANA DEMOKRASİYİ DEĞİL, ÇATIŞMAYI ÖĞRETEBİLİR!
           .
           PEKİ NEDEN İÇ-SAVAŞ ÇIKMIYOR? ÇÜNKÜ DARBE İLK OLARAK ORDU-İÇİ YAPILIYOR! ORDU SİYASETİ. ORDU-İÇİ DİZAYN: KİM İSTENMEYEN UNSURSA ONU GÖREVDEN AT! PEKİ HALKIN ELİNDEKİ SİLAH NE? “DEMOKRASİ!” AMA FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİYLE SAVAŞAMAZSIN! FAŞİZM ZATEN ÖLÜM DEMEKTİR!
           .
           <> TEK CÜMLEYLE BU! BU HEP BÖYLE SÜRECEK. TA Kİ SİZ KENDİ İRADENİZİ VE GÜCÜNÜZÜ ORTAYA KOYANA DEK! BU İRADEYİ KÜRTLER (PKK) ORTAYA KOYMUŞ İŞTE, SİZ DEĞİL!

          • CEMİL

           BU MİLLET HARBİDEN, SADECE KARNINI DOYURMAYA (ŞEYİNİN KEYFİNE) BAKIYOR… HİÇ ÖYLE TÜRKLÜKMÜŞ, KÜRTLÜKMÜŞ, ANAYASAYMIŞ, HUKUK, DEMOKRASİ… BUNLARDAN HABERİ YOK! ÇÜNKÜ ALLAH ONA YETİYOR, AKIL BİLE GEREKMİYOR!
           .
           TOYİP ÇIKIYOR MUHALİFLERE KÜFÜR EDİYOR DURMADAN; “BUNLAR TERÖRİST”, “YA BİZDENSİN YA ONLARDANSIN” DİYOR.
           .
           AMAÇ; OYLARINI KORUMAK! AMA SEN BU KADAR ALGI YAPARSAN, SANA KİMSE İNANMAZ, GÜVENMEZ! SADECE, BU SENE NE KADAR MAKARNA DAĞITTIN, KÖMÜR DAĞITTIN; ONA BAKAR VE ÖYLE OY VERİR! TOYİP’İN DERDİ BAŞKAAA, HALKIN DERDİ BAŞKAA…

          • cevap verelim

           Bu ülkede demokrasi bilim ve özgürlük var. Eğer birilerine bazi özgürlukler yoksa emin ol art niyetli olduğu içindir bu. Yani bazen ozgurluğun adi bölücülük olarak çikabiliyor karşimiza. İslam bitsin musluman kalmasin dünyada. Birileri hep istiyor bunu 1400 yili aşkin süredir. 21. Yüzyila ulasti islam 22. Yuzyilada ulaşir dunya durursa daha birkaç bin sene sonrasinada ulaşir.
           Elindeki herşeyi kaybedersin sözune gelince benim zaten anladiğim şu herşey önce Allahin sonra devletin sonrada vatandaşin. Devlet istediği zaman vatandaşi sıfıra indirebiliyor. Allah yazdiysa gun geliyor devletlerde silinip gidiyor.
           2015 daarbesini ilk senden duyuyorum. Askerler o darbeleri zaten kemalizm adina yaptilar hep türkiyenin çikari diye gösterdikleri şey hep ABD nin çikari israilin güvenliği içindi. Neden iç savaş ciksin. Bakin suriye ve ıraka iç savaş nede kolay çikiyor durdurulamiyor ama oluk oluk kan akiyor sonra. Bu beklenti doğru değil. Pkk nin ölmekten başka eline geçen ne var. Ateş tabiki kendi yanar iken etrafinada zarar verme potansiyeli vardir. Olay budur. Kürtlere gelince belli bir kesim var ayrilikci davranan ama devlete bağli olan o kadar çokki. Teroristler bok çukurunda yuzduklerinin farkindalar dertleri o çukurn çikamayip debelenip durmak orada,
           Aslinda ak partili olacak ancak ekonomik gucu o partiye o vermeye yetmediği için veremeyen bir sürü insqn biliyorum. Yani ver makarnayi al oyu değil mesele. Makarna yiyenler yinede oy vermez. Orta kesim oy veriyor. Milleti karni aç eli şeyinde görmek bu vatandaşa saygisizliktir.. milletin yuzde 50 sinin derdi erdoğaninkiyl ayni. Muhalefette erdoğana az hakaret etmiyor. Adam iyi dayaniyor. Biz erdoğandan desteğimizi çekelim ama kim gelecek kiliçdaroğlunun chpsimi. Millet zaten sadece o gelmesin diye erdoğana oy verirdir buna emin olun, çünkü milletin değerlerine ters işleri var. Ak parti gitti diyelim chp geldi. Ne değişir biliyormusun, devleti milleti yiyenler. Birde dindarlar kapi önüne supurulur, ama Ak parti sizinkileri hicbiryere süpürmuyor. Hiç değilse iş aş garantiniz var.

         • SERDAR

          DÜNYA KİMSENİN KEYFİNİ BEKLEMEZ DOSTUM! “DUR, BİZ ŞU MESELEMİZİ (TANRI, HZ ADEM) ÇÖZELİM, SONRA SANAYİ DEVRİMİNE GEÇERİZ…” OSMANLI’NIN YIKILIŞINI GÖZÜNÜZDE CANLANDIRIN. OSMANLI SON DEMİNE KADAR, KUŞAKLARIN, TARİHİ VE GÜNCELİ İYİ OKUYAMAMASI, BATI’DAKİ İLERLEYİŞE KARŞI İZLENEN YANLIŞ STRATEJİLER NEDENİYLE ÇÖKTÜ VE SON BULDU!
          .
          BUGÜN DE BUNA BENZER BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ! OSMANLI 600 YIL AYAKTA KALDI, BİZİM NE KADAR KALACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL. BU İŞİN ŞAKAYA GELİR YANI YOK! BAZILARINA HALA LAYLAYLOM GELİYOR! ŞEY GİBİ: DEPREM OLACAKMIŞ! +”OLURSA OLSUN YA, ÖLÜRSEK ÖLÜRÜZ! DEPREMDEN Mİ KORKACAĞIZ?”
          .
          BU KADAR AYMAZLIĞIN SENİ SONUNDA NE EDECEĞİ BELLİ ZATEN… KİM BİLİR, BUNLAR BATI İÇİN “ALLAH BU GAVURLARI HELAK EDER” DİYORDU. N’OLDU? YOK OLAN KENDİLERİ OLDU! SİZ AKLINIZI KULLANMAYI BİLMEZSENİZ, BİRİLERİ SİZİN AKLINIZI ÇOK GÜZEL KULLANIR!

          • SERDAR

           BU İNSANLAR ÇOK KORKUTULMUŞ. SİYASİ MESELELERİ KONUŞMAK ÖCÜ GİBİ GÖSTERİLDİĞİ İÇİN KORKUYOR! DEVLETİN KURULDUĞU TEMEL, KORKU ZEMİNİNE DAYANIYOR. BU TOPLUM HALA DİN (KAVİM) TOPLUMU. İNANCINI İSTİSMAR EDEREK ONU HER TÜRLÜ KORKUTUP KONTROL EDEBİLİRSİN.
           .
           İNANÇ; SORGULAMAMAYI, DÜŞÜNMEMEYİ GEREKTİRİR. DÜŞÜNMEYİNCE ÇEVRESİNDE “KENDİSİ GİBİ” SANDIĞI İNSANLARIN SÖZLERİNE İNANIR. HA, KORKUSUZ OLDUKLARI BİR HUSUS VAR; İNANDIKLARI ŞEY UĞRUNA (TABU, DOGMA) HİÇ DÜŞÜNMEDEN ETRAFA SALDIRIP HAK ARAYABİLİRLER. “NEDEN YAN BAKTIN” DEYİP KAFANI GÖZÜNÜ YARABİLİRLER.
           .
           SORUNCA; KAİNATIN YARADILIŞINDAN İNSANIN YARADILIŞINA HER ŞEYİ BİLİYOR AMA DÜNYA’DAN HABERLERİ YOK! BU ESASINDA GERİ KALMIŞ TOPLUMLARIN ORTAK ÖZELLİĞİDİR, İNANÇLA DA ALAKASI YOK. İŞTE, BUGÜN YAŞADIĞIMIZ BÜTÜN SORUNLARIN ANA NEDENİ BUDUR!

          • SERDAR

           BU ÜLKEDE SADECE GERÇEKTEN APTAL OLANLARLA DEĞİL, ATATÜRK’Ü GERÇEKTEN SEVENLERLE DE DALGA GEÇİLİYOR. TÜRKİYE, HİÇBİR ZAMAN BİR CUMHURİYET DEĞİLDİ! OSMANLI İMPARATORLUĞU YIKILDI, YERİNE “TÜRK İMPARATORLUĞU” KURULDU. DEĞİŞEN SADECE İSMİYDİ…
           .
           BUGÜN ONLARCA ASKER, POLİS, VATANDAŞIMIZ ÖLÜYOR. KİMSE BUNLAR BİZİM “TÜRK” ASKERİMİZ, POLİSİMİZ, VATANDAŞIMIZ DEMİYOR, DİYEMİYOR! ZAT BİLE ŞEHİT YAKININA: “KARDEŞİN DE BU MESLEĞİ SEÇMESEYDİ” DİYEBİLİYOR! ÜLKEDE TAM BİR SİVİL SAVAŞ VAR! UYANIN ARTIK! “BEN ANAYASAYI TANIMIYORUM” NE DEMEK!
           .
           BU ÜLKEDE KENDİNE MÜSLÜMANIM DEYİP TÜRK DEMEYEN FARKLI MEZHEP VE KİMLİKLERE SAHİP MİLYONLARCA İNSAN VAR. VE ZORLA DA DEDİRTEMEZSİNİZ! ÜLKE, AKP İLE BİRLİKTE ADIM ADIM SİLAHLI İÇ ÇATIŞMAYA DOĞRU SÜRÜKLENİYOR…

          • SERDAR

           ŞU AN HALKI BAZI YALANLARLA KANDIRARAK VE ALIŞTIRA ALIŞTIRA HALKA YENİ BİR GELECEK VE YÖNETİM TARZINI (KRALİYET) BENİMSETMEYE ÇALIŞIYORLAR!
           .
           FAKAT BURADA GÖRÜNMEYEN, KAPI ARDINDA BAZI AKTÖRLER VAR! BUNLAR, ‘DUR BAKALIM, BİZİM DE DİYECEK SÖZÜMÜZ VAR’ DİYEREK, UZUN SÜREDİR PLANLI-PROJELİ OLAYLAR SONUCU HALKI, “MEŞRU TALEPLERİNİ VE İRADESİNİ SAHİPLENMEYE” ÇAĞIRIYOR! İŞTE; “ANAYASA YAPILACAK” DENİYOR, AMA ORTADA TARAFLAR YOK! ANAYASA KOMİSYONU KURULDU, DAĞILDI…
           .
           “CUMHURİYETÇİLER” VE “KRALİYETÇİLER” OLMAK ÜZERE İKİ CEPHE KURULMUŞ! AYRICA BAĞIMSIZLIK İSTEYEN KÜRTLER DE VAR. BUNLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA BOYUTU SONU KESTİRİLEMEZ BİR YÖNE DOĞRU GİDİYOR! BUNUN LİTERATÜRDEKİ ADI: “SİVİL İÇ-SAVAŞ”

          • cevap

           Şimdi bir parali asker şehit duşuyor. Aile solcu. Cumhurbaşkani Erdoğan ariyor aileyi başsağliği için. Erdoğana oğlun bilali gönderseydin cepheye diyerek kin kusuyorlar. 1990larin başlarinda terör bir ara kudurduydu. Babacan bir savci vardi onun odasindayim konuşuyoruz. Tak tak silah sesleri orada Albayin resmi aracida var. Şofor silah seslerinden korkup araçla kaçmaya başladi. Eyvah Albay vuruldu dedi savci bey. Gerçek sonradan anlaşildi adi bir yaralama olayiymiş. Ama sonraki haftalarda polisde şehit edildi. Savcidan aldim bilgileri yazik dedim. Yazik ama oda polis olmasaydi ucunda ölüm olduğunu baştan biliyorlar bizde burada kelle koltukta yaşiyoruz demişti.
           Cevap bu maalesef. Maaş var ama şehadet riskide var.
           Osmanli ilerlerdi. Dedik daha evvel iyi birşeyyaptiği zaman içeride ayaklananlar memleketezarar verenler vardi diye. Bunlar dişaridan emir alanlardi. Osmanlinin bunlari doğrayacak gucu vardi. Ama maalesef vicdanida vardi.
           Hz havva yeryuzune iniyor? Şeytan komşusu varmiş hergun yavrusunu havva anamiza birakiyor. Kendi çekip gidiyor. Haylazmiş şeytan bakilmasi zor. Atarmiş saklarmiş havva anamiz. Anne şeytan geldiğinde nerdesin yavrum deyince şeytan yerini soyler annesine kavuşurmuş. Tabi gene havva anamiz bakici. Ne yapsamdakurtulsam diye çare ararken en iyisi yutayim bu şeytani demiş ve yutmuş. Anne şeytan gelmiş yavrum neredesin demiş. Komşunun içindeyim rahatimda çok iyi demiş şeytan. Anne şöyle cevap vermiş. Bende bunu bekliyordum sen içeriden ben dişaridan bitirelim şu insanin işini,
           Osmanliya yapilan tamda budur.
           Sabetayci oyunlari kizil isyanlar boşa değildi onlar.
           ……….
           Hepsi osmanli çöksün diyeydi. Yavuz selim ulkede alevisayimi yaptirmiş 40000 kişi çikmiş. Sanki sayim değilde kiyim yaptirmiş gibi selimin alevi katliami masallari okunuyor 500 yili aşkin suredir Anadoluda.
           ……..
           Serdar yaptigin tamda şu. İslam benim değeim değil. O halde islama ve muslumanlara istediğim her aşagilamayi yapip her hakareti edebilirim.
           Yarin sizinkiler zor duruma duşse bizimkile acilen yardima koşar bizimkiler zora duşse sizinkiler firsati ganimet bilir. Aradaki fark bu.

   • Ali’nin yazmış olduğu bir Kur’an bildiğim kadarıyla yok. Hadislerde de geçmiyor sanırım, osman, Ebubekir ve Ömer isimleri yer alıyor, ama Ali’ye rastlamadım.

    Yazıda yazdıklarım islam çevrelerince de kabul edilir zaten, çünkü hadislere dayalı bir yazı ve tarihsel kayıtlara. Yazıyı bir daha okumanızı tavsiye edeceğim şimdilik, eğer Ali ile ilgili bu konuda bilgi bulursam paylaşırım.

    İyi günler.

    -Okan-

    • mir

     Bak sayınkendini bilgili sanan beyinsiz ateist! gerçekten benim çok ateist arkadaşım oldu ve allahın izni ile hepsini yeniden bir öz eleştiri yapmaya sevk ettim dönenler oldu . ben ateistleri dışlamam ve hakir görmem çünkü ben ateistlerin tümünün ahmak ( Ahmak derken şu manada; nefsi duygularını tatmin etmek pahasına biricik gerçek olan yaratıcılarını inkar etmek nankörlüğü yapan) insanlardan olduklarına inanırım ve onları bilgilendirmek gerktiğini düşünürüm.bir kere eğer ahmak değilseniz söyleyin bakalım eğer Allah yok ise Kuran’ı kerim Muhammed sallallahu aleyhi vesellem tarfından yazıldı ise bu değiştirilmiş olsun veya olmasın bu size ne kazandırır ki eğer doğru söyleyenlerden iseniz siz gelin önce Allah yok savınızı ispatlayın. bakınız ben sizin O değiştirildi dediğiniz Kuranı Kerim ayetleri ile hem Allahın Var olduğunu hem de Kuranı Kerim’in insan sözü olmayıp bilakis Alim olan Allah’ın ilmi ile bu çağda dahi bilimin çok zor keşf edebildiği bilgiler ile O’nun geçekliğini ispatlayacağım ( adam gibi oku sonra yalanlaya bilirsen yalanla 1. “Allah O’dur ki, gökleri dayanak olmaksızın yükseltti.” (Ra’d, 13/2) ayeti, göklerin dağlar sayesinde ayakta duruyor hurafesini ortadan kaldırmıştır.

     2. Kur’an-ı Kerim’de evrenin yaratılışı şöyle açıklanır. “ O gökleri ve yeri yoktan var edendir.” (En’am, 6/101) Bu ayet şimdiki ilim dünyasının ulaştığı son nokta olan -tüm evrenin zaman ve mekân boyutlarıyla bir sıfırdan, büyük bir patlamayla ortaya çıktığı- gerçeğini 1.400 sene evvel haber vermiştir.

     3. Kâinatın daima genişlediği gerçeği artık ilim ve bilim dünyasının kabul ettiği bir ilmi buluştur. Buna Kur’an şu ayetiyle işaret etmektedir:

     “Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik. Ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz.” (Zariyat, 51/47)

     4. XX. asrın bir buluşu da her yıldız ve gök cisimlerin bir yörüngede durduğu gerçeğidir. Bu duruma Kur’an şua ayetle işaret ediyor:

     “Geceyi, gündüzü, güneşi ve ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.” (Enbiya, 21/33)

     5. Güneşin sabit olarak durduğu zannedilirdi. Oysa Kur’an güneşin sabit değil aksine daima hareket eden ve belirli bir hızla ilerleyen bir gök cismi olduğunu söylüyordu. Ve asırlar sonra da ilim onu tasdik edecekti. Şöyle ki:

     “Güneşte kendisi için tespit edilen bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilenin takdiridir.” (Yasin, 36/38)

     Kur’an’daki Jeolojik Mucizeler:

     Karaların Azalması:

     Yüce Allah on dört asır önce indirdiği Kur’an-i Kerim’de kendi yaratışıyla ilgili bazı sırları haber vermektedir. Bu sırlar hem Kur’an’ın Allah sözü olduğunu kanıtlamakta hem de doğa bilimlerindeki gelişmenin önünü açmaktadır.

     “Onlar görmüyorlar mi ki, gerçekten Biz arza geliyor ve onu çevresinden eksiltiyoruz…” (Ra’d, 13/41)

     “… Fakat simdi, Bizim gerçekten yere gelip onu etrafından eksiltmekte olduğumuzu görmüyorlar mi?..” (Enbiya, 21/44)

     Küresel ısınmayla birlikte kutuplardaki buz tabakaları erimekte ve okyanuslardaki deniz suyu seviyesi yükselmektedir. Artan su miktarı da daha fazla karayı kaplamaktadır. Deniz kıyıları sular altında kaldıkça, yeryüzünün toplam yüz ölçümü veya kara miktarı da azalmaktadır. (Dr. Mazhar U. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur’an, Crescent Publishing House, New York, USA, 1998, s. 115) Âyetlerde geçen “onu çevresinden eksiltiyoruz”, “etrafından eksiltmekte olduğumuz” ifadelerinin de, deniz kıyılarının sularla kaplanmasına işaret ediyor olması muhtemeldir.

     New York Times gazetesinde bu konu ile ilgili yer alan bir haber şöyledir:

     Geçen yüzyıl boyunca, yeryüzünün ortalama yüzey ısısı bir fahrenheit kadar yükseldi, ısınma oranı da son çeyrek yüzyılda artış gösterdi. Bilim adamları, 1950 ve 1960’ların denizaltı verilerini 1990’ların gözlemleri ile karsılaştırdılar ve Kuzey Kutbu havzasındaki buz tabakasının % 45 oranında inceldiğini ispatladılar. Uydu görüntüleri, bölgeyi kaplayan buzların boyutlarının geçtigimiz yıllarda önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. (New York Times, August 19, 2000)

     XX. yüzyıl sonlarında elde edilen bulgular, Enbiya suresi’nin 44. ve Rad suresi’nin 41. ayetlerindeki hikmetleri anlamamıza yardımcı olmuştur.

     Kıtaların Sürüklenmesi

     Yer kabuğu kendisinden daha yoğun olan manto tabakası zeminde âdeta yüzer gibi hareket etmektedir. Ilk olarak XX. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı, yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını keşfetmiştir.

     Yeryüzündeki kara parçaları yaklaşık 500.000.000 yıl önce birbirlerine bağlılardı ve “Pangaea” ismi verilen bu büyük kara parçası Güney Kutbu’nda bulunuyordu.Yaklaşık 180.000.000 yıl önce Pangaea ikiye ayrıldı. Farklı yönlere sürüklenen bu iki dev kıtanın birincisinden Afrika, Avustralya, Antarktika ve Hindistan; ikincisinden ise, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’nın Hindistan dışındaki kısımları oluştu.

     Kıtasal hareketin yılda 1 ile 5 cm civarında olduğu hesaplanmıştır. Tabakalar bu şekilde hareket ettikçe Dünya coğrafyasında değişiklikler meydana gelir. Örneğin, Atlantik Okyanusu her sene biraz daha genişlemektedir . (Carolyn Sheets, Robert Gardner,Samuel F. Howe, General Science, Allyn and Bacon Inc.Newton, Massachusetts, 1985, s. 305)

     Allah dağların hareketini ayette “sürüklenme” olarak bildirmiştir. Bilim adamlarının bugün bu hareket için kullandıkları İngilizce terim de “continental drift” yani “kıtasal sürüklenme”dir.

     “Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler…”(Neml, 27/88)

     Yerin Yedi Katmandan Oluşması:

     Allah’ın Kur’an’da yeryüzü ile ilgili bilgilerden biri, yeryüzünün, yedi kat olan gökyüzüne benzerliğidir:

     “Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı…” (Talak, 65/12)

     Rabbimiz asırlar önce yerin ve göğün yedişer kat olduğunu bildirmiştir. Asırlar sonra uzun jeolojik araştırmalar sonucunda varılan netice de aynı olmuştur. Bilim adamlarının sıraladığı bu katmanlar şöyledir: Hidrosfer, Litosfer, Astenosfer, Üst manto, Alt Manto, Dış Çekirdek ve Iç Çekirdek:

     Hidrosfer okyanus ve denizlerin en üst kısmı ile bunlardan etkilenen karaların kıyılarıdır. Litosfer, Dünya’nın en üst katmanını oluşturan katı kaya tabakadır. Diğer katmanlarla kıyaslandığında oldukça ince, daha soğuk ve daha katıdır; bu bakımdan yeryüzünde kabuk görevi görür.

     Litosferin altında Astenosfer katmanı bulunur. Bu katman yüksek ısı ve basınca maruz kaldığında yumuşayıp eriyebilen, sıcak, yarı-katı maddelerden oluşmuştur. Katı Litosfer tabakasının, yavaşça hareket eden Astenosfer tabakası üzerinde yüzdüğü ya da hareket ettiği düşünülmektedir. Bu katmanın altında yüksek sıcaklıkta, yarı-katı kayalardan oluşan yaklaşık 2.900 km kalınlığında manto denilen bir tabaka vardır. Kabuktan daha fazla demir, magnezyum ve kalsiyum içeren manto daha sıcak ve yoğundur; çünkü Dünya’nın içindeki ısı ve basınç derinlikle birlikte artar.

     Dünya’nın merkezinde de neredeyse mantonun iki katı yoğunlukta olan çekirdek yer alır. Bu yoğunluğun sebebi içeriğinde kayalardan çok metaller (demir-nikelalasimi) bulunmasıdır. Dünya’nın çekirdeği ise iki ayrı parçadan oluşur: Biri 2.200 km kalınlığında olan sıvı dış çekirdek, diğeri de 1.250 km kalınlığındaki katı bir iç çekirdek. Dünya döndükçe sıvı dış çekirdek Dünya’nın manyetik alanını oluşturur.

     Her şeyden önemlisi, XX. yüzyıldaki teknoloji ile tespit edilebilen bu bilimsel gerçeklerin Kur’an’da yerelması, Kur’an’ın çok sayıdaki mucizesinden sadece birkaçıdır.

     Yarılan Yeryüzü:

     ”Dönüşlü olan göğe and olsun. Yarılan yere de.” (Tarık, 86/11-12)

     Yukarıdaki ayette geçen Arapça “sada” kelimesi Türkçe’de “çatlama, yarılma, ayrılma” anlamlarına gelmektedir. Allah’ın yerin yarılması üzerine yemin etmesi, başka bir Kur’an mucizesidir.

     1945-1946 yıllarında, bilim adamları mineral kaynaklarını araştırmak için ilk kez deniz ve okyanusların diplerine indiler. Araştırmaların da dikkati çeken en önemli noktalardan biri Dünya’nın kırıklı yapısı oldu. Dünya’nın dış yüzeyindeki kayalık tabaka; kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu olup, on binlerce kilometre uzunluğunda çok sayıda geniş çatlak(fay) ile yarılmıştı. Yeryüzünün bu kırıklı yapısı sayesinde, önemli miktarda ısı dışarı atılır ve erimiş kayaların büyük bir kısmı okyanuslardaki tepeleri oluşturur. Eğer yeryüzünün, kabuğundan yüksek miktarda ısının dışarı çıkmasına olanak veren bu yapısı olmasaydı Dünya üzerinde hayat imkansız olurdu. Çünkü bu durumda yer kabuğunun altından çıkış noktası bulamayan ısı, çok büyük miktarlarda olumsuz nükleer etki meydana getirecekti.

     İlave bilgi için tıklayınız:

   • hasan

    eyerki kuran deiştşrşlmemişse ve eyerki senin sölediklerin kurana ters ise senin çekeceğin azabı ölünce düşünemiyorum inanmamak daha kolay geliyor dimi örnek abdest almak zor temizlik namaz oruç zor daha kolay geliyo sana cünüp gezmek dimi bunu dinlmemeyin sakın bide şu açıdan düşün ölüceksin kuran doğruysa uygulamıyosan yandın

    • Serhat

     hasan dünya üzerinde var olan veya hükmünü kaybetmiş kaç tane din olduğundan haberin varmı? Sen azap çekmemek için inanıyosan bu bi çaresizliktir. Bide şu bakımdan düşün ya senin inancın yanlışsa ya başka bi yerde başka birilerinin inandığı tanrı gerçekse onun sana yapacağı azabı düşün. Biraz araştırın bağnazlıktan kurtulun. Ben ferrarim var desem kimse inanmaz görmeden ama benim gücüm belki ferrari almaya yeter ispat ederim ama tanrının kendini ispat edecek gücü bile yok.

     • Alp

      yuce Allah cc etrafimizdaki her sey de kendi gucunu ispatliyorda sizin gozleriniz gormek istemiyorsa Alllah ne yapsin her kese bir mucize mi gostersin bu dunya da imtihan ediliyoruz imanimiz olculuyor iman da gormeden inanmak butun benligimizle sevgimizle baglanmak tir .siz birakin ferrariyi bana ruhunuzu gosterin bedeninizi hareket éttiren o enerjiyi gosterin kalbinizi attiran enerjinin kaynagini gosterin aklinizi gosterin vicdaninizi gosterin gosterebiliyorsaniz Iyi bakarsin is Allah a inanmak inanmamaktan daha kolay geregi gormeniz umidi ile

     • hikmet

      hasan kardeşim ,Allahın kendini ispat edecek gücü bile yok diyorsun ya …gece gök yüzüne baktığında ne düşündüğünü, uçakla seyahat ederken ne düşündüğünü,annene babanı bir gün kaybettiğinde ne düşündüğünü ve her sene ilk bahar gelipte meyveler yeşerip sen onu yerken ne düşündüğünü, tüm canlıların organlarını ve işleyişlerini incelerken daha da önemlisi o her gün yeni güne açtığın o gözlerin birgün kör olduğunda ne düşündüklerini bir düşün bence…..

    • gücümü yok,şakamısın sen zerre kadar pozitif bilimlerden haberin yok herhalde,pencereyi aç etrafa şöyle bir bak,heryerde allahın muhteşem azametini göreceksin,biyolojiyle ilgilen,kimya takıl,fizik araştır bak bakalım bu kadar düzenin kanunun olduğu yerde bir kanun koyucu aramamak akıl sahibi birinin işimidir?

     • Sercan

      Her mükemmel olan şey bir yaratıcıya ihtiyaç duyuyorsa, yaratıcının da bir yaratıcısı olması lazım. Hatta onun da yaratıcısı ve onun da… Bu uzayıp gider. Aksini iddia edersen söylediklerinle çelişir. Allahın yaratıcıya ihtiyacı yoksa evrenin de olmayabilir. Ağaca, çiçeğe böceğe bakıp allahın varlığını ispatlayamazsın. Şu ikiye yarılan denizler falan bir daha gerçekleşsin. Bir toprağın insana dönüştüğünü görelim. (Ki öyle bir şey zaten olmadı.) Asıl ispat dediğin budur. En azından vahiy inerken muhammedin yanında bir kişi olsaydı. Yoktu, yalnızdı, çünkü yalanı ortaya çıkardı. Serhatın dediği doğru. Bir kere bile ettiğiniz dualara cevap vermedi sizin allahınız. Bir kere olsun varlığını bize gösterecek somut birşey yapmadı.

      • Amanbosver

       Aynen dusuncelerimi yazmissin. gozumu acip baktigimda dogaya, mukemmellikler goruyorum, olaganustu bi denge goruyorum ama bunu kurani kerimdeki yaraticiya baglamiyorum cunku bunu baska bir yaratici da yapmis olabilir, neden celiskiler icerisindeki bir dinin yaraticisinin yaptigini kabulleneyim ki? Bende bir mucize bekliyorum. Dunyada fizik kurallarina aykiri bir mucize gerceklestirilsin, bende bakip karar vereyim neye inanacagima. allah neden 1400 sene once cikardigi bir kitabi son kitap deyip konuyu kapatmistir ki? her 100 senede 1 peygamber gonderecegim deyip kitabi guncellememistir? (bkz. update)
       bizim sucumuz neydi simdi o mucizeleri goremiyoruz, 1400 sene once yasayan adamlar denizin ortadan ikiye cayir cayir yarildigini gorduler, musriklerin yani allah dusmani kisilerin suda boguldugunu gorduler. allah kendine dusman bir seytan yarattigi gibi birde kendine dusman insan kavmi yaratmis ve iki cesit insan kavmi arasinda digerinin tarafini tutup denizin sularini uzerlerine bosaltarak saf disi etmistir. keske ayni seyi bugunde yapsaydi muslumanlar icin. bazen aklima geliyor belkide yapmisti o zamanlar, simdi yaratici vefat etti ve dunya kendi kendine yok olmaya dogru gidiyor. muslumanlarin yardimcisi kalmadi. cunku allah olsaydi o gun ebabil kuslariyla yendirdigi kisiler icin bugun yine ebabil kuslarini gonderirdi. islamiyetin akibetinin windows 95 inkinden hicbir farki yok.

       • cevap

        Peygamberimizden sonrada makami peygamberlikten küçük olan elçiler gelmeye devam etmiştir. Uyarici olarak. Tabiiki Kuran uzerine. Fizik kanunlari dişidaki olaylara örnekler gösterdik hemde 15 sene öncesine ve bugune ait. Gunumuz dunyasinda helak olan toplumlar 20. Asrdada bu asirdada var. Azicik kafayi çalistirir araştirma yapar gözünude açarsan kendinden bulursun bazi şeyleri.

       • En’am suresi 35.ayet:Eğer onların hak dinden yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, haydi kendi başına yerin dibine inecek bir kanal veya göğe çıkacak bir merdiven arayıp da onlara başka bir mûcize getirmeğe gücün yettiği takdirde hiç durma. (Yani, buna gücün yetmez. O halde sabret ve Allah’ın hükmünü bekle). Allah dilemiş olsaydı, muhakkak onları hidayet üzerinde toplardı. O halde, sakın bunu bilmiyenlerden olma…

        • eteme cevap

         Ethem mucize yok demeğemi getiriyorsun. Allah dilerse peygamberler mucize getirebilir. Peygamberlerin kendi ozel gucleri yoktur. Gosterebildikleri mucize Allahin dilemesiyle yani izin vermesiyle olandir. Burada anlatilanda budur.

      • cehalet neler söyletiyor

       Yaraticininda yaraticisi meselesı saçma ve çocukca. Allahin yaraticiya ihtiyaci yoksa evreninde olmayabilir meselesine gelelim kainattaki düzenli dönmeyi kim sağlayacak ozaman. Allah var olduğu için hayat var. Vahiy inerken peygamberimizin yaninda biri vardi yoktu bilinemez bu. Varkende gelir, diğer kişi siradan hiçbir şey hissetmez anlamaz. İkiye yarilan deniz meselesi olabilecek birşey. Çünkü kizildenizdeki dar alanda deniz Allahin emriyle ruzgar gucuyle yarilmistir. Bunu 2000 lerin başlarinda Abd liler açiklamişti. Sen muhakkakki toprağin insana donustuğunu göreceksin. Allah sana bunu göstermeden cehenneme koymaz çok buyuk ihtimal ile. Benim yazilarda var Allah kendi delilini gayet açik bir şekilde gösteriyor. Ara bul

   • muzzyy

    Dahiler sizin şu objektifliğiniz öldürecek beni. Siz aksini gösteren farklı bir kuran gösterin ki o ayeti haşa geçersiz kılın. Bunu geçtik ben sizin gibi teorilerle hayellerle Kuranı inkar edeceğime bırakın 1450 yıl önce 100 yıl önce bile bilinmeyen meseleleri bana haber veren bir kitaba inanarak ölmeye razıyım. Beynimi küçük düşürmek istemem.

   • muzzyy

    benim iddamı elime aldığım her farklı kuran ispatlar. sende kendi iddanı ispat et ve şu ihtimali aklından çıkarma seninde insandığın ölüm geldiğinde ya bizim dediğimiz doğruysa en azından insanlara değil Allaha verebileceğin cevaplar hazırla kendine. Burada delilsiz ispatsız atıyon tutuyonda orada napçan. İkincisi senin objektif olabilmen için islam tarafına geçip benim ebediyetim söz konusu varsa böyle birşey ufacık bir delil bile olsa onu bulmalıyım demelisin. Yoksa nefis denen mekanizma sana herzaman kötülüğü emreder dünyayı sana sevdirir ve sen dediğimi yapmassan hiçbir zaman objektif olamazsın.

    • Kardeş peki kuran da geçen bilimsel gerçekler.. ve yıllar sonra bunların bilim çevrelerince desteklenmesi.. bu kadar geniş bilgiye sahip bir kitabın sahibinin onu koruyamayacağını düşünmek akıl karı mı.? Yazında objektif olacağını söylemişsin ama buraları es geçmişsin..

     • sarp mustafa

      Gidip sümer tabletlerinin çevirilerini okuyun. 6000 yıl önce yazılmış olan o tabletlerde bugün bilimin dahi sadece radyo teleskop gibi mükemmel tasarlanmış aletlerle göremedikleri ama sadece yaydıkları enerji vb saptamalarla açıkladıklarını 6000 yıl önce yaşayan sümerliler elleriyle tutup gözleriyle görmül gibi tabletlere aktarmışlar. Soruyorum size Kur’an ın dolaylı yoldan bu tabletlerden bilgilerin alınarak yazılmadığını nerden biliyorsunuz? Sizin bahsettiğiniz 1400 yıl önce mucizeleri bize bildirmiş diye bahsettiğiniz kitaptan 4600 yıl önce aynı şeyleri anlatan tablet yazılmış. Bana göre mucize aynı olayı 6000 yıl önce anlatan kitaplardır. Kafanızın ne kadar bastığını bilemeyeceğim. Ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan sizlere acıyorum. Ben ateist değilim, deist, materyalist hiç değilim. Ama düşünemeyecek kadar acizde değilim. Dünyadaki tek bilgi kaynağı, körü körüne inandığınız Kur’an değil.

      • Özüne Dön

       Evet,Çok haklısın.Sümerler bile 6000 yıl önce halkını bırak ,komşu ülkelere bile ışık tutabiliyordu.Halkının bilgilenmesi ve refahı için uğraşan bu ırk.Şu anda günümüze bile ışık tutmaktadır.Gel gelelim,Bilimi Allaha şirk kabul eden islamiyete bakalım.
       Zaten her şey, Gök Tanrı diini ,Şamanlık Marduk ve Hammurabi ile başlıyor.Onların yasaları ve mitolojisi Yahudilere,Hristiyanlara ve İslamiyete geçiyor(Kaynaklarını Oluşturuyor).

       • M.Ali

        Ulucami’nin 600 yıllık minberi üzerinde bulunan uzay bilimine ışık tutan kabartmalara ne diyorsunuz? Güneş ve etrafında dönen gezegenlerin gerçek uzaklıklarına göre işlendiği tarihi minber, bugün dahi bilim dünyasının görevini net tespit edemediği çift yıldızlar hakkında da ip uçları veriyor. Bu minber, Galileo’nin “Dünya dönüyor” dediği için engizisyon mahkemesince idama mahkum edildiği tarihten tam 230 yıl önce yapıldı. Ki bu sizin herşeyi bildiğini iddia ettiğiniz ateist Avrupalı, Amerikalı bilimi adamlarının; Sümerler 6000 yıl önce şunu şunu yapıyordu şunu şunu biliyordu palavralarını uydurmadığı inancını da sizden uzaklaştırmıyor mu? Bu bilgilerin doğruluğunu, bu bilgilerin gerçekten sümerler tarafından bulunduğunu kim kanıtlıyor. Kanıtlarınız nerede? Nedense bazı kesimler, müslüman birinin dışında bulunduğu iddia edilen her ilime her bilime inanıyoruz. Fakat iş islamiyete geldiği zaman bazıları müthiş bir inançsız kesiliyor. Çünkü yalanlara inanmak daha kolay! İstediğiniz kadar yalanlamaya devam edin. İslam düşmanlarının yaptığı gibi siz de kuranı kerimin ışığı altında bulunan ilim ve mücizeleri tahrip etmeye, saklamaya, yalanlamaya istediğiniz kadar devam edin. Fakat unutmayın; Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Saff, 61/8)

      • mir

       Şu 6000 yıl önce yazılmış olan mucizevi tabletleden küçük bir bilgi yazar mısın? bir de şu meşhur Dünya dönüyor diyerek idama mahkumedilen galile nin cellatlarına ulaşmadan sana gelen Dünyanın döndüğü ile ilgili bir bilgi de var mı o 6000 yıl önceki mucizevi! tabletlerde.

   • ercan yamanoğlu

    konu ya dil bilgisi kuralları ile bakılmalı. insanlar 2 şekilde yazı yazarlar. 1 şiir. 2 nesir kuran 3 uslub ile yazılmış. insan ların kelimeleri kurarken yaptıkları düzenleme, ya yüksek başlar düşerek gider. yada düşük başlar yükselerek gider. bunun anlamı şudur, kelimelerin ağırlıkları vardır. kuran da kelimelerin ağırlıkları aynıdır.eşit gider. insan lar bu şekil de yazı yazamıyor.ne kadar belagat ilmine sahip olsada.

   • ercan yamanoğlu

    prof. dr. suat yıldırım.Edebiyat tenkitçileri, bu hususlarda çok ince ölçülerle, makbul veya tutarsız şekilleri göstermişlerdir. Okyanus gibi geniş olan dil alanında mevcut çok sayıda imkân içinden seçim yapmada insanlar, zevk ve mizaçlarına, kapasitelerine göre elbette çok farklılık arzedeceklerdir. Hattâ aynı edip, bir makamda hatırına gelen anlatımı, başka makamda yakalayamayabilir. Esas maksadımız şunu anlatmaktır: Sözden maksad, muhataba tesir etmektir. Mânâyı ona tam tamına ulaştırıp, kelâmdan hedeflenen uygulamayı temin etmektir. Belâgatın gayesi bu olup, onun en kapsamlı tarifi şöyledir: “Belâgat, durumun gerektirdiği tarzda söz söylemektir.”3 Yahut “Sözün her yönden mânâya uygun olmasıdır.”4 Muhataba tesir nisbeti, belâgattaki başarıyı tayin eder. Kur’ân’ın belâgatına, diğer kelâmların yetişmesi şöyle dursun, ona yaklaşmaları bile, geçen on dört asırlık uzun zaman boyunca görülmemiştir. İnsanların sözleri, Kur’ân’a benzememeye mahkûmdur. Zira mesele, menşe’ ve mahiyet meselesidir. Kelâm, sahibinin fikrî bir suretinden ibarettir. “Üslûb-i beyan, aynıyla insan” vecizesi, -bazı tenkitlere kâbil olmasına rağmen- büyük ölçüde bu gerçeği dile getirir. Ediplerin üslûplarının incelenmesinden şu sonuç çıkmaktadır: Kelâmın kompozisyonu, kelâm sahibinin mizacına bağlıdır. Meselâ yazarın, mutedil veya asabi olduğu, anlatım tarzından anlaşılabilir. Arap edebiyatının en ünlü simalarından Mustafa S. Rafiî (ö. 1937), uzun zaman devam eden incelemelerinde bu usûlü uygulayıp yazarın üslûbundan, onun ekseri vasıflarını çıkarabildiğini bildirir.5 Mizacı sakin olan bir edipten, asabi mizaçlı Câhız (ö. 255/869) tarzında bir şeyler yazması istenildiğinde, onun zorlandığı, bunu beceremediği rahatlıkla görülür. İşte Kur’ân’ın üslûbu, kendisini hemen ayırt ettiriyorsa bu, onun beşer eseri olmadığından ileri gelmektedir. Gerçekten, “Kelâmullah ile kelâm-ı beşer arasındaki fark, Hâlık ile mahlûk arasındaki fark gibidir.”6 Kur’ân’ı dikkatle okuyan kimse, vicdanının derinliklerinde, Yaratıcının sıfatlarıyla, yaratığın sıfatları, Hâlık’ın zâtı ile mahlûkun zâtı ve Yüce Rabbin üslûbu ile kulun üslûbu arasındaki sonsuz farkı anlar.7 Arberry, The Holy Koran adlı İngilizce Kur’ân mealinin önsözünde, Binbir Gece masalları’nı Fransızca’ya çeviren Mardus’un Kur’ân hakkında şu sözünü nakl eder: “Kur’ân üslûbuna gelince, o kelâmullahtır. Aslında bu, Allah’ın Kendisine has üslûbudur (style personnel d’Allah). Üslûp, ilgili varlığın mahiyeti olduğuna göre, onun da ilahi olması gerekir.”8 Kur’ân’ın indirildiği çağda Arap edipleri bunu pek iyi anlama konumunda oldukları içindir ki, Kur’ân’ın tehaddisi, yani kendine nazîre getirilmesi hususunda meydan okuması karşısında boyun eğmekten başka çare bulamadılar. Zira gördüler ki mesele derece farkına değil, mahiyet farkına racidir.

   • Jean luc picard

    Selamlar,

    Topkapidaki kuran tarihlendirilmistir. Taskent kuranindan cok az yenidir. Ustelik 2 sayfasi kayiptir.

    Ancak bilgileriniz guncel degil.

    1970 lerde sana camii restorasyonunda yeni bir kuran bulundu. Sana manuscript diye aratabilirsiniz. 1980 ile 2012 yillari arasinda onarilma ve incelemeler yapildi. Harvard ve stanford uni lerinin incelemeleri 2012 de yayinlandi. Bu kuran elimizdeki en eski kuran idi. Ve gunumuz kuraniyla ortusmeyen kisimlari var.

    Ortusmeyen kisimlarin bir kismi yazim hatasi. Bir kismi eksik ayet icermesinden oturu. Bir kismi ise elimizdeki kuranlarda imla duzeltmeleri yapilmis olmasindan. Muhtemelen son derleme yapilirken bunun gibi pek cok kuran incelenip tek, eksiksiz ve standart bir kuran olusturulmus. Eski kopyalarin cogu imha edilmis.

    Dolayisiyla bence kuranda unutulup eklenememis ayetler olabilir. Bazi ufak eklemeler osman zamanindan once yapilmis olabilir, ki bu ihtimal zayif. Ama imkansiz degil.

    Mesela guncel kurandaki bakara suresinde bir cezai yaptirim icin biri sadaka olan 3 secenek verilmis. Ancak sana kuraninda sadaka yazmiyor 2 secenek var. Sadaka oraya nasil eklendi? Hafizlarin cogunlugu oyle mi hatirladi? Yoksa eldeki diger musaflarda mi yaziyordu da sana kuraninda mi unutulmustu? Yoksa kurul sadakayi da mi eklemek istedi?

    Mesela bir ayet gonderdiginiz kurban yerine ulasmadan sacinizi kazimayin diyor. Ancak sana kuraninda sactan hic bahsetmiyor. Sadece kazimayin var.

    Ancak genel olarak hemen hemen ayni bu kuranlar. Tek bir kelime degismedi demek dogru olmaz. Ancak, ozu bozulmamis derlerse bi lafim yok.

    Tum bunlara ek olarak ingilterede sana kurani kadar eski ve iyi korunmus bir osman oncesi kuran daha bulundu. Bu yil hemde!

    Simdi bu kuran, sana kurani ve guncel osman kurani eslestirildiginde neler ortaya cikacak cok merak ediyorum.

    Cunku eger sana ile ayni cikarsa, kurana eklemeler yapildigi kanitlanmis olacak.

    Osman kuraniyla ayni cikarsa, kuranin tahmin edildiginden daha once standardize edoldigi anlasilacak.

    Ikisinden de farkli cikarsa, kuran in cok guvenilir bir sekilde nakil edilemedigi. Ufak tefek zarar gordugu ortaya cikacak.

    Cunku ufak bazi isaretler var bazi ayetlerin kaybolduguna dair.

    Birtanesi sizin de verdiginiz osmanin hadisi. Bazi surelerin eksildigi hadisleri de var daha once gordugum. Birde zamanin bizans papazlarindan birinin arabistana gelip yeni dini inceledigi ve ogrendigi ayetleri yazarak elestirdigi yazmalardan kalan bilgiler var. Bu papazin yazdigi bazi ayetler hala kuranda var, bazilari yok.

    Yazdiklarimin hepsinin kaynaklari var. Telden bukadar yazabildim. Kaynaklari yapistiramadim. Verdigim bilgilerden arayip bulabilirsiniz.

    Gorusmrk uzere.

    • cevap bekleniyor

     Jean bey musluman olmadiğiniz çok belli oluyor. Neden ilgileniyorsunuz boyle şeylerle. İslama ait yuzlerce mucizeyi ıceren bilgileri doldurmuşuz internete. Bunlari ne diye görmezden geliyorsunuz. Ateist hristiyan yada yahudi ne olduğunuzu belirtinki bizde size uygun olan bilgileri yukleyelim. Kurani kerimin doğruluğunda asla şüphe yoktur. Sadece insanlari şüpheye düsurmeye çalişanlar vardir.

    • mir

     sana zebaniler öyle yapıştıracak ki. dalga geçmiyorum pozitif ateiste yazdğım cevap sana ve tüm ahmaklara geçerlidir. Bu arada Ahmak dediğime kimse kızmasın ben bunu tahkir amaçlı söylemiyorum ateist arkadaşlarımın tümüne kullanıyorum sebebi açıklamasını pozitif ateist e verdiğim cevapta açıkladım Allahın selamı biz inananların üzerine olsun

   • Ibrahim

    Evvela kuranin siralanasinda vahilerde hata oldugunu bildirmissin neye dayanarak berede kusur oldugunu belirtmemissin baslangici besmele sonraki vahilerin gelisi yapulan mucadeleleri savaslari izinleri hepsi bir sira degilmi kyllandigin akilin bile beynin bile nasil isledigini yazan bie kitabin degisiklige ugradigini savunmak tamamen beyinsizlik onceki kitaplarin ne kadar sure durdugunu arastir

  • Jean Luc Picard

   Topkapı kuranı muhammedin ölümünden 100 ila 200 yıl sonrasına aittir. Güncel kahire kuranına göre 2 sayfa kadar ayeti eksiktir. Muhtemelen güncel kurana sonradan ekleme yapılmış olabilir.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Topkapi_manuscript

   Eldeki en eski kuran sana kuranıdır. Cami restorasyonu sırasında bulundu. Günümüz kuranından farklı olarak sadece arapça değil 3 farklı dilden kelimeler içermektedir. Varsayılıyorki osman zamanı düzenlemelerde yabancı kelimelerin bir kısmı atılarak kuran arapçalaştırılmıştır.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Sana%27a_manuscript

   ilgili belgesel kesiti

   http://m.youtube.com/watch?v=dKaWDLPykkY

 2. Dicle

  hadis muhammed’in değişik olaylar ve sorunlar karşısında inananları aydınlatmak, bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği İDDİA EDİLEN sözler bütünü olarak tanımlanmışsa da bu kaynak muhammedin kaleme aldığı birşey değildir yani isteyen kişi istediği şeyi yazmış olabilir.hadisleri kitap şekline dönüştüren vatandaş muhammedle 24 saat birliktemiymiş ki diye de sormak lazım tabii.yani hadisler ne kadar geçerlidir düşündürücü????
  yazıda şöyle bir cümle dikkatimi çekti ” Muhammed öldükten sonra kitaplaştırma çalışmaları olmuştur ama elimizde yine yoktur ki Ebubekir zamanında ki mushaf’ın yakıldığını hadislerden öğreniyoruz.” nasıl oluyor da ebubekir zamanında olan olayları hadislerden öğrenebiliyoruz???muhammed öldü hadisler bitti olması gerekir mantıklı olarak.

  Paylaşımınız için çok teşekkür ederim.muhammed bile bu kadar kafa yormamıştır…

  • Evet, hadisler Muhammed’den 200 yıl sonra kaleme alınmıştır, nesilden nesile aktarılan sözlerin 200 yıl sonra yazılmaya başlanması… Yani, aktaran kişi den öğreniyoruz ona da büüüyüük dedesi söylemiş olmalı.

   Teşekkürler.

   -Okan-

  • Burak Saykı

   Hadisleri sahabelerden toplamışlardır. Tüm hadisler tek tek incelenmiş ve birbirinin aynısı olan hadislerin doğruluğu sabitleşir. Yani, kafalarına göre hadis uyduranların hadislerinin de karışmış olabileceği inkar edilemez bir gerçek ancak zaten akla mantığa uymayan hadis olduğu idda edilen sözlerin Peygamber tarafından söylenemeyeceği tartışılmaz bir gerçektir.

  • mir

   Sayın ahmak Dicle Tabiki uydurma hadisler vardır ancak hadislerin uydurma olup lmadığı ile ilgili hadis tahlil yöntemleri var olmakla birlikte hadisi şeriflerin asıl ve asla atlanamayacak özellikleri vardır.örneğin Hurmayı ya bir tane ya üç ya da beş tane yiyin.”
   Resûl-ü Ekrem Aleyhissalât-ü Vesselâm buyurdular ki:

   “Hurmayı ya bir tane ya üç ya da beş tane
   yiyin.”(Camiüssağir)

   Amerikalı bilim adamları diyor ki : Hurmayı tek sayılar(1-3-5) üzerinden yerseniz şekeri karbonhidrata çeviriyor ve vücuda enerji veriyor. Eğer çift olarak yerseniz(2-4-6) şeker potasyuma dönüşüyor ve böbrekleri olumsuz etkiliyor.
   Sayın ahmak Dicle sence peygamberin yaşadığı devirde insan anatomisi ile ilgili bilinenleri düşünecek olursan ve hiç tıbbi bilgisi olmayan peygamberin buun tesadüfen söylemiş olduğu ihtimali varmı. Saksıyı kullan.
   “O asla kendi nefsinden konuşmaz. O sadece
   vahiy ile konuşur.”
   Necm Suresi, 3/4 Bu peygamberin kesin tesbit ile haber verdiği ve günümüzde arştırmalarla ve bilimsel deneylerle isbatlanmış bilgilerdir. tahmin ediyorum ki eğer hala beynini kullanma kabiliyetin varsa bu iki örnek yeter sana. Peygamberimizin sallallahu aleyhi vesellem. sağ tarfınız üzerine uyuyunuz diye buyuruyor. “Yatağına gideceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanın üzerine yat ve şu (yukarıdaki) duayı oku ve bu duanın sözlerini yatmadan önce son sözün yap” buyurdu. (Buhârî, Vudû 75; Müslim, Zikir 56) şimdi hadisi şerif ışığında ikinci örnek Sırtüstü ya da yüzükoyun yatmaktan ziyade herhangi bir yanınız üzerine yatmak beyninizi temizlemenin en iyi yolu olabilir. Hatta bu yatış şekli; Alzheimer, Parkinson ve diğer nörolojik hastalıklara yakalanma riskinizi de azaltıyor.

   Araştırmacılar, beyindeki zararlı kimyasal çözünenleri ve diğer atıkları temizleyen kompleks bir sistem olan glymphatic yolu görüntülemek için dinamik kontrast manyetik rezonans görüntülemeyi (MRI) kullandılar.

   Yanal (lateral) bir yatış pozisyonu beyinden atıkları etkili bir biçimde atabilmenin en iyi pozisyonu. Aynı zamanda bu yatış şekli insanlar ve diğer birçok hayvanda en yaygın görülen uyuma biçimi. Beyindeki atık kimyasallardaki artış Alzheimer ve diğer nörolojik vakaların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

   Araştırmacılar; yıllardır kemirgen modellerindeki glymphatic yolu gözlemlemek için dinamik kontrast MRI tekniğini kullanıyorlardı. Bu method, beyin-omurilik sıvısının beyin boyunca filtrelendiği ve atıkları temizlemek için interstisyel sıvı ile değiştirildiği yer olan glymphatic yolu tanımlama ve belirlemeye yardımcı oluyor –tıpkı organlardan atıkları temizleyen vücudun lenf sistemi gibi–.

   VÜCUT DURUŞU VE UYKU KALİTESİ

   Uyku anı, glymphatic yolun en etkin olduğu andır. Beyin atıkları; artış görüldüğünde beynin işlemlemesini olumsuz olarak etkileyen amiloyit β (beta) ve tau proteinlerini içerir.

   Journal of Neuroscience ‘da yayımlanan yeni bir çalışmada, araştırmacılar; anestezi uygulanan kemirgenlerin beyinlerindeki beyin omurilik sıvısı ve interstisyel sıvı değişim oranını ölçmek için dinamik kontrast MRI methodunun yanı sıra kinetik modelleme kullandılar. Böylece uyuşturulmuş kemirgenlerin üç pozisyondaki –yanal (lateral), yüzükoyun ve sırtüstü– beyinleri görüntülendi.

   Stony Brook University School of Medicine ‘dan Radyoloji ve Anestezioloji profesörü Helene Benveniste:

   “Analizler tutarlı bir biçimde; sırtüstü ve yüzükoyun pozisyonlarına kıyasla glymphatic taşımanın en etkin anının yanal pozisyonda olduğunu gösterdi” diyor.

   EN POPÜLER POZİSYON

   Benveniste ve makale baş yazarı Yard. Doç. Hedok Lee deneyler için güvenli vücut pozisyonlarını geliştirirken, University of Rochester’dan araştırmacılar ise MRI verilerini doğrulamak için floresan mikroskobu ve radyoaktif izleyiciler kullandı ve beyinden amiloyit temizlenmesinde vücut duruşunun etkisini ölçtüler.

   Araştırmacılar; ilginç bir biçimde yanal yatış pozisyonunun insanlarda ve diğer hayvanlarda –hatta vahşi doğada bile– en yaygın görülen uyku biçimi olduğunu belirtiyorlar. Görünen o ki; uyandığımızda metabolik atıklardan temizlenmiş bir beyne sahip olmak için yanal yatış pozisyonuna adapte olmuşuz.

   Öte yandan çalışma; uykunun ayrı bir biyolojik görevine dair de daha fazla destek sağlıyor. Bunamanın birçok türü, uykuya dalmakta yaşanan güçlükleri de uyku rahatsızlıklarıyla ilişkilidir.

   Araştırmacılar böylesi uyku bozukluklarının Alzheimer hastalığındaki hafıza kaybını hızlandırabileceğini, dolayısıyla da elde edilen bu yeni bulguların; uyku pozisyonunun da önemli olduğunu gösterdiğini söylüyorlar. (Bilimfili.com)

 3. ferdi

  1- Kuran ı kerim indirildiği ilk günden bugüne kadar değil bir ayeti bir harfi bile değişmeden gelmiştir..Hz. Osman zamnında kitap haline getirlen kuran ın bir örneği topkapı saryındadır.Günümüze kadar Hz.Osman zamnında yazılan kitap gelmemiş olsa dahi KURAn her devirde onlarca hafız tarfından ezberlenmiş ve bu günümüze kafarda böyledir. Bugün Dünyada ki bütün kuran ı kerimler toplanıp yakılsa dahi bir kelimesi bile değişmeden onlarca kuran tekrar kitap şeklinde yazılır.
  2- Kuran neden iniş sırasına göre değilde belli biraz düzen içinde yazılmıştır? İşte bunu sizin Küçük AKLNIZ ermez bunu ancak RAHMAN VE RAHİM olan ALLAH ve onun peygameri MUHAMMED MUSTAFA ( S.A.V) bilir Sizler anlayamazsınız.

  3- Kuran ı kerim peygamber tarfından yazılmış ve daha sonra önemsenmemiş. Böyle bi iddiaya peygamber efendimizin ve İslamın en büyük düşmanı ebu cehil bile gülerdi.Çünkü peygamber efndimizin okuma ve yazması yoktur.peygamber efendimiz güvenilir ve emin bir kişidir.

  Hepinizi karsilik beklemeden Kuran Ahlakina cagiriyorum.

  Sekulerizmin yani ateizmin bilimsel dayanagi yoktur. Bilimin secilmis konularinin yorumlanmasidir. Ben ayni bilimi alir , Allah’in kudretine baglarim. Dolayisi ile Ateizm bir yorumdur , oyle tek tarafli yorumdur ki bir inanc bicimi halinde sekillenir , dini tartismalarda.

  Ey ateist! Inancliya inancli olmamayi tavsiye ediyorsun da sen niye ateizm inanlisisin?

  • 1- Yazıyı bir daha okumanı tavsiye ediyorum.

   2- Herşeyi Allah bilir diyip, cevap verememek; İşte inancı, inanç yapan budur! Düşünmene bile engel oluyor.

   3- Kur’an Muhammed tarafından yazılmış veya yazılmamış, asıl konu bu değil. Eğer anlama özürlü değilseniz, yazıdan çıkartmış olduğunuz sonuç bu olmamalıydı. Kur’an’ın değişip, değişmediği ile ilgili bir yazıdan çıkardığınız sonuç; Eğer gerçekten buysa, o halde bir nörologa gitmenizi tavsiye edeceğim.

   Ateizm’e inanç demek, kel birine saçlı demek kadar saçmadır. Sizin gibi kendinden üstün bir varlık yaratıp, ona tapma ihtiyacı hissetmediği için ateistlere karşı bir öfkeniz var ve en çok kullandığınız argümanlardan birisidir ‘sen de inanmadığına inanıyorsun’ cümlesi.

   Köle zihniyetinden beklenen bir yanıt, ne de olsa herkesin birşeye inanması gerektiğini savunan kişilerin, ünlü saçmalıklar.

   Sıfır aslında, birdir, demek kadar saçma bir cümle…

   Kaldı ki, kendinizi rahatlatmak uğruna, yazının amacından alakasızca yazmak da müslümanlara özel bir davranış, ilginçtir ki tüm müslümanlarda rastlamak mümkün. Yoksa, din sizlerin düşünme kapasitenizi, düşürüyor mu?

   -Okan-

   • coskun

    1.si yazdıklarına ve yorumlarına saygı duyuyorum ancak bende bir müslüman olarak müslümanlara karşı söylediklerin hoş değil bunu belirtmek isterim. Tabi üzerinize çok geliyo bununda farkındayım ama yapmayın. Evet iddia ettiğin üzere bi çok insan körü körüne inanıyor ve bundan zevk alıyorlar. Ben bi müslüman olarak araştırma yaptığımda bana ateist damgası vuruldu ne garip değilmi =) belkide hislerini bundan dolayı çok iyi anlıyorumdur. Bazı konularda sana katılmıyor değilim ama Allahın varlığı konusunda yaptığım hiç bir araştırma beni yanıltmadı. Gariptirki yaşadığım bazı olaylarda Allahın varlığını somut olmasada kanıtlar nitelikte ama tabi bunu anlamanı bekleyemem yaşaman gerekekir. Kuranın değiştirilme konusuna gelince ne yazıkki bir tane sağlam şekilde değiştirilmediğini kanıtlıyacak birşey çıkmadı😦 hep farazı konuşmalar ne yazıkki. Ama araştırmaktan zarar gelmez deyip devam edicem. bunun sonunun ateistlik olduğu söyleniyo bakalım ne doğru ne yanlış…

    • furkan

     Tanrının kitabı filmini seyretmeni tavsiye ederim. Yazılı kaynaklar o kadar da doğruluğa yada gerçeğe dayalı olmayabilir. ama ezber en kalıcı olanıdır. cahiller ve okuma yazma bilmeyenler içi bile… konuyu bu süzgeçten geçirirsen. neden kuranın zamanında yazılmayıp da, ezbere dayalı öğrenildiğini anlarsın.

     • murat

      ŞU AN ALLAH’IN VARLIGI ŞÜPHESİZ TARTIŞILAMAZ NEDEN DİYE SORULURSA ŞU ONUN VARLIĞINI KANITLAMAK İÇİN ETRAFINIZA BAKMANIZ YETRKLİ ZATEN HİÇ BİR ŞEYİN TEK BAŞINA OLAMAYACAĞINI BİLİYORUZ MUTLAKA BUNLARI YARATAN BİRİ VARDIR O DA ŞÜPHESİZ ALLAH’TIR

      • eyvallah müslüman ama bunlar kitap yüklü eşşeklere benzer diyor kuran,yetmiyor,bilim istiyorlar,ama bilimde aynı kapıya çıkıyor,bing bang teorileri bile allahın OL emrini doğrulamaya koşar adım gidiyor,isviçrede tanrı parçaçıgı arıyorlar,

       • Jean Luc Picard

        Tanrı parçacığı terimi sansasyonel olabilmesi için gazetecilerin uydurduğu bir lakaptır. Aranan parçanın adı higgs bozonu idi. 50 yıl önce bu bozonu matematiksel olarak hesaplayan fizikçinin ismi. Bu parça maddeye kütlesini veren parça olduğu için önemli. çünkü yer çekiminin mümkün olmasını sağlıyor. Ki zaten bulundu ve doğrulandı. Bilimdışı bir mucize yok ortada.

        Sen herşeyi nedensellik üstüne kurarsan, herşeyi tanrıya atfedebilirsin.

     • Ben film izleyerek değil okuyup araştırarak müslüman oldum. Kuranın aslı yani yıllar öncesi hali bugün bulunarak müzelerde sergilenmektedir.Kuran hiç bozulmadan gelmiştir.ARKEOLOGLARDA bunu kabul etmektedir.

    • ateizm

     kardes banada aynı şey oldu ateizm ile ilgili , illuminati ve masonluk ile ilgili şeylere merak salmıştım araştırdım hatta kocaman bi dossya haline getirdim bunu duyan dikk kafalı müslümanlar (tüm müslümanlara böyle demem aptallık olur sadece banaa karşın bir saf oluşturanlara söyledim bunu) bana ateist ve hatta satanist diyen oldu (bazıları ” sateist ” bile dedi o ayrı bi şey :)))) ) bende onlar yüzünden epey arkadaşımı hatta sewgilimi kaybettim o gün bu gündür inanmıyorum

   • bahattin kurt

    sen islam hakkında ne kadar bilgi sahibisin,o kadar tarih,o kadar istatistik ilgin varsa soru,2. dünya savaşından sonra almanların 40000 değişik kuran nushası toplayıp fark bulamadığını biliyormusun? ve sana hodri meydan,iletişim ve teknoloji çağı becerebiliyorsan 2 farklı kuran nushası bularak iddanı güçlendir. bilimseline sağlık seni görelim,hatta 2 farklı hafızda bulabilirsin kuranı farklı ezberlemiş,iddanı görem

    • Hülagü Arapziken

     Darwinin türlerin kökeni adlı kitabın milyonlarca baskısı arasında da hiç bir fark yok! senin mantığınla darwin de tanrı oluyo :))

     • ercan yamanoğlu

      delil olarak, edebiyat teknikleri ve muhammedin yaşam tarihi var. google efendiye yazarsan çıkar. edebiyat; prof.dr. suat yıldırım. tarihi olarak;araştırmacı yazar, ismail hakkı altuntaş

   • yusuf

    Kur’an’a inanmıyorsun.. ama kur’an korunmadığını söyleyen hadisleri inanıyorsun ? Aç bakalım kur’an’ı peygambere hadis görevi verildiğine dair bir tane ayet bulacakmısın ?

    Casiye6: Allah ve ayetlerinden sonra hangi hadise inanıcaksınız.?
    maide99: Muhammedin görevi sadece tebliğ etmektir..

    korkuluk felsefesi yapıyorsunuz.. kur’an’ın orjinalini yaktıran kişi Muaviyedir.. Onun öncesinde sadece deriler ve kemiklere gibi yazılanlar yok edildi.. Kağıtlara yazıldı.. Lakin muaviye hadis uydurmak icin. kendi elinde olan orjinal mushafı yaktırıyor. Ve yeni mushaflara harake esre hatta bazı harfleri ekliyor.. Lakin bunu yapma amacı bazı kelimelerin anlamlarını değiştirmek… Şuan misal Atatürkün nutuk’u değiştirmeye kalksan sence mümkünmüdür ? yada istiklal marşı içeriğini değiştirebilirmisiniz.. ? Yani bunu kağıtlar üstünde becerebilimirsiniz ? Tabiki hayır.. Halk buna izin verirmi sizce. ?

    Muvaiyenin yapmaya çalıştığı şey su: Tayyip gezi olaylarında çapulcu diye bir ifade kullandı ama bu ifade aslında farklı anlama gelmesine rağmen kelimeyi çarptıp halk üzerinde baska bir anlama getirti..

    Muaviye orjinal kur’an’ı yaktırıyor hatta bazı nushlarını silebildiklerini siliyor ve üstüne yeni harake ve esreli halleri ile yazdırıyor… Burdaki amac kur’an’ın anlaşılamamasını ve bunu anlamak icin hadislere gereksinim duyulmasını sağlamaktı ve bunuda başardı.. National Geographic belgeselinde silinmeye calısılmıs kağıtlar bulundu. hatta birkısmı silinmiş ve herakeler eklenmiş.. onlar olmasa bir kelime 30 farklı anlama geldiği bile söylenmekte (gerci bu cok abartı ama olsun) Lakin kötü bir yanlısları var.. bir cümlenin tamamındaki bütün kelimeler icin gecerliğ değil… Bir cumledeki bir veya 2 kelimede anlam farklılığı olusabiliyor.. Aslında bunu kurcalamalarıda cok sacma zaten o nushalar zaten var.. lisan-ül arapca sözlük te bu cok net ifade ediliyor.. ::)

    Ayrıca Allah kur’an nushalarını koruyacağına dağir bir sözü yok.. Allah zikri koruyacağım diyor… Kur’an’ın 15’den fazla ismi yazılıdır kur’anda bu ayette zikr ifadesi kullanılıyor.. Burda yazılı bir kur’andan bahsedilmesi mümkün değil.. kur’an nushaları tarih boyunca hep yakılmıstır.. Peygamber zamanında bile bazı nedenlerden dolayı yakılmıs olabilir.. yazıya alınırken yanlıs yazımlardan dolayı yakılmıs olabilir.. Harf hataları yapılmış olabilir.. Allah zikri koruyacağım diyor.. Mesela kur’anda musa ve isa’nin kıssaları anlatılır bu ifadeler zikr’e girmez.. Zikir icin Allah anılmalıdır.. Allah’ı anmak zikre girer.. Ve Allah’ı bize anlamayı gerektiren ayetlerin korunması demektir.. Biz kur’an’ı mushafını %100 doğru olarak görmek zaten mumkun değil.. Ama Allah’ın zikrini %100 doğru olarak düşünürüz..

    Mesela Allah incil icinde tevrat icinde zikr ifadesi kullanmıstır.. Hatta bir ayette peygamberden bazı hükümler istiyorlar yahudiler.. Allah peygambere sunu dedirtiyor.. kendi zikr ehlinizden bakın diyor.. Eğer Allah tevrat’ın zikr’i bozulduğu icin kur’an’i indirmiş olsa. tevrat zikrine bak dermi ?

    Allah eğer yeni bir din indirse. (diğer dinler bozuldu diye düşünüyorsak) Neden hristiyanları ve yahudileri cennete sokuyor..

    Şüphesiz iman edenler; yani yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden Allah’a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.Bakara 62

    Bu bence yeteri kadar açık.. Allah korunmus zikre uyarlarsa cennete gideceğini söylüyor.. Hrist olsun yahudi olsun farketmez.. tevratında incilinde zikri korunuyor.. kur’an gibi.. Allah din bulduğu icin yeni din indirmiyor.. İnsanlar yoldan saptıkları icin, yeni kitap ile tekrar doğruya davet ediyor..

    Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Al-i imran 19.

    Allah din’in sadece islam oldugunu söylüyor.. Daha önceki kitap verilmiş olanların saptığını söylüyor.. Yeni bir dinden bahsetmiyor Allah… Sapmıs olamaları demek.. Kendilerine yeni din adı bulmalarıdır… Hristiyanlık gibi.. Mesela incilde hiç hirisitanlık ibaresi yoktur.. yunanlı birinin uydurduğu bir isimdir.. Yahudide sami bir ırktır.. bunlar incili ve tevratı sahiplenmişlerdir.. Allah’ta kendilerine taktıkları isimle zikretmekdir.. biz anlayalım diye..

    Misal Allah kur’anda evrenin genişlediğini, güneşin haraket ettiğini. insanın spermden ve embriyodan olustuğunu. Parmak uclarına kadar herkesin düzenlendiği (farklı dna ayrımıyla) Gök yüzünün geri ceviren bir yönü oldugunu, Pulsar yıldızını gibi yazabileceğim bir çok bilimsel gerceği kur’anda görüpte bunun Allah’tan gelmediğini düşünmek bence çok mantıksızlık..
    ..

    Kur’an anlamının korunduğu gerceği söylede bir tez ile kanıtlana bilir.. kur’an orjinal nushalarını yaktıran Muaviyedir.. Muaviye hadis uyduran biri idi ve kendi inandıklarını islam dinine sokmak icin çok uğraştı. Eğer kur’an’ı yeniden yazmıs ve anlamını değiştirmiş olsay idi. kur’anda hadisleri rededen 1 tane bile ayet bulamazdınız.. Oysa kur’an’ı açın ve okuyun kur’anda 1 tane bile peygamberin hadis söyleyebileceğini yazan ayet bulamazsınız… Peygamber kur’anda sadece Allah’tan aldığı vahyileri iletmek ile hükümlüdür… bkz maide99:, kıyam19: ayrıca en’am 112- 116 ayetlerini iyi okursanız daha iyi anlarsınız..

    Malesef kur’an’ı anlama methodunu ateistler değil. Müslüman gecinen ehli sünnet arkadaslarda bilmiyor.. kur’an diyorki.. Kur’an ayetleri birbirini tefsir eder (acıklar) ..birde.. Allah kur’anda celişki yok diyor.. Bu nedemek biliyormusunuz.. Celişki olmayacak sekilde anlamanız gerekiyor demektir..

    Örnek:
    ayet: Biz peygamberi kur’an’ı acıklasın diye gönderdir.
    Ayet: kur’an’ı açıklamak bizim işimizdir..

    Şuan size mesela bu iki ayet çelişki gelir.. Oysa Allah dediği gibi Diğer ayetler bunu açıklar ve 3 ayet önünüze çıkar.

    Maide99: peygamberin görevi sadece tebliğ etmektir..

    Demek oluyorki. Peygamberin açıklaması, peygamber açıklanmıs olanı bize iletilmesidir.. ayrıca diğer ayette peygamberin sözünün sadece Vahyi oldugu net sekilde ifade edilir.. Kısaca peygamber kendi basına hadis yazmaz.. Ancak vahyi ile söyleyebilir.. Söyledikleride zaten kur’anda yazılıdır.. bu kadar basit.. Yeni. peygamber haber spikerinden farsızdık..

    son çalısmalarımızdan bir kesit vereceğim.. kısaca.

    Hani bir zaman meleklere, Âdem’e secde edin demiştik de İblis’ten başka hepsi secde etmişti. (17-61)

    Adem ilk akıllı insanı temsil eder. Yani homospiensi peki homospiens nasıl akıl ve irade sahibi olmustur..

    Ayette Allah meleklerden bahsetmektedir.. Bu sanıldığı gibi uçusan melekelr değildir.. melek 2 kök kelimeden gelir..

    1: ülük kökünden gelir.. denetci, haberci anlamını tasır.
    2: Melk kökünden gelir ve enerji anlamına gelir..

    lisan-ül arapça sözlükte anlamları yazmaktadır bakabilirsiniz..

    17-61 ayetine iyi okursanız.. Allah enerjileri (melekleri) insana itaat (secde) ettirmiştir…

    bilimsel olarak bakıldığında insan hatta hemen hemen hersey bir enerjidir.. Bu enerjilerin bazıları zıt olarak birbiri ile cekişir.. Kimisi birbiri ile uyumludur.. homospiens meydana cıkmadan önce. bazı enerjiler (atomlar, protoinler) insan ile uyumlu değillerdir.. Allah bu ayette enerjileri insan itaat ettireceğini belirtmektedir.. itaat eden enerjiler: Akıl,zeka,ahlak,ar,hafıza gibi tüm zihinsel fonksiyonlar ve doğdaki bazı enerjilerdir.. .. ilk akıllı insan Adem oldugu acıkca kur’an belirtilmektedir.. Ve Bakara30’u iyi okursanız.. Halife edilmesinden bahseder Adem icin Allah.. Halife yerine gecen demektir.. Yani. Adem yeryüzünde evrimleştiğinde bir önceki insanımsı (biyolojik insanın) yerine gecirilmiştir.. O ayeti iyi okursanız.. Meleklerin insanın kandan kemikten yaratıldugını bildiğini görmekteyiz.. Oysa yarattım demiyor ayette.. kılacağım diyor.. Yani yaratmadan bahsetmiyor hemde geniş zaman kullanıyor.. Yani daha kılmamıs akıllı insan daha evrimlestirimemiş oldugu açıktır.. Meleklerde gaybı bilemeyeceği icin insanımsı varlıkların oldugu yeryuzunde acıkca anlasılmaktadır..

    insana uyum sağlayan itaat eden enerjiler sayesinde insan dünyaya hakim olmaya baslamıstır.. Dipnot: Adem ibranice bir kelimedir.. ve İnsanlar anlamına gelir..

    Adam: insan
    Adem: insanlar..

    demektir.

    Allah enerjileri insana uyum sağlatmıs (zihinsel fonksiyonlar) ama 1 tane melek uyum sağlamamıstır..

    buda İblistir… İnsana uyum sağlamayan iblis insanın düşünce yetisidir..

    “Psikanalize göre, ‘birincil süreç düşüncesi’ bilinç dışı ve sözcük ötesi bir süreçtir. Yani sözcüklerle simgeselleşmemiştir. Örneğin bir isteğin bir insanı baskı altında bırakması sözcüklere dökülemez. Bu düşünce türünde karşıtlar bir arada bulunabilir; böyle düşünce mantık kurallarına uymaz, zaman ve yer tanımaz, neden-sonuç bağıntısı taşımaz ve bütünüyle haz ilkesi doğrultusunda gerçeklikle bağıntısı olmayan bir biçimde gelişebilir.

    itaat eden melekler: akıl,zeka,ar,ahlak,hafıza,dikkat gibi zihinsel fonksiyomlar.
    itaat etmeyen melek: İblis, insanın düşünce yetisidir..

    Ayrıca Ruh bilgi, bilinc demektir.. ucusan varlık gibi insan bedenine giren bir şey değildir..

    kur’anda şeytan ve iblis anlatımları misali anlatımlardır..

    Biz bu Kuran’da, insanlara, her türlü misali verdik ki öğüt alsınlar (39-27)

    • Abid

     Yazdıkların çok güzel. ALLAH senden razı olsun.Ateist kardeşlerimizede RABBİM doğru yolu göstersin inşallah.

    • yusufa cevap

     Şeytan melek değildir. Meleklerden farkli yani ayridir.melekler nurdan iblis atesten yaratilmiştir. meleklerin hocasidir. Şeytan yada melekte çok çesitlilik vardir, senin verdigin bilgiler kısır kaliyor istenileni karşilamiyor.
     İnsanin sanki baska bir canlidan evrimleserek adem olduğu bence doğru değil.ilk yaradilişta zaten insandi.
     Hadisler 830 dan itibaren yazilmiştir. Arada art niyetli islami karalama amacli yazdirilmiş. uydurma olanlar açiktir. Çok guzel öğretici bilgilerde vardir. Doğruyu yanlişi art niyetli olmayan insanlar ayirabilir.
     Ben kurani kerimin korunduğunu duşunuyorum. Hıristiyan ve yahudilerden ilk zamanlarda dinlerini doğru olarak yasayanlarin cennete gideceği aciktir. Sonrasi için musluman gibi yaşayanlar varsa onlarin durumlari hakkinda cennetlik yada cehennemlik demek bize düşmez.
     Ruh konusunda yazdiğina gelince onun bilgisi Allahin yanindadir peygamberler dahi bu konuda fazla birsey bilmiyorlar. İnsan her konuda bilgiçlik yapmak zorunda değildir. Doğrularin arasina yanlişlarda sokulursa iş zehir kariştirilmiş bala döner.

 4. seçkin

  topkapı sarayındaki kuran karbon testinden geçirildi bildiğim kadarıyla ve 600 yıllık çıktı…sanırım bilim herşeye net cevap verebiliyor🙂

  aynı zamanda halıfe osman,ebu bekır donemındekı kuranı ömerin kızından alıp 7-8 nusha yazdırıyor ve orjınalını yakıyor (!) noktalama ısaretlerı ve ayet numaraları bu donemde eklenıyor…

 5. Önce Korkma

  Güzel bir çalışma elinize sağlık
  Ne olursa olsun bu hayatta gerçekten düşünülmesi gereken bir cümle var

  Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.
  “Sokrates”

  Ve tekrar inanıyorum’ki Kur’an ı sorgulayabilecek kalitede olan bir beyin zaten “güzel”i bulmak için kendine satırardan daha çok ideolojiler ve felsefeler arar ve aslında böylesi daha kaliteli ve kalıcıdır…Nasıl’ki Analar çocuklarını karşılık beklemeden severler işte hayat da böyle sevilmelidir!İçimde ki cennete gitme beklentisiyle “iyi kalpli” olacağıma; Bu dünyada kalbi temiz ve hür bir şekilde yaşar varsa cehenneme giderim…

 6. elfida

  iyi günler..paylaşımlarınız çok iyi…ama inanan insanların kuranın orjinali il ekaldığına dair en büyük iddiaları şu; islamda hafızlık diye birşey vardır..kuran ezberletildi. hatta halife osman da bunlardan biridr..buna cevabınız nedir? hafızlar ezberleyip bugünlere getirmiş olamazlar mı?

   • volkanist

    adam hz alinin kuranı yazdıgını ve muzede oldugunu söylüyo tam bunu kaynaklarda geçiyo mu geçmiyo mu diye bilmemekle beraber siz yok öle bişe diyorsunuz ispat et o yazmadıgına madem öle sen ispat et öle boş hayır o yazmadı şöle şöle oldu de o zaman

    • Oğuz (pozitifateizm)

     Sen yazdığını ispat etmelisin. Yazılmayan bir şeyin yokluğunu nasıl ispat edebilirim?

    • paşa kimin yazdığı,ne zaman yazdığı umrumda değil,ben sizden 2. bir örneğini sunarak iddanızı desteklemenizi istiyorum,farklı bir mushaf çıkarabilirmisiniz,siz yazın isterseniz,yada dünyanın herhangi bir yerinde falan adam bu kitabı kullanıyor ve şu ayetler farklı diye getirin.elinizin altında bilgisayar ve çok yetenekli programcılar var,bunları kullanın,buyrun hodri meydan

     • sarp mustafa

      İş yükünü adamlara atacağına sen peygamber zamanında yazıldığı karbon testleriyle kanıtlanmış 2 tane aynı kitap göstersene. Hodri meydan!!!

   • furkan

    kulaktan kulağı bırak. sen hiç ezbere dayalı bir sınava tabi oldun mu? (Yani okulda hocan seni hiç sözlüye çıkarmadı mı?) ama iblis çok iyi kulaktan kulağa oynar..:) dikkat edesin…

 7. volkanist

  peki siz tüm bunların tamamen bir hayal ürünü oldugunu ispat edecek kesin bi kaynagınız var mı bilim bilim yok felsefe felan diyorum ya ömründe beynini sadece %3 ünü kullanabilen aciz insanın ortaya attıgı tezlerle teoriler nasıl bu kadar emin konuşa biliyo sunuz

 8. volkanist

  madem öle beni ikna edin kaynaklar sunun yüzyılları kapsayan belgeler atın önüme o kadar savundugunuz şeyi bana ispat edin yada yaradanı yok sayan kesin deliller sunun önüme ikna edin beni arkadaş

  • sarp mustafa

   Sen hayatın boyunca peygamber döneminde yazılan kitapları gördün dokundun mu? Allah’ın mucizelerine gözlerinle tanık oldun mu? Sen neye dayanarak inandın? Etrafına bak etrafına bak diyen acizleri de bir türlü anlamıyorum. Sanki Allah’ın çiçeklere aç derken sesini duymuşlar gibi konuşuyorlar.

 9. atalay

  yanmaya hazır olun beyler.dinsizlerin en çok uğraştıkları şey her zaman din olmuştur.çünkü akılları dinsizliğe yetemez.insan yaradılışı itibariyle dine muhtaçtır.

  • Oğuz (pozitifateizm)

   Ben sayfanın kurucusu olarak uzun süredir dinle uğraşmıyorum. Dinsizlerle ilgilenmeyi saçma bulurum. Ben bilimle uğraşıyorum ve her zaman gerçekleri anlatmaya devam ederim.

   • atalay

    Şu yeryüzündeki tüm insanlık bir araya gelse bir tane pirinç tanesi yapamaz.O toprağı yaradana suyu yaradana güneşi yaradana muhtaç.İşte senin bilimin buraya kadar…OKU VE ANLA.

    • Oğuz (pozitifateizm)

     Maddenin oluşması da yaratansız olabilir. Kendiliğinden oluşabilir. Bu da bizim savunmamız.

     • hasan

      Ben fizikçiyim. kütlenin korunumu kanunu der ki ; yoktan madde var olmaz, var olan madde de yok olmaz.kapalı sistemde madde miktarı korunur. Şimdi ben soruyorum bu kadar madde nasıl var oldu? AKLI OLAN DÜŞÜNSÜN.

      • dünya bundan milyarlarca yıl önce iki büyük kütlenin çarpışması sonucu bir eksene oturarak wede milyonlarca yıldonrasında atmosfer oluşarak oluşmuş bir yerdir. dünyanın büyük bir miktarı bidiğiniz üzre sudur. we dünyanın merkezinde küre formunda bir bölüm bulunmaktadır içerisi sıcaklıgı 1000 santigrat dereceden fazla olan lavlardan oluşmaktadır (BUNUDA AÇIKLAYIN ATEYİZLER😀 , neyse dewam ediyorum. fizikçi olmuşsunuz ama boşuna okumuşsunuz onca sene bence kendinize en yakın pizzacıda paspascı olarak bi iş bulmalısınız ) . dünya atmosferin oluşumundan önce korunmasız oldugu için canlılar suyun altından çıkamıyorlardı ,we dünyanın ilk oluşumunda tek hücreli canlılar bulunuyodu. deniz altındaki yosunlar vs. atmosfer oluştuktan sonra yeryüzüne çıkmaya başladılar yawaş yawaş haywanlar böcekler bakteriler ( kurtçukları herkes bilir. bir haywan ölüsünün içinden peydah olurlar haywanın yenebilecek kısımları bittikten sonra birbirlerini yerler we en sonunda 1 adet kalır we o kurtçukda ölür , onun içindende tekrar kurtçuklar çıkarak aynı döngüyü dewam ettirir. konumuzdan uzaklaşmayalım. zamanla mutasyon geçirerek bütün bu canlılar günümüzdeki halini almıştır !!
       BUNUDA AÇIKLAYIN ATEYİZLER😄

     • aksu

      eğer maddenin oluşması yaratansız olabilir diyorsan buda eğer sizin savunmanız ise kendiğilinden oluşa bilen bir madde göster bana savunduğun bilimin yoktan var ettiği bir şey hepsini boş ver senin bilimin bana kendi yarattığı bir dna örneği göstersin Frankenstein ı çok izlemişsin sen.

  • Oğuz (pozitifateizm)

   Ben yapamam. Doğa yapar. Biraz fiziği araştırır mısın? Kuantum dalgalanmalarını incele. Maddenin kendiliğinden nasıl oluştuğunu anlatıyor.

   • baris

    kuantum sadece bi teori sik kafası gercekliği kanıtlanmayan bişiyi delil olarak nası sunabilirsin. maddeyi yokta doğa yapar demişsin. ozaman sen allahı inkar ediyosun ama doğaya yaratıcı olarak inanıyosun. gerci allahı inkar ediyosun eger inkar ediyosan var olan bişiyin varlıgını kabul etmezsin inkar etmiş olursun. dersenki benim icin allah yok. olmayan bişiyi nası inkar ediyosun.

  • Oğuz (pozitifateizm)

   Ben yapamam. Doğa yapar. Biraz fiziği araştırır mısın? Kuantum dalgalanmalarını öğrenirsen, maddenin kendiliğinden nasıl oluştuğunu anlarsın.

  • Agnostik

   sen nasıl müslümansın bende müslümanımda insanları böyle direk cehenneme sokmuyorum senin gibi. Adamlarla adam gibi tartış bilgin yoksada konuşma. İslamiyeti senin gibiler kirletiyor zaten zavallı.

 10. darwinamca

  Ele alınan konuları merakla okudum ve en önemlisi yorumları..Bilimle igilenen arkadaşlarımızın ortaya koydukları kanıtlara verilen yanıtlar daha doğrusu verilemeyen yanıtları gördüğümde,beyinlerini düşünmeye tamamen kapatmış dincilere karşı büyük bir acı hissettim.Bilimin sunduğu her şeyin karşısında:”Yanacaksın,çok pişman olacaksın,madde kendiliğinden oluşmaz….”vs. gibi saçma sapan yorumlar.Düşünmeden,kendimi kısıtlayarak,din ayrımcılığı yaparak yaşayacağıma “ot” olmayı tercih ederim!!Bilim olmasaydı ortada kalırdınız kutsal-masal-kitaplarınızla.

  • coskun

   İşte sorun bu ne yazıkki araştırıp görmek yok! Benim kendi inanışıma göre Allah var ama ben araştırıyorum en azından. Dinciler hep ızdıraptan bahsediyo ve bence cehennem denilen yerde körü körüne inanan arkadaşlar hiç inanmayanlardan daha beter cezalandırılacaklar ne yazıkki. Madem Allah akıl verdi sonrada bunu kullanmayınmı dedi??

   • Furkan

    sana katılıyorum kardeşim sanki alımdan geçenleri okudun çoğu beyinsiz dinci ne yaptığını bilmeden neden inadığını neye dayanarak inandığını bilmeden allah sevgisinden gücünden bahseder mesela babaannem🙂

    Not: bencede allah var ama kur’an için bir şey diyemiyorum

    • furkan

     kuran yada diğerleri olmasa bunca peygamber olmasa… nasıl olurda allah vardır ve bir dir diyebiliyorsunuz?

    • hasan

     deist olmuşun ya la:)) aynı şekilde araştırmalarımdan sonra bende senin gibi düşünmekteyim.Hadislere bakmıyorum hemde..1Bütün insanlık için gönderilen bir kitapta peygamberin özelinin özeline girmesi çok ilgimi çekmişti.. Bide savaş ;ganimetleri falan ;

     Enfal Suresi 1 – Sana, ganimetlere dair soru sorarlar, de ki: Ganimetler Allah’ın ve Peygamberindir. İnanıyorsanız Allah’tan sakının, aranızdaki münasebetleri düzeltin, Allah’a ve Peygamberine itaat edin.

     biraz garip geldi..

   • oğuz kırpıko

    BEN DOKTORUM INSAN VUCUDU HATTA SADECE BIR HUCRE. O KADAR ZEKICE TASARLANMIS KI. ICERISINDEKI SADECE MITEKONDRIDE OLUSAN OLAYLAR BIR ZEKAYI MUTLAK ZEKAYI GOSTERIYOR. ZEKI BIR VARLIGI GOSTERIYOR. ALLAHI INKAR ETMEK IMKANSIZ. BIRDE UNUTMAYIN ÖLUM VAR YA ÖLUM . HERKESIN KIYAMETI. BIRISI BIZI BISEYLERE HAZIRLIO. BAKALIM GIDINCE GORECEGIZ🙂

   • ŞU ANDA BİR HUKUK SİSTEMİ OLMASAYDI Kİ CAYDIRICILIĞI TARTIŞILIR ORTALIK NASIL OLURDU ACABA NE KADAR YENİ HAPİSHANE AÇARDIK.HİÇ HABER İZLEMEZMİSİNİZ SİZ CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL BUYÜZDEN SUÇLULUK ORANLARI BU KADAR YÜKSEK DİYE BAĞIRIP DURUYOR SİYASETÇİSİNDEN AKADEMİSYENİNE SENİ KORUMAK İÇİN BİLE ANNEN NE DEDİ SOBAYA DOKUNMA BAK CIS ORAYA YAKLAŞMA YANARSIN DEDİ.YANI ALLAHTA SENİ KORUYOR İŞTE BAK CEHENNEME DÜŞECEK İŞ YAPMA YANARSIN BURASI TEHLİKELİ ŞU YOLDAN GİT DİYOR NE VAR BUNDA ÖĞÜT ALMAK BU KADAR MI ZORUNUZA GİDİYOR HOCALARINIZIN DEDİKLERİNİ İKİLETMEZSİNİZ AMA ALLAH KULUNU SEVİYOR SEVMESE SORUYORUM SİZE BU KADAR ÇİRKİNLEŞEN İNSAN VARKEN ARAMIZDA NEDEN SAMİMİ BİR TÖVBEYLE SİL BAŞTAN TEMİZLİYOR NEDEN ÇÜNKÜ SENİN HAKARETİN SANA ZARAR VERİYOR VE SANA YİNE RAHMET NAZARIYLA BAKIYOR SURE VERİYOR HEMEN CEZALANDIRMIYOR SEN ONA YÜRÜRSEN O SANA KOŞARAK GELİYOR SEN HERŞEYİ İLK SIRAYA KOYUP ONU UNUTSANDA O YİNE TÖVBELERİ KABUL EDİYOR BU VASIFLAR YAKARAK KEYİFALAN TÖVBE HAŞA EGOSU YÜKSEK TANRININ MI …

   • KÖRÜ KÖRÜNE İNANAN MÜSLÜMANIN ATEİSTTEN DAHA ÇOK CEZALANDIRILACAĞI NERDE YAZIYOR .ALLAHA VE RASULUNE İNANAN KİMSE EĞER GÜNAHI VARSA CEHENNEME GİDER SONRASINDA EBEDİ CENNETE GİDECEKTİR HİÇ İBADET ETMESE BU BÖYLEDİR.ALLAHI VE RESULUNU İNKAR EDEN BİRİ İSTERSE KAINATTAKİ TÜM KITAPLARI HATMETSİN GİDECEĞİ YER KESİNLİKLE CEHENNEMDİR .KEYFİNİZE GÖRE FETVA VEREMEZSİNİZ..AYRICA BİZ BİLİMİ DÜŞÜNMEYİ SİZDEN DEĞİL ALLAHTAN ÖĞRENDİK KURAN GİBİ BİLİMİ DÜŞÜNMEYİ TAVSİYE EDEN KİTAP VAR MI BU KONUDA KATILIRIM SANA ÇOK OKUMAYIZ AMA BU ALLAHIN KITABININ EKSİKLİĞİ DEĞİL BÖYLE BİLİNE

    • bekir

     al sana bi soru hani inan cezasını çeker ve sonunda cennete gider diyiyonya mesala faiz yemek bir günahtır küfür ve şirk değildir oysa kuranda faiz yiyenler ebeddiyen cehenemde kalacaktır diye ayetler var hangi ayetler oldugunada sen bak

  • smaili

   Senin o bilim kitaplarina 50 sene önce yazilanlari ve varsa dünyanin okadar ömrü 2000 sene sonra yazilacaklari 1400 sene önce inanmadigin Allah u Teala bildirdi. Sen ot olmayi bile hak etmeyen esfel -i safilinsin. Kus kadar beyninle bilimden bahsediyorsun. Düsünerek yasasan zaten yaraticiyi bulursun.

   • sarp mustafa

    yukarda biyerde yazdım da sana da yazayım istedim. Senin Kur’an da 2000 sene sonra yazılacakları 1400 yıl önce bildirdi demiş ya hani. Ey kara cahil, sümer tabletlerini okursan eğer, Kur’an da geçen her şeyi en ufak ayrıntısına kadar hatta fazlasıyla anlattığını ve %100 doğru olduğunu görürsün. Beyin beklemiyorum senden de beyinciğe sahipsen eğer, sümerlerin 6000 yıl önce yazdıkları mı yoksa 1400 yıl önce yazılanlar mı mucizedir bize göre?

  • aksu

   din bilimi inkar etmiyorki siz dinin bilimi inkar ettiğini savunuyorsunuz.cesaretin varsa açbir kuran oku kuran bilimle ilgili ne söylemiş bi bak.

 11. duygu

  2 yıl önce ilk kez kuranın manasını okuduğumda,aylarca sinir tedavisi gördüm.ortada allah sözü denen kitapta hiç kadının k si dahi geçmiyor,üstelik kuranda kadınlar sürekli aşşağlanıyor,örneğin,,kadını dövmek,,4 kadın almak,,sınırsız cariyeyle yatabilmek gibi ayetler benim tamamen sinirlerimin yıpranmasına sebep oldu,,kurana baktığımızda,,tamamen erkek egemenliğini görüyoruz,,yani hep erkeğin dediği olmalı,,erkek döver,,gerekirse kuma alınır,,savaşlarda kocası ölmüş kadınlarla yatılır,,abii bu nedir yaa,başlarım böyle işe,,birde saftirik kadınları şöyle kandırmışlar,,sınavdasın sabret,,yani adamlar her türlü haltı yiyip özgür olacak ama kadın hep namuslu olup susarsa cennete gidecek,,wayyy beee,bazı kadınlar gerçekten anlamak mümkün değil.

  • coskun

   işin garip tarafı erkeklere huri var ama kadınlara ne var =) sadece buda değilki şaraptan bahsedilmiş ama sigaradan bahsedilmemiş o yuzden sigara içmek günah değil çünki o dönem sadece şarap vardı.

   • Furkan

    ”sadece buda değilki şaraptan bahsedilmiş ama sigaradan bahsedilmemiş o yuzden sigara içmek günah değil çünki o dönem sadece şarap vardı”.

    Arkadaşım kafa yapan herşey haramdır ama sigara kafa yapmıyo sadece bünyene zarar verdiği için günah olabilir diye düşünüyorum

   • enteringdreams

    herşeyide Allha söyyecek değil … bazı şşeylere kendimiz karar vermeliyiz….ilk cümlenin cevabını bende merak ediyorum….*?**

   • furkan

    kuran mealini iyi okumadığın belli.. huri kelimesinin senin dediğin gibi dişil bir anlamı yok. saf ya da temiz eş olarak yorumlamalısın. bilmeden, anlamadan, bir şeyi yargılamayın. artı sigara ne alaka ya. örneğin: ‘Sizi Firavun hanedanından kurtardığımızı da hatırlayın. Hani, onlar size azabın en çirkiniyle kötülük ediyorlardı: Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınıza hayasızca davranıyorlar/kadınlarınızın rahimlerini yokluyorlar/kadınlarınızı hayata salıyorlardı. İşte bunda sizin için, Rabbinizden gelen büyük bir ıstırap ve imtihan vardı.’ bakara suresi 49. bunun neresinde kadın istismarı var. sen hangi kitabı okuyorsun.

    • sarp mustafa

     asıl senin iyi okumadığın net olarak belli. nebe suresi ayet 33 “Ve kevâıbe etrâbâ” “Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.” diyanet işleri vakfı nın çevirisi bu,
     “Doğrusu, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara kurtuluş, bahçeler, bağlar, yaşıtlar ve dolu kadehler vardır.” bu da diyanetin çevirisi ama kevaib kadınlar için kullanılır çoğul anlamındadır. Onlar ayetteki sıkıntıyı gördükleri için kadın olarak eklememişler.

     Elmalılı Hamdi Yazır : Ve turunç sîneli yaşıtlar var olarak çevirmiş.

     http://www.kuranmeali.org/78/nebe_suresi/33.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx bu siteye giderseniz bütün mealleri görürsünüz. ben hepsini yazma gereği duymadım. Eğer kadınlara da kadın eş verilecekse cennette biraz garip geldi şimdi bana. Lezbiyen ilişki serbest mi olacak? Dini sizin gibiler mahvediyor.

   • coşkuna cevap

    işin garip tarafı erkeklere huri var ama kadınlara ne var =) sadece buda değilki şaraptan bahsedilmiş ama sigaradan bahsedilmemiş o yuzden sigara içmek günah değil çünki o dönem sadece şarap vardı.
    Coşkundan alintiya cevap
    Kadinlarinda cennette eşleri olacagina emin ol. Kendi eşleri. Sigaranin o donemde mevzusu gecmediği icin adi verilerek acikca haram yada helal denmemis. Ama sigara zehirdir. Bir nefeste 50000 beyin hucresini öldürdüğü bilinir. Bir akrabamin anne karnindaki çocuğu sigaradan sebeb ölmüştu. Sigara daha onlarca hastaliğa ve erken ölüme sebep olur.
    “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yeyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah’tan korkun”. Maide su.5 / 88
    Sigara bu tarife uymuyor. Cünku zehir içeriyor. açikca haramdir denebilir. Ancak Kurani kerimde acikca adi zikredilerek haram kilinmadiği için haram degil mekruh diyen kimse kafir olmaz. Gunaha girer. Dinen mekruhlar tekrarlanirsa harama dönusur bilgiside yabana atilmamali.
    Ekten uyuşturucudan kuranda bahsedilmemiş oyleyse haram degil diyenlere cevabimiz ben hadis kitabinda gordüm uyusturucuyu haram demekle kalmiyor bu sebep ile ölenlerin ebedi cehenneme gideceğini soyluyordu.
    Cennette şarap icileceği meselesiyle dalga geçenler var. Cennetteki şaraplarin sarhoş etme özelliği olmadiğini her müslüman bilir.

  • kesınlıkle degındıgınız konu mıde bulandırıcı
   sahsen ben erkek oldugum halde zor tuttum kendımı elımden atmamak ıcın ama ıste bu okumam da benım sogumam bır oldu

  • cennetin tasfirindede siyah iri gözlü göğüsleri yeni tomurcuklanan we sınırsız sayıda bakire ile birlikte olabilmek war😀 okadar bakireyle uğraşcagıma cehenneme giderim . o bir zewk değil bir ızdıraptır iki taraf içinde . işte sapık zihniyetin meyveleri .. şarap akan bal akan dereler
   hertaraf yemyeşil😉 çöldeki bi insanın görebileceği serapların hepsi mevcut .
   kadınlarada sınırsız zenci erkek wericekler😀
   BUNUDA AÇIKLAYIN ATEYİZLER😀

   • Agnostik

    o cennetin tasfirleri kuranda geçmiyor zaten uydurma hadisler olabilir insanlar o yüzden dinden doğuyor sanırım. Ama şunu bilirim bu kainatın yaratıcısı şüphesiz Allahtır. ve akıl vermiş körü körüne inanma aç araştır diye zaten ilk ayette ”OKU” dur kuran tahrip olmuş incil gibi değişmiş olabilir ama gelde islamiyetteki körü körüne inanan ve sürekli dışlayan yobazlara anlat.

  • hasan

   kitabı nerenle okudun öle şeyler yok sen almak istediklerini kırpmışsın almışssın ordan işine öle geliyo yanıcaksın cayır cayır…

  • ismail

   Duygu o kadinlar yani cariyeler savaş esiri, yani muslumanlarda savasta ayni duruma düsebilir savaş kurallari çok acimasizdir. 1400 sene oncesinden bahsediyoruz. Zengin insanlar istedigi kadar kadin alabiliyor. 90 rakami verenler bile var. İSlam ayet ile bu sayiyi 4 e indirmiş. Bununlada kalmamiş sizin icin en hayirlisi 1 dir demiş. Aslinda tek eşliliği önermis. 4 es alan hak hukuku gozetemedimmi cezasini gorur demektir bu. 4 es kapisi neden acik. erkeklere savaşmak bazi durumlarda zorunlu olur. Buyuk savaslarda cok erkek şehit olursa kadinlar ortada kalmasin baskalarina eş olabilsin meselesidir. Ayet gelince peygamberimiz dahil her cok eslinin eş sayisi 4 e indirildi.
   Kadina miras meselesine girelim. O donemde kadina miras duşurulmezken kuranla erkege gore azda olsa miras hakki taninmiş. Erkek calişmak zorunda kadin degil, kocasi, agabeyi ve babasi kadina bakmak zorunda. Cumhuriyet doneminin genelev sistemine bak. İstanbulda genelev ermenilerin elinde. Genelev sahibi onlarca yil istanbul vergi rekortmeni oldu. Bu genelevde çalişanlar çalistirilanlarkim hangi din ve hangi milletten.
   .1926 da medeni kanun geldiginde bir suru insanin imam nikahli olan eşi boş sayildi. Bir kavgada birinci eş sikayetci oluyor ikinci eş imam nikahli oldugu çolugu cocugu oldugu halde zinakar sayilip hapse duşuyor. Ehli namus olduğu halde.
   Adam zina yapiyor serbest. Kadin yaparsa tutuklaniyor. Kadina oy hakki secme ve secilme hakki 1934 sonunda getirildi. Ne fark etti. Herkes esiyle ayni partiye oy veriyor.
   Hz. Musanin annesinin, firavunun eşinin, hz. meryemin ve daha kimilerinin kuranda nasil yuceltildigini gormemek aymazliktir.
   Kuranda kadin hakki olmadigini savunanlara cevabimiz yime kurani kerimden.
   Meryem suresi
   68 – Rabbine andolsun ki biz onlari şeytanları ile beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız (ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler.).
   69 – Sonra her zümreden Rahmân’a karşı en ziyade isyankâr hangileri ise, muhakkak ayırıp atacağız.
   70 – o cehenneme atılmaya layık olanların kimler olduğunu elbette biz daha iyi biliriz.
   ……….
   cehenneme atilmaya layik olanlarin kimler olduğunu elbette biz daha iyi biliriz deniyor. Surede Meryem suresi. Cehennemi en cok hakedenlerin kimler oldugunu anlamişsindir artik

 12. baris

  cok guzel yazilar ve guzel bi site. kuran’da ve incil’de ozellikle bircok celiski, mantiksiz seyler var. bunlarin her sey’e gucu yeten bir tanri tarafindan yazildigina veya yazdirildigina inanmak zor. biraz arastirma yapan olayi kavrayacaktir. o zamanlar tabi ki internet yoktu. zamanla insanlar dogruyu gorecektir.

 13. bir lise öğrencisi

  Yazıyı çok beğendim hiçbir önyargı ve hakaret olmadan tamamen kaynaklar üzerinden çözümleme yapmanız çok hoş.

  Ben şahsen cehalet kurbanı insanlarla tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü o insanlara biz burada ne kadar pozitif bilimlerden yada tarihten bahsetsekte onların fikirleri değişmeyecek.Düşünmeyen,sorgulamayan,köleliği kabul etmiş insanlara siz proton çarpıştırması izlettirseniz bile “bak allahın işine” gibi laflar duyarsınız.Hoşgörü hoşgörü diye gezerler oruç tuttukları için yanında sigara içeni yada yemek yiyeni oruç tutuyoruz diye hastanelik ederler minietek göğüs dekoltesini tecavüzün sebebi olarak gösterirler.Yılda egitimden çok camiye yatırım yaparlar ve bunları doğru sayarlar gerçekten inanırlar.

  Belki konudan biraz dışarı çıktım ama içimden gelenlerdi okuduysanız teşekkürler.
  (bir lise öğrencisi)

  • Furkan

   Dünyanın başlangıcı bilimsel olarak big bangle açıklanır patlama bir tepkime muhteşem bi sistem oluşturmuştur . Sen entropiyi bilirmisin bi sisteme kuvvet uygulamazsan entropiye göre kaosa sürüklenir (ben demiyorum sizin gibi atesit bilim adamları diyor) Senin anlayacağın basit bir örnek lavabonu kendi haline bırak mikroplarla dolar. Kimyasal tepkimeleri lab. koşullarında değil doğada serbest olarak yap sonuçta düzensiz bir tepkime olur.Peki ya entropinin düzensizliğe yol açtığını söyleyen ateist bilim adamları dünyanın başındaki big beng olayının hiç bir etki olmadan düzensizliğe değil de muhteşem bir sisteme dönüşmesini nasıl tanrının yokluğuna yorar , ya bütün fizik ve kimya kuralları yeniden yazılacak entropi yok denilecek ki var olduğu ispatlanmıştır ya da big bangin entropi kurallarına göre kaosa sürüklenmeyişini tanrının varlığı olarak nitelendirecez çünkü bi güç olmadan kaosa düzensizliğe sürüklenir muhteşem bi sisteme dönüşmez

  • Sercan

   Sonsuzluk diye bir şey yok. Sonsuzluk sadece zihinde ya da soyut olarak mümkündür. Örneğin sayıların sonsuz olması realist bir kavram değildir. Elle tutulabilir veya gözle görülebilir değildir. Ama zihinde mümkün ve doğrudur. Evrenin sürekli genişlediği bilimsel olarak ileri sürülür. Peki hiç kendinize şu soruyu sordunuz mu? Sınırı olmayan bir şey nasıl büyür veya genişler? İşin özeti “sonsuzluk” tabiri inanmayanlara değil inananlara sorulması gereken bir sorudur.

   • vututu

    Iste senin gibi sivri zekali arkadaslar da Allah a inanmaz ama reel sayilarin zihinde dogru olduguna inanirlar

    • Sercan

     Senin inandığın dinin temeli ahlak olmasına rağmen, kalkıp bana hakaret ederek konuya giriş yapıyorsun. Demek ki bu iş senin aile baskısıyla bağnazca inandığın ruhani safsatalarla olmuyormuş. İnsan olmayı öğrenin ilk önce. Ayrıca yazdığım yazıyı tekrar okumanı tavsiye ederim. Verdiğin cevaba bakılırsa hiçbir şey anlamamışsın. Üslubunca bir cevap verip fikrini söylemek varken, kavga ortamı yaratıyorsun. Sizin bu davranışlarınız yüzünden global anlamda hiçbir sempatizanı olmayan bir toplum olduk. İslamiyetin hoşgörüsüzlük ve zorbalıktan ibaret olduğunun bir kanıtı da sensin işte.. Bari inandığın şeyi doğru savun. İnsanların zeka seviyesi hakkında yorumlar yaparak mı inançlarının doğruluğunu göstereceksin? Neyse ileri zekalı kardeşim cehaletini de al ve git. (Dipnot: Deistim.)

 14. Reşat

  Duyğu Ve Oğuz kardeşlerim,farz edelim ki,siz doğru söylüyorsunuz,o zaman ne mutlu size,hiç bir probleminiz olmaz(ölümden sonra),biz de bu dünyada kendimizi sefiller gibi göstersek de sonuçda(ölümden sonra) bir şey kayb etmeyeceğiz.

  Amma,bir de farz edelim ki,biz doğru söylüyoruz,o zaman ne olacak?…

  • Oğuz (pozitifateizm)

   Çıkarımızı gözeterek inançlarımızı yönlendirmiyorum. Evet, o zaman bizim için kötü. Ama bu inanmadığımı değiştirmez.

   • Resat

    Cok da dogru yapiyorsunuz cikariniz icin karar vermedikde.Kararlar umumtoplum dikkate alinarak,fertler duwunulerek alinmali.yoksa o dogru karar olmaz.Burada da isin asilinda hakiki cikarlar durar.yoksa bir sey bana zarar olursa niye o seye kosuyumki?!netice:
    1)cikarlariniz icin degil umumcikarlar ve hakiki cikarlar icin karar verin.
    2)Amma biz 2 sartida dusunurken siz yalniz 1sarti(Allahsizligi) dusunuyorsunuz.Bu da sizi optimist olmamaga ve dolaysiyla dogru karar vermemeye goturuyor.

    • coskun

     ya sende haklısın reşat ama şöyle düşün ya yoksa hiç bişi? ozmanda dünyadaki bi çok zevkten mahrum kalıyosun ateistlere saygı duymak gerekir.

     • Reşat

      Bismillahirrahmairrahim.
      Çoşkun kardeşim Selam olsun sana.

      Yoksa sonuç
      Varsayan=Dünya Zevkini almadan gidiyor,Cezalandırılmıyor,Ödüllendirilmiyor.
      Yoksayan=Dünya Zevkini alıb gidiyor,Cezalandırılmıyor,Ödüllendirilmiyor.

      Varsa sonuç:
      Varsayan=Dünya Zevkini almadan didiyor,Cezalandırılmıyor,Ödüllüniyor.
      Yoksayan=Dünya zevkini alıb gidiyor,En kötü ceza veriliyor.Hiç ödül de yok.

      a)Yoksa şu dünyada VARSAYAN zevk almasa da sonuçlar aynı.
      b)Varsa çu dünyada YOKSAYAN zevk alsada sonuçda burnundan geliyor.

      Azerbeycanda şöyle bir ata sözü var:
      Neynirəm ki,o qızıl teştı içinə qan qusacam?!

      Müslümanlar (dünya zevkinden) bir şey kazanmasa da ola bilecek bir (en kötü)ihtimalde(haşa!) Öldükten sonra da bir şey kazanmazlar.
      Ateistler (dünya zevkinden) bir şey kazansada ola bilecek bir ihtimalde(haşa!) vay Hallerine.

      SONUÇ-varsayanlar daha optimist ve daha ileriyi görenler.Ve daha sonuca bakanlardır.

      • Ya neymiş bu dünyanın zevki.. anlamadım gitti.. sevgi aşk tan daha büyük zevkmi var? Dine saldırarak hayatınıza meşruiyet kazandırma çabasından başka bişey değil bu yaptığınız. Allah ıslah etsin hepimizi.

  • supernova

   peki ya diğer dinlerden biri doğruysa ?
   madem mantığınız bu ,
   o zaman cumaları camiye , pazarları kiliseye gidin ,
   en azından öldükten sonra bilmediğiniz yerden soru gelmesin

   • Resat

    1)Benim dediklerimi esas tutarak Bir Analogiya apardiniz,cokda dogru yaptiniz.Demek ki,ideal hayat icin her bir sart goz onunde bulundurulmali ve analizle tahlil edilmeli.Dolaysiyla en dogru ve ideal hayat icin Allahi direk yok sayamayiz.Onun oldugu guman,zenn veya soylenen yerlerin hepsine bakmak,tahlil etmek gerek.
    2)ne guzel dediniz -“ya diger dinler dogru olarsa?”Zaten bunun icin aklimiz var.Ki yine analogiya aparib hangisinin dogru oldugunu bulalim.

    • hasan

     tebrikler reşat bey.Şimdi aklı olan dinleri araştırır ve islamın en uygun din olduğunu görür der bazıları..Yani aklı olmayan göremez.Yani dünyadaki 2 milyarın üzerinde sayısı olan hristiyanların hepsi akılsız.Herkesin dini kendine doğrudur .Bir museviye sorsanız en doğru din kendisinindir yada hristiyana sorsanız.

  • KK

   Reşat bey,”Amma,bir de farz edelim ki,biz doğru söylüyoruz o zaman ne olacak?” sözünüz, inancınızdaki şüpheyi gösteriyor, bu da inancınızın cehennem korkusundan kaynaklandığına dair önemli bir işaret gibi gözüküyor… Ama ne olursa olsun, şüphe güzel bir şeydir; düşünmeyi, sorgulamayı tetikler…

 15. Celaleddin

  YOK OLAN BİRŞEYDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.
  Bu gönderiyi silmeyin. Çünkü gönderen mutlak iyiliğinizi, mutluluğunuzu istiyor. Siz gerçekten doğrunun ne olduğunu bilmek istiyor musunuz?
  Allah kendisini vahiyle tanıtıyor.
  Allah var tanrı yok. Her şeyden önce Allaha inanmak için O’nu tanımak gerekir. Allah baş gözüyle görülmez. Çünkü, Allah maddede değildir, manada değildir. Her ikisini yoktan var edendir. Hiç bir şey yokken yani insanlar, dünya, güneş, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, uzay kainat yok iken cinler ve melekler arş-azam ve kürsi ve kaderi yazan kalem ve levh-i mahfuz dahi yok iken, yalnız O Allah Azze ve Celle vardı. O’nun varlığının bir başlangıcı yoktur. Başlangıç zamanla alakalı bir durumdur. Allah zamanı da yaratan ve onu varlıklarla ilişkilendirerek onlara ömür tayin edendir. “İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor” hükmü hikmetiyle İnsanı imtihan etmek için kendisini, içinde hayat ölçüleri hükümlerin var olduğu vahiyle tanıtıyor. İnkâr edenlerin inkarına gelince onlar Allahın yasaklarına esir olmanın ya da teslim olmanın bir sonucu olarak Allahı inkar yoluna gidiyorlar. Halbuki inkarcıların da fıtratına Allah kendisine kulluğu yerleştirmiştir. Allahı inkar etmeleri dahi O’nun varlığını kabullenmenin bir ıspatıdır. Çünkü yok olan bir şeyden bahsetmek zaten mümkün değildir.

  • Sercan

   Celaleddin selam. Öncelikle dini inancı olmayan fakat bir yaratıcının varlığına inanan ve bunu bizim herhangi bir yolla (peygamber,kitap,hadisler,vb) çözemeyeceğimizi düşünen biri olduğumu söylemek isterim. Şimdi ilk olarak; senin yazdıklarında mantık hatası var. Olmayan bir varlığın olmadığını konuşuyorsa birisi, karşısında o varlığın yokluğunu inkar eden biri olmasından kaynaklanıyordur. Konu inkar etmek değil olmadığını düşünmek ve bunu dile getirmek. Bunu bir kere iyi algılamak lazım. İkincisi şu: sana akıl ve irade veriyorsa bir yaratıcı, burada senin farklı dini tercihlere yönelme ya da hiçbir dine yönelmeme gibi bir ihtimalini ortaya çıkarıyor. Üstüne bir de onun dediklerinin aksini yaptığında seni ateşte yakmakla tehdit ediyor. Ama kullarını sevdiğini de iddia ediyor. Sen ona inandığın sürece seni seven, aksi durumda senden nefret eden bir yaratıcı. Nasıl bir vicdan, nasıl bir ego, nasıl bir mantık bu? Sana inanmayan birini ateşte yıllarca yakmak ister miydin? Muhtemelen cevabın hayır olacak evet dersen samimi değilsindir. Ama senin dininde tarif edilen allah, bu söylediklerimi yapıyor. Bu konuda düşüncelerin nelerdir? Saygılar.

   • ahmetcan

    Sercan meraba dostum seni yoktan var eden ALLAH sana herşeyi vermiş sana yaşama şansı düşünme ve idrak etme her gün gördügün ve 21.yüzyılın bilimine ışık tutan gerçeklerin yazılı oldugu bir kuran-ı kerim bi düşünsene sen ALLAH herşeyden üstün ama allahın affetmicegi tek bir günah var oda kul hakkı o allahın ne kadar adil oldugununun farkına var allaha haşa küfür et onu bile affeder ama bunu etmez bu hayatta öyle degilmi annen seni dogursun sen annenı çok sev ama onu öldür annen seni hayata getirdigi için yada sen anneni severek öldürdügün için hapise girmicekmisin

 16. Necmi

  Şüphesiz, inkâr edip kafir olarak ölenler, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.
  (BAKARA SURESİ / 161)

 17. dogan

  Ben bilimle uğraşıyorum ve her zaman gerçekleri anlatmaya devam ederim.

  Bir arkadaş böyle söylemiş. Senin söylediklerinin gerçek olduğu ne malüm.
  Kur’an apaçık yazılsaydı. Her şey tam tıkırnda olsaydı filan filan diyorsunuz. O zaman şeytan ne iş yapacaktı (allah’ın varlığını doğru kabul edersek). artı iyi insan ile kötü insan nasıl ayrılacaktı. Bende hep ama hep şöyle birşey var bunu nasıl açıklıyorsunuz. Bu dünya da her kime ne kötülük yapmaya çalıştıysam kesinlikle aynı kötülüğü karşımda buluyorum. Neden bu (aynı) kötülükler karşıma çıkıyor. Bana bunu bu şekilde veren kim ya da ne? Ne zaman ki inançsızlığa yönelsem öyle birşey oluyor ki. Yıllarca ettiğim bir duam kabul oluyor. Enteresan gerçekten enteresan bir olay. Bu da beni tekrar inanç yoluna sokuyor. İnsanoğlu çiğ süt emmiş ama belli bir süre sonra yine inançsızlığa doğru gidiyorum. Sonra tekrar bir mucize dua kabül oluyor. Bunun sebebi ne? Bana bunu açıklayın yeter bana

 18. yasıyosan düsün

  Merak ettiğim bir sey var arkadaslar. Ben arastırmacı ve düşünen bi insanım . Şimdi hani müslümanlık evrensel deniliyor ya yani bütün insanlıga gönderilmiş, peki ozaman kutuplarda Yasayan insanlar ibadetlerini nasıl yapacaklar. 6 ay gece 6 a gündüz olarak mevsim dönüsümü yasanıyor burada .Bakın şimdi konu nere geliyor ; namazın saatleri sabah günesi, öğle ortası ve aksam batan günesi temsil eder deniliyor islam bilirileri tarafından. Peki allah kuran ı yazarken bunu düşünmedi mi yoksa sadece arap ülkelerinin iklimine göremi düzenledi. Çok düşünülecek bir çelişkidir.

 19. Reşat

  Herkese Selam olsun!”Yasioysan dusun” kardesim,ben bunu 2 yil once oyrenmisdim.Amma arastirarak,hemen aklima soru geldimi bunu ateizme yozmadan su ayeti dusunerek arastirdim:

  “Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bakın bundan iğrendiniz. Allah’tan sakının! Hiç kuşkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır.” Hucurat (49,12) Y.N.Ö. terc.

  Sorun Cevabı:Kutuplarda dediğin gibi 6 ay gece 6 ay sabah olduğu için kutuplara en yakın normal düzende olan yerdeki-ülkedeki-şehirdeki takvimle namazın saatleri belirlenir.Şimdi sora bilirsin ki,Güneşin çıkması ve batması diyoruz amma burda uygulamak olmuyor?!
  Onunda cevabı şu:Umumiyyetle takvim ölçülürken güneşin ışınlarının düşdüyü yerden yaklaşık 800 km. yükseklik dikkate alınır.Ve oradakı ışınların derecelerine göre hesaplanır.

  İnşAllah kafi etmişdir.Çok düşünülecek değil araştırılacak bir konuydu.
  Şimdi sen bir buna göremi kuranı kabul etmiyordun?!

 20. yasıosan düsün

  reşat kardeşim ama senin soruma cevabın bi warsayım..Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır daha farklı bi şekilde acıklama getirmis bu konuya..yani demek istediğim herkes ayrı sekilde acıklama yapıyor. ben cok kararsızım. o kadar cok celiski warki islam düsmanlıgı flan yapmıyorum ben sadece ogrenmek istiyorum.

  • Reşat

   “Yasıosan düsün” Kardeşim Allah seni yüceltsin ve seni cennetine koysun!

   1)Namaz vakitlerinin Güneşin ışınlarıyla ölçülmesi zamanı ışının yerde herhangi bir yere düşdüğü değil,ışınların semada(yaklaşık 800 km yerden yükseklikte) hangi derecelerde olduğuna bakılır.Yani kutuplara Güneş ışınlarının düşmemesi sorun değil.Çünki 800km yükseklikten ölçülüyor.Ve oradan ışınlar takip ediliyor.Allah bunları kast etmiş.
   Gerçi en güzelini Allah(c.c.) bilir.Allah(c.c.) Alimdir.

   2)Ben de çok çelişkilere rastladım.Amma araştırdıkca hepsinin cevabını buldum.İnşAllah sen de hepsine seni qane edecek cevaplar bulursun.Sonra göreceksin ki,hiçbir çelişki yokmuş.Allah senin gibi araştırmacı ve düşünürleri İslam-i Alemden eksik etmesin.İnşAllah.

   3)…Allahtan korkun,zanna kapılmayın… ayetini kendi nefsime yazmışdım.

   4)”Yasıosan düsün” kardeşim,tüm sorularına cevap bulursam taassupluğu bırakıp şehadet edecekmisin ki?!

 21. yasıosan düsün

  ve bana gösterdiğin ayetle sorumun pek alakası olmadıgı gördüm.. ben kıtuplarda ibadeti sordum sen bana ”allahtan korkun, allahtan sakının, zandan sakının” gibi ayet sözcükleri yazmışsın.

  • ismail

   Dunyada 7.5 milyara yakin insan yaşiyor, bunlarin sadece birkaç bin yada onbin kişi kutuplarda yaşiyor. Bunlarda zaten gayrimuslim. Egerki bir insan namaz kilmak istiyorsa hukum Allahindir kutuplarda ne işi var. Namaz kilabileceği bir bölgeye göç etmesi gerekir. Yinede gectigimiz senelerde kanadanin kuzeyinde deniz kiyisindaki bir kasabada hemde kutuplar bolgesinde muslumanlarca camii insaa edilmisti. Demekki istedikten sonra o bolgedede gunde 5 vakit namaz kilinabiliyor.

 22. coskun

  Yaşanmışlıkların bazıları bana Allahın varlığını somut olmasada soyut şekilde kanıtlar nitelikte. Sorun şu ki acaba Allah bize ulaşmaya kendini tanıtmaya çalıştımı? Yoksa sadece bize ruhsal olarak yardımmı ediyor. Acaba yalan yanlış kitaplar gönderip yada insanların yazmasına izin verip acaba körükörüne inanıcaklarmı yada verdiğim aklı kullanıcaklarmı diye bi sınavamı tabi tutuyo? Çünki ben soyut kanıtlarla Allahın varlığına inanırken kutsal kitapların hpsinde inanılmaz çelişkilere rastlıyorum. Allah nasıl ayrımcılık yapıp erkeği daha çok sevebilir yada merhamaet dolu bir Allah nasıl kullarına hemen hemen her ayetinde azap tan bahseder? yada kitaplarda hala yaşanmamaış veyahut yazıldıktan 1000 yıl sonra yaşanmış birşey neden yoktur?? Gelelim müslümanım diyenlere adam oruç tutar kadına kıza bakar namaz kılar küfür eder yardım eder piyasada fink atar. bumudur?? oruç tutmayanı döver namaz kılmayana küfr eder hani zorlama yoktu din de hanı guzellıkle anlatılıyodu? Beni böyle müslümanlar sogutuyo işte inandığım şeyden göz kulak kapalı inanan müslümanlar hiç kızmayın siz sadece inandığınızı zannediyosunuz…

  • Reşat

   Güzel yazmışsınız!Allah yar ve yardımcınız olsun!
   1)Allahın bize ulaşmaya ihtiyacı yok ki,zaten biz onunuz!Onun bize değil bizim ona ihtiyacımız var!

   2)Bu yaşıma kadar hiç 2ci sorunuzla karşılaşmamıştım.)))
   a)Kuranın yalan olduğuna nasıl vardın?çok merak etdim.
   b)İnsanların yazmasına izin vermediği kendisinin gönderdiği kitaplar da var.
   c)Sınav etdiğini varsayarsak o zaman Allahın yalançı,sahtekar ve s. bütün kötü sıfatların sahibi olduğu sonucuna geliriz(haşa!) ki, o zaman da öyle bir İlah olamaz.Çünki bu İlahlık anlamına zıt bir görüş.İnsanlara yardım etmeyen birinden neden yardım istenilsin ki?!)))
   d)Kurandakı çelişkileri yazarsanız sevinirim.

   3)Nerede ayrımcılık yağmış?
   Bu da kendisinden delil:”Rableri onlara cevap verdi: “Ben sizden, erkek-kadın hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğratılanlar, çarpışıp da öldürülenler var ya, onların kötülüklerini yemin olsun örteceğim. Ve yemin olsun ki onları, Allah katından bir karşılık olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım.” Allah katındandır karşılıkların en güzeli.”
   Tefsirçiler:Arapçadan Birbinizdensinize maksat beraber olmaklarıdır.
   P.S.:Berabersizlik Adaletsizlik DEĞİLDİR!!!

   4)Kitabullaha siz baktığınızda kendi meslek gözünüzle bakarsınız.Amma ki onda hepsi vardır.
   Azapdan bahs ederek korkun demesi bir hukuki cümledir.Arapçadan ordakı qorkunların mahreçi haya edin yani çekinin demekdir!utanın!
   Hukukun neye yaradığı ve ne için kullandığı şimdiye kadar dünyada ilime belirli olan bütün hukukçular ve düşünürler arasında tartışmalı konu olmuşdur.Bazıları (Marks,Engels ve s.) hukuku bir ceza usulü, bazıları (Sokrat,Platon ve s.) hukuku rahatlık,kolaylık,Bazıları da(yanlış etmiyorsam Aristotel ve s.) bunların karışımı olduğunu savunurlar.
   Gördüğün gibi eğer o ayetlere kendi fikirlerini yürüterek bakarsan adaletsizlik ortaya çıkar.Onun için Alllahu Teala böyle konu ve s. olduğunda “…zikr ehline sorun…” deye söyler.Ve Peyğembermiz(s.a.a.v.) de Kurana kendi reyini bildirenlerin sonunun iyi olmayacağını bildirmiş.ARAŞTIRIN-SORUN-SORUŞTURUN YANİ!

   5)Kim diyor ki,yaşanmamış veya 1000 yıl sonra yaşanacak şeyler yok?!
   Şu yetermi?-İlime 20-21-ci asrlarda belli olan uzaylılar hakkında Allahu Teala(c.c.) 1000 değil 1400 yıl önce malumatlar veriyor:

   “Gökleri ve yeri ve BU İKİSİ İÇİNDE YAYDIĞI CANLILARI yaratması da O’nun ayetlerindendir. O, dilediği zamanda onları bir araya getirmeye kadirdir.” (Şura,29)

   Daha fazlalarını da yazarım eğer hakikaten taassübçü birisi değilsense!
   Guya yazsam Allaha(c.c.) inanacakmısın ki?!

   6)Hadisin kaynağını bulamadım onunçün de kendisini yazamayacağım amma hadise şöyle:
   Kadınlardan birine orucluyken köleni tehqir etmesi(azarlaması) sebebiyle Peyğemberimiz yemek yemesini emr etmiş.Onun artık oruçlu olmadığını söylemiş.
   Yani söylediğin gibi olan bir insan zaten oruçlu değil.O munafık sıfatı taşır!

   Bir de şunu söyleyim İslam hukunda şöyle bir şey var:
   Bir insanın en küçük günahı işlememesi en büyük nafileden(müstahapdan) daha gereklidir,daha önemlidir.DAHA ÜSTÜNDÜR!Vaciptir.
   Yani bir insanın kefiyçin karıncayı öldürmemesi günde 1000 rekat nafileden namaz kılmasından daha üstündür!
   Eğer dediğin gibi bir insan nafile namaz kılar sonra hakka girer,küfür eder ve s. ise o zaman kötülüğü o sevabını da mahv eder.Dolaysıyla nafile Namazı kılmamış olur.
   Bu da bir hukuki soru idi.

   7)Sen neden soyuyorsun biliyormusun?Çünki Allah katında aşağıdakilere-munafıklara bakıyorsun!

   Allahın selamı üzerine olsun!

 23. coşkun

  Kuranda geçen meninin, Bizim o sudan yaratılıp hatta onun da bir parçasından yaratılıp ( kromozom) 3 karanlık evreden geçişini açıklayan bir Kuran. O dönemde hiç bir şekilde bilinmeyen bir şey ve herşeye bi cevabı olan ama buna hiç bir şey yazamayan Ateist,Agnostik vs.vs. ler. Açıklama bekliyorum…

   • cevap

    Kurani kerim butun zamanlara hitap eder. 1400 sene sonra birileri bu mucizeyi gorup Allah kelami oldugunu anlasinlar diye.

  • sarp mustafa

   git kadim uygarlıkların yazıtlarını oku. 6000 yıl önce yaşamış uygarlık sana hepsini anlatıyor. Kur’an mucizeledi diyip durmayın. Aç sümer tabletlerinin çevirilerini oku be adam. Tek bilgi Kur’an mı zannediyosunuz. Tek okuduğunuz ki onu da tam okuduğunuzu zannetmiyorum ya, 6000 yıllık tabletlerde hepsi baştan aşağı anlatılmış. Ozman ben sümer tabletlerine tapayım, din olarak onu kabul edeyim. Çünkü insanın meni den yaratılmasını sümerliler 6000 yıl önce anlatmış. Gezegenlerin hareketlerini 1600 lü yıllara kadar bilimin bile bilmediği bi haber yaşadığı jupiterden sonra gelen gezegenleri adamlar ozaman yörüngedeki harketleriyle tabletlere sayısal verilerle aktarmışlar. Bunu bu ara okadar çok söyledim ki yine söylüyorum, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak böyle bi cehalet.

   • sarp mustafaya cevap

    Sarp mustafa dunyayi ayi gunesi ve yildizlari sumerliler yaratmadi. Kainati sumerliler döndürmuyor. Bakin dna şifrelerinin çozumu sirasinda Abd li bilimadamlari dna yazilimlari için Allahin yazisi dedi. Ara bakalim sumer tabletlerinde bunlar yaziyormu. Bak kainatin bir baslangici var big bang ile basladi. Kainatin genisliyor olmasi baslangicinin olduğunu gosterir. Baslangici olan bir şeyin sonuda vardir. Başi ve sonu olanin bir yaraticisi var demektir. Yani bu bir tasarim işidir. Iste biz bu tasarimi yapana Allah diyoruz. Peki Allah neden görunmuyor. Bizim gozlerimizin gucu maalesef onu gormeye yetecek gucte degil. Gunese bile ancak korunakli gozluklerle bakiyoruz. Allah dunyada hayati var etmis insanlarin yasiyacagi sartlari hazirlamis kainat ile arasina perde koyarak kendini gostermeksizin kim iyi kim kötu deniyor ona gore ya cennetle mukafatlandiracak yada cehennemle cezalandiracak.
    Din adem ilk insan olan Adem peygamberden beri vardir. O sebeple bazi dini bilgilerin sumer tabletlerinde gecmesi normaldir. Dini bilgileri sumerler var etmedi. Aksine yozlastirdilar. 4500 yillik Elam tabletlerindede ibrahim peygamber ve oglu ismail peygamberlerin isimleri ve hak din tek Allah inanci gecer. 4750 yada 5000yillik sumer tabletleriyle neredeyse ayni zamandadir.

 24. Yılmaz

  inanmadan kazanamazsın madem kuran ın bi harfi değişti neden Allah bi peygamber daha yollamıyor bu kafirlerin oyununa gelmeyin kuran ın tek bir harfini değiştirebilen bedelini öder Allah tarafından bu bir diyelim ki değişti o zaman da yeni bir kitap ve yeni bir peygamber gelir buda 2 bilip bilmeden kuran hakkında atıp tutmayın

 25. 1-herşeye aniden müdahele edilip tüm yanlışlar hemen düzeltilseydi insanlar birbirlerini nasıl saptıracaklardı.
  2-insanlar nasıl daha da azgınlaşıp cehennemin daha da dibini boylayacaktı.
  3-zaten her şeyde allahın düzeltmesi olacaksa müminler nasıl bir şeyleri ıslah etmekle yükümlü olacaktı.
  4-hata yapılmasına izin verilmeyen bir insan nasıl hür olur.
  5-eziyet çekmeyen bir insanın sabrı nasıl ölçülür, bu insan nasıl kemale erdirilir.
  6-kötülük olmasaydı iyi nasıl anlaşılırdı, insanla melek in farkı ne olurdu.
  7-kutuplarda ibadetler mekke ye göre yapılır. günler normal saatlere dönmüşse paralel ve meridyenlere göre yapılır.
  8-kuranın tek bir harfi bile değişmemiştir. çünkü emevi, abbasi, selçuklu, memlüklü ve osmanlı devletleri şeriat devleti idi. devlet, halk ve insanlar sürekli kuranla denetlenip yönetiliyordu. bozulmaya fırsat bile yoktu. en küçük bir anlam kayması bile göze çarpardı. çünkü hayat kuran üzerine kuruluydu. birinin menfaatine veya aklına uygun bir kelime diğerlerinin mantığına veya işine gelmezdi.
  9-ilk yazma kuranlar yakılmasaydı spekülasyonlar çıkardı, bu da osmanın-ebu bekirin kuranı vs. diyerek yenileri icat edilebilirdi. yakıldığı an şüphelerin ve uydurmalarının önüne geçilmiş olundu.
  10-topkapıdaki 600 senelik kuran mış peki diğer 600 senelik yazma kuranlar arasında farklılık var mı.
  11-kulaktan kulağa hadisler için söylenebilir belki ama sürekli bir kaç kişi tarafından sürekli yazıya geçirilen bir kitap nasıl böyle örneklendirilir.

 26. Ege

  Peygamber öldüğünde Kuran’ı tam olarak ezbere bilen 5 insan vardı..5 İNSAN’a mı güvenecek yani bütün İslam alemi? Gerisi kişiye kalmış.

 27. Reşat

  BRR!
  Sayın Ege,verdiğiniz sorunun cevabı çok kolay.
  Peyğamberimiz(s.a.a.v.): “Ali hakk ile,Hakk da Ali iledir.”
  başka bir yerde “Ben ilmin şehri,Ali kapısıdır.” demiş. ve s.
  Yalnız Onun bile ezberden bilmesi kafidir.Çünki zaten Peyğemberimiz bize(Onada Allah-u Teala,ki ayetde de keçer…) söylemiş ki,Ali hakk iledir!
  Ondan sonra da onun evlatları,Ehli Beyt İmamları ve s. derken zaten hicri 300lere kadar(miladi 950ler) gelib çıkar.

  Bunun yanı sıra diğer sahabiler,onların evlatları,musahaflar,yazılanlar,tam hafiz olmayanlar- 2/3-ini bilen,ve ye daha azını bilen binlerle sahabi vardı.
  UNUTMAYIN!!! KURANIN BU KADAR KOLAY EZBERLENMESİNE DİĞER GÜCLÜ SEBEP KURRANIN ONLARIN KENDİ ANA DİLLERİNDE OLMASIYDI!!!

  VERB!

 28. ferdi

  Yorumlarınızı dikkatle okudum arkadaşlar öncelikle şunu söyliyim bilimsel açıdan konuşuyorsanız ki doğa kendi madde oluşturuyor falan demişsiniz peki önce şunu bilim açıklasın bu doğa dünya diğer gezegenler yıldızlar ve evren nasıl oluştu önce bunu bilimsel olarak ispat etmeniz gerekir . Yıllardır big bang teorisi diye adlandırılan şey teori bile değildir sadece bir tezdir birşeyin teori olması için birçok gözlem ve deneyle ispat edilmesi lazım . Dünyanın oluşumu konusunda isviçrede bi deney yapılıyor ama henüz netice alınamadı (zaten bu deneyin çok uzun yıllar sürebileceğide söyleniyor ) . Tanrının var olup olmadığı konusunda bilmin bi cevap vermesi için uzayın son noktasına kadar keşfedip her bir maddeyi , hücreyi yeniden oluşturabilmesi gerekmektedir . Dünyada gelmiş geçmiş en zeki insanlar arasında kabul edilen Albert Einstein bile bu konuda fazla bişey söyleyememiş ikileme düşmüş ve en son paradoks bi cevap vererek nokta koymuştur.
  – Tanrı sözcüğü benim için insanın zaaflarının bir ifadesi ve ürünü olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor. İncil de yüce bir kitap ama yine de ilkel efsanelerden oluşan bir koleksiyon ve aynı zamanda oldukça çocukça.
  – Tanrı zar atmaz
  – Eğer tanrı insanları yaratmasaydı , İnsanlar tanrıyı yaratmak zorunda kalacaklardı
  Son yazılan söze bu ne biçim söz diye tepki verebilen arkadaşlar olabilir öncelikle şunu söyliyim bende inanan bir insanım yani Müslümanım arkadaşlar . burda insanın yaratmasında anlatılmak istenen daha önce roma , yunan mitolojisinde olduğu gibi yıldızlara ve putlara tapan ve bunun gibi kavimlerde olduğu gibi uydurmak anlamında kullanılmıştır kesinlikle kimse yanlış algılamasın diye söylüyorum . Dini açıdan bakıcak olursak herkez inanıcak diye bişey yok inanmama özgürlüğüde var gerçi benim inanışıma göre onun sonunda da cehennem var ama sonuçta herkez özgür zaten bu özgürlükte Allah ‘ın bize verdiği özgürlük isteseydi bizi yarattığı gibi inandırmayı namaz kıldırmayı bilirdi . Bu özgürlüğün sebebide dünya hayatının bir sınav olması . Ateist ve diğer dinlere mensup arkadaşlar bazı konularda haklısınız . ben inanmıyorum veya ben başka dine mensubum dedğinizde tepki görüyorsunuz bu doğru bi yaklaşım değildir ama bunun sebebi İslam değil cehalettir .

 29. alinin yazmıs oldugu kuran noktasız topkapı sarayındadır arastırabılırsınız arkadaslar. bana gore ateıstler en dındar ınsanlar😉

 30. Arzu

  mimar sinanin haritasi da palavra.harita diye gosterdikleri sey latin harfleri ile yazilmis.bir de neden bu kadar yuceltiliyor.dogru bir adam olsaydi cami yapmazdi,demek ki salak herifin teki.

 31. Umut

  Güzel Peygamber’ime OKU denmişti, bunu yorumlayanlar Peygamberim’in okuma yazması olmadığı için söylendiğini belirtir.halbuki yer yüzündeki herşey okunmalıdır.hiç bişeyin tesadüfen yapılamayacağı,kendiliğinden olamayacı çok açık… şu halde tek bir şey var (Haşa) Allah birden fazlamı?şunada şmyle cevap vereyim;eğer (haşa) Allah birden çok olsaydı aralarında kargaşa çıkar,evren bu kadar düzenli ve güzel olmazdı,,hem biz kime ibadet edecektik bunun tatışması yapılır hatta hangi peygamberi kim göndercek çatışması olurdu…O halde tek bir Yaracıtı var ve O bağışlayıcıdır.AF dileyin gözünüzü seveyim boş şeylere takılmayın

 32. deist

  bravo müslüman arkadaşlar özellikle reşat sen verdiğiniz bu nasihat ve öğütlerle vede örneklerle +500 puan bonus sevap kazandınız ve ariyetten 4 huri sahibi olmaya hak kazandınız tepep tepe kullanın ben deistim yaratıcıya inanıyorum ama dinlere inanmıyorum hem islam dininin gerçek olduğunu bilsemde ibadet etmicem cehennemde yanmaya razıyım ve eğer siz cennete giderseniz size hurilerle ve gilmanlarla mutluluklar ne diyim

 33. zindika

  varlığı bilinip kayıtsız kalınan eli kolu bağlı, yarattıkları arasında hakimiyetini kuramayan ve yaşamları sonucunda güçlü zalimlerden zayıf mazlumların hakkını alamayan ve güzel yaşayanları ödüllendirip kötülerini cezalandıramayan aciz, düzen içinde bir çark vazifesi gören tanrı bana ateistlikten daha saçma geliyor.

 34. Abdülalim Hüseyin

  Müddei iddiasını ispatla mükellefdir. Yani iddia sahibi iddiasını ispat etmek zorundadır. İsğat edemediği takdirde karaktersiz yalancı bir iftiracı olarak kalır. Bunu az bir akıl sahibi olan herkes bilir. Siz bana farklı bir Kur’an getirerek iddianızı ispat etmediğiniz sürece sizin içinde benim nazarımda ikinci şık geçerli olacaktır. Zira iftira ve yalanlar ile hiç bir dimağı bulandırmaya insanları kandırmaya hakkınız yoktur.

  Gelelim iddianızdaki tutarsızlıklara. Konuya dilim döndüğünce ve mümkün olduğunca kısa ve öz cevap vermeye çalışacağım. Konu hakkında sorusu olan arkadaşlar hesabımdan beni ekleyebilir.

  Kur’an nasıl yazıldı, nasıl toplandı, günümüze nasıl geldi?

  Sahâbe Hz. Peygamber’in zamanında Kur’an’ı tamamen ezberlemiş ve yazmıştı. 23 yıl boyunca Cenab-ı Hak’tan gelen vahiy önce Rasûlullah (SAV) tarafından ezberleniyor, vahiy kâtiplerine okuyarak yazdırıyordu. Bu arada okuma yazma bilen-bilmeyen diğer sahâbeler de Kur’ân’ı ezberliyorlardı. Allah Rasûlü Kur’ân’ın sadece ezberlenmesini yeterli görmüyordu.

  Sayıları 40’ı bulan vahiy kâtipleri “kemik, tahta, papirüs, deri ve kiremit inceliğindeki pişirilmiş tuğlalardan” bulabildikleri malzemeler üzerine yazıyorlardı. Hz. Peygamber (SAV) zamânında vahiy devam ettiği için iki kapak arasına alınamamıştı. Hz. Ebû Bekir’in halifeliği zamanında meydana gelen Yemame savaşında 70 kadar hâfız sahâbenin şehit olması müslümanları telaşlandırdı.

  Hz. Ömer’in teklifi ile, hâfız ve vahiy kâtiplerinin en meşhuru olan Zeyd bin Sâbit başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, sahâbede bulunan Kur’an nüshalarını, Rasûlullah’ın huzurunda yazıldığına dair iki şahit şartı ile toplattı. Böylece yazılı bütün metinler toplanarak bir araya getirildi.

  Kur’ân’ın asıl nüshası yazılarak Halife Hz. Ebû Bekir’e teslim edildi. Bu nüshaya “İmam Nüsha” denildi.

  Hz. Ömer’in halifeliğinde Kur’an öğrenimine ve hâfızlığa önem verilmiş, hâfız sahâbeler, yeni İslâm’a giren bölgelere gönderilerek eğitime devam edilmişti. Hz. Osman’ın zamanında Kur’an eğitiminde bütünlük sağlamak için “İmam Mushaf” esas alınarak 7 nüsha yazdırılarak çoğaltıldı. Bunlar, Medine, Mekke, Şam, Kûfe ve Basra’ya gönderildi. Bu yedi nüshadan birisi İstanbul’daki Topkapı Müzesinde, diğeri ise Taşkent Müzesinde bulunmaktadır. Şu anda dünyanın her yanında bulunan, okunan, ezberlenen Kur’an’la İstanbul ve Taşkent’teki Hz. Osman’ın yazdırdığı Kur’an arasında hiçbir farklılık söz konusu değildir.

  ZİRA SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ BİR FARKLILIK OLSAYDI SİZİN ÖNDE GİDENLERİNİZ YAZILI İLK KUR’AN İLE GÜNÜMÜZDEKİ KUR’ANLARI BİR ÇOK KEZ KARŞILAŞTIRMIŞ OLDUĞUNDAN ŞİMDİYE KADAR ORTALIĞI VELVELEYE ÇOKTAN VERMİŞTİLER.

 35. memet

  evet kuranin bir harfi bile değişmemiştir çünkü dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin kuran metni ve ayetleri aynıdır..mushaf ve satır formatları farklı olabilir ama metin asla..

 36. merve

  allahdamı akıl edemedi ne demek ya siz önce sizi yaratana nasıl hitap edeceğnizi öğrenin daha sonra kuranın değişip değişmediğine kafanızı yorun. o cümleden sonra yazdıklarınızı okumaya tenezzül bile etmiyorum saygılar..

 37. sahin

  ilk Mushaf Kur’an’ın okunşundaki tartışmalara son vermek amacıyla, farklı kıraatleri yansıtacak şekilde Hz. Ebu Bekr’in topladığı ve Hz Ömer’in kızı Hafsa’nın koruduğu nüshaya bağlı kalınarak yazıldı. Bununla ilgili olarak Hz. Osman, Zeyd b. Sâbit (r.a), Abdullah b. ez-Zübeyr (r.a), Sad b. el-Âs (r.a) ve Abdurrahman b. el-Haris b. Hişam (r.a)’ı görevlendirdi. Hz. Osman (r.a) yazılan Kur’an’ın bir nüshasını saklamış diğer nüshaları ise çeşitli İslam şehirlerine göndermiştir…
  EKbilgi: Hz. Zeyd , getirilen dokümanları hemen kabul etmemiş , hele ezbere okuyanlara karşı büsbütün ihtiyatla davranılmıştır. Bizzat Rasûlullah Efendimizin huzurunda yazılanlar esas alınmış , fakat bunda da pek titiz davranarak , Kur’ân âyetlerini getirenlerden ; bu âyetlerin , Kur’ân’dan olduğuna dair iki de tanık göstermelerini şart koşmuştu. Yalnızca Ebû Huzeyme’nin getirdiği iki âyeti ; Efendimizin O’nun şahitliğini iki şahitlik yerine saymasından ötürü kabul etmiştir
  .Yani yazılan kuranı kerim o dönemin din bilginlerinin onayından geçmiştir. En küçük bir hata olması durumunda içlerinden en az birinin bunu farketmemesi imkansızdır. O dönemde bizzat Hz.osman tarafından yazılan ve kitaplaştırılan kuran’ı kerimlerden bir tanesi topkapı sarayında sergilenmektedir. Tüm iddialara karşı şu an günümüzdeki kuranı kerimle birebir harf harf aynıdır. Ben inanmıyorum de geç, ona bir şey demem ama dünya üzerinde şuanda 1 milyara yakın müslüman var elbet bunlar da bu konuları araştırdı. Öyle laftan aynı değil demekle olmuyor araştırma yaptım diyorsun hani belgen, daha topkapı sarayında ki kitabi gidip görmemişsin.

 38. asporim

  ZİRA SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ BİR FARKLILIK OLSAYDI SİZİN ÖNDE GİDENLERİNİZ YAZILI İLK KUR’AN İLE GÜNÜMÜZDEKİ KUR’ANLARI BİR ÇOK KEZ KARŞILAŞTIRMIŞ OLDUĞUNDAN ŞİMDİYE KADAR ORTALIĞI VELVELEYE ÇOKTAN VERMİŞTİLER.

 39. selam herkese. konunun arastırılıyor, sorgulanıyor olması cok guzel. bende oyle yapıyorum ve bunun sonucundadır ki Kuran ın degistirilmedigine inanıyorum. Kuran ın degisip degismedigi konusu iki sekilde arastırılır. bir eldeki somut tarihi verilerve arastırmalarla. iki bu eserin kendisinin incelenmesiyle. kendisi incelendiginde gorulecektir ki hic bir sekilde degisiklige ugramamıs olması gerekli: kesinlikle bastan sona bilime atıf yapan bir kitap zaten. kendisinden cok sonra gerceklesecek olan olaylara ve bilimsel verilere isaret eden bir kitap. yapmayın biraz vicdanlı olun. icinde tutarsızlıklar oldugunu soyleyenler kesinlikle edebiyat ve/veya arapca yoksunu insanlar. aynı zamanda konuların uzmanlarının yaptıgı yorumları onyargıyla dinleyip, kestirip atan insanlar. ayetleri cımbızlama alıp yorumlayan insanlar. celiski diye gosterdikleri ayetler muhtemelen bambaska konulardan bahsediyor aynı olay veya olgulardan bile bahsetmiyor ki celiski olsun. ateizme genel olarak gelince, dusunelim bir kere. kendi vucudumuzu dusunelim.beynimizi dusunelim mesela. evrende bilinen en kompleks sey. bunu biz kendimiz mi yarattık? ki bir zamanalr hic bir seyn farkında olmayan, altını ıslatan varlıklardık hepimiz. yoksa annemiz babamız ciftlesirken mi yarattı? yoksa tanrısız, rastgele, gelisiguzel bir evrenin tesadufleri mi yarattı. lutfen asagıdaki linki inceleyin. bakın ozet olarak; evrendeki parcacık sayısı 10 uzeri 80. bu kadar sayıda maymun olsa ve bunların her birrinin onunde bir klavye olsa, rastgele klavye tuslarına bassalar, evrenin yasının 100 katı kadar bri zaman icerisinde en basit bir kitabın bile yazılması ihtimalı yok gibi birsey. kaldıki gercek evrende. en basit dna sifresinin yazılması ihtimali!!! lutfen dna sifresinin, 10 uzeri 80 in ve evrenin yasının ne olduguna bakalım bunları degerlendirirken. herkese saygılar sevgiler tesekkurler…

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Sonsuz_maymun_teoremi

 40. Burak Saykı

  İslamda hafızlık bu yüzden vardır yukarıda bazı arkadaşlar belirtmiş ama ben yine fuzuli bir şekilde belirtmek istiyorum ki Bütüm kur’anlar yakılsa bile şuan aynısı harfi harfine yazılır.

  • Hakikatin peşinde

   Bütün müslüman aleminin kabulüne göre kuran iniş sırasına göre degil ve büyük bölümüde Ömerden rivayete kuranın eksik oldugunu kabul ediyor. Her bir din alimi toplam ayet sayısı için farklı rakam veriyor. Bir harfi bile değişmemiştir derken bu hususlarda ne diyorsunuz. Ayrıca bir uzmanlar heyetinin kuranı toplamış olması insana mahsus hata yapabilme olasılığını ortadan kaldırıyor mu? Peygamber zamanında yazılmamış olması vahiy devam ettiği için deniyor. Her gelen vahyi kitaba sırayla eklemek çokmu zordu. Her gelen vahyi ezberleyen hafızlar kuran toplama aşamasında iken ” biz iniş sırasına göre ezberledik neden âyetleri sırasıyla yazmıyorsunuz” dememişler? Düşündükçe sorularım çoğalıyor.

   • bekir

    bu konunun kur’an la sınırlı olmadıgını az cok merak edenler bilir aslında incilde havvariler tarafından yazılmıştır tevratta hakeza on levha haricinde bir peygamberin onayından geçmiş bir metin değildir farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından derlenmiştir şimdi asıl soru şu nasıl bir allahki kendi kitapları arasında ayrımcılık yapıp kimisini koruyacagını söylerken kimisininde insanlar tarafından tahrif edildigini söylüyor kaldıki incil ve tevrattada kıyamete kadar tek bir harfinin degışmeyecegine dair kayıtlar var zaten ama mevcut durum pek öyle degıl bu konuda söyleceğim önemli şeyler var aslında ama benide peygamber likle yaftalarsınız diye yazmıyorum.yada peygamberlik ve allahla iletişim konusu önemli ama insanlar herzamanki gibi bu konular üzerinde düşünmekten araştırmaktansa birilerinin dediklerine inanmayı kolay ucuz ve masrafsız gördükleri için kolaycılık yapıyorlar. .

 41. dr_dehilist

  ‘İslamda hafızlık bu yüzden vardır yukarıda bazı arkadaşlar belirtmiş ama ben yine fuzuli bir şekilde belirtmek istiyorum ki Bütüm kur’anlar yakılsa bile şuan aynısı harfi harfine yazılır.’kulaktan kulağa oyununu oynaman lazım. Okuduğum en zayıf yorumlardan biri tabi benim değerlendirmem. hemen bu böyledir de ve konuyu bitsin son nokta kahramanı!Eğer k,tap tanrıdan gelseydi en baştan kitap haline getirilmeliydi muhammed görevini yapmadığı anlamından başka ne çıkar? neden yapmadı peki önemsiz bir ayrıntımıydı yoksa kayıtedilmesini enbaştan beri istemiyor muydu? ben muhammed in dürüst bir insan olduğuna oldum olası inanmıyorum. insanların çoğunu yakmak için yarattım diyen bi tanrıyı kabulenmek akıl karı değil ne mutlu banaki teist deilim

  • Furkan

   İnkâr edenler: ‘Kur’ân ona bir defada indirilmeli değil miydi?’ dediler. Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle (parça parça indirdik) ve onu ağır ağır okuduk.” (Furkan, 25/32) kuran Hz.Muhammed tarafından kaydedildi ama kitaplaştırılmadı kitaplaştırılması da ayetle ve hadisle belirtilmemiştir neden mi çünkü herşeyi Allah ve peygamber belirtseydi dinin hükümleri çoğalırdı insanlar dini uygulamazdı kuranda onu koruyacağının garantisini veriyor hafızların hafızalarında ya da hz. osmanın kitap haline getirmesiyle bunlar kuranın korunmasına Allahında sözünü verdiği gibi vesile olmuştur.Daha önce indirilen incil ve tevrat kitap halinde indirildi ve insanlar tarafından değiştirildi kuranın vahiy yoluyla gelmesi hafızların hafızasıyla tescillenen kuranın kitap haline getirildiğinde artık kimsenin onu kafasına göre değiştirip insanlara doğrusu buydu dememesine neden olmuştur

 42. Deniz Akış

  burada yazılanları okuduktan sonra bende yorumumu belirteyim,peygamberimizin hayatı neredeyse sanki dün doğmuş gibi bilinmekte,hz muhammet doğmadan evvel annesi ve babası hangi dindendi,ya musevi yada hıristiyandı,olmadı derseniz O zaman kafirlerdi,ve ne zaman sünnet edildi?şu anki Kuran ın Muhammetten 400 sene yazılmış olmasıda ve orjinalinin olmayışı garib değilmi,kendisi 11-12 yabancı islami sitelerde ise 20 üzerinde evliliği yazmakta isimleriyle birlikte,fakat müslümanlara 4 eş alınması sünnet kılınmış?NEDEN

  • Muttaki

   1-Hz Muhammed’in Anne ve Babaları “Hanif” dinindendiler… Hanif Dinini Araştır…
   2-Sünnet olmak Farz Olan bir durum değil Sünnet olmak zorunda değillerdi. Ayrıca Sünnet Hz Muhammed ile Başlayan bir durum değil En Eski Kaynaklar Eski Mısırda bile sünnetin olduğunu kanıtlıyor. Sünnetin Tarihini Araştır.
   3-Kuran Hz MUhammed Döneminde Yazılıyordu. Ancak Kitap Haline Getirilmemişti.
   Daha sonra hz Osman Döneminde toplatılarka bir kitap (mushaf) haline getirilmiştir. Bu Konuda bilinen en eski mushaf odur.Adıda İmam Mushafıdır. Araştır.
   4-Hz Peygamber Sence 11-12 yada 20 Defa evlenmesi zevki için olsa Hz Aişe Dışındaki hanımları dul ve Yaşlı (60-70 Yaşında) olarak alırmıydı? Hz Peygamberin Eşlerini Araştır…
   5- İslamda 4 Eş Sünnet değil, Ruhsattır. Yani Gerektiğinde bu ruhsatı kullanabilirsin. öyle Kafan estiğinde bu ruhsatı kullanamazsın. İslamda 4 Kadın Almak Araştır…

 43. derg

  Sizin tesadüfen olştu dediğiniz canlıların devamı için cinsiyet nereden gelmekte, hatta üremeyi teşvik etmek için onu sıkıcı olmak yerine zevkli kılan nedir..

 44. kerem

  hay sizin ateizminizi yiyim. düşünen beyniniz kendi kendine nasıl oluştu. bana mantıklı açıklamasını yapın o zaman

  • oinomaos

   bir şeyi açıklayamıyorsan açıklanamıyordur. Basit düşün. Bilmediğim için şu şekilde söyleyeyim: Beyninin nasıl oluştuduğunu bilmiyorum. Ama nasıl oluştuğunu bilmemem onu kuranda yazıyor diye allah(tanrı demiyorum) yarattı kabul etmek mantıksız. Açıklamasını bilmediğimiz bir şeyi doğruluğu kesin olmayan bir kitaba dayandırıyorsun.

 45. furkan

  KURAN NEDEN GEÇ YAZILDI:
  yazılı kaynaklar her zaman unutulabilir. değişikliğe de uğrayabilir. yada toplatılıp yakılabilir. yani kısaca ezbere dayanmayan her kaynak kesintiye uğrayabilir. yada siyasi yada bilmem ne hükmetme kaydı taşıyan zümreler tarafından değişikliğe uğrayabilir. (örnegin hristiyanlık gibi.) o yüzden hafızlar yetişir ki… her zaman her koşulda kuran indiği gibi unutulmasın aynı kalsın diye… (örneğin Tanrının Kitabı filmindeki gibi…) anlayan anladı..

 46. Most bloggers are familiar with programs that submit bogus comments, usually for the purpose of raising search engine ranks of some website (e.g., “buy penny stocks here”). This is called comment spam. By using a CAPTCHA, only humans can enter comments on a blog. There is no need to make users sign up before they enter a comment, and no legitimate comments are ever lost! http://gryma.pl – gry
  Protecting Website Registration. Several companies (Yahoo!, Microsoft, etc.) offer free email services. Up until a few years ago, most of these services suffered from a specific type of attack: “bots” that would sign up for thousands of email accounts every minute. The solution to this problem was to use CAPTCHAs to ensure that only humans obtain free accounts. In general, free services should be protected with a CAPTCHA in order to prevent abuse by automated programs.

  Online Polls. In November 1999, http://www.slashdot.org released an online poll asking which was the best graduate school in computer science (a dangerous question to ask over the web!). As is the case with most online polls, IP addresses of voters were recorded in order to prevent single users from voting more than once. However, students at Carnegie Mellon found a way to stuff the ballots using programs that voted for CMU thousands of times. CMU’s score started growing rapidly. The next day, students at MIT wrote their own program and the poll became a contest between voting “bots.” MIT finished with 21,156 votes, Carnegie Mellon with 21,032 and every other school with less than 1,000. Can the result of any online poll be trusted? Not unless the poll ensures that only humans can vote.

  Preventing Dictionary Attacks. CAPTCHAs can also be used to prevent dictionary attacks in password systems. The idea is simple: prevent a computer from being able to iterate through the entire space of passwords by requiring it to solve a CAPTCHA after a certain number of unsuccessful logins.

 47. Adem

  Kardslerim çok yanlış düşunüyorsunuz ebedi hayatınızı batırmaya gerek yok su fani dunya hayatı için Kuran Kerim mealı okusanız anlayacksnız Hicr Suresinin ilk dört ayetinin mealini okuyun ve iyi düşünün şeytana uymayn

 48. Adem

  ataistler Halit Ertuğrulun Kendini Arayan Adam adlı kitabinı okusanz butun hayatnızın değişecegne inanyrum buyuk bir ateistin hayatının nasıl değiştiıni anlatıyor.Mutlaka okuyn şiddetle tavsiye edyrum ALLAH hidayet versin sizlere

 49. test

  test yazisi yollayip, yazip yazamiyacagimi testetmis oldum.. sorry admin!

  kuran’i mealen okuyup bir düsünceye varan arkadaslara yaziyorum… icerigi 1400 senelik olan bir kitap! anlamak kolaymi? 1. nekadar eskiyse okadar kolay anlasilir dersiniz; bende derimki, bindörtyüz degil 14 bin senelik bir magara ve o döneme ait birkac isaret magaranin tas duvarina kazinmis… adam kisin soguktan neyapacagini bilmiyor ininde elindeki sopasiyla herhangibirseyler ciziyor oraya, bakiyor güzel oluyor sonra cesitli figürler günes bilmem karisini resmediyor falan… onu anlamak icin günümüzde akioloji bilmem ne birsürü tarihle ilgili üniversitede dallar var okuyor millet senelerce.. o magarada ne yazili olabilir acaba, anlayabilmek icin! yada günümüze gelirsek, bir anayasa kitapcigini anlamak; onuda hukukculara sorun kac kisi tam olarak anliyor, biliyor icerigini? bir kanun diger bir kanuna atifta bulunuyor bilmem biri digerini tamamliyor, yoksayiyor vs.

  yani, isin özü sudurki: gercekten muhalifsen tarih okuman, arapca okuman ve icerigini anlayip muhalefet yapman gerekir! bunu günümüz yogunlugundaki bir insanin zor yapacagindan, einstein’in dedigi gibi, akilli insan aklini kullanir… daha akilli olan, digerlerininde aklini kullanir diyerek baskalarinin düsüncelerini savunma durumunda kalirki! ozamanda iste tam elestirdigi insanlardan farki kalmaz! inanlarda hani bilmem tarikat, dervis vb. gibi kuran ehli insanlara inanip onlarin aklini kullaniyorlar ya?

  son olarak: cikan bilimsel sonuc, ahlakende ayni kapiya cikiyor.. madem inanmiyorsun, ozaman birak inananlari rahatca ibadet etsinler.. 21- yüzyil dünyasinda en kötü ihtimam kendilerine eziyet etmis olurlar. vs vs🙂

 50. hilal

  ben de hristiyanım .üstelik müslümanlıktan döndüm hristiyanlığa . nedir bu tartışma. değiştirildiyse birgün ortaya çıkacaktır arkadaşımız güzel bir şey paylaşmış ona yanlış düşünüyorsun demeye hakkınız mı var ? siz doğrusunu mu biliyorsunuz , kendi gözlerinizlemi gördünüz sanki ? .
  herneyse pozitifateizm tebrik ederim güzel paylaşım . peki bir şey sormak istiyorum sence hristiyanlık doğrumu . bu konu hakkındaki düşüncelerini e posta yolu ile konuşmak istiyorum ve felsefe yapmak. teşekkür ederim şimdiden bana ulaşırsan emailden sevinirim🙂

  • test

   hiristiyanliga islamdan (alevilikten) dönen bir arkadasim var.. hala boslukta oldugunu düsündügüm. ona dinlemesi icin avrupada cok taninan “bilmeniz gereken hersey” adli bir kitabin CD versiyonunu hediye ettim.. dinlemesini istedigim bölümde, hani kuran-i kerinmden söz acilmisken, incille alakali kiliseninde dogruladigi ve genel tarih kitaplarinda gecen kisimdi.

   1500’lü senelerde kilise ve odönemin dini liderleri ve ayni zamanda incilde devrim yapan martin luther’in öncülügünde gerceklesen olaylar aslinda hicbirsekilde incile tanrinin kelami olarak bakilamiyacaginin belgesidir!

   incilin devrim öncesi dünyayi günes sisteminin merkezi olarak gördügü belgelidir. yani günes ay vs. dünyanin etrafinda dönüyor ve dünya sabittir… 1500’lü senelerde bilim’e dayanan arastirmalar sonucunda o dönemin ayni zamanda bilim insanlari, aslinda dünyanin günesin etrafinda döndügünü söylediklerinde, iste tamda o incilde devrime giden martin luther ve kilise tarafindan kopernikus’un “yakilarak” öldürülmesi günümüz incilinin hicbirsekilde tanrinin kelami olamiyacaginin kanitidir. o dönemler hatta ünlü italyan bilim adami galileo dahi kopernikus’un hakli oldugunu bilmesine ragmen, dünyanin günes etrafinda döndügünü söyleyememistir. tarihi arastirip okuyabilirsiniz..
   bunlari kilise dahi yalanlayamiyor, cünkü tarihte belgelidir!

   yani sonuc itibariyle, baska bir din’den hiristiyanliga gecmek, akil mantik isi degil gibi geliyor bana; dinin temel diregi olan kitap, yani incil, eger bir insan ürünü ise? öyleyse, neye dayanarak hiristiyan olunur bilmek isterim acikcasi..

  • Dark

   cok ilginc bir sey yapmissiniz şu anki incilde yeryuzununun yaratilmasi ile ilgili ve bilim ile ilgili çok büyük yanlışlar var iken bunu kabul etmeniz şaşırtıcı.. Aşağıda vereceğim videoyu izlemenizi tavsiye ederim.

 51. brucle

  Öncelikle şunu söylemeliyimki siz ateistler herseyi sorgulamak gerektiğine inanıpta sorgulamayı yanlış yapanların ta kendisisiniz. Darwin derki ‘biz maymundan türedik’ peki öyle olsa bile o maymunun neyden türediğini neden sorgulamazsın neden orda kalırsın aklınızın durduğu içinmi? yoksa o düşüncede kalıp ona inanmak istediğiniz içinmi?(eğer ona inanmak içinse yanlış yerde durmuşsunuz devam edin.)

  Kuran değiştirilmiştir diyorsunuz!! Kuranın değiştirelmesi ancak bir çıkar söz konusu olacaksa bu değişim yapılmış olmalıdır mantıken. Peki hangi ayette bir insanın çıkarı söz konusu olabilir bunu araştırdınızmı?
  Ve yine o zamandan bu zamana yuzlerce evliya gelmiş bunların en büyükleri Mevlana-Yunus Emre-Abdul Kadir Geylanı… gibi Allah dostu olan kişiler kuranın değişikliğinden şikayet etmemişlerde senin gibi Allahı olmayan birimi bu şikayeti dile getiriyor?

  • murat

   Bişey söyleyim kardeş, bukdar mı boşsun, yani gerçekten bukadarmı, imkansız geliyor bana hayret ettim gerçekten. Evrim teorisini 5-7 dk okusan sadece bukadarcık azıck, en basitinden tanımını okusan bu soruyu sormazsın yazıklar olsun sana da eğtim sistemimize de! 30 yıl mağarada yaşayan adam senin sorduğunu sormaz.

   • evrim masallarina cevap

    Murat evrim Allah yok diyebilmek adina uydurmadir. Biz yazdiğimiz onlarca fikrayla dalgamizi geçerek çürüttük evrimi. DNA insanin yazilimidir. ABD li bilimadamlari insanin dna şifrelerinin çözumünü yaptiklarinda dna için Allahin yazisi demişlerdi. Maymunun dnasi insaninkine yüzde 98 oraninda benziyormus aradaki yüzde iki fark onu maymun bizide insan yapar. Portakal protokol bu iki yazi nasil birbirine benziyor öyle değilmi. Ama azda olsa farkli harfler sebebiyle farkli anlamlar çikiyor. Birde demiştikki sabah gazetesinden aldiğimiz bir habere dayanarak almanyada 49 milyon yillik yarasa fosili bulundu. Bugünkü kendi turleriyle birebir ayni diye. Bunu evrimin yalan olduğuna delil olarak göstermistik.

 52. ömer

  İslamiyetteki ve Kurandaki bir çok ayete inanmıyorum,hepsi insanları köleleştirmek için ve fakirlerden,güçsüzlerden istifade edebilmek amacıyla yazılmış kutsal kitaptır diye bizlere yutturulmuş. bir çok ayette kadını aşağılamaktadır,kutsal kitap kişiye özel gelmez,peygamberin ümmeti için gelir,kendisi için gelen ayet bile var,birde geliniyle evlenip kendini haklı çıkarmak için ayet gelmiş bu nasıl olur ya?şimdi bazı arkadaşlar koruma amaçlı evlendi diyecekler,bende ölen oğlumun karısını nikahıma alayım O zaman,peygamberin yaşadığı şekilde yaşamak onun gibi hareket etmek sünnetse bende gelimi alarak sünnete uyayım,gene 8-10 yaş arası bir kız çocuğuyla evleneyim,hadi 15 yaşındaki kız olsun,hiç kendi 15 yaşındaki kızınızı 60 yaşındaki adama verirmisiniz ?

  • Adın mübarek ama kendin tam bir ahmaksın önce islamı senden daha iyi bilen insanların yazısını oku; http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/10303674.asp?yazarid=277&gid=61

   Şimdi gelelim senin saçmalıklarına; hangi ayet insanları köleleştirmiş ya da hangi ayet kadını aşağılaştırmış söyle de bilelim, aslında saçmalıklarınız okyanuslardaki 1 damla sudan bile çok daha fazla kuran bir kere okumakla hemen anlaşılacak bir kitap değil onu iyi analiz etmek ve üzerinde uzun ve derin düşünmek gerek ateist sitelerinden gördüğünüz şeyleri kırparak aklınıza yer edindirip islamı ve Allah’ı kötülemek Hz. Muhammed (sav) efendimizi kötülemek yapabildiğiniz size göre en iyi şey ama cehalet işte bilip bilmeden bu konular hakkında konuşmak Kur’an değişmişmiş koskoca İslam alimleri, evliyalar, veliler bunun içinde olan insanlar bunu bilmeyecek 20-25 yaşında ünv’li ergen ötesi bir adam çıkıp Kur’an değişti diyecek ve sizin gibi cahil cühela gruplarda buna inanacak herşeyden önce içinde bulunmadığın dahil olmadığın bir konu hakkında nasil emin olabiliyorsun ? Kur’an’ın değiştirilmediği defalarca ispatlanmıştır, Kur’an insan eli ile yazılmış bir kitap olamaz, sen git dünyada en akıllı bilgili kültürlü 10 tane profesör, akademisyen hoca bul Kur’an alternatifi bir kitap yazdıramazsın çünkü Kur’an el yazması bir kitap olamaz size göre parça parça inmesi bi çelişki, orijinalinin bulunmaması çelişki, v.s. v.s. ama total’de söylediğim şey hakkında bilgi sahibi olmadığın konularda fikir sahibi olmaya çalışma cehalet kötü birşeydir bunu o kafana sok..!!

  • naz

   hangi peygamber gelini ile evlenmiş? Muhammed’i kast ediyorsan onun erkek çocukları küçük yaşta vefat ettiler hiç büyüyüp evlenmediler. Ayrıca ben bir kadınim ve kur’an diri diri toprağa gömülen kızların sesidir kızları gömenler ise Allah kuran değil ERKEKTIR. Kur’an düşmüşün kitabıdır sosyal adalettir size tavsiyem meali okuyun ama elmalı’nin mealini. Ve seyyid kutubu da oku kardeş müslüman olmayabilirsin ama öğrenmekten zarar çıkmaz birşeyi eleştireceksen REŞAT abi gibi delil sun kadıni köleleştiren ayeti yaz gönder

   • ali

    “Allah, kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı, erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. İyi kadınlar gönülden boyun eğerler. Ve Allah’ın korumalarını emir ettiğini kocalarının bulunmadığı zamanda koruyanlardır. Serkeş kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa, aleyhlerine yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir. Büyüktür”. (Kuran: nisa 34) “Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız, size helal edilen kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın ve eğer bu takdirde adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir kadın ile veya sahibi bulunduğunuz cariye ile yetinin. Bu, azmamanız, haksızlık yapmamanız için daha elverişlidir.” ( Nisa:3) “ Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini ve Allah’ın sana bahşettiği savaşesirleri arasından sağ elinin altında bulunanları sana helâl kıldık. Seninle beraber hicret eden amcanın, halanın, dayının ve teyzenin kızlarını da helâlkıldık. Eğer Peygamber kendisiyle evlenmek isterse, kendisini mehirsiz olarak peygambere bağışlayan herhangi bir mümin kadını da inananlara değil de sadece sana helâl kıldık. Sana bir sıkıntı olmaması için, biz, eşleri ve câriyeleri hakkında onlara neyi farz kıldığımızı kesinlikle biliyoruz. Allah çok bağışlayıcıdır; çok merhametlidir”. (Ahzap.50 Kuran) “Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasınıgeri bıraktığın kadınlardan dilediğini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Onların gözleri aydın olup üzülmemelerine ve kendilerine verdiğin ile hepsinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah kalblerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.” ( Ahzap 51 Kuran) :15) “İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine bedeldir. Biri unutursa diğeri hatırlasın” .(Kuran: Bakara:282). Mirasta, kadına bir, erkeğe ikidir, (Kuran Nisa:11)). –Kadınlar sizlerin tarlasıdır. Dilediğiniz yerden girin .(Kuran Bakara: 223)) – “ Zina eden erkek ve kadının her birine yüzer değnek vurun. ( Kuran Nur: 2) “ Zina eden kadınlarınız için dört tanık getirin. Onlar tanıklık ederse, Allah o kadına doğru yol gösterinceye kadar onu evden dışarı çıkarmayınız.” (Kuran nisa15). “ Yeminleri bozmada, ipliğini kuvvetle büktükten sonra bozup parçalayan karı.” ( NAHL-92 Kuran) “Eğer koca, eşini ikinci talaktan sonra üçüncü defa boşarsa, artık başka bir kocaya varıp ondan boşanmadıkça, o kadın ilk kocasına helâl” ( Kuran bakara 230)

 53. İman

  Kafirun suresi
  1-De ki: “Ey kafirler.”

  2-“Ben sizin taptıklarınıza tapmam.”

  3-“Benim taptığıma siz tapacak değilsiniz.”

  4-“Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.”

  5-“Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.”

  6-“Sizin dininiz size, benim dinim bana.”

  Yunus suresi

  99 – Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman ederlerdi. O halde insanları hep mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın?

  100 – Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir uğursuzluk yükler.

  101 – De ki: “Göklerde ve yerde olup bitenlere dikkatle bakın!” Fakat o uyarmalar ve o âyetler, iman etmeyen bir kavme fayda vermez ki

  102 – Onlar, kendilerinden önce gelmiş geçmiş olanların uğradıkları felaket günleri gibisinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, “Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerden olacağım.”

  Vesselam.

 54. hz tayyip

  Dünyada bir denge bir döngü var.Bunu sağlayan çok büyük güç ise Tanrı,Allah ne sayarsanız.Allah sığınmak içinse ne dine ne kitaba gerek var.Peygamberler tarihine bakınca Osmanlı imparatorluğu gibi babadan oğula geçen bir güç.

  Nedense peygamberler hep arap yarımadasından çıkmış.Hindistanlı peygamber yada Afrikalı peygamber duydunuzmu hiç.Eskimolar deseniz yine aynı veya çinli bir peygamber Japonda olabilir çekik gözlü kitapları ise yazanlar hep insanlar.

  İnsanlara yol gösteren Allah ya Muhammet yaşarken şu çakıl taşlarını kemik parçalarını birleştir kitap haline getir sende fanisin demeyi unutmuşmudur acaba?

  Doğru söze ne denir teşekkür edilir bu çalışma için.

  • naz

   demek peygamberler saltanatlik gibi hayret peki 124 bin peygamber aynı soydan mi yada buda ve zerdüşt yada sokrates aynı soydan mi onlar’da nebidir felsefelerine göre tanrı vardır bunun için mücadele etmişler!

 55. Dark

  Hic düşünmüyormusunuz ateist arkadaslar,her şeye kılıf uyduruyorsunuz . Kuranda matematiksel olarak oluşmuş binlerce mucize var ,En kolayından Altın Oran nedir onu bir araştırın derim neyle ilgilidir, kur an da hangi ayetler de geçer., herseyin cevabi Kur anda vardir. Ve zamani geldiginde Kuran butun herseyi yavas yavas aciklamaktadir.. Size nacizane tavsiyem http://www.kutsalgizemler.com/ girin ve oradaki videonun tamamini izleyin .Ve olma olasiligi milyonda bir olan matematiksel mucizelere şahit olun.

  • isa mesihin yoluna sorular

   Yaklaşik 10 sene evvel tvde incilin konusu olmuştu. Kirklarelili bir bulgar papaz telefonla bağlandi tv ye. Dediki inciller insan yazmasidir. 4 incilinde insan yazmasi olduğunu açikladi. Baska ne açikladi. (Islam karsisinda) yahudilerin din kardesi oldugunu soyledi. İslami dışlamış oldu bu sözüyle. İnsan yazmasi oldugunu itiraf ettiği 4 incile birden iman ettigini acikladi. İncil insanin Allahla konusmasiymis. Ama bu insan yazmasiysa Allah kelami olmazki.Allah kelami olmayan vahiy ozelligi taşimaz. İnsanin Allahim bize kanun koymana gerek yok. Biz kendimiz istedigimiz kanunlari koyar o kanunlara göre yaşariz demek olmazmi bu.bu durumda Allah kula degil kul haşa Allaha tahakkum etmis olmazmi. bu işte bir terslik yokmu.
   İncillerden birinde 144000 insanin cennete gideceginin yazili oldugunu gazetede okudum. Hala var o ifade incilde. O zaman milyarlarca insan hangi mantikla hristiyan. Nasilsa cennete gidemeyecekler oyle değilmi. Hz. İsa peygamber degil. İlah size gore ama yiyiyor içiyor nefes aliyor. Dişki yapiyor. Meryem anada oyle. Buyrun izahini yapin.

 56. Dark

  Kuranın tek harfi bile değişmemiştir. Ayrıca az kafayı çalıştırın. İçinde şu anda binlerce matematiksel deha olan bir kitabın değiştirildikten sonra böyle kalabileceğini mi zannediyorsunuz. El insaf :)) komik olmayın.Araştırın biraz cahil olmayın.🙂

 57. KAHRAMAN

  KURAN DEĞİŞTİRİLDİ Mİ ?
  CEVAP
  Böyle bir şeyi Müslüman yaparsa kâfir olur, kâfir zaten kâfirdir, tekrar kâfir olmaz. Emirler yasaklar Müslüman içindir.

  Önce Kur’an-ı kerimin bugünkü hâle nasıl geldiğini bildirelim:
  Yemame savaşında, Kur’an-ı kerimi hıfzedenler [ezberleyenler] şehid olup azalmaya başlayınca, Hazret-i Ömer, halife Hazret-i Ebu Bekir’e, Kur’an-ı kerimin yazılıp Mushaf haline gelmesini tavsiye etti. Hazret-i Ebu Bekir de, Resulullahın kâtibi olan Zeyd bin Sabit’e sûreleri ayrı ayrı yazdırdı. Sonra, Eshab-ı kiramın ittifakı ile bir heyet tarafından bir mushaf yazıldı. Hazret-i Osman zamanında bu mushaftan, 6 adet daha yazılarak vilayetlere gönderildi. Bugün bütün İslam ülkelerinde mevcut olan Kur’an-ı kerimlerin tertibi ve şekli bu mushafa tam uygundur. O zamandan beri de bir tek harfi değişmemiştir. (Mirat-ı kâinat)

  Kur’an-ı kerimin değiştiğini söylemek birkaç yönden küfür olur:
  1- Allahü teâlâ, Kur’an-ı kerimi hiç kimsenin değiştiremeyeceğini ve bunu bizzat kendisinin koruyacağını bildiriyor:

  (Rabbinin sözü doğruluk ve adaletle tamamlandı. Onun sözlerini [Kur’anı] değiştirebilecek [hiçbir şey, hiçbir kuvvet] yoktur.) [Enam 115]

  (Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız.) [Hicr 9]

  (Kur’an, eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından [hiçbir yönden, hiçbir şekilde] bâtıl gelemez [hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü] O, kâinatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.) [Fussilet 41-42] [Kur’anı Allah indirdiği için, onu bozabilecek birisinin çıkamayacağı açıkça bildiriliyor. Diyelim ki 19 cu, Tevbe sûresindeki iki âyeti veya başka âyetleri çıkarıp Tam Kur’an diye bir kitap bastırsa, piyasaya sürülünce, hile meydana çıkar ve hiç itibar görmez.]

  Bu üç âyet-i kerimeye rağmen, Kur’an değişti demek çok büyük, çok çirkin bir iftira olur.

  2- Kur’an-ı kerimi hâşâ Resulullah değiştirdi diyenler de çıkıyor. Bu, âlemlere rahmet olarak gönderilen son Resul için çok çirkin iftiradır. Üzerinde durmak bile gerekmez. Bir âyet meali:
  (Eğer O [Peygamber] bize atfen, [Kur’ana] bazı sözler katsaydı, biz onu kuvvetle yakalayıp şah damarını koparır, helak ederdik, hiçbiriniz de buna engel olamazdınız.) [Hakka 44-47]
  Resulullah değiştirdi diyen bu âyeti de inkâr etmiş olur.

  3- Daha çok Rafıziler, üç halife ile eshab değiştirdi diyorlar. Üç halife, âyet-i kerimelerle övüldüğü gibi, eshabın tamamı da övülmektedir. Hepsinin Cennetlik olduğunu bildiren bir âyet-i kerime meali:
  ([Eshab-ı kiramın] hepsine hüsnayı [Cenneti] vaad ettik.) [Hadid 10]
  Hepsi Cennetlik olan bu kıymetli insanlara nasıl iftira edilebilir ki?

  4- Mucize olması bakımından da değiştirilemez. İki âyet meali şöyledir:
  (Kulumuza [Peygambere] indirdiğimizden [Allah’tan geldiğinden] bir şüpheniz varsa, iddianızda doğru iseniz, Allah’tan gayri şahitlerinizi [bilginlerinizi] de yardıma çağırıp, haydi onun benzeri bir sûre meydana getirin! Bunu yapamazsınız, asla yapamayacaksınız da.) [Bekara 23, 24]

  (De ki: Bu Kur’anın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler toplanıp, birbirine destek de olsalar, yemin olsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar.) [İsra 88] [14 asırdır, din düşmanları, hâşâ Allahü teâlâyı yalancı çıkarmak için uğraşmışsa da yapamadılar. 19 cular da bunu yapamaz.]

 58. Agnostik

  Hz. musa bile sorgulayıp seni görmek istiyorum demiş. oda mantık aramış sanırım. fakat tamamen mantık dışı vicdan meselesi. Zaten en büyük olayda insan olmak değilmi Allahın gönderdiği varsayılan veya gönderdiği dinleri okusanız önce insan olmayı öğretiyor ve diğer insanlara zarar vermemeyi öğretiyor. İslami terör örgütlerinin yaptığı şeyler insanları islamiyetten soğutuyor. Bu dünyada diğer insanlara iyi davranıp en önemlisi kimseye zarar vermeden ve bu insanlığa faydalı olup ölürse bence o insana kesinlikle mükafat vardır. Zaten ibadet etmemizinde en büyük sebebi bu değil midir. bu bir sonsuzluktur. Uzayın nasıl oluştuğunuda açıklamak gerekir araştırmak gerekir milyarlarca yıldız veya gezegenlerinde elbet bir başlangıç noktası var kendi kendine oluşmadığına göre ve en mantıklısı saçma mitoloji tanrılarına inanmak yerine Allaha inanmaksa Allaha inanın gerisini sorgulayın ve iyi bir insan olun. saygılarımla.

  • agnostik gerçekleri gör

   Agnostik, musa asm. e dunya gözuyle yaradanin görulemeyecegi belirtilip ancak geçirdıgi bayginlikla harukulade şeyler gördügü islam alimlerince anlatilir. İslami terörle özdeşlestirenler art niyetli. Maalesef islam ulkelerinin tamami hristiyan devletlerince işgal edilmiş 20. Asirda bagimsizliga kavuşmuştur. Aslinda çoğu hala bagimlilar gostermelik bir bagimsizlik bu. Işgalciler O ulkelerin basina o milletlerin inançlarina düsman olan kendi adamlarini diktiler. Kendilerinden olan itaatkar insanlardan doldurdular o ulkelere. İslam ulkelerine hristiyan demokrasisi yaramadi. Hep haksizliga ugradilar. Tepki gosterince toplu katliama uğramaktan baska birde terorist ilan edildiler. Bugun ortadoguda olanlar muslumanlarin birbirine kirdirilmasi hep batili ülkelerin buyuk israil projesinin buyuk devletlerce adim adim uygulanmasina giden yoldan baska birsey değildir.

 59. Dark

  Matematiksel bağıntıları incelersen zaten anlayacaksin orjinal oldugunu ama arastirma inceleme vs. gibi seylerle ilgilenmediginizden sadece kulaktan ordan burdan duydugunuz sözlere inandiginizdan sizlere diyecek bir söz de yok. 1 kelimenin eksik veya fazla olması tüm matematiksel bağıntıları bozuyorken hala bu tarz söylemlerde bulunmanız gerçekleri inkar etmeniz gerçekten çok şaşırtıcı. Görürsün de inanmazsın derler ya aynen o durum .:)

  • sarp mustafa

   git 6000 yıl önce yazılan sümer tabletlerini oku. Ama okuma ozamanda sümerlere taparsınız. Çünkü 6000 yıl önce bu kadar bilgiyi Kur’an dan daha fazlasını nasıl biliyorlardı dersiniz. Size fazla gelir bu bilgi.

 60. Metin Erdem

  Öncelikle burada yorum yapan ve kanıtlarla ve deliller Allah ın yoluna çağıran herkesten Allah razı olsun çok yararlı bilgiler ve Müslüman olan bana dahi çok yararı olan bilgiler özellikle bir arkadaşımın paylaştığı http://www.kutsalgizemler.com/ şu video gösteriyor ve bildiriyor ki Bir Allah Var !!! İşte size ispatı ! Allah doğruyu gerçek bir göz ile gördürsün İnşaallah size ve hepimize Hayırlı Ömürler Hepinize🙂

 61. birvakit

  merhaba,

  Muhammed in peygamberliğine ve onun anlattıklarına inanıyorum yalnızca onun uydurduğu şekliyle. Birbirimizi bu itiş kakışla inciteciğimize insan olarak şimdilik bu gezegende kardeşçe yaşayalım.Birbirimize değer verelim ve hekes kendi kültürünü ve geleneklerini yaşatarak gelecek yıllara taşıyalım

  • takyona dabbe mucizesi

   Neml 82
   O söz başlarina geldigi zaman onlara yerden bir dabbe çikaririzda bu onlara insanlarin ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduğunu söyler.
   ………….
   Pek cok islam alimine gore dabbe bilgisayar olarak yorumlanir. Yukaridaki takyon rumuzunu kullanan arkadaşimizda ayette belirtildiği uzere inanmadigini ictenlikle itiraf eden hatta kendini tanri ilan edecek kadar ileriye gidebilen birisi. Kurani kerimin acik mucizesini biz kendisine gosterelimde kendisinden haberi olsun.

 62. takyonxxx

  Tanrıya inananlara soruyorum? İsim verdiğin, kendinden ayırdığın, kitap yolladığını düşündüğün, öfkelenip yemin gassem eden, kadını aşağılayan, köleliği kaldırmayan, öldürün kelimesini kitabında bir çok kez tekrarlayan, elçisine torpil yapan, verdiği hükmü ve yazdığını değiştiren, savaşa melek yollayan vs…bir tanrı gerçek tanrımı dır? Yoksa Muhammedin tanrısı mı? Siz gerçek tanrıya mı inanıyorsunuz, yoksa el-ilaha(Allah) mı? Ben tanrıya inanmam ama şunu kabul ediyorum…ortak bir bilinç ve varoluşun birimleri, titreşen frekanslarıyız…hepimiz biriz..hepimiz illa bir isim verilecekse..evet bizzat o tanrıyız…Bu yüzden kimseye kulluk etme, kendine biraz saygın olsun…Düşünmeni ve sorgulamanı engelleyen her ideoloji, seni zincir altına sokmak ister…

  • Hasan Teberoglu

   Öncelikle herkese selamlar iste ateistleri bu yüzden seviyorum insanlari düsünmeye sevkediyor öncelikle yüceligine ve gücüne kudretine defalarca kez sahit oldugum Rabbime inaniyorum ve Allahima ne kadar sükretsem azdir.Rabbimi haci hocalarla tanimadigimi belirtmek isterim.Kur an düsüncenizin aksine inananlara emreder aklini kullamayi yunus suresi 100. ayet kücük bir örnektir yerde ve gökte yarattigi ayetlerden bahseder onlara bakip Rabbimizin kudretini görmemizi emreder(hayvanlar,bitkiler,gökyüzü(uzay)isimleri siz cogaltin yaratilan hersey bu kategoriye girer ki aslinda yazilan hersey baslibasina bir bilim dali olarak zikredilir su an)düsündügünüzün aksine ilk emir “oku”dur.baska bir ayette onlar sözü dinler en güzeline uyarlar buyurur.söyle bir toparlayacak olursak okuyacaksin,arastiracaksin farkli sözleri dinleyceksin aklini kullanacaksin en güzeline uyacaksin ki müslümanlar bunu yaptigi zamanlar dünyada söz sahibi idi ne zaman tasavvuf diye bir akim uyduruldu ilim adamlari bilim adamlari ikinci plana atildi o zamana kadar disardan eserler alinir dile tercüme edilir sürekli gelistirildi cok bilindik bir gercek bizim su anki halimizde olan bir zamanlarki hristiyan alemi yeni bir akim baslatti ilim bilim hacli seferleri ile elde ettikleri basarilar ve akabinde müslüman alemindeki ilim kitaplarinin ülkelerine götürülmeleri vs onlarda karanlik cagi sona erdirdi.sürekli akildan bahsediyoruz ya gelin biraz birlikte düsünelim Kur an-i kerim yaklasik 1400 sene evvel yazilan(Allah tarafindan vahyedilmis(müslümanlarin inanisi)bir kitapti.o zamanki insanlarin durumunu ve geldigi toplulugun genel kosullarini biraz arastirin.bikac ayete bakalim birlikte Rabbimiz bize diyorki evreni yarattigini ve sürekli genisletmekte oldugunu su günlerde ortaya atilan bing bang teorisi(ki öyle bir patlamanin sonucunda böyle mükemmel bir acilmanin olam olasigi 10 üzeri 80 gibi ifadeler kullaniyordu cok ciddi bir rakamdir yani öyle gelisigüzel degil bilakis mükemmel ve kusursuz bir olgudur),baska bir ayette sizin katinizda 1000 sene benim katimda 1 gün gibidir buyuruyor Rabbimiz yani farkli mekanlardaki farkli zaman algisindan bahsediliyor(yanlis hatirlamiyorsam einstein in teorisi idi izafiyet teorisi)
   o zamanlarda samanizmde popüler inanclar arasinda idi(hatta türklerinde müslüman olmadan önce tabi olduklari inancti diye biliyorum)ki insanlar günese vs tapiyorlardi ama biri cikiyor peygamber oldugunu söylüyor(buna hic süphem yok)ve bir ayet okuyor diyor ki dünyanin sonunun geleceginden ve günesinde yerle bir olacagindan bahsediyor(biraz düsünün)ki bugünkü ileri teknoloji ile konunun uzmanlarinin tespiti günesin belli bir ömrü oldugu ve sonrasinda sönecegi olgusunda hemfikir olmalaridir.o zamanlar ultrason cihazi yoktu malesef ama spermden yumurtaliktan(dolayli olarak)döllenme ardindan embriyodan ve gelisiminden bahseder Kur an.Allah Allah cok ilginc!bu yazdiklarim su anki teknoloji ve bilgi ile bilinen asikar gerceklerdir ama bunlar 1400 sene evvel zikredilmistir dediginiz gibi direk karalamak degil aklimizi kullanip düsünmemiz icab eder.
   gelelim bahsettiginiz somut ölcülebilir test edilebilir ve pesinden kabul edilebilir gerceklik olgusunun her zaman ise yarayip yaramadigina(ki bilime ilime son derece saygiliyim aksi akla ihanet olur su an yazisabiliyorsak bu bilim ve ilim sayesindedir,rahatsizlaninca solugu doktorda aliriz(aslinda bilim ve ilimle ugrasanlarda indirilen degil(istisnalar vardir)yaratilan ayetlerle mesguldürler onlari arastirirlar doktor deyince aklima geldi).konuyu cok dagitmayim.her zaman teknik veriler hesap kitap ne derece sagliklidir diye sorgulayalim demistim.bizzat kendi yasadigimdan örnek vereyim.yaklasik 8,5 sene evvel esime kanser teshisi kondu(kan degerlerine istinaden(almanyada yasiyorum 11 yildir)ve hicbirsekilde cocugununda olamayacagi söylendi bikac doktor gezdik ortak kanaat bu idi.cok sükür esim saglikli ve 7 yasinda bir cocugum var.böyle bir seyin nasil olabildigini sordugumuzda hicbir aciklama yapamamisti doktorlar(tek dedikleri ilk hamileligi ögrendigimizde “Mucize Cocuk”) demek ki bilim ve iliminde aciklayamayacagi olaylar oluyor.eger gercekten ictenlikle Kur ana yaklasirsaniz aklinizin alamayacagi güzellikler yasayabilirsiniz(manevi olarak).bu kadar mükemmel insaa edilmis insanin anatomik yapisi tabiatin yapisi hayvanlarin özellikleri bitkiler basinizi nereye cevirirseniz ayri bir mükemmellik ki Cenab-i Hak Ariya bile vahyederiz buyuruyor(arilarin peteklerini nasil ördükleri nasil bal yaptiklari(belgesellerden bi bakin ne muhtesemler).bütün bunlarin tesadüf oldugunu düsünmekte,gelisigüzel bi isleyisin müdahalenin olmadigini düsünmekte düsünceme göre akla ihanettir.uzay boslugunda taslar ucusurken gezegenler milim kimildamiyo yerinden(hatta dünyamizin sahip oldugu egiklik ve sebepleri).biz nasil yaratildik evren nasil yaratildi hep vardi derseniz baslangici nasildi.Kur an zaten kendini defalarca kez kanitlamistir ve hicbir celiskide yoktur yeterki dogru yaklasin ayet cimbizlamadan bakin.Hud suresi 1 ve 2. ayette Rabbimiz diyorki Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem(hüküm ifade eden)kilinmis, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Allah’tan başkasına kul olmayın! Ben size O’nun tarafından müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim!.yani ayetleri aciklama yetkisini Allahü Teala peygamberimize bile vermemis ayetlerini gene Bizzati kendisi ayetleriyle aciklamaktadir.mesela bugün tesadüfi ulastigim birsey yunus suresi 62./63. ayette Allah dostlarinin kurtulusa erenlerden oldugunu buyuruyor Rabbimiz.Allah dostunun kim oldugunu gene kendisi acikliyor ayni surenin 63. ayetinde ve bakara suresinin 257. ayetinde(baskasi varsa su an bu ikisini bulabildim)aciklamada o kisilerin iman edenler oldugundan bahsediliyor peki kim bu kisiler nelere iman ediyor(diye sorsam herken nefsine göre birseyler söyler ama Rabbimiz buna izin vermiyor ve aciklamsini kendisi yapiyor)iman edenler Bakara suresi 177. ayet bakara suresi 285. ayet ve nisa suresi 136. ayet e bakinca nelere iman edildigi cikiyor ortaya.Abdülaziz bayindir,Mehmet okuyan özellikle bu Kurana soru sorma ve Kuranin sorulara yanit vermesi konusunda cok degerli bilgilere sahiptir takib etmenizi tavsiye ederim.amacim kimseyi kizdirmak degildir.tek derdim Kur anin ne denli mükemmel ilahi bir kaynak oldugunu belirtmekti ve tabiki O nu teblig etmis olan Resulullahida kabul edip O zaatada iman ettigimi.ve tek tapilacak olan yaratilmis olan herseyi yaradan Rabbimizdir ve O na hamdolsun.elbet bir gün ölücez din günü gelip catmadan ahiret icin hazirliksiz gidenlerden olmayalim insallah.

  • kendini afişe edenlere mucizevi cevap

   Neml 81-82-83 bilki sen ölulere işittiremezsin. Arkalarini dönup giderken sağirlarada daveti duyuramazsin.
   Sen körleri sapikliklarindan çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanipda teslim olanlara duyurabilirsin.
   O söz başlarina geldigi zaman onlara yerden bir dabbe çikaririzda bu onlara insanlarin ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduğunu söyler.
   ………….
   Pek cok islam alimine gore dabbe bilgisayar olarak yorumlanir. Yukaridaki takyon rumuzunu kullanan arkadaşimizda ayette belirtildiği uzere inanmadigini ictenlikle itiraf eden hatta kendini tanri ilan edecek kadar ileriye gidebilen birisi. Kurani kerimin acik mucizesini biz kendisine gosterelimde kendisinden haberi olsun.

 63. naz

  bu yazdıklarınızin hiçbir gerçek yönü yoktur birincisi dogmatiklik sorgulanamazlik kur’an için değildir bunu idrak ederseniz daha mantıklı düşünürsünüz sorgulanamayan şey Allah’in varlığıdir madem (haşa) Allah yoktur diyorsunuz o zaman topraktan bir adem ve bir havva yaratın yada küçücük karıncayi yaratın karıncanin içine mide böbrek dalak ciğer kalp vs kılcal damar yerleştirin bunu yapabilecek bir bilim yoktur tüp bebeğe canı verende Allahtir basit düşünmeyin Muhammed kadar mütevazı devrimci adaletli bir insan gelmiş mi dünya’ya gelmişse kimdir? Kadınları diri toprağa gömen zihniyeti ayakları altına kim aldı? Islam’la uğraşmayı bırakın inanmıyorsanizda insan olarak saygı duyun okumuş CAHIL olmayın. Ayrıca Islam’i insanların kafalarını kesip ‘Allahu ekber’ diyerek bağıranlara SAKIN SAKIN bağlamayın gerçek Islam MUHAMMEDin Islamıdir.

 64. naz

  ayrıca Ebu Bekr’i sıddık döneminde yazılan kur’an yakıldi diyorsun ve hadis belirtiyorsun peki Ebu Bekr’i Sıddık Muhammed vefat ettikten sonra halife olup kur’an’i çoğaltmadı mi? Peki Muhammed mezar’da mi hadis gönderdi??? Umarım hadis’in ne demek olduğunu biliyorsundur bu yalancı hadisçilerde amma çoğalmış!!!

 65. Oğuzhan

  Ben bugüne kadar bir din tartışmasının özellikle ateist ve müslümanların dini konularda tartışarak sonuca varabildiğini görmedim.Ancak şunu söylemek isterim.Bilimsel dayanağı olmayan bir inanç şekline inanmak mantıksız gelmiyorda birçok bilimsel mucizeden bahseden Kurân ın (bir insanın o dönemde yazamayacağı şeyler,geçmiş,gelecek ve bilimsel bazı gerçekler) size mantıksız geliyor.1 milyardan fazla insan bu inanca sahip.Farkında olmadan hakaret ediyorsunuz aslında.nedemek değiştirildi.Örneklediğin hiç birşey kanıt değilki bidefa.Varsayım.Değiştirilmiş olabilir diyorsun.Hatta daha ileri gidiyorsun.Senin tarzınla değiştirilmemişte olabilir.Neden butafarında değilsin.Çünkü objektif olamamışsın.Gayrimüslimler bile çoğunluk olarak Kurân ın değiştiğini iddaa etmez.Ben şahsen değiştirildiğini düşünmüyorum.ayrıca araştırman yetersiz ve objektif değil.en başından değiştirildiğini düşünerek başlamışsın işe.Değiştirilmediğine dair araştırma neredeyse yok.

 66. blntsnl

  Şu an herkesin dunya ,yaşam ve inanç yorumları, duyu organlarından aldığı bilgileri tüm hayatı boyunca yorumlayarak vardıkları bir sonuçtur. (gördüğün, duyduğun, dokunduğun, kokladığın, deneyimlediğin vb.)

  Bundan 10-30 yıl saonrasından teknoloji öyle hale gelecek ki şunu yapabileceğiz,(matrix filmindeki gibi düşünün)
  Ben sana, yani inanmayan birine, hangi kanıtı istiyorsa onu sunabileceğim, gökyüzü yarılıp oradan yeryüzüne inan bir varlık istiyorsan onu göstereceğim, işte kanıt diyeceğim, istiyorsan cennette ve cehennemde bir tur attıracağım. Ateistlerin hep istediği somut kanıtlar sunulmuş olacak. Peki sen istediğin kanıtları gördüğün duyduğun için artık inanacak mısın. (aynı şeyler inananlar için de geçerli)

  Benim burada vurgulamaya çalıştığım şey insanın algılama kapasitesinin ne kadar sığ olduğu ve karar vermek için aslında çok güvenilir olmadığıdır. sadece görmek, duymak vb. bir şey hakkında kesin hüküm vermek için yeterli değildir. sadece ışık olmadığında bile hiçbirşey göremiyorsun unutma…

  bir soru inanan ve inanmayanlara,

  bana öyle birşey hayal edin ki (hayal gücünüzün hiç bir sınırı yok unutmayın)
  bu hayal edeceğiniz herhangi bir şey olabilir nesne, varlık, madde, yer, aklınıza ne geliyorsa. Şu an dünyada var olan maddelerden yapılmış olmasın.

  örn: bir yaratık hayal etmeye başlıyorum, hemen kol bacak geliyor aklıma ya da vücut, onlar olmamalı diyorum ve değiştiriyorum, fiziksel olmasın diyorum ve böyle devam ediyorum ama ne yaparsam olmayacak.

  işte kapasitemizin ne kadar sığ olduğunu gördünüz. bu kadar sığ görüş ve kapasiteyle tüm bu olayları anlamaya çalışıyoruz, boşuna. İnsan, daha küçücük sınırlarını bile hayal gücü gibi sınırsız bir yeteneğiyle bile aşamıyorken, yaratıcıyı, kurulan düzeni ve bütün o alemleri nasıl algılayıp anlayabilmeyi bekliyoruz.

  eğer istediğiniz gibi herşey somut olarak kanıtlansaydı allah kendini gösterse ya da siz nasıl bir kanıt istiyorsanız onu gösterse, yeryüzünde inanmayan hiçbir varlık kalmazdı herkes ne isteniyorsa harfiyen onu yapardı.

  o zaman bu dünyaya gelme nedenimiz olan sınav nasıl olacaktı,

  Mesela üniversitede bir Prof. sınav yapacak, ama bütün soruları ve cevapları tahtaya yazmış bu şekilde sınav yapacak, o zaman herkes 100 alır (tam inanç olur) ee kimin çalışkan kimin tembel olduğunu nasıl ayıracak hoca peki.

  Sadece fiziksel kanıtlar peşinde koşmak hata yapmaya neden olur, istenen fiziksel kanıtlar yakın gelecekte sunulacak ve tüm istediğiniz kanıtlar gözünüzün önünde olacak, o zaman siz inanmayanlar tüm kanıtları gördüğünüz için “düşünmeden sorgulamadan inanıyor” dediğiniz körü körüne inananlar gibi sorgulamadan inanmış olmayacakmısınız.

  Bir solucanın tüm dünya hakkında bilgi sahibi olmasını nasıl beklersiniz, o sadece kendi kapasitesinin izin verdiği kadarını bilir ve anlayabilir. o anlayamıyor diye dünya diye bir yer yok mu🙂

  saygılar sevgiler,

 67. vefa

  arkadaşlar bende konuyu merak ettim ve daha ilk dakikada linkini vereceğim yazı ile karşılaştım aydınlatıcı bilgiler içerdiği muhakkak.Onun dışında mesela şunu düşündüm hafızların ezberleri güvenilir olur mu diye mesela şarkılar dahi sözleri ve ritimleri yüzyıllardır söylenerek aktarılabilmiş sadece şarkı söylemeyi seven insanlar tarafından.Kuranın ise dilden dile aktarılış aralığı en fazla 50 yıl olur en zorlama ihtimallerle ve bir araştırılma sonucu mushaflara dökülmüş yani ezberleyenlere başvurularak onların ezberleri karşılaştırılarak ki kurulun kendiside hepsini ezberlemese dahi bir çoğunu işitmiş herkesin hem fikir olduğu bir araştırma sonucu mushaflar oluşturulmuş.Gelelim Hz.Osman döneminde yakılan ilk mushaf meselesine dile yeni eklemeler geliyor hareke dediğimiz işaretler ve işaretlerle tekrar nüshalanıyor ilk nüsha ve ilk nüshadan belki de on yıl sonra insanlar aynı dille insanlara ifade ettiği anlamlarıda aynı kalacak kadar dar bir aralık ta sadece alfabesinin gelişmiş haliyle elimizdeki nüshalar oluşturuluyor.geçmiş alfabe ile yazılan nüsha yakılsa dahi farkeden bir durum yok.Şöyle düşünün şimdi yazdıklarımı latin alfabesi yazılmış iken türkçe mesela başka bir alfabe ile yazılmalı diyoruz (farklı bir dille değil aynı dil farklı alfabe) benim yazıyı başka alfabe ile tekrar yazıyoruz eskisini siliyoruz sizde ifade ettikleri yine aynı değil mi?ama gariptir aynı durum kuranda olunca yok yakılmış olmaz diyorlar zaten aslı ezbercilerde zihinlerde insanları ölmedikçe sorun olmaz ki en eski nüsha peygamberin vefatından en fazla 20 yıl sonra basılmış ve hala mevcut (Hz.Osman dönemi nüshaları) hafızların da aynı dönemde mevcut olmaları koca yorumlar yazılmış savı çürütebilecek en basit mantık. şimdi gariptir admin mushaf yoktur diyor ama kesin bilgi olmadığını daha google a danışır danışmaz farkediyorum hemen bu önemli makale çıkıyor ve yazıda da bahsedildiği gibi Hz. Osman döneminin mushafları mevcuttur ve korunuyor ve birbirinden tamamen farklı coğrafyalarda olmalarına rağmen tıpatıp aynı olmaları da çok önemli.Aksi ispat edilmedikçe ben yazıdaki araştırmaya güvenecem kimseyi asimile etme veya hakir görme veyahut araştırmadan saldırma üslubum yoktur sevindim böyle bir konunun araştırılıyor oluşuna ancak sizin çok araştırmadan “yoktur varsa da sizce olur mu öyle şey” ifadeleri ile milyalarlarca insanın desteklediği önem atfettiği bir durumu eleştirmeniz konunun ciddiyetine değer bir araştırma ciddiyeti taşımamış saygılarımla iyi çalışmalar…
  http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/08/14/bir_harfi_bile_degismemis

 68. muzzyy

  Dahiler sizin şu objektifliğiniz öldürecek beni. Siz aksini gösteren farklı bir kuran gösterin ki o ayeti haşa geçersiz kılın. Bunu geçtik ben sizin gibi teorilerle hayellerle Kuranı inkar edeceğime bırakın 1450 yıl önce 100 yıl önce bile bilinmeyen meseleleri bana haber veren bir kitaba inanarak ölmeye razıyım. Beynimi küçük düşürmek istemem.

  • murat

   Gerçekten öyle düşünüyorsan senin için 6000 yıllık sümer tabletleri var. Kendi mantığına göre bu tabletlere inan ozmn.

   • sümer tabletleri üzerine

    Murat bu tabletlerin cevabini vermiştik bilimsel felsefede, belli takintililar var bu konuda. Ben sünni asilliyim numarasina yatan kizillar girip ortalik bulandiriyor. Oradaki murat ahlak felsefesini dinin yerine koyan ama dine her hakareti ve iftirayi yapmayida bu ahlak kurallarinin içine alan birisiydi. Demiştikki bilimsel anlamda gök haberleride var sümer tabletlerinde. Hemde doğru şekilde. O dönemlerde uçak yok füze yada uydu yok, balon bile yok.. Teleskopda yok. Nereden buluyorlar bu gök bilgilerini. Uzaya çikamadiklari ve uzayi hakkinca gözleyemediklerine göre Tabiiki peygamberlere gelen vahiylerden. Belliki bu vahiylerin ilmi bölümlerini olduğu gibi kabulleniyorlar dini bölümlerinide kendi işlerine geldiği gibi yozlaştiriyorlar, gerçek Allah inancini boşverip krallar ya kendilerini ilahlaştiriyorlar yada putlarini. Birde o dönemde sifir rakami yok. Bu tabletlere tahmini 4500-5000 yillik deniyordu. Sonradan 6000 yila çikarildi bu rakam. 2000 yilmi hüküm sürdü bu devlet.
    İbrahim peygamberin sümerlerede peygamber olarak geldiğinden bahsetmiştik. 4500 yillik elam tabletlerinde tek Allah inancinin yazdiğini bu tabletlerdeki ibrahim ve oğlu ismail peygamberlerinin isimlerinin geçmesinden bahsetmiştik. Mümkünse bunlarida görün.

 69. ufuk

  ya ben kafayı yiyicem gerçekten bu inananlardaki cevapları görünce gerçekten olmadığına kanaat getiriyorum.Birisi demişki biz zoru seçtik inanmamak kolay olan yok abdestmiş yok namazmış yok oruçmuş be kardeşim bunlar bu kadar zor geliyosa yapma.insanların kaçırdığı bişey var kölelik meselesi kuranda kölelik vardır allahın gözünde tüm insanlar eşit değilmidir sen köle sen efendi diyemi ayrılır oysaki allahın olan kitapta şunun denmesi doğru olmazmıydı kainattaki yarattığım tüm insanoğlu bir biriyle eşit yaratılmıştır.düşünün bir erkenğin kaç kadın alacağından tutun cennette kaç huri ile ödüllendirileceğine kadar açık açık belirtiliyo aaaa pardon bide cennetteki hurilerden bahsederken göğüsleri yeni tomurcuklaşmış diye bahseder burda neyi düşündüğünü sizde cok iyi anladınız sübyancılık tabi köleliğin olmaması gerektiğindenmi bahsetmiyecek bırakın ya ben en çok bu kadınları anlamam zaten size hiç değer vermiyen bir kitap bu siz hangi kafayla inanıyosunuz bu kitaba anlamak mümkün değil mirastan erkeğin yarısı kadar pay kocanızın dördüncü eşi olma durumu bide cariyeller hariç oda var bi davada 2 kadının şahitliği bir erkeğe eş değer görülürken erkekten çok bu cahiller topluluğu savunuyo yazık valla

  • Anlamsız

   Admin ve ufuk isimli yorumcudan özür diliyorum.. deneme amaçlı görüntü kirliligi yarattim…

   ufuk çok haklısın yorumlarin hepsini okudum… genelleyeyim

   – bu tür müslümanlar neye inandigini bile bilmezler sadece bilgisizligini göstermek amaçlı ” o zaman allahın olmadigini ispatla, o zaman sen getir ilk kurani kiyasla bakalim ayni olduğunu görürsün ” gibi yazilar yazip bir dinsizin kendini kayle alacağını düşünür🙂 onlara klasik cvp ” putperestleri ve dinler tarihini öğren bi.. sorgulamiyor arasgitmiyorsan putperestten hiiic farkin yok..

   – bu tur müslümanlar ise ilk türle benzerlik göstermekle birlikte sorgulamanın günah oldugunu savunurlar körü körüne inanilmalidir onlara göre… putperest örneğine CUK otururlar..

   – hic bi halttan haberi olmayan ” kuranda altın oran i bi araştır budami tesadüf ateiatler ” diyen cehalet sefili varligi incelemek lazim lab ortamında… farkli bir tür🙂 altin oran i arastirsaymis keske de öyle birşey olmadığını gorseymis… bu tür baazi aciz acinasi dimcinin olmayan mucizeleri yaratmaya calismasindan etkilenmis zavallilardir aslinda… ha bunlarin zayif zekasini kullanan büyüklerine ne desen azdır bütün hakaretleri topla azdır..

   – bu türde ” nerde yazıyor kadinla ilgili , sen okumamissin uydurma, sen ne okudun ” deyip cahilligini sergilemis… soruyorum onlara acaba siz okudunuzmu ? okudursaniz kadin ganimet ile ilgili şeyleri neden görmedin göstermedilermi yoksa değiştirilmiş kuran mi okudun ? malum birçok birbirinden farkli sürüm mevcut… saten oda ayri mevzu herkezin net kolay anlayacagi kitap ne hikmetse birsürü farkli inanç var ayni kitap üstünden🙂 biri A der digeri ayni yerden B cikarir🙂 cok açık kiyapmis… ayriyetten bu tür kendisine ayetlerle cevap verildiginde tek kelime cevap yazmamistir, yani KENDINCE ayetleri yine gormezden gelmiştir veyada bi özür dilememistir cahilligine rağmen başkasını hor gormesi nedeniyle…

   – siradaki turumuz: bu tür cok teklikelidir.. zavallilarin beyinleri yıkanmistir, hic birsey bilmezler ve bildiklerini sanip müslümanligi savunmaya calisirlar ve bilgisizliklerini örtmek için kisa vurkac kaçamak cevaplar yazarlar ve bilmeceyi çözmüşcesine emin yorum yazip birdaha bakmazlar ” sayisiz matematik mucizesi var vsvs” derler fakat hangi mucize imis söylemezler çünki öyle bise yok soyleyemezler🙂 birkere kuran senin düşündüğün gibi düzen icerisinde kitap olmamıştır ki sayfalarla satirlarla mucize olsun…

   – şimdide bana göre en dürüst müslümanlarda sıra: malesef bunlarin nesli tükenmek üzere, inançlarıni kendi içlerinde sorgulayarak yaşarlar ve sagda solda konuştuklari zaman gerçekten gidilebildigi kadar ilerler bilgi alışverişi ve çok güzel bir muhabbet olur… genelde ” evet bencede bazı yerlerde mantiksizlik var, yanlışlar var fakat ben yinede mutluyum kuran beni mutlu ediyor sonuçta güzel öğretileri var ” deyip muhabbete son noktayi koyarlar ve mükemmel bir bilgi alışverişi olur… ve kimseyi müslüman yapma cabasinda degillerdir sadece bilgi paylasirlar istiyen hoşuna giden kuran i okusun isterse müslüman olsun edasindalardir malesef bunlardan fazla yok keşke olsa..

   görüldüğü gibi internette islami forumlar dahil bir genelleme yaparsak müslümanlarin ( diger dinlerdede nerdeyse ayni ) yüzde 90 inin hic bir şeyden haberi olmayan kisiler olduğu açık.. %70 i zaten kendi dinini bile bilmiyor kuran i savunurlar fakat okumamislar🙂 birçok egitmenleri bile günahkâr saçma sapan seylerle milleti kandiriyorlar 1 taneside demiyor ” hocam ben bunu araştırdim öyle birsey yok, peki siz bunu bize ogretirken bizi yanlış bilgilendiriyorsunuz bu gunah degilmidir ? ”

   vay vay vay iste islamin durumu bu bu be benzeri dorumlarin genelide ayni.. islami forumlardan bahsetmiyorum bile… hele oHakikako youtube paylaşımlarini öven sagda solda reklam yapanlara aciyorum.. birkere bak burda istedigini söylüyorsun tartisabiliyorsun.. peki neden ohakikato dahil nerdeyse bütün islam mucizesi yayanlara özgür yorum yazamiyorsun ? yorumlarin hakaret icermese bile yayinlanmiyor🙂 neden acaba🙂 ayip ayip dininin reklamini yapacaksan doğru bilgilerle yap, yalan yanlış seylerle milleti kandirarak sevapmi isliyorsun yani ? dinini oveceksen yanlışligindan korkmadan acik acik elestirilere acik yapki onu farkli düşüncelere acik ol ve kazan tartismani… yahu o kadar abuk subuk yalan saptirmaca paylaşım yapiyorlarki hani bide inanaz zavallilari görüyorsun ispatlanmış olan yalan bilgiler oldugunu söylemek istiyorsun fakat yorumunu yayinlamiyorlar, zavallilarda inanıyor🙂 hodri meydan hepsinin ismini hatirlamiyorum oHakikatO senin ismin yazilmis yukarida reklamini yapmissin yada başkası yapmis o yüzden sana yüklenir gibi oldum kusura bakma, fakat sana hodri meydan diyorum🙂 yorum iznindeki kisitlamayi kaldir bak bütün mucize yalanlarini nasil ortaya cikariyorum🙂 ayip ayip günahla fitneyle dinini yaymaya calisiyorsunuz…

   neyse konu guzel hazirlayanin eline saglik fakat yorumlar hiç iyi değil…

   mantikli yorum yapan müslüman olmayan bütün yorumculara teşekkürler…

   ve ayrica son maddedeki müslüman arkadaslara da teşekkürler bilgiler görüş paylasimlari için size saygım var hakediyorsunuzda..

   son madde disindaki diger müslüman cesitlerine: görüntü kirliliğisiniz… bi halttan haberi olmayan fakat bilgisizligine ragmen baskasini hor görmeye calisan zavallı organizmalarsiniz… ayriyetten gunahkarsiniz ( sizin inanisa gore yanacaksiniz )

   SON : yahu birakin ” ya biz hakliysak pişman olacaksiniz ” muhabbetini, bu muhabbeti her farkli inanis bir digerine yapabilir🙂 ya hrisyiyanlik dogru ise ? ya bir yaratıcı var ise ve bize karışmiyor ise fakat körü körüne inandik diye bize kizar ise ? ya müslümanlik diger din ve ogretilerin ondan biraz şundan biraz seklindeki hali ise ? yani bu soru anlamsiz vazgeçin🙂

   ispatla demeyin sizde olduğunu ispatlayamazsiniz tipki ” dün uzaylilar beni kaçırdı, insan oglunu kendilerinin yarattigini söylediler ve zamani gelince istilaya geçecekler, kitaplari zaten insan suretine bürünüp bize göndermisler, ” bak bunun aksini ispatlayamazsin… eksi kalintilarda sekiller mevcut🙂 yani aksini ispatlayamiyorsan benim soyledigim gerçekmi kabul edilecek ? zavallılar

   • Anlamsız

    unuttugum biri olmuş pardon🙂

    ” bir igne bile ustasiz olmazken ……… ”
    vede ” hiç birşey yoktan var olmaz ” gibi mantiklarla allah in varligini bize gösteren dahilere cevap vermemistim icimde kalir…

    bir iğne bile ustasiz olamazken allah nasil oldu ?

    allah in varligina aşama asama gidiyorsunuz fakat o mantikla gidecek olursan Allahinda allah i olmak zorunda bu benim degil senin mantiginin sonu🙂

    bu arada dunyayi veya evreni veya insani kusursuz sananlarada aciyorum🙂 gerçi dogru sana öğreten kusursuz olarak öğretmis hic merak etmemisin bi google ye sormayi… ooohhhh ne güzel kusursuz yaşam formu insan kusursuz doga, kusursuz evren🙂 ” dalga geciyorum ha kusursuz dedim diye kusursuz sanmayin alakasi bile yok ”

    ve evet, bir yanri var ise kesinlikle asan kesen elcisinin uckuru pesine düşen kadin erken ayrimi yapan, köleliği bitirmeyi umursamayan ve cennette sunyancilikla ödüllendiren bir tanri olamaz, eğer öyle ise o tanrı kusurludur ve kötü bir tanridir .. sirf korktugun icin beni cezalandiracak gucu oldugu icin kötü kusurlu barbar bir tanriya tapamam buda beni tanridan bile yüce bir varlik yapar iste zaten dinlerle dinsizlerin anlasamadigi husus bu…

   • Allaha diklenmenin dayanilmaz hafifliği

    Biz her şeyi butun detaylarina kadar sorguluyoruz, siz istiyorsunuzki biz istediğimiz gibi kontrolsuz yaşiyalim bize karişan olmasin, o oyle değil işte. Devlet kanun koyuyor buna bile karisiyor denen cinsten deli sacmasi kanunlar bile var. Ben bu devleti tanimiyorum vergide odemem de bakalim kurallara Uyma bakalim nasil sokuyor kazigi. Devlete karsı sus pus olmak zorundasiniz. Çunku hemen buluyor veriyor cezayi. İyide yapiyor.
    Allah sure tanimiş sizin hemen çarpmiyor sizi kabadayiliğiniz buradan. Size verilen sureye guveniyorsunuz. Onun için dikleniyorsunuz. Sanki o sure hic bitmeyecek,. Allah yok derken bu kainatin nasil var oldugu izahindan kaciyordunuz. Bu akarsular. Yerden biten cesitli meyveler toprak altina Saklanmis yer alti kaynaklari kimin için. Bu dunya ay guneş nasil yolunu yörungesini şasirmadan milyarlarca yildir dönuyor. Ay neden dunyaya carpmiyor. Gunes neden dunyayi yutmuyor. Yada gezegenler birbirine gecmiyor. Kim ayarliyor bunlari. Koskoca kainati yaratan Allah vakti zamani geldiginde seni ve senin gibileride tekrar yaratacak. Kabir hayatiyla ilgili fazla bilgim yok onu geciyorum.Bu dunyada öldün yoksun artik sana zaman yok. Huzuru mahserde tekrar diriltildin. 15 milyar yil sonra. Yok işte ara zaman yok aslinda sadece 1 saniye yada daha azi. O zamanda diklen bakalim huzuru mahserde. O zamanda sirala hakaret dolu iftiralarini. Birde o zaman gorelim seni. Oyle bu dunyayi oyun zannedin siz. Dibine 70 senede ulasilan ve lavlardan olusan O cehennem okyanusuna atildiginiz zaman kim kurtaracak sizi bakalim. Asla yuttugunu geri vermiyecek cehennem. Çikamayacaksiniz oradan.

  • ufuk okusun

   Önce şunu soyleyeyim islama kin ve garezin olduğu cok belli oluyor. Kölelik meselesi savasta esir düşmüş insanlar genelde kole olarak alinir satilir. Köleliği yada cariyeliği islam getirmedi zaten vardi. İslam koleliği kaldirdi diyelim köleliğede yasak getirdi. Ama hristiyan avrupa afrikadan muslumanlari topladi yuzlerce yil amerikaya tasiyip kole olarak calistirdi. Afrikadan amerikaya gelenlerden begenmediklerini denize attilar.İngiltere bile koleliği 1934te kaldirmiş. Kölelik Kurani kerimde kesin olarak kaldirilmis olsa biz hristiyanlarin yaptiğina karşilik veremezdik o zaman, muslumanlara haksizlik olurdu. Onlar kaldirinca muslumanlarda kaldirdi. Kuranda kole azad etme tafsiyesi peygamberimizinde bu yönde tavsiyeleri vardir. Cariyelikte kölelik gibidir diger dinlerdekilerde muslumanlara aynisini yapiyorlar karşilikli diger dinlerin mensuplari kaldiracak muslumanlarda kaldiracak.
   Kadin alacagi meselesine gelelim. İslamdan once parasi bol olan zengin olan bazi kimselerin 90 a kadar kadin alabildikleri biliniyor. Kurani kerim bu sayiyi 4 e indirmiş, bununlada kalmamiş sizin icin en hayirlisi birdir demis. Aslinda bire indirmiş ancak dorde kadar kapi aralik birakilmis sebebine gelince buyuk savaslarda çok adam öleceğinden kadinlar ortada kalmasinlar başka erkeklere eş olabilsin diye. 4 kadin alan eşit muamele edemezse cezasini görur. Tabiiki islama duşman gozle bakanlarda. Bakin cennetteki hurilerin kişinin dunyadaki esleri olduğu yorumunu yapan alimler vardir. Hurileri hizmetci olarakda anlayanlar. Cennet hurilerinden göğusleri yeni tomurcuklanmis olanlarin savasta 17-18 yasinda şehit olan gençlere verilecebilecegini akledemiyormusun. Birde o zamanlar hastaliklarin çaresi bilinemediğinden ömur 30-35 yil, evlenme yaşi mecburen 13-14. Yani subyancilik diye birşey yok ortada omur kisaliğinin doğurduğu mecburiyet var.
   Bir davada iki kadinin şahitliği bir erkeğe eşgorulme sebebi kadina eşleri yada baba yada erkek kardeşleri baskiyla yalan soyletebilirler. Eğer iki kadinin ifadesi birbirini tutuyorsa böyle bir baskinin olmadiği anlasilir.

 70. antiiblis

  Sevgili atesitler

  Bir iğne bile ustasız olmazken…koskoca evren nasıl oluyorda yaratansız oluyor ?
  en ufak bir cihazın kullanım klavuzu oluyorda…Bu evrenin nasıl kullanım kılavuzu olmuyor ?
  Çoğunuz okumuş çocuklarsınız; öğrendiklerinizi kitaplardan ve öğretmenlerden öğrenmediniz mi ? sizin kıytırık derslerinizi anlatan bir rehber oluyorda..Bu evrenin kılavuzunu anlatacak bir rehber olmayacak mı ?

  Bundan sonrası size kalmış…nasıl olsa araştırmayı seviyorsunuz…

  Tesadüf der dediğinizi duyar gibi oldum…
  🙂🙂🙂🙂

  • sercan

   kainatın varlığı ,kuranın allahının yarattığı anlamına gelmez
   bir yaratan olabilir ama o kurandaki allah değil ….

 71. sadece şunu söylemek istiyorum bu ateistlere; inanmadığınız ALLAHIN peşine neden düşüyorsunuz? sizene kuran değiştirilseydi de neydi ne oldu yani kötü şeylermi yazıyor hırsızlıkmı yapın diyor tecavüzmü edin diyor kızlarınızı gömün öldürünmü diyor… Allah doğmamış doğurulmamıştır… onun yaratmasında kusur bulamazsın… kalbi mühürlenmiş insan zaten inanmaz… görseydin zaten inanırdın.. ayet derki görmedikleri halde inananlar için mükafatlar vardır…

 72. sercan

  ebru hanımdan alıntı
  kalbi mühürlenmiş insan zaten inanmaz… görseydin zaten inanırdın.. ayet derki görmedikleri halde inananlar için mükafatlar vardır…
  cevap ebru hanım kalbi mühürliyen allah sa inanmayanı neden suçluyorsun şunu iyi düşünün,,,,, inanmayanları allah inanmadıkları için kalbini mühürlemiyor ….allah kalplerini ınanmasın diye mühürlüyor
  sonrada onların kalplerinde mühür var onlar inanmaz diye şikayette bulunuyor…
  ha bir biz inanmıyorsak din kitaplarına inanmıyoruz
  ama bir yaratıcını olduyuna inanıyorum
  saygılar………..

  • meryem

   insanların kalpleri 45 yaşından sonra mühürlenir ki 45 yaş artık insanın sadece din değil hiçbir konuda ikna edilemeyeceği bir yaştır adam 45 yaşına kadar inkar etmişse Allah ona 45 yıl müsade etmiş ve o hala gerçekleri görmemek için kulağını gözünü tıkamış kapamışsa da geçmiş olsun artık

  • sercan okusun

   Sercan Allah doğru yasayanin kalbini muhurlemiyor. Muhurlenme Allahdan değil senden kaynaklaniyor. Hatayi kendinde ara. Kendi yanlislarini gör. Kurani kerim Allah kelamidir bir kelimesine bile inanmamak zaten inanmamaktir.

 73. meryem

  o kadar araştırma yapacağına saksıyı çalıştırsaydın peygamberimiz kuran kendisine vahyedildiği zamanlarda 3kere sesli olarak tekrar eder ve ashabına ezberletirdi mescid i nebevinin hemen bitişiğinde bulunan suffe ashabı hafızlardandı ve müslümanlığı yaymak için dünyay ya dağılmışlardır dinimin ikinci kaynağı ise hadislerdir kuranı destekler nitelikte olan hadisler yardımıyla da değişmediğini anlayabilirsin kuran hz ebubekir zamanın da toplanmış hz osman zamanında kitap haline getirilmiştir ve kitap haline getirilirken de hafızlar yardımıyla olmuştur ki hafızlar zaten dünya da eksilmemiştir haa bi de objektif baktığını söylemişsin hangi kısın objektif gerçekten seçilemiyor da

 74. meryem

  madem o kadar araştırdınız Kuran da ALLAH ın müslümanlara hiçbir şeye körü kürüne inanmamaları akıllarını kullanmaları gerektiğini söylediği o kadar yeri görmemişsiniz sanırım müslümanlar körü körüne bağlanıyorsa neden o kadar mezhep neden o kadar cemmaat var bunlar nasıl ortaya çıktı

  diğer konuyu örnekle açıklıyım bir sınıftaki herkes öğrencidir bazıları çalışkan bazıları tembel bu onların seçimidir insan beynini ne kadar kullanırsa o kadar gelişir ve kullanmazsa da o kadar körelir beyni din olarak ele alırsak ve tembel öğrenciyi de inanmayanlar beyin nasıl kullanmaya kullanmaya körelir ve bir zaman sonra istenilse de verim alınmaz kalplerin mühürlenmesi de böyledir ALLAH 45 yaşına kadar sana dinini göstermiş karşına çıkarmışsa ve sen o yaşına kadar ısrarla reddetmişsen bir zaman sonra kalbin mühürlenir bunu ALLAH değil sen istersin ALLAH da yapar sonra kalbimi ALLAH mühürledi ben müslüman olabilirdim sonradan diyemezsin ahirette

  Kuranın değiştirilmiş bahsi kadar saçma sapan bir açıklama görmemiştim o kadar araştırma yapıp bu sonucu bulmuşsan kusura bakma da zorlama sen karşim

  o yukarda biri müslümanları sıralamış yok bazısı şöyle bazısı böyle sen önce kendini kurtar lan haa bi de en kafa müslümanlar yok bazı kısımlar gerçekten mantıksız falan diyosa da biz onlara müslüman değil münafık diyoruz başkalarına kafa görünmek yaranmak için dininin bir kısmını kabul etmeyen bizden değidir

  • mamaliye cevap

   Mamali baska yerlerdede islamiyete camur yapmis maalesef. islamiyet bilmediğinizi bir bilene sorun der. Yani yuzmeyi once bir bilenden ögreneceksin sonra denize gireceksin der. Kurani kerim bazen sozu kulun agzina dua olarak verir bazen peygambere soz hakki verir.. Bunda anormal bir durum yok. Siz acik ariyorsunuz sadece. Gilgamis destani alinmis nuh tufani diye kutsal kitaplara konulmus tam olarak senin uydurman nuh tufani gilgamis destanindan cok daha oncedir,gilgamis destani 4791 yil oncesine ait. Nuh tufani 5650 deniyordu fakat cudi dagi civarinda yapilan arastirmalarda ele gecen bazi bulgularda karbon testi yapildi bunlar 18900 kusur yillik cikti. Gilgamis destani Nuh tufanindan aşirma. Demekki hz. Meryemin harun adli bir agabeyi vardi. Diger kadinlar islamiyeti biliyorlardi prygamberimizin anne babasi cahiliye donemi insani. Muhakkakki Allahi biliyorlar dinide biliyorlardi ama yeterince olmayabilir. Harun peygamber meryemden 600 yil once degil çok daha once yasamistir. Sen dini bilgilere hakim biri degilsin. Kurani kerimde harum Musa asm.in kardesi olarak gecer. Bu bizi baglar. Sen benim yazilari bul diger sitelerde biraz birseyler ögren okuda.

 75. Neymiş kuran-ı kerim!Allah,kelamı imiş)bu kadar yorum okudum,kuran-ı kerim cümlesini,doğru yazana rastlamadım)hangi yoruma saygı duyarımki)Madem kuran-ı kerim,allah kelamı,fatiha suresi 7 ayet den oluşur,peki!burda,dua eden kim?allah başka bir allah,varda onamı dua ediyor)hud suresi 2 ayet,Konuşan kim?muhammed,değilmi?hakka 40,konuşan kim?muhammed,değilmi,114 sure,6236,ayet den oluşduğunu,doğru dürüst bilmediğiniz,kuran-ı kerime,allah’ın kelamı demek,gerçekden,zır cahillik,Hamurabi’de 228 madde’den oluşan,kanunlarına,”bunlar bana tanrıdan geldi”dedi,lakin ben onun peygamberyim demedi(.Peygamber cümlesi farscadır arapcası resül’dür bilgilerinize)Nuh tufanı diye bir masal daha vardır,kuran-ı kerimde,yahu,bütün,semavi dinler,binlerce yıl önce ki medeniyet olan sümer’lilerde,gılgamış,destanı alınmış,tevrat,incil ve kuran-ı kerime konulmuş,mucize diye)muhammed’in kuran-ı kerimde siz hiç annesinden,babasından bahsettiğini,okudunuzmu?ama,firavundan,firavunun kızı asiye den,isa dan ve annesi,meryemde,onlarca ayetle bahseder)neden bahsetmez,muhammed!çünki anne,yahudi,baba,put peres.bakın metyem demişken meryem suresini okuyun ve görün!”ey harun’nun kız kardeşi der,ayet de!yahu harun,meryem den,en az,600 yıl önce yaşamış,meryem harun’un,nasıl,kız kardeşi oluyor?harun dinler tarihinde sadece musa’nın,kardeşi olarak geçer,ki buda yanlışdır.Harun musa’nın kardeşi değildir,sadece,osiris,tapınağında beraber yetişmişlerdir,din kardeşliği,bağlamında kullanılır kardeşlik terimi.kısaca,şimdilik bu kadar,saygılarımla.

  • sarp mustafa

   Dostum kesinlikle söylediklerine katılıyorum, özellikle ve özellikle sümerlilerin destanlarında yazıtlarında geçen olayların birebir semavi dinlerin içinde olması bana da çok garip gelmişti, okudum araştırdım sümer tabletlerinin çevirilerine ait bi kaç kitap okudum ve gerçekten Kur’an mucizeleri diye bahsettikleri, “Altın oran, ay gezegen güneş, güneş sisemi vs vs vs” bilginin sümerlilerden alındığı gayet nettir. üstelik sümerliler 6000 yıl önce bunların farkında olmuşlar, 6000 yıl önce bu bilgiye sahip insanların yazdıklarına gösterdiklerine mucize gözüyle bakmıyorlar ama Kur’an da 1400 yıl önce aynı şeyler yazıldığı zaman “Vaaay bak sen Şu Allah’ın işine 1400 yıl önce bize neleri bildirmiş, mucizeye bak” triplerine giriyorlar. Karınca kum tepesini aştığı zaman “ulan dünyaya bak ne büyükmüş der hayret eder” fakat farkında değildir, dünya nın kainat denen sonsuzlukta bir hiç olduğunun. Örnekte anlatılmak istenen karınca insan, dünyayı Kur’an olarak varsayalım, kainatın bilgsi ise zamanında sümerlerde vardı ve bilinmekteydi. Örneğin veriliş sebebi körü körüne inanan müslümanlar içindir, çünkü bir tek onlar tek bilgi kaynağı olarak Kur’an ı okur, (nekadar okudukları da bilinmez…).

   • sarp mustafa okusun

    Sarp mustafa bak ben o sumer tabletleri konusunu okudum. Gokyuzuyle ilgili bazi bilgiler verdigi acik. Peki o denemde teleskopmu var. Uzaya cikmaya fuzemi var. İnsanlar yere bagimli yasiyor. Peygamberlere gelen vahiylerden ogrendikleri bilgileri kullanmislar sonra işlerine gelmeyen yerleri degistirerek yozlastirmislar. Diyoruz zaten din ilk insandan beri var. Bizim dinimiz sumerlerin bilmedigi o kadar cok seyi veriyorki.yazmakla bitmez. Ben sana cinleri melekleri ve seytanlari gorunebilir halleriylede aciklarim ispatta ederim. Ama o zaman islama gireceksin.

 76. mustafa

  ilk yazilan mushaflardan biri topkapi saraynda, digeri ise taskettedir. Eger kuranda bir bozulma olsaydi baska bir din indirirdi allah. incil varken niye kurani indirdi saniyrsunuz. Madem kuran bozuldu peygamber gelsin kitap geyrsin birkacta mucize gosyersin ben ona inanacam. Bekliyrum….

 77. ercan yamanoğlu

  ARAŞTIRMA BÖYLE YAPILIR;Kur’ân’ın üslûbu demek, Kur’ân ifadesindeki kelimelerin seçiminde ve cümlelerin teşkil edilmesinde ve konuların beyan edilmesinde, kendisine mahsus anlatım tarzı demektir. Dildeki kelimeler ve dilbilgisi kuralları değişmediği hâlde, o dilde yazanlar ve konuşanlar, ayrı ayrı üslûplara sahip bulunurlar. İşte Kur’ân da Arapça dil kaidelerine uygun olup o kuralların dışına çıkmadığı halde, diğer bütün ifadelerden hemen ayırt edilen özgün bir anlatım tarzına sahiptir. Bu, o kadar bariz bir özelliktir ki, Arapça’yı az bilen bir kimse bile, Arap dilinde yazılmış yüz binlerce kitabı okusa, Kur’ân’ın bunlardan hiç birine benzemediğini tereddüt etmeksizin söyleyebilir ve şu hükme varır: “Bu ifade, öbürlerinden tamamen farklıdır: Artık ben ayırt edemem, ya belâgat bakımından hepsinin üstünde, ya da altındadır. Ama hepsinin altında olduğunu söyleyecek hiç kimse çıkmadığına göre, demek ki hepsinin üstündedir.”1

  Aynı malzemeyi kullanan usta bir ressam ile acemi bir ressamın ellerinden çıkan tablolar arasındaki büyük fark, bakanlar tarafından hemen görülebilir. Resim sanatında mahir olanlar ise, o farkları ayrıntılarıyla yakalayabilirler. Diğer bütün sanatlarda da durum böyledir. Bu farklılıklar; yaratılış, kabiliyet, eğitim, egzersiz, tecrübe, ustalık ve zevk gibi unsurlara racidir. Aynen bunun gibi, mahir bir söz ustası, kendisini dinleyenlerin akıllarını ve kalplerini kapıp götürürken, bu sanatta ileri gitmeyenlerin ifadelerindeki eksiklikler, işin erbabı tarafından hemen tesbit edilir.”2

  Bazı kelimelerin harfleri ve sesleri birbiriyle uyum sağladığı hâlde, bazılarında böyle bir ahenk bulunmaz. Bülbül sesi ile karga sesi bir olmadığı gibi, meselâ her ikisi de “bulut” anlamına gelen “ğamam” ile “bü’ak” kelimelerinin insanın kulağında bıraktıkları etkiler bir değildir. Bazı kelimelerin anlamları açıktır, dolayısıyla, anlatmak istedikleri manâları ifade etme hususunda tam yerlerine otururlar. Bazıları ise, maksatlarının gerisinde kalır, anlamları kapalıdır, ses itibariyle de kulağı tırmalarlar. Keza manâların kapsam ve vuzuhu bakımından kelimeler, umumi veya hususi, mutlak veya mukayyed, hakiki veya mecazi olabilirler.

  Kelimeler gibi, terkipler de bu mezkur yönlerden farklılık arzedebilirler. Ayrıca sözdiziminde (kelâmın nazmında) isim veya fiil cümlesi, dilek (inşa) veya haber kipi, olumlu veya olumsuz (nefy veya isbat), veciz veya detaylı anlatım (îcaz veya ıtnab), takdim veya te’hir yolarından birinin kullanılmasına göre, farklı tesirler sağlamak sözkonusu olabilir. Diğer taraftan, lisanda yer alan ifade tarzlarından herhangi birini kullanmanın, mutlak olarak makbul veya mutlak olarak tutarsız olduğu söylenemez. Zira her makamın, kendisine uygun bir ifade tarzı vardır. Aynı söz, bir makamda güzel iken, başka makamda pek yerli yerinde görülmez. Muhtevaya, maksada, mevzuya ve muhataba göre farklı anlatımlar gerektiği gibi, sonuçta da bunlar farklı değerlendirmelere tabi tutulmalıdır.

  İşte bu özellikler olmasaydı, benzer sözler söyleyen bütün insanların ifadeleri aynı tarzda olur ve herkes, belâgat derecesine kolayca ulaşabilirdi. Aynı konu, zeki veya kıt anlayışlı kimselere aynı şekilde anlatılmaz. Keza konuların mahiyeti de, değişik üslûpları gerektirir. Meselâ akaid esasları, teşriî hükümler, kıssalar gibi farklı alanlardan her biri, başka başka üslûplarla anlatılırlar. Çok sıcak ve şiddetli münazara ortamı ile, sükûneti gerektiren öğretim makamı farklı usûlleri gerektirirler. Asileri ve hakkı yalan sayan kâfirleri tehdid ile müttakileri tebşir aynı üslûpla olmamalıdır.

  Edebiyat tenkitçileri, bu hususlarda çok ince ölçülerle, makbul veya tutarsız şekilleri göstermişlerdir. Okyanus gibi geniş olan dil alanında mevcut çok sayıda imkân içinden seçim yapmada insanlar, zevk ve mizaçlarına, kapasitelerine göre elbette çok farklılık arzedeceklerdir. Hattâ aynı edip, bir makamda hatırına gelen anlatımı, başka makamda yakalayamayabilir. Esas maksadımız şunu anlatmaktır: Sözden maksad, muhataba tesir etmektir. Mânâyı ona tam tamına ulaştırıp, kelâmdan hedeflenen uygulamayı temin etmektir. Belâgatın gayesi bu olup, onun en kapsamlı tarifi şöyledir: “Belâgat, durumun gerektirdiği tarzda söz söylemektir.”3 Yahut “Sözün her yönden mânâya uygun olmasıdır.”4 Muhataba tesir nisbeti, belâgattaki başarıyı tayin eder. Kur’ân’ın belâgatına, diğer kelâmların yetişmesi şöyle dursun, ona yaklaşmaları bile, geçen on dört asırlık uzun zaman boyunca görülmemiştir. İnsanların sözleri, Kur’ân’a benzememeye mahkûmdur. Zira mesele, menşe’ ve mahiyet meselesidir. Kelâm, sahibinin fikrî bir suretinden ibarettir. “Üslûb-i beyan, aynıyla insan” vecizesi, -bazı tenkitlere kâbil olmasına rağmen- büyük ölçüde bu gerçeği dile getirir. Ediplerin üslûplarının incelenmesinden şu sonuç çıkmaktadır: Kelâmın kompozisyonu, kelâm sahibinin mizacına bağlıdır. Meselâ yazarın, mutedil veya asabi olduğu, anlatım tarzından anlaşılabilir. Arap edebiyatının en ünlü simalarından Mustafa S. Rafiî (ö. 1937), uzun zaman devam eden incelemelerinde bu usûlü uygulayıp yazarın üslûbundan, onun ekseri vasıflarını çıkarabildiğini bildirir.5 Mizacı sakin olan bir edipten, asabi mizaçlı Câhız (ö. 255/869) tarzında bir şeyler yazması istenildiğinde, onun zorlandığı, bunu beceremediği rahatlıkla görülür. İşte Kur’ân’ın üslûbu, kendisini hemen ayırt ettiriyorsa bu, onun beşer eseri olmadığından ileri gelmektedir. Gerçekten, “Kelâmullah ile kelâm-ı beşer arasındaki fark, Hâlık ile mahlûk arasındaki fark gibidir.”6 Kur’ân’ı dikkatle okuyan kimse, vicdanının derinliklerinde, Yaratıcının sıfatlarıyla, yaratığın sıfatları, Hâlık’ın zâtı ile mahlûkun zâtı ve Yüce Rabbin üslûbu ile kulun üslûbu arasındaki sonsuz farkı anlar.7 Arberry, The Holy Koran adlı İngilizce Kur’ân mealinin önsözünde, Binbir Gece masalları’nı Fransızca’ya çeviren Mardus’un Kur’ân hakkında şu sözünü nakl eder: “Kur’ân üslûbuna gelince, o kelâmullahtır. Aslında bu, Allah’ın Kendisine has üslûbudur (style personnel d’Allah). Üslûp, ilgili varlığın mahiyeti olduğuna göre, onun da ilahi olması gerekir.”8 Kur’ân’ın indirildiği çağda Arap edipleri bunu pek iyi anlama konumunda oldukları içindir ki, Kur’ân’ın tehaddisi, yani kendine nazîre getirilmesi hususunda meydan okuması karşısında boyun eğmekten başka çare bulamadılar. Zira gördüler ki mesele derece farkına değil, mahiyet farkına racidir.

  Müşriklerin Kur’ân hâdisesini izah etmek için söyledikleri son söz “Bu, olsa olsa büyücülerden nakledilen ve muhataplarında büyük tesir bırakan bir sihirdir” (Müddessir 74/24). “Sihir” yani etkisi belli, ama sebebi gizli. İnsanın iradesinin rağmına ona nüfuz edip kendisine hakim olan güç! Kur’ân’ın beyanı, asâ-yı Musa (a.s.) gibi öbür sihirbazların tesirini ortadan kaldırınca, bu gücün bambaşka bir güç olduğunu anladılar. Yoksa onlar, gerçekten söz ustaları idiler. Panayır ve fuarlarında en kıymetli malları, bazen yıllarını vererek hazırladıkları (Havliyyat) kasideleri oluyordu. Jürilere sunulan edebi ürünlerin nasıl titiz eleştirilere maruz kaldıklarını tarihler nakletmektedir. Ukaz panayırında Hansa’nın, en meşhur şairlerden Hassan’ın bir beytinde bulduğu on hata meşhurdur.9

  Beliğler, birbirinin eksiklerini bulmak özelliği ile ünlüdürler. Gerçekten onlar, başkalarının sözlerinde bulunan gerek üslûp, gerek muhteva bakımından zayıf noktaları bulmakta pek mahirdirler. Bu taraflara dikkat etmekle, yarışmada, karşılarında olanlara galip gelme imkânları artar. Ediplerin mizacında bu yarışma hissi galip olduğundan, onlar tesir yarışı içine girmişlerdir. Sanat ifadesinin orijinal hâlini sanatkâr, ruhunda hisseder. Onu ifade ettiğinde bizler beğeniriz. Edip ise, ifadesinden ziyade ruhunda hissettiği ve fakat hissettiği şekilde ortaya koyamadığı mükemmel aslı beğenir. Zira bir ihsas, ruhta duyulduğu müddetçe, onda ruhun kemali bulunur. Duyularla ifade edilmesi hâlinde, duyuların eksikliği onda da kendini gösterir. Lisanî bir hilkatle yaratılan ve kelimeleri şiir ve edebiyat ortamından öğrenerek büyüyen, kelâmdaki tesirle bayılıp ayılan, bir anda parlayıp savaş çıkaran veya savaşırken bir beliğ sözle sulha giriveren o zamanki Araplar, bu yaratılışın hassasiyetiyle, kendi ifade ve beyan özellikleriyle, hissettikleri duyguların mükemmel şekilde ifade edildiğini görünce aczlerini, bedahet derecesinde anladılar. Ancak bazılarının kalplerindeki şiddetli inkârları bu ikrarlarını önledi.10 Kur’ân meydan okuyup onların en duyarlı oldukları taraflarına dokunduğu hâlde, hattâ Kur’ân’ın tamamına nazire istemekten vazgeçip muhtevasının gerçek olmasını da şart koşmayıp, yalan ve hayallerle dolu olsa dahi, sırf edebi metin olması itibariyle, etkili olabilecek on sûre miktarı bir kısmın naziresini, hattâ en sonunda İhlâs veya Kevser sûresi gibi bir satırlık bir sûresinin bile naziresi ile yetindiği hâlde bunu yapamadılar.11

  Kur’ân Üslûbunun Başlıca Özellikleri

  1- Kur’ân, mevcut edebî türlerden farklıdır. Arapça’daki başlıca edebî türler nazım (şiir) ve nesir idi. Şiirin vezinli ve kafiyeli olması şartı vardı. Nesir ise secili veya mürsel tarzda olurdu. Kur’ân, bunlardan hiç birine dahil değildir. Bununla beraber, Kur’ân’dan kısa bir parça okuyan kimse, ahenkli bir tesirin kendisini sardığını hisseder. Bazıları, Kur’ân’da seci olduğunu zannedebilir. Ama unutmamak gerekir ki, secide cümlelerin aynı vezinle devam etmesi şarttır. Yoksa bazı cümlelerin kafiyeli veya vezinli bitmesi, seci için yeterli sayılmaz. Meselâ, sözün bazı mısraları iki, bazıları dört kelimeden meydana gelmek suretiyle vezinleri ve usûlleri değişince bu, seci sayılmaz.12 Oysa Kur’ân, böylesi kayıtlardan azadedir. Bir kısım âyetlerin vezinde veya fasıla harfinde uyuşması ile seci gerçekleşmez.13

  Seyyid Kutub, Kur’ân üslûbunun büyüleyiciliğini, onun hem şiirin hem de nesrin meziyetlerini bir araya toplayan nazmına irca eder.14 Taha Hüseyin’in: “Kur’ân ne şiirdir, ne de nesirdir; o, Kur’ân’dır.” sözünü naklederek: “Bizim bu kabil kelime oyunlarına ihtiyacımız yoktur. Kur’ân nesirdir, ama kendine has, harika bir nesir sanatını havi, mümtaz bir türdür.” der.15

  2- Kur’ân’ın ses nizamından ve lügavî güzelliklerinden hasıl olan eşsiz bir âhengi vardır. Kur’ân nazmında kelimelerin, harflerin, sükûn ve harekelerin, med veya kasırların (uzun veya kısa hecelerin) nizamında tecelli eden, kulağa ve ruha hoş gelen bir musikisi vardır. Arapça bilmeyen biri bile, onu tertil üzere okuyan bir kâriye kulak verdiğinde, diğer musiki ve şiir nağmelerinin ötesinde, etkili bir âhenk hisseder. Alışılmış musikinin nağmeleri birbirine benzediğinden, çok geçmeden, dinleyiciye usanç vermeye başlar. Şiirde de aynı vezin ve kafiye devam edip bir süre sonra bıktırmaya başlar. Kur’ân âhengi ise biteviye olmayıp bir sesten diğerine geçer. Tecvid ilminde mehmuse, mechure, kimisi tok sesli, kimisi ıslık sesli, bazısı hafi bazısı zahir diye sınıflandırılan bu sesler binlerce çeşit olarak öylesine sıralanır ki, onların kompozisyonlarından her zaman hayranlık veren bir ses armonisi meydana gelir. Bu armoni, Arap veya Arap olmayanı ile bütün insanlığı, nâzil olduğu asırdan günümüze kadar heyecan ve ihtizaza gark etmektedir. Bu âhenk, Arapça ifadeye raci değildir. Zira Kur’ân’ın dışındaki Arapça metinlerde bu özellik bulunmaz.16

  3- Kur’ân’da mânâ ile lâfız dengesi vardır. İstenilen mânâyı anlatmak için, hangi kelimeler gerekiyorsa, fazlası veya eksiği olmaksızın, Kur’ân onları kullanır. Mânâ kelimeye bürünerek lâfız hâlinde dökülür. Bu iş nazari olarak kolay görünse de, Kur’ân’ın dışındaki sözlerde gerçekleştiğine ancak ender olarak rastlanır. Ediplerde veciz ve öz söyleme, mânâ aleyhinde işler. Kelâm âdeta bilmece hâline gelir. Mânâyı etraflıca anlatmak istediklerinde ise sözü uzatırlar. Bu da sözün parlaklığını giderir; muhatap, asıl mânâ ile tali mânâyı fark edemeyecek hâle gelir.17 İbn Atiyye (ö. 542/1148) gibi bir üstadın şu sözü, hemen hemen bütün müfessirlerce kabul edilerek nakledilir: “Kur’ân’dan bir lâfız çıkarılacak olursa, Arap lisanının tamamı alt üst edilse bile, onun yerini tutabilecek tek kelime bulunamaz” (…). Bazı müfessirlerin bir takım kelimeler hakkında dikkatsizce kullandıkları zâide, mukhame gibi tabirler eleştirilmiştir. Aslında Kur’ân’da zaid söz olmayıp, bu gibi kelimelerin de mutlaka ifade ettikleri tamamlayıcı unsurlar ve incelikler mevcuttur.18

  4- Kur’ân, edebî türlerin hepsinde mükemmeldir. Teşri, kıssa, cedel ve münazara, mev’iza, tarih, zühd ve rekaik gibi birbirinden çok farklı edebî türlerin hepsinde söz söylediği hâlde onun ifadesi, nazmının metanetinde, güzelliğinde, fesahatinde hep aynı yüksek seviyeyi gösterir. Birinden diğerine maharetle geçerken, muhatap hiç bir kopukluk ve irtibatsızlık hissetmez. Oysa edipler, en fazla bir iki nevide mahir olurlar. Çünkü anlatılmak istenilen mânâ geniş, misalleri zengin olduğu nisbette konuyu anlatmak rahat olur. Buna karşılık mânâ sınırlı, konu hakkında bilgi az olduğu ölçüde anlatmak zorlaşır, kelimeler bulunamaz olur. Bu sebeptendir ki, Arap ediplerinin en çok söz söyledikleri alanlar; fahr, hamase, mev’iza, medih ve hica (öğünme, kahramanlık, öğüt övme ve yerme) olmuş, buna mukabil felsefe, teşri ve muhtelif ilimlerin sahalarında ise pek az dolaşmışlardır. Bu, diğer milletler için de aşağı yukarı aynı derecede geçerlidir.

  5- Kur’ân, aynı anda farklı seviyelere hitap eder.19 Zannedilmesin ki, âyetten zıt mânâlar çıkabilir. Gerçek şudur: Bir çok âyetin genel mânâsı aynı kalmakla beraber sathı, derinliği ve kökleri bulunabilir. Geniş kitle zahiri mânâyı; kültürlü kesim derinlikteki mânâyı; ihtisas ehli ise mânânın köklerinin çoğunu anlar ve gelecek nesillere de yeni taraflar kalır. Farklı anlayışlara imkân veren bir âyeti, ilk nesiller kendi durumlarına göre, daha sonraki nesiller ise ulaştıkları ilmi seviyelere göre anlarlar. Ancak şu var ki, önce yaşayanların devirlerinde, sonra gelenlerin anladıkları mânâya dikkat çekecek hususlar mevcut olmadığından, eskilerin bunu bilmeleri elbette beklenemez.20 Hülasa Kur’ân, muhtelif zekâ ve istidatların, zevklerine göre hisselerini alabilecekleri şekilde âyetlerini ve cümlelerini vaz’ etmiştir. Binaenaleyh Arapça dilbilgisi kurallarına, belâgat prensiplerine ve İlm-i Usûl’e uygun olmak şartıyla, müfessirlerin farklı yorumları; zamanlara, tabakalara ve zekâlara göre murad ve caizdir, diye hükmedilebilir.21 Meselâ dağların kazık oluşu (Nebe’, 6-7) çeşitli seviyelerde farklı farklı alanlara pencere açar. Âyetlerin farklı seviyelere bütünün bazı taraflarını göstererek hitap etmesi, insanların ilmî seviyelerini gözetip onların anlayış seviyelerini okşaması, yanlış bilgi vermeksizin, o akıl ve anlayışları ihlâl etmeksizin onlara hitap etmesi, tek başına bir mûcizedir.

  6- Konuların iç içe olması. Kur’ân, mutad kitaplar gibi konu esasına göre bölümlere ayrılmamıştır. Müsteşrikler ile onlardan etkilenen bazı kimseler, onun bu özelliğini “sadelik ve bedeviyet”e bağlarlar. Hâlbuki bu da, Kur’ân’ın orijinal taraflarından biridir. Diğer taraftan, Kur’ân insanların telif alışkanlıklarına uymaya mecbur değildir. Daha da önemlisi şudur ki: Yazarların kitaplarını bölümlere ayırmaları aklî bir zaruret değildir. Onlar, kitapların takip ettiği maksatların ışığında bu işi yaparlar. Kur’ân’ın uygun bulduğu tarzın, onun irşad ve hidayet maksatlarını en iyi şekilde gerçekleştirdiğinden bu tarzı seçtiği söylenebilir. Telif alışkanlıklarına taassupla bağlanmak, acizden ileri gelir.22 Kur’ân’ın ihtiva ettiği konuların hepsi şu küllî mihver etrafında dönmektedir: O da, insanları, kendi fikir ve iradeleriyle Allah’a kulluğa davet etmektir. Kur’ân, bütün kâinatın merkezini teşkil eden bu külli mânâyı; teşri, kıssa, tarih, mev’iza, cedel, tasvir, va’d ve vaîd gibi çeşitli mevzuların hepsine bir ruh kılmış ve o cüzleri bir kompozisyon içinde kaynaştırmıştır. Bundan ötürü Kur’ân, naklettiği kıssaya okuyucusunun dalıp gitmesini önlemek için, irşad unsurlarından bir kaçını kıssa içine yerleştirir. Külli mânâyı hatırlatma, konulara göre sıralanmamış, yani kalıplaşmamış kelâmda daha etkili olur.23 Kur’ân’ın, son derece fazla sayıdaki konuları bir araya toplamasına rağmen tutarsızlıktan, irtibatsızlıktan kurtulması, bu küllî mânânın ona ruh olmasındandır.

  Vücudu meydana getiren ve ilk bakışta dağınık duran bir çok uzuv, nasıl organik bütünlüğe mani değilse, bilâkis ayrı ayrı yerlerde olmaları canlı organizmanın devamının şartı ise, Kur’ân’daki çeşitli mevzuların arasına, siyakla uyum sağlayacak şekilde, merkezi mânânın serpiştirilmesi de ruhun, bedenin her tarafına sirayet etmesi kabîlindendir.

  Ayrıca Kur’ân, insana hitap ettiğinden, insanın anlayışına uyum sağlar. İnsanın hayatında tahlilî (ayırmaya yönelik, analytique) değil, terkibî (birleştirmeye dönük, synthetique) bütünlük vardır. Bizden her birimiz insan olarak kendimize hakim ve bütünlüğümüzü korurken, bazen parça parça meselelerle ilgileniriz. Böylece objeler yönünden bir dağınıklık görülür. Fakat mühim olan, objelerin değil, süjenin, öznenin durumudur.24 Ayrı şartlarda, ayrı zamanlarda ve farklı konularda ani ve def’i, âdeta ilka olunan tarzda, açıkça başka bir âlemin nişanlarını taşıyan, baş taraflarında bazen şifreler bulunan pek önemli muhabere kayıtları olan vahiyler mecmuası Kur’ân, ayrı ayrı halkalardan ibaret olduğu hâlde, bir tek sebîke (altın kalıbı) gibidir. Oysa yazarlar, devam eden sözde bir fikirden öbürüne geçerken sık sık zorlanıp noksanlıklarını haza, elâ, inne (“işte”, “böylece”, “şu hâlde”, “demek ki”, “nitekim”) gibi kelimeleri kullanarak tamamlamaya veya kitaplarını bahis veya paragraflara ayırmaya mecbur kalmışlardır.

  7- Tekrarlar. Hem irşadın bir gereği olarak, hem de tehaddisini hatırlatmak için Kur’ân, bazı kıssa, cümle veya kelimeleri tekrar eder. Konuyu kıssalar bakımından ele alacak olursak: Meselâ Âdem (a.s.) ile İblis kıssasının altı yerde tekrarlandığı zannedilir (Bakara 34 vd., A’raf 11 vd., İsra 61 vd., Kehf 50, Taha 116 vd., Sâd 71 vd ). Fakat biraz dikkat edilecek olursa bunlardan hiç bir anlatımın öbürünün tam tekrarı olmadığı anlaşılır. Yapılan şey, Kur’ân’ın ilgili siyaka göre bu hâdisenin muayyen taraflarını muhatabın dikkatine vermesidir. Aslında Kur’ân üslûbunda “kıssalar (kıssa olarak) anlatılmaz, hemen esasa dönebilmek için hatırlatılır.”25 Kıssa olduğu gibi tekrarlanmaz, kaçınılmaz olan kısmı ister istemez tekrarlanır. Bir konunun farklı bir üslûpla, değişik bir siyakta ve değişik bir maksadı vurgulamak için karşımıza çıkması, aslında tekrar sayılmaz. Bu tarzda yapılan “tekrarla hakikat bulanmaz, aksine vuzuh ve ikna gücü kazanır.”26

  8- Kur’ân’da beyan tarzları son derece çeşitlidir. Meselâ, bir işin yapılması için açık emir kipinin yanında on beş kadar ayrı üslûp kullanır.27

  9- Akla ve duyulara dengeli hitap eder. Kur’ân üslûbu hem akla, hem duyguya aynı anda hitap ve her ikisini de tatmin eder.28 Meselâ, Nebe’ sûresinde, Kâf suûresinde ba’s ve haşri, Kasas 68-75 ve Rum 20-30 parçalarında Allah’ın varlığını ve birliğini Kur’ân’ın nasıl ispat ettiğini, sayısız başka örnekler arasında okuyabiliriz. Beşer ifadesi akıl ile duygu arasında dengeyi kuramaz.. Zira insanlarda düşünen kuvve ile duyan kuvve tam denge hâlinde bulunamaz. Olsa bile aynı anda dengede olmaz, değişik zamanlarda olabilir. Fakat her cümlede bu dengenin bulunması vaki değildir. Kur’ân’da ise bu muvazene mevcuttur. Zira Kur’ân, bir işi diğer işlerine mani olmayan Zât’ın, ruhla bedeni bir arada yaratan Zât’ın kelâmıdır.29

  Mezkûr özellikler, Kur’ân-ı Kerim’in üslûbunun başlıca hususiyetleridir. Ama bu mûcizevî üslûbun ötesinde i’cazın asıl sebebi, tek cümle ile, onun Allah’ın kelâmı olmasından ileri gelmektedir. Yoksa mûcizelik, sadece ele aldığı mevzulardan veya onları anlatım şeklinden kaynaklanmaz.30

  Onun bu hususiyetini kavramış bir batılı bilim adamı, Fransızca Kur’ân mealine yazdığı önsözde şöyle demiştir: “Kur’ân, mûcize olarak zuhur etti. Mütercimin o mûcizeyi yeniden yapabilmesi hiç mümkün olabilir mi? Olsa olsa o, bu metne duyduğu saygı sayesinde, onun bir aksini (tecellisini) aktarabilir.”31 Bu özellikleri sebebiyledir ki Kur’ân, on dört asırdan beri dünyanın en çok okunan kitabı olmasına rağmen hiç eskimedi. Oysa en beliğ ediplerin bile eserleri tekrara dayanamaz, bir süre sonra parlaklıklarını kaybederler.

  Kur’ân, mübîndir. Bunun mânâsı; Allah’tan geldiğinin aşikâr olması, hak ile bâtılı açıkça ayırt etmesi, hidayetin temel hakikatlerini bildirmesi gibi yönler itibariyle “açık” olmasıdır.32 Yoksa bu, ondaki her şeyin ayan beyan, biteviye olması, onu anlamada çoban ile üniversite profesörünün eşit durumda bulunması demek değildir. Zaten mübînin anlamı bu olsaydı, yani Kur’ân’ın tefsirine ihtiyaç bulunmasaydı, Allah Teâlâ Kur’ân’ı beyan etme vazifesini (Nahl 16/44) Hz. Peygamber’e (a.s.) vermezdi.33

  Kur’ân üslûbu, üstün belâgatı, sesleri ve harfleri seçmesi, âhengi, kelâmdaki insicam ve tutarlılığı, terğib ile terhib arasında, Cennet nimetleriyle Cehennem azapları arasında dengeli tasvirleri ile dinleyenleri büyüler. Eğitici kıssalar ve meseller ile, gerçekleri bedahet hâline getirerek, fikir tartışması gerginliğe girmeden hedeflenen telkin gayesine ulaşır. “Avrupa’da bazan kötü bir niyetle ve kaba bir tarzda, Kur’ân’da peygamber kıssalarının tekrarlanmasının sıkıntı ve usanç verdiği söylenir. Muarız Mekke müşrik ortamı da, ‘Bunlar, öncekilerin masalları’ diye, alaylı bir şekilde onu eleştiriyorlardı. Oysa burada önemli olan husus, Kur’ân’ın, bu kıssaları kullanma tarzı ve onlara gördürdüğü işlevdir. Bu Kitap’ta, kıssaların her biri bir delile dönüştürülür. Kur’ân, kıssalar vasıtasıyla muhataplara şunu anlatmak ister: ‘Istikbali belirleyen de, mazidir’. Böylece, işkenceye maruz kalan mü’minlerin, sonunda Allah’ın yardımıyla kurtulup kâfirlerin helâk edileceklerini ima eder. Şu hâlde kıssalarda tekrarlar eksiklik değil, muhatapları ikna vasıtasıdır.”34 Kur’ân’ın beyanındaki bu büyüleyici özellik öylesine zengindir ki; icaz, teşbih, temsil, istiare, iltifat, tasvir, cedel, kasem gibi oldukça fazla sayıdaki üslûp özelliklerinin en güzel örneklerini Arap düşüncesi ve zevki Kur’ân’da bulmuş, nesiller boyunca ondan yararlananlar onun zenginliğini tüketememiş olup, hâlâ her yeni nesil onları kendisine yeni gelmiş mesajlar olarak algılamaktadır.35

  Dipnotlar
  1- S. Nursi, Sözler, s.385.
  2- Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Kerim ve Kur’ân İimlerine Giriş, İstanbul, Ensar Yay., 1997, s. 119.
  3-Kasım M. Cerrah ve Es’ad Ali, el-Uslûbu’s-Sahih fi’l-Belâga, s. 6.
  4-İbn Haldun, Mukaddime, s. 414.
  5-M.S. Rafiî, İ’cazu’l-Kur’ân, Beyrut, 1973, s.202.
  6-Buharî, el-Edebu’l-Müfred.
  7-Subhi Salih, Mebahis fi Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut, 1968, s. 29.
  8-Ehvanî, Ahmed Fuad, Musıkiyyetu’l-Kur’ân, Mec. el-Ezher, 41 (1969), s.70.
  9-Bu beyt hakkında eleştiriler için bkz. M. S. Rafiî, İ’cazu’l-Kur’ân, Beyrut, 1973, s. 225.
  10-M.S. Rafiî, İ’cazu’l-Kur’ân, s. 192.
  11-Tefsiru’l-Menar, 1, 225-228.
  12-M. S. Ramazan el-Bûtî, Min Revai’i-l-Kur’ân, s.111
  13-Krş. Osman Keskioğlu, Kur’ân-ı Kerim Bilgileri, s. 202.
  14-Kur’ân’da Edebî Tasvir, Trc. Süleyman Ateş, Ankara, 1969, s. 155-156.
  15-Krş. Dihlevî, el-Fevzu’l-Kebir, s.165.
  16-O. Keskioğlu, Kur’ân-ı Kerim Bilgileri, s.199.
  17-M. Draz, en-Nebeu’l-Azim, s.125 ; Zerkanî, Menahil, 2, 324.
  18-Zerkeşî, el-Burhan, Kahire, 1957, 2, 177-178.
  19-Dihlevî, el-Fevzu’l-Kebir, s. 167.
  20-M. Tahir İbn Aşur, Tefsiru’t-Tahrir ve’t-Tenvir, 1, 94 ve 145 ; M. S. Ramazan el-Butî, Min Revai’i’l-Kur’ân, s. 114 .
  21-S.Nursi, İşaratu’l-İ’caz, s.42.
  22-Krş. Dihlevî, el-Fevzu’l-Kebir, Trc. M. Sofuoğlu, s.91; Zerkanî, Menahil, 2, 361-362.
  23-Dihlevî, el-Fevzu’l-Kebir, Trc. s. 98.
  24-S. Yıldırım, Kur’ân-ı Kerim ve Kur’ân İlimlerine Giriş, s.150.
  25-M. Hamidullah, s. 19
  25-A. J. Arberry, The Koran Interpreted’den naklen K. Küfrevî, Hz. Peygambere Dil Uzatanlar, (Der. Ahmet Altınışık, Oryantalizmin Soruları kitabı içinde ), s. 167).
  27-Bunlar için meselâ bkz. Zerkanî, Menahil, 2, 319-322.
  28-Adnan M. Zarzur, Ulûmu’l-Kur’ân, s.261.
  29-Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Kerim ve Kur’ân İimlerine Giriş, s. 161-162.
  30-F. Schuon, İslâm’ı Anlamak, Trc. M. Kanık, İstanbul, İz Yay. 1988, s. 56.
  31-Jean Grosjean, D. Masson’un Le Coran adlı tercümesine yazdığı önsöz, s. IX, Paris, Gallimard yay., 1967.
  32-F. Schuon, Islâm’ı Anlamak, s.63
  33-M. Ebû Zehre, el-Mu’cizetu’l-Kübrâ: el-Kur’ân, paragraf: 234.
  34-R. Blachere, Introduction au Coran, s.180-181. Krş. M. Esed, Kur’ân Mesajı, 1, XII.
  35-R. Blachere, Introduction au Coran, s. 181.

  Bibliyografya
  – Adnan Muhammed Zarzur, Ulûmu’l-Kur’ân, Beyrut-Dimaşk, el-Mektebu’l-Islami, 1984.
  – Arberry, A., The Koran Interpreted, 2 vol., New York, 1955.
  – Blachere, R., Introduction au Coran, Paris, 1959.
  – el-Buti, M. Said Ramadan, Min Revai’i’l-Kur’ân, Dimaşk, 1390/1970.
  – Dihlevî, Şah Veliyyullah, el-Fevzu’l-Kebir fi Usûli’t-Tefsir, trc. Selman en-Nedvî, Kahire, 1407/1986.
  – Draz, Muhammed, en-Nebeu’l-Azim, Kahire, 1389/1969.
  – Ebû Zehra, Muhammed, el-Mu’cizetu’l-Kübrâ: el-Kur’ân, Kahire, Daru’l-fikri’l-arabî, 1970.
  – el-Ehvanî, Ahmed Fuad, Mûsıkiyyetu’l-Kur’ân, Mec. el-Ezher, 41(1969).
  – Esed, Muhammed, Kur’ân Mesajı, Trc. C. Koytak- A. Ertürk, İstanbul, İşaret Yay., 1996.
  – İbn Aşur, Muhammed et-Tahir, Tefsiru’t-Tahrir ve’t-Tenvir, Tunus, 1985.
  – İbn Haldun, el-Mukaddime, Kahire, Mat. el-Behiyye, tarihsiz.
  – Kasım M. el-Cerrah ve Es’ad Ali, el-Uslûbu’s-Sahih fi’l-Belâgati ve’l-Arûd, Beyrut, 1964.
  – Küfrevî, Kasım, Hz. Peygambere Dil Uzatanlar, (“Oryantalizmin Soruları” külliyatı içinde Der. A. Parlakışık), Istanbul, İnsan Yayınları, 1995.
  – M. Abduh ve M. Reşid Rıza, Tefsiru’l-Menar, Kahire, 1373.
  – Masson, D., Le Coran, Paris, Ed. Gallimard, 1967.
  – Nursi, Said, Sözler, Istanbul, Sinan Matbaası, 1958.
  – –: İşârâtu’l-İ’caz, trc. A. Nursi, Ankara, 1978 .
  – Rafiî, Mustafa Sadık, İ’cazu’l-Kur’ân, Beyrut, 1973.
  – Schuon, Fr., Kur’ân’ı Anlamak, trc. M. Kanık, İstanbul, İz Yayıncılık, 1988.
  – Subhi es-Salih, Mebahis fi Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut, 1968.
  – Süyuti, Celâleddin, el-İtkan fî Ulûmi’l-Kur’ân, Kahire, Halebi, 1951.
  – Udayma, M. Abdulhalık, Dirasat li Uslubi’l-Kur’ân, Riyad, 1972-1980.
  – Yıldırım, Suat, Kur’ân-ı Kerim ve Kur’ân İlimlerine Giriş, Istanbul, Ensar Yayınları, 1997.
  – Zerkani, M. Abdulazim, Menahilu’l-İrfan fi Ulûmi’l-Kur’ân, Kahire, 1362/1943.

 78. ercan

  ben pisikolojisi bozuk biriydim. üzerimde sıkıntı varidi ama kuranı kerim i özellikle ayett el kürsi yi okuduktan sonra nasıl olduysam kelimesi kelimesine düşüncelerim sadece beynimde atamadığım ve saplanmış olan enformasyonları atmaya yöneldi.ve şimdi tek şifam allah kuran. sizde kuran okuyun nasıl rahatlıycağınızı görün işte bu kuranı kerimin bize bahşetmiş olduğu mucize. gelde inan ma sadece nesnellik önemli değildir. unutmayalım ki inanç bir nesnellik değil ruhi bir olgudur.

  • ercan yamanoğlu

   kuran müslüman ların yaşam tarz larını belirleyen hayat nizamıdır.ayetel kusi ise allah tealayı tanıtan bir ayettir. neler yapıp neler yapmayacağından bahseder.anlamını bilerek okumak insanın imanını artırır. saygılar.

 79. allah ıslah etsin

  Siz sadece işinize gelmediği için islama girmiyorsunuz.yoksa ondan bundan daha iyi biliyorsunuz islamı . Sırf bir merkeziyetci inanca sahip olmamak vr farklı görünmek için yapıyorsunuz. en basitinden şu vücudunuza bakın bu kolay kolay kendiliğinden oluşacak bir şey mi . Eğer kuranı okusaydiniz veya ön yargı ile yaklaşmasaydiniz gerçekten allahın indirdigini anlayacaktiniz . Sizi müslümanlığa davet ediyorum kelime şehadet getirin kardeş olalim . Allahu teala iman etmeyeni sonsuza dek bir ateşe koyacak şimdi belki okurken gülenler vardır ama bu böyle . Nasıl bir perde inmişki gözünüze sizin adınıza biz korkuyoruz yanacaksınız diye . Allah hepinize iman etmeyi nasip etsin .

 80. tamer

  pozitifateizm ölünce nereye gideceksin?? ayrıca atmosfer kaç katmandır? soruları cevaplarsan kaynagınıda yazarsan sevinirim.

  • Mustafa

   Merhabalar gülüm,
   Öncelikle, iman görmeden inanmaktır. Allah’ı görsek; ona hepimiz inanırız. Gel gör ki, Allah bize görmeden inanmamızı istiyor. İşte işin güzel tarafı da burası değil mi.
   İkinci olarak; şimdi hâyâl edelim, gülüm. Senin dünya tatlısı bir hocan var sana diyor ki, bak canım öğrencim bu söylediklerimi ezberleyeceksin. Sen eğer o adamı seviyorsan, o şeyi canı pahasına aklında tutarsın. Hele ki, bu kutsal bir metin ise. Sen şu zamanda hocanın isteyeceği bir şeyi canı pahasına koruyacakken; o zamandaki insanlar, sürekli vahiyle içli dışlı olanlar. O mükemmel insanla beraber yaşayanlar, bu emaneti nasıl korur bir tahmin et bakalım.
   3. Olarak; aklını sevdiğim, 7 yaşımda düşünmeye başladığım, haşa, Allah’ı biri yarattı onu biri yarattı o yaratanı biri yarattı, söylemini düşünmek bile hata be canım benim. Zira biz bu işi zaman kavramı içerisinde tahayyül ediyoruz. Yani bir şeyin oluşması için bir neden olması gerek. Misal; doğmamız için anne ve babaya ihtiyacımız var. Bak iste biz bu işi zaman kavramı içerisinde hayal ediyoruz. Oysa yaratıcı zamanın dışında zaten zamanın içinde olması demek onu mutlak yaratıcı yapmaz. Ki yaratıcı ben zamandan ve mekândan uzağım diyor. Küçücük, daha karşımızdakinin ne düşündüğünü bile anlamadığımız aklımızla ya da zaman ve mekan kavramına bağlı kalmış aklımızla; zamanın ve mekanın dışındaki bir varlığı anlamaya çalışıyoruz. Ne kadar aciziz demi. Bir düşün aklını kullan. Her şey öncesi ve sonrası olmayan bir şeye muhtaç. Bunun böyle olması gerek. Her yaratıcının bir yaratıcısı olsaydı; işin içinden çıkılmazdı. İşte bu yaratmanın durduğu bir yer var. Nasıl ki evrenin kainatin insanın sonu varsa, bu yaratma işinin bir sonu var, o da sınırsız mutlak, her şeyden farklı, hiç bir şeye muhtaç olmayan varlık.
   3. Diyelim ki, haşa ve yaratıcı yok. Bu dünya tesadüf sonucu oluştu. Her birimiz ölümlüyüz demi, öldük gitti. Hangimiz kayıpta sana da bir şey olmadı bana da bir şey olmadı. Gel gör ki, ya varsa; o zaman hangimiz ziyanda. Ya da başka bir yaratıcı varsa; o bize azap yapacaksa; ki sana da yapacaktır. Zira sen olmadığını iddia ediyorsun. Ikimizde bir şey kaybetmedik. Ve fakat ya benim dediğim varsa; kim ziyanda olacaktır. Gülüm benim inan bana, ben de düşündüm bunları emin olun sizden daha çok düşünmüşümdür. Yol belli gel etme tutma tutma, gözünüzü seveyim. İman edin ne kaybedeceksiniz ki. Hırslarınıza yenik düşmeyin. Öpüyorum.
   4. Allah bizi niye yarattı. Diyelim ki allah var. Ve mutlak, sınırsız kimseye ihtiyacı olmayan varlık Bana göre gizli mükemmellik gizli bir hazine. Sonra Allah bilinmek istedi ve en değer verdiği varlık olan insanı yarattı. Onu yer yüzüne halife yaptı. Çok değer verdi, sevdi. Sınav etmek istedi, peki niye sınav etmek istedi. Yine insanı düşündü. İnsanı çok sevdiği için onu daha da şereflendirmek istedi. Akıl verdi. Akıl Allah’tan bir parçadır. Çünkü yolumuzu bulmamızı istedi. Ve bizleri sınava tabii tuttu. Gene sevdiği için insana daha büyük bir nimet vermek için sınava tabii tuttu. Sonunda cennete koyacaktı. Ayrıca belirtmem gerekir ki, allah gibi ulu ve yüce bir varlığı tanımak ne büyük bir şereftir. Biz yoktuk bizi yarattı. Ne kadar değerliyiz, elbetteki görene.
   Buraya dikkat eder misiniz…Allah bizim ne yapacağımızı nereye gideceğimizi önceden bilir. Ki bilmesi gerek. Eğer yaratıcı ise elbetteki bilmeli. Nasıl biliyor, derseniz. Zaman kavramı yok. Biz şimdide yaşarız. Neden yaşarız, çünkü Zaman’ın içindeyiz. Ve fakat Allah zamandan bağımsızdır. İşte bu yüzden bizim 10 yıl sonramızı bilir. Zira zamandan bağımsız olduğundan geleceğe geçmişe ve şimdiye hakimdir.
   5. Eğer haşa kuranı kerimi Allah Vahiy etmeyip. Hz. Muhammed uydurmuşsa; helal olsun. Can dostuma. Sen insan, kendine her hangi bir davada kanaat önderi seçmez misin. Olmasa bile; benim de kanâat önderim, Hz. Peygamber’dir. (Onun gibi bir insan Dünya’da yok, gelmedi. Onun kadar şefkatli, iyi niyetli.) Ne kaybedeceğim ki. Hiç bir şey. Ki ben Allah’a inanıyorum, çok şükür.
   6. Dünya’daki adalete gelirsek; iki insan düşünün biri 7 Yaşında bir Hristiyan biri de 60 Yaşında bir Müslüman. Bakarsak; haksızlık var gibi görünür. Zira biri Müslüman bir Hristiyan o adam Müslüman daha Şanslı demi. Müslüman ailenin yanında doğdu. Hristiyan şansız. Ve fakat; Hristiyan, çocuk olarak, vefat etti. Ama Müslüman günahkar olarak vefat etti. Hristiyan çocuk cennete diğeri yani Müslüman cehenneme gitti. Bizim haksız dediğimiz durum bir anda bizim bilmediğimiz bir hâle geldi. İki adam düşün biri çok yakışıklı manken, diğeri çirkin ama imam. Sonunda yakışıklı cehenneme gitti; imam cennete. Ama başta haksızlık vardı demi. Ya da bir insan çok zengin ama dürüstlük sıfır bir adam fakir ama iyiniyetli ve dürüst. Allah bir yerden alır bir yerden verir ve adâleti asla şaşmaz. Dünya’daki adaletsizliğe savaşlara gelirsek; Allah insana aklı verdi ve bazı konularda serbest kıldı. Öldürmek istersem öldürürüm allah buna karışmaz. Çünkü Allah karışmayacağına dair yemin etti. Ki Allah yemininden dönmez.Bu ve buna benzer olaylar çoğaltılabilir. Biz küçücük aklımızla şu olayları bile idrak edemezken; koca dünyanın adeletini nasıl anlayacağız.
   6. Kuran Kerim’i anlamak Lazım. Ama nasıl anlamak Lazım. Kitabı okurken; çelişki bulmak için falan değil. Hikmetli bir şeyler bulmak için okumamız Lazım. Sen yeterki Hikmet bulmak iste; Allah sana o hikmeti gösterecektir. Yok çelişki bulayım dersen; sana sihir gibi gelir. Objektif olarak, inanmak iste. Unutma, Allah sana kızmadı da darılmadı da, sen ümidini kesme, canım benim.

   Öpüyorum, gözlerinden. ❤️❤️❤️😋😋oy yerim sizleri de Aklınızı da😋😋

   • FTHGNL

    Mustafa abicim, satır satır vakit ayırıp yazmışssın, Allah razı olsun, okuduktan sonra yorumsuz bırakmak istemedim, bugün varlık ve yokluk kavramı üzerinde akıl yürütmekten, beyninin yüzde 12sinden geriye kalanın ne işe yaradığını bilmeyen, rahme düşen çocuğun kız veya erkek olması tesadüfken bu kadar nizami bir istikrarın nasıl bunca yıldır şaşmadan devam etmesine net ve doyurucu cevap veremeyen insanoğlunun bu kibri niye, neden diye sormadan edemiyor insan, her nefes ölümü tadacaktır. Ve kimseye zerre miktarı haksızlık yapılmayacaktır. Elhamdülillah

 81. can

  Ebubekir zamanında ki mushafın yakıldığını hadislerden öğreniyoruz.(2) diyerek bin yıl önceki hadisi kabul ediyorsunuz bu değiştirilmiş bilgi olamaz diyorsunuz ama kuran haşa değiştirilmiş olabilir diyorsunuz inanmak istemezseniz inanmayın zaten zorla inanç olamaz ama inanmadığın bir şeyi kurcalamak açığını aramaya çalışmak boş bir çaba değilmidir sizin de zamanınıza yazık ya dine inanmıyorsanız insanlığa saygınız varsa bari insanlığa faydalı konularda bişiler araştırında sizin açınızdan zamanınız boşa gitmesin

 82. Mehmet

  Hz. Ebubekir zamanında olan bir hadisi doğru kabul ediyorsunuz dabinlerce insanın bozulmamıstır dediklerine inanamiyorsunuz. Ne diyelim sizlere.

 83. AHMET ALİ

  KURAN peygamberimiz tarafından yazılmış olsaydı :))) cok komik bir ifade yaaa..Peygamberin hayatını incele bunun ne kadar mantıga aykırı oldugunu anla …Zira bir insan yazsa bunda mutlaka fıtraten bir faydası olması lazım zengınken fakır oldu (hz hatıce ıle evlıydı ve hz hatıcenın tum zengınlıgı HZ muhammetındı) ALLAH yolunda harcadı oruc tutdu ac kaldı geceler boyu ayakları şişene kadar namaz kıldı dua etdi bir insan kendi yazdıgı kıtaba su ıfadelerı koyarmı

  42. Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!
  43. O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
  44,45. Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık.
  46. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.
  47. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.
  ….tek bir sedir ve dünyevi fakir olarak vefat etdi …KURAN ALLAH
  kelamıdır aksi tamamen mantığa aykırı …İSLAM ZOR BİR SINAV inanacaksın iman edeceksin ii insan olacaksın herseyı ALLAH dan bılıp ona gore yasayacaksın ALLAH a cokca ıbadet edeceksın ….tarihe bakın mekkeli müşrikler nededi gel putlarımıza dokunma şansa şan paraysa para liderlikse liderlik önderimiz ol HAŞA hitabetde süper PEYGAMBERİMİZDE haşa KURANI o yazdı ya putlara yazardı bır kıtap mükemmel bir hayat sürerdi …ALLAH ateistlere deistlere akıl sağlığı versin şu ayeti okuyun meali tercümesi bile bir insanın yazamayacağı kadar kendinden emin ve mükemmel durum tespiti yapıyor ve sonundada olacağı söylüyor…

  4/150,151- Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, “(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar ederiz” diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya;işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır
  SÜPHANALLAH

 84. FTHGNL

  ATEİST DÜŞÜNCEYİ BENİMSEYEN VE İLİM ADAMI EDASIYLA YORUM YAPAN VATANDAŞLARA KÜÇÜCÜK BİŞEY SÖYLEMEK İSTİYORUM, İNANIP İNANMAKTA İSLAM KİMSEYİ ZORLAMAMAKTADIR ZATEN, Kİ BUNU ÇOCUKLAR BİLE BİLİR, BEN BURDA VARLIK VEYA YOKLUK TARTIŞMASINDAN ZİYADE, BİŞEYİ ÇOK MERAK ETTİĞİM İÇİN SORUYORUM, HAŞA DİYELİMKİ SİZ HAKLISINIZ SALİH Bİ MÜSLÜMANIN KAYBI NE OLACAK, ORUÇ TUTUP SAĞLIKLI YAŞAMAKMI NAMAZ KILIP VÜCUT KASLARINI ÇALIŞTIRMAKMI, İSLAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ VE TOPLUMUN KABUL ETTİĞİ AHLAKLI İNSAN OLMAKMI, HAYIR HİÇ Bİ KAYBI OLMAYACAK, PEKİ YA ALLAH’IN VARLIĞINA İNANIP İSLAM ÜZERİ YAŞAYANLAR HAKLIYSA SİZİN HALİNİZ NE OLACAK HİÇ MERAK ETTİNİZMİ

 85. Allahin gazabi

  Ateist sitelerden birinde gördum. Şoyle yaziyor.lut kavmine erkek erkege sevisiyor diye gokyuzunden pişmiş taşlar yollayip o kavmi helak eden Allahin gunumuzde 10 ulkede (brezilya, arjantin, guney afrika cumhuriyeti, ispanya, isveç, norveç, kanada, belcika, hollanda ve Abdnin 13 eyaletinde) serbest olan eşcinsel evliliklerden sizce haberi yokmudur.
  Cevabini verelim. Dinimiz islam erkek erkege kadin kadina ve hayvanatla yatandan kelimeişahadeti kabul edilmez diyor. Bunu neden yapiyor. Bu tur kotu isleri yapanlar genelde hepsini birden yapiyor yapmasada kotu cinsel hastaliklara yakalaniyor mesela aidse. Çozumu varmi bu hastaligin. Asla yok. Bilim çaresiz. Demekki cezalari veriliyormus. Hadisi kutsi bu tur zinakarlar icin size oyle bir hastalik veririmki kiyamete kadar asla çozumunu bulamazsiniz diyor. Dunyada yaklasik 36 milyon insan bu ölumcul hastaliktan muzdarip. Her 200 insandan biri.,bunlar bilinenler. okul kitaplarindan birinde gordum 2020 de Abd de bu hastaliktan 20 milyon insan muzdarip olacakmis.
  Tam yer ve zaman vermeyecegim cunku olay cok eskilerde olmadi birkac sene evvel. Sel baskini oldu. İstanbula yakin bir yerlerde. İki kisi öldü sel baskininda kari ve kocaydi bunlar. Ama kadin aslinda erkekten donmeymis. Herkes oyle soyluyordu.

 86. Allahin gazabi

  Bu islerde kendi gunahlari olmayan kadersizlere yada kaderi ağir olanlara haksizlik etmiyelim. Onlara maalesef soyleyecek sözümuz yok. Işleri Allaha kalmiş diyelim.

 87. Allahin gazabi

  Bakin bu konuda unuttugumuz bir olayi daha yazalim.italyada vezuv yanardagi patladi m.s. 79 da pompei ve herceleum şehirleri çamurlarin lav küllerinin altinda kaldi. Sonra 1700 lerde bu sehirlere ulasildi. Cesetler oldugu gibi duruyordu. Arada erkek erkeğe cinsel ilişkide olanlar saptandi. Oralarin zenginleri çobanlara ve kolelerin erkek olanlarina tecavuz edermis meğerse. 61 de ve sonrasinda ara ara depremlerle uyarildiklari halde dinlememisler. Sonlari lut kavmininki gibi olmuş.
  Ocak 1995 te japonyada kobe sehrini depm vurmus 6200 civarinda insan ölmüştü. O sehirdede fuhus ticareti yapilirmis. Sonraki yillarda gazetenin biri yazdi.13 kasim 1985 de kolombiyada armero kasabasi patlayan nevade del ruiz yanardaginin kül ve camurlari arasinda kaldi. 50000 insan öldü. Orada boyle sapkinliklar varmiydi onu bilmiyorum.

 88. kuran degistirilmedi

  Esas konuya gelelim. Kurani kerim değiştirildimi. Bence asla. Degistirilen kitapta binlerce çelişki olmasi lazim aksine birileri kabul etmesede yuzlerce mucize barindiriyor. Bu sitede bir yerde okudum kuranin en eskisi 1200 yillik falan demis. Hz. Osmann zamaninda toplanan kuran 1370 yillik denebilir. Kagida yazilmis kuranlar en fazla 1222 yillik olabiliyor maalesef. Benim bildigime gore kagit bagdata Abbasiler doneminde 793 te gelmiş. Ama buradan Kuranin degiştirildiği manasi çikmaz. Bu tur iddialarin gercek dışı oldugunu biliyoruz.

 89. paraya tapanlar

  Arkadaşla konusuyoruz diyorki pendikte bir yakini elektronik malzeme tamircisiymiş. O oradayken musteri gelmis radyomun sesi cikmiyor deyip birakip gitmiş. Yakini radyonun icini az bir tinerle silmiş. Ses duzelmiş. Şu parcayi bu parcayi yeniledim deyip adamdan 100 lira almiş. Bir baskasi tvnin teli yerinden cikmis calismiyor adam bilmiyor tamire getiriyor. Tamirci teli yerine takiyor yeni parcalarida eskiyle degistiriyor adamdanda 100 lira tamir parasi aliyor. Bir baskasinin sobasinin tupu bitmis. Tupcu yanlislikla bos tup takiyor soba yanmayinca tamire gidiyor. Birsey yok ama tamirci carpiyor parayi. Durum anlasilinca tup yenilenmiş. Çok uckagit var piyasada bunlarda Allahi duşunursek para kazanamayiz diyen muslumanlardanmi bilemiyorum.
  Şoyle bir fikra vardir. Fabrikada makinanin biri duruyor aniden tamirci cagiriyorlar. Tamirci geliyor. Makinenin bir yerine bir cekic vuruyor calismaya basliyor makina. Ucret olarak 1000 lira istiyor patron cok buluyor sebebini soruyor. Bir cekic vurmak 1000 lira edermi diyor. Oda diyorki cekici vurmak 1 lira. Ama nereye vuracagini bilmek 999 lira. Hepsi degil boyle yapan tamircilerin işide buna benziyor. Harammi helalmi diyanet versin fetvasini. Ama yalan soyluyorlar sunu yaptim bunu ettim diye. Artik anlayan anlasin ne olduğunu.
  Arkadasim facebookta turbani övecek olmuş. Hemen malum partiden bir zevat turbani çarsafi sumer fahiseleri takarlar giyerlerdi taninmamak icin yazmis. İslami degerlere oc alircasina saldiri. Birileri vazgecmeyecek bu huyundan.

 90. saklanan yorumlar

  Bahriyeliye iki cevap yazildi kutulamaya koymayip sakladiniz. Bekliyorum kutulamaya konmasini.

 91. mustafa tuna

  Hiçe suresi 9. Ayet buna en büyük kanıtlardan biridir ki ; Şphesiz ki o zikri ( kuran) biz indirdik biz . onun koruyucusu da elbette biz olacağız .
  İkincisinde veda hutbesini peygamber saa sözüdür size iki emanet bırakıyorum birisi kuran diğeri ehlibeytimdir demesi buna kanıttır .. Peygamber saa ehlibeyti ne kadar zulm gorsede kuranı sapa sağlam gunumuze ulasan kaynakları göstermekte aksine degistigiyle ilgili kaynaklarda yok bu isi İslam tarihçileri daha iyi bilmekteler …

 92. Düşünen

  Dostum İslamiyet te hafızlık olayını oku bir önce sonra buraya yaz. Hz Muhammed zamanından günümüze kadar kuran ı kerim birçok hafız tarafından ezberlenmiş yeni kuran i kerim ler yazılırken yüzlerceyi bulan bu hafızlarla harf harf özenerek yazılırdı öyle kolay değil sadece sen düşünüyorsun da milyarlarca insan düşünmüyor yani? Sen şimdi hafızlar da sonraki değiştirilen kuran ı kerim leri ezberledi dersin hakiki kuran i kerim i ezberleyenler de hep öldürüldü dersin işin içinden yine çıkmaya çalışırsın sen bilirsin hakikat ortaya çıkacak elbette o gün görüşürüz .Sana tavsiyem oradan buradan kulaktan dolma bilgiler ve sırf eleştiri olsun diye yapılan yazılar yerine kuran i kerim i kendin baştan sona oku İslamiyet i iyice öğren sonra zaten bir problem olmadığını kendin anlarsın ama bilgi eksik olunca inan bana hiçbir şey yerli yerine oturmaz ve hep şüphe duyarsın.

 93. gunahlarindan geçemeyenlere

  Galiba günahlarindan vaz geçemeyenler Allah inancindan vazgeçiyorlar. Tabi bunun yolu yaradani, peygamberleri ve kurani kerimi yalanlamaktan herşeyi sözde tesadüflere bağlamaktan geçiyor. Öte tarafta yanliz kalmamak için taraftar toplama çabalarida bunun cabasi

 94. dinin yerini ahlak alamaz

  Bana hep kizillarin inanci değişik olduğundan ateizmi onlarin içinden cikanlar islami bozmak adina yaymaya uğraşiyor gibi gelir. Sebebi tabiiki islami sevmemek. Allah yok inancinin yayilmasi kimse gormeden çal, firsatini buldun becer gibi olumsuz yollarada çikarabilir işleri. 13 ay önce şanliurfada iki motorsikletli şahis çağirdiklari rehber tarafindan soygun amaçli olarak öldürülmüştü. Şimdi bu rehberin Allaha inanan dindar bir musluman olduğu söylenebilirmi.
  Bazi ateist sitelere göre Allah yok inanci terkedilerek yerine ahlak felsefesi gelmeliymiş denerek din kotu gibi gosteriliyor insanlara.o zaman dinimize sahip cikan devletimiz kötü yada ahlaksizmi oluyor. Bizi birbirimize bağlayan islam kardeşliğidir.
  Din zaten ahlak kurallarinida icine aliyor öte yandan kendi başina Ahlak felsefesi her şeyi karşilamiyor. Misal bir yakinin var öksüz yetim kalan. Sen alir bakar buyutursun ama bunu gerekce gostererek o yetime düsen mirasada el koyarsin. İste din bunu yasaklar. Dinimiz içkiyi yasaklar. Ahlakci kendine göre ickiyi helal sayar içer. Dişarisi bilmez ama evleri cehennem gibi kavgalidir ickicilerin. Mahallemizde bir bufeci vardi içerdi. Bir pantolon yuzunden eşiyle ickili haldeyken kavga çikarip silahla eşini öldürüp intihar etti. 1991 de. Ama dişaridan iyi gorunen biriydi. Işte içki ariza verdiği için yasandi bu olay. Pek cok cinayet içkili iken işlendi bu ulkede. Ickinin beyne verdiği zararin insanlara çoğu zaman Allah yok dedirttiği, sarhoş pekcok kimsenin sokaklarda Allaha kufrettiği biliniyor artik.

 95. ruyalarda Allahin delili

  Bir akraba duşuk yapti. Onun kardeşi evde uzulup ağlarken uyuyakalmiş 5 sene evvel ölen babaannesi üzulme kizim demiş bunun yanağini sevmis uykusunda. Ama dunyada gibi gercek gibi gördüm diyor. Sonra ben gidiyorum demiş babaannesi, anlatiyor yalvardim gitme diye gitti diyor.o kadar izin verilmiş demekki. Bakin beyni kendi uretiyor olsa her zaman gorunur. Ote alemden izin verilince gorulebiliyorlar. Ruyada, beyinde ruyayi gorenin ama gitme diye yalvarsada gitmiş babaannesi demekki bizim elimizde olmayan bazi şeyler var, işte bunlar Allahtandir. Akledenler için.

 96. Allahin delili

  İngiliz dahi fizikci stephan hawkink karadeliklerin çekimine kapilan gokcisimlerinin yok olmayip baska bir evrene geciş yapabileceğini soylemiş. Biz ne dedik cennet ve cehennemin bulunduğu ahret yurduna çekiliyorlar. Iste bilim Allahin dediklerine geliyor. Kurani kerimin dediklerine, bizim yazdiklarimiza.birileri okusun

 97. ismail

  Serdar yeni yorum yeri açamadim o sebep ile buraya yaziyorum. Ehlibeyt yolundaki alevilerin vaeliğini biliyoruz onlara sozimiz yok. Abdesinde namazinda alevi dahi biliyorum ben. 5 parmağin besi bir değil onuda açiklayalimda haksiz karalama yapmis olmayalim.

 98. ismail

  Serdar sen islamiyeti bozmaya yemin etmişsin. 1400 senedir birileri hep islamiyeti bozmaya uğraştilar. 1923-38 dönemindede kemalizm. Başarili olamadilar, sen ne olasinki, değil lafla islami yikmak dunya birlik oldu islami yok etmeye. Butun islam ulkelerini işgal ederek kendi adamlarini koydular o ülkelere. Turkiyede dahil buna. İslam dimdik ayakta. haham okullarindan mezun olanlar islam yikilsin diye Allah yok din yalan hikayesini okudular bu millete. Meydanlarda islama ortaçağ karanliği diyordu kimi rutbeliler darbe dönemlerinde. İslam yok olsunki kendi dinleri hakim olsun bu topraklara Bizans döneminde olduğu gibi. Yada buyuk israilin türkiye ayağina alt yapi hazirlama çalişmalari. Atanin en buyuk ruyasiydi bu. muslumanlik hristiyanlik ve budizm gibi dinleri tek bir dunya dininde toplayip dinlerin kardeşliğini ilan etmek. Bahsedilen tek din ise yahudiliktir. Nutukta ara bulursun. Bu dunyada adam öldüren bu dunyada cezasini çekse bile öte alemde cehenneme gidecek. Çunku cinayetin tecavuzun, silah kaçakciliğinin, milleti faiz borcuna batirma, fitneyle ölumlere sebep olmak gibi suçlari cezaevinde yatmak karşilamaz. Bu dunyada öyle devlet kaymağina oturanlarada öte alemdede sen cenneti dunyada yaşadin denerek pek birşey gösterilmeyecek.

 99. ismail

  İnternette gördüm yeni musluman olan bir Alman genci şu şekilde bir açiklama yapmiş
  Hristiyan avrupa ve ABD islamiyetin kendi topraklarinda hizla yayilmasindan çok korkuyorlar, bu duruma engel olmak içinde islam ülkelerindeki insanlarin arasinda fitneler çikartarak müslümanlari birbirine kirdiriyorlar. Bunu yapmaktaki amaçlari sadece islamiyeti terör dini olarak göstererek bu dinin kendi ülkelerinde ve kendi insanlari arasinda yayilmasini önlemek.

 100. Furkan

  Ulan koskoca dünya şurda 2 tane ateistle deistin dediğinemi kanıcak bu kadar mal olmayın🙂
  Adamlar zaten inançsız dinlemeyin yanlış yanlış şeyler yazıyolar,
  gece gece hiç gülesim yoktu🙂
  İnanmıyosan zorlama kardeşim içten gelmesi lazım imanın
  Çok detaya girersen araştırırsan ateist olursun
  Allah son peygambet vr son son kitabını göndrdi
  İmanın yoksa inanamıyosan yapıcak bişi yok
  Bunun biere bilimsrl kanıtıyok
  Kuransal kanıtı var sadece
  Artık dünyada” bilim ne diyosa odur” öyle bişi yok
  Git bi hristiyabların müslümanlara karşı ysptığı belgeseli izle birde bizim ysptığımız belgeselleri izle
  Sonra git düşün taşın
  Sadece allah sana yol göstermiş
  4 kitap göndrmiş
  Git kardeşim oku hepsini yine bi yere varıcaksın hemde kuşkusuz islama varıcaksın
  Bunuda o kitapları okuduktan sonra anlayacaksın

  • MEHMET

   İNSAN YAŞASIN DİYE HAYVAN ÖLDÜRÜYORUZ. KÜLTÜRLERİMİZ YAŞASIN DİYE İNSAN ÖLDÜRÜYORUZ…
   —–
   SÖZ KONUSU DİNLER, ESKİ UYGAR İNSANLARIN KULLANDIĞI BUGÜNKÜ DEMOKRATİK HUKUK KURALLARI GİBİ O ZAMANKİ YARGI VE TOPLUM BİLİMİ ARACIYDI (ANAYASALARI). 5000 YILLIK SERÜVEN. HANGİ ÜLKELERE YAKINSANIZ O ÜLKELERİN KÜLTÜRÜNÜ TAŞIRSINIZ.
   .
   ŞİMDİ NE DİYORLAR: “BİRÇOK ELÇİ GÖNDERDİK AMA ONLARI YA YALANLADINIZ YA DA ÖLDÜRDÜNÜZ” VS. TAMAM İŞTE, BURADA OLUŞTURDUĞU İNANIŞI (KANUNU) TOPLUMA MAL EDEBİLMİŞ OLANLAR ELÇİ KABUL EDİLİYOR ZATEN. DEVRİMLER, DARBELER GİBİ…
   .
   BAŞKA NE DİYORLAR, “BUNDAN SONRA ELÇİ GELMEYECEK, EN SON DİN BUDUR.” ELÇİ GELMEYECEK ALGISINI, BİZİM ANAYASAMIZDAKİ “DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ” MADDELER GİBİ GÖRMEK LAZIM. ELÇİ GELMEMİŞ AMA BİR DİN 10-20 ÇEŞİT MEZHEP VE POLİTİK ALGIYA AYRILMIŞ.
   .
   YANİ TANRI YOKTUR. BİLİMLE İSPATLANMADIĞI MÜDDETÇE ONUN VAR OLDUĞUNU KABUL ETMEK, ESKİ UYGAR İNSANLARIN OLUŞTURDUĞU POLİTİK ALGIYA HİZMET ETMEK DEMEKTİR.
   —–
   Bazı radikaller devlet yönetimini İslam’la bağdaştırdıkları için kendileri gibi düşünmeyen herkesi kafir ilan ediyorlar.
   .
   Normaldir tabii. Rusya’nın balistik füzelerine, atom bombalarına karşı ellerindeki tek silah Kuran’dır. Yadırgamamak lazım. Bu yüzden sizden daha objektif olmanızı tavsiye ederim…
   ——
   Kötülüğü bir şeyin karşısında alternatif olarak belirleriz. Örnek: İslamiyet’in doğuşu esnasında medeniyetler davet mektupları ile hak dini İslam’a çağrıldı. Bazı ülkeler buna olumlu yaklaştı, bazıları ise hali hazırdaki dinlerini tercih etti ya da yeni dinler/mezhepler var etti. Bunun reelpolitik manada karşılığı ise şudur:
   .
   “Artık Dünya’da bilinen dinler içinde yeni bir din var. Bu din sizin kültür ve medeniyetinizi belirleyecek olandır. Siz de varlık sebebiniz olan bu medeniyeti korumak adına kötülükle savaşacaksınız, savaşı kazanmak içinse diğerinden üstün özelliklere sahip olmak zorundasınız.”
   .
   Bu üstün özelliklere “İYİ” diyebiliriz. Soyut bir kavramdır ve iyinin olabilmesi için “KÖTÜ” mutlaka olmalıdır. Ancak zaman zaman bu iyi özellikler kötülüğü yok ederek değil de, onu görmezden gelerek ve çeşitli yöntemlerle kazanılır.

 101. ismail

  Senin devlet anayasan hangi mucizeyi içeriyor. Yahya yada zekeriya peygamber vb bazilari neyi kabul ettirebildi topluma, ve adlari Kurani kerimdir bile geçmeyen isimlerine ama sadece isimlerinebaşka kaynaklarda rastladiğimiz peygamberler. Hangi devlet anayayasi yada yasasi hükmünü 1400 yildir koruyabiliyor.
  Şöyle diyelim. Bir güvercin buldum kirlik arazide yel vurmuş kanadina. Bakmaya eve getirdim. Yemini suyunu verdim bir odada kutu içinde tutuyorum, iyileşince salacağim. Gecenin üçünde ötme sesi geldi güvercinden. Kalktim baktim, yemide suyuda var. Balkonda başka guvercinde yok. Olsada perdeler kapali görulmez. Bu kuşun ötme sebebi nedir bu durumda. Öylesine… değil işte Allaha dua ve şükrünü ediyor.
  O çok övdügün rusya 1990 larin başlarinda mali krize girdi, rus kadinlar butün avrupaya ve bu arada türkiyeye dağilarak fuhuş geliriyle topladiklari paralarla ülkelerinin ekonomisini kurtardilar. 1481 e kadar türk altinorduya bağliydi, altinordu hakani ahmet öldurulunce bağimsiz oldular.Ruslar çarlik döneminde bir ülkeye savaş actik demezlerdi. Girerlerdi habersiz girdikleri yerde herşeyi ekinleri ve malzelemeri çalarlardi. Evleri yakarlar yakaladiklarini öldürürlerdi. Başka ahlaklari söyleyeyim komşu ülkelerden askeri komutan satin alarak yapacaklari savaşlarin zaferlerini garanti altina alirlardi. Ama prutta katerinayi baltai mehmete göndererek ve kirim savaşlarinda sonu gelmeyen savaşlar sebebiyle imparatorlari intihar ederek alçaltici durumlara düstuler. 1. Dünya savaşinin sonuna doğru duştukleri zavalli durum. İkinci dunya savaşindan baştaki zavalli durumlara ragmen sadece amerikan yardimi sayesinde zaferler çikmis olmalari. Rusya zulum ve toplu katliamlarla o topraklari elinde tutuyor. Yok ettiği milletler bile var. Zavalli Aleutlulari toplu katliama ugratarak dunyadan sildiler 1763 te. Türkler ermeniler gurculer ve daha pekçok ulus bu kural tanimaz rus yonetiminin toplu katliamlarindan nasibini almiştir. Ovdugun rusa bir bak.
  Türkiyede atom bombasi var. 1983 te resmiyle birlikte gazetede yayinlandi.
  Bak kardeşim insan vucudunda 100 trilyon hücre var. Bu hucrelerin her birini içindede çok sayida küçuk insancik. Yani bir insan vucudunda başlibaşina bir kainat var. Şu sonsuz dediğimiz kainat emin ol baska diğer gökkatlarinin toplaminin yaninda zerre kadar kaliyor. Yuzlerce yildir gökyuzunu inceleyen gökbilimciler daha dokuzuncu gezegenin farkina yeni vardilar. Kainatin yuzmilyarda birini ya incelediler yada o kadarda yok. Sen Allahi görmekten bahsediyorsun. Allah sana varliğinin binlerce delilini gönderir muhakkakki inkar edemeyeceğin bir şekilde. Bunun için önce senin adim atman lazim. Perde var arada kainattan ötesi gösterilmiyor. Galaksileri yutan karadeliklerin varliğindan anliyoruz daha ötesinde birseyler olduğunu. Sen bilime fazla güvenme. Bugün açikladiğini yarin yalanlamak zorunda kaliyor çunku atmasyon gidiyor hep.
  Allah yok diyorsun kötülükle savaşmaktan bahsediyorsun. Yönetmen var doğulu bir adini vermiyorum ateist. Ne demek ateist malum Allahin varliğini ve kurallarini tanimamak. Oğlu içki içmiş hemde epeyce. İçkiyi islam yasakliyor ama islami taniyan kim. Içip içip araciyla yola çikmiş sarhoş halde, başkasinin şeridine girmiş. Polis aracina çarpiyor biri şehit diğeri yarali. Kendi araci hurda, kendiside 22.5 yil hapisle yargilaniyor. Ayridan o polis aileleri tazminat davalari açarak onlari zora sokacaklar daha. Sadece Allahi tanimadi ve bu sebeple içti. Başina gelenlere bak. Birde bu dunyanin ötesinde hesap var. Bu örnekleri o kadar çok çoğaltabilirizki. Allah demedikleri için eyvah diyen insanlarla doludur dünya.

  • MEHMET

   Yahu yönet, din ile yönetebiliyorsan yönet… Ama beceremiyorsunuz ki mesele o! Rusya’nın bombalarına, Amerika’nın silahlarına karşı bir şey yapamıyorsunuz… Ben uzun uzun konuşmayı hiç sevmem kardeşim. Ben işin özüne inmeyi tercih ederim.

   Bak, şu an 4 tip Türk yaşıyor Türkiye’de:
   1) Göktürk Devleti, Hun İmparatorluğu’ndan kalma Türkler (MHP),
   2) Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma Türkler (AKP),
   3) Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni benimseyen Türkler (CHP)
   4) Bizden olmayan Kürt Milliyetçisi (HDP)

   • ismail

    Türkiyeye değil vatandaşlar devlet yönetiminin tamami istese bile şeriati getirmek kolay değil. Nüfusun en az dörtte biri islami şeriata öldüresiye düsman. Hemen ayaklanma çikartirlar. Dişaridan destekcileride malum. Bütün hristiyanlik dünyasi ve israil. Ülkede kan gövdeyi götürür. Birileri böler parçalar ülkeyi. Bunu herkes biliyor. Kendi dünyamizda yaşamayalimmi islami. Allah yokmu diyelim, dinsiz nesiller yetiştirelimki Avrupaya daha çabuk entegre olabilelim. Bumudur olay.
    ABD ve Rusyanin ( birde Çinin) süper güç olmalari islamin gerçek din olmadiğini göstermez. Küfrün islama karşi birlik olarak muslumanlari zavalli durumlara düşürdüğünü gösterir. Eğer bir dine herkes duşmansa bunun sebebi o dinin kurallarinin birilerinin sömürüden hirsizlik ve fuhuşdan gelir elde eden kirli düzenlerini yasakladiği içindir.
    MHP nin selçuklu ve osmanli tarihinede sahip çiktiğini düşünüyorum. Dört dörtlük dindar olmasada islama bir garezleri olduğunuda sanmiyorum. HDP türkcülüğü diye bir şey yoktur. CHP de belli bir kesimin partisidir. Fazla eleştirmeyeyim zaten herkes biliyor neyin ne olduğunu.

 102. ismail

  Bak kardeşim aşagiladiğin osmanlidan bahsedeyim sana. Fatih 1480 de Otrantoya sefer edince vatikan tutuştu. Bütün avrupayi tutusturdu bu korku. Yok olma korkusuydu bu. Bütün hristiyanlik dunyasiyla kimkimi yok edebilirse savaşlari başladi. Asirlarca sürdu bu adi konmamiş savaş. Amerikanin bulunmasi türk korkusunadir. Düşmanlarimiza birde memlukla iran eklendi. Memluku hallettik. Bütün hristiyan dunyasila savaştik asirlarca. Birde iç düşmanlarla. Yinede bir arada on misline yakin genişledik.ama bitip tukenmek bilmedi bu savaşlar. Ve osmanli varliğini hal boyle iken 444 sene sürdürdü. 1910 lu yillardada islam milletleri dahil bütün dünya bize düşman. Yani dünyayla savaşarak yok edildi Osmanli. Şimdi senin övdüğun o rusya bütün dünyayla savaşiyor olsa kaç sene sürdürebilir varliğini. 1571 de osmanli moskovaya girmiş, 1600 lerde polonya girmiş, 1853 -55te dunyanin en zavalli devleti haline düşürüldü ruslar. Hristiyan olduğu içinnyok edilmediler. Sen duşunebiliyormusun dünyayla savaşmis olsun ruslarda 444 sene varliklarini koruyabilsinler. 4 sene bile dayanamazlar. Bugünku kabadayiliklari 1.4 milyara dayanan nufuslu Çine sirtlarini dayamalariyla alakalidir.

 103. Nedim

  Uydurma olduğuna inandığınız bir kitabı, o kitabın içindeki ayetler ve o kitabı destekleyen ve doğruluğundan şüphe duyduğunuz hadisler ile ispat etmeye çalışmanız nekadar akılcıdır acaba? Kaldı ki bu bir inanç işidir. Dünya üzerinde, Allah tarafından gönderildiğine inanılan dinler ve bu dinlerin de mensupları olduğuna göre Tanrısız bir hayatı ispatlamaya çalışmanız beyhudedir. Diyelim ki Allah tarafından gönderildiğine inanılan dinlerin hepsi uydurma ve hesap günü, cennet, cehennem de yok. İbadet deseniz zaten saçma, size göre. Sonuçta hepimiz öleceğimize göre; Allah’ın var olduğuna, mevcut din kitaplarının da doğru olduğuna, öldükten sonraki hayata inanıp da ibadet edenlerin kaybedecekleri hiçbirşey yok iken, eğer bunların hepsi var ve doğru ise Tanrısız bir hayatı yaşayıp göçüp gidenlerin hali ne olacaktır?

  Teşekkürler.

  • CEMİL

   KARDEŞİM SEN ARAP DEĞİLSİN, TÜRKSÜN! KÖKENİN ORTA ASYA, DAHA SONRA FARKLI IRKLARLA KARIŞARAK MELEZLEŞTİN. SENİN İSLAMDAN ÖNCEKİ DİNİN ŞAMANİZMDİ. İSLAMIN DİĞER DİNLERDEN HİÇBİR ÜSTÜN YANI YOKTUR. BATILILAR İNSANDAKİ ÜSTÜN ÖZELLİKLERİN İNSANIN DİL VE GENETİK YAPISIYLA ALAKALI OLDUĞUNU KEŞFETMİŞ. BU SEBEPLE BEYAZ IRK, SARI IRK VE KARA IRK DİYE SINIFLANDIRMIŞ. BEYAZ IRK ŞU AN DÜNYAYA HAKİM VE SİZİ İSTEDİĞİ GİBİ KONTROL EDİYOR EMİN OL!

   OLAYLARA TARİHİ VE BİLİMSEL ÇERÇEVEDEN BAKMAYI BAŞARDIĞINIZ GÜN O HESABI KAFİLERLER SİZDEN SORACAK ! KAL SAĞLICAKLA…

   • ismail

    Beyaz irk üstün öylemi. Selçuklular türktür. O beyaz irk dediklerini bu günkü iran sinirindan aldilar Marmara havzasina kadar attilar. Osmanli bunlari Doğu marmaradan aldi viyana önlerine kadar atti. Tabiiki viyanayida alacakti. İçimizdeki dönmelerin ihanetlerine uğradik. Sonra bizi yüzlerce yil uğraşarak içimizdeki ışbirlikcileriyle birlik olduklari halde 400 sene uğraşarak geri attilar. Batinin Üstünlüğünün sebebini söyleyeyim. Seni çikarina ulaştiracak olan her yol mubahtir. Amerikada, Afrikada toplu katliamlar yaparak oradaki insanlarin topraklarina kaynaklarina el koyabilirsin. Düşman ülkelerden içeriden adam satin alarak zaferi önceden garanti edersin, kendinden olmayan devletlerin gelirlerini kendine akitmanin yollarini ayarlar köşe olursun. Çin sari irk ve batililar daha ele geçiremediler orasini. 71 sene öncesinde Atom bombasini icad edip kullanana kadar japonyaya karsida hicbir ustunluğu yoktu bunlarin. O yarimdunya ingilizi oyle bir yendiki japonlar. Rezilettiler dünyaya. Dinin bu konularda öneminin olmadiğini savunuyorsan öyleyse hristiyanlik dini ve misyonerlik ne diye var. Birde bunlar islamiyete karşi yahudilerle ne diye birlik oluyorlar. Tamam mesele din değilse ne diye fatih sultan mehmet 1480 de italyaya sefer başlatti diye bütün hristiyanlik alemi imanimizi yikmaya çalişiyorlar diyerek osmanliya karşi tek devlet oldu.
    İslamin diğer dinlerden hiçbir ustunluğu yoktur. İfadeye bakin. Yok artik. Mesele ona buna ustun olmak değil Allahin dini islami en doğru şekilde yaşamak yaşatmaktir. Türklerin eski dini Şamanizmmi mit olmuş artik. Adı var kendi yok bir din desek pekde yalan sayilmaz.

 104. ataturk mason idi

  Sizin facebooktaki yaziyi gördüm. Masonluğa karşi mustafa kemali savunmuşsun. Ataturk masondur. Makedonya resorto et veritas locasindandir. İttihat ve terakkicidir. Sabetaycidir. Devlet onun döneminde sabetayci masonlarin elindeydi. Anitkabir masonlarca yapilmiştir ve masonik işaretlerle doludur. Gençluğinde Osmanliyi yikim teşkilatlari kurmuş başta fransizlar olmak uzere bilcümle ecnebi milleti kendisine yardimci olmuştur.

  • CEMİL

   İTTİHAT VE TERAKKİCİ’LER İSLAMİ BİR YAPIYDI. NASIL MASON OLACAK? TARİHİ İYİ OKUMUYORSUNUZ. İMPARATORLUĞUN DAĞILMASINA SEBEP, ENVER PAŞA’NIN ÜLKEYİ 1. DÜNYA SAVAŞINA SOKMASIYDI…

   KENDİ KAFANIZDAN KURUP UYDURUYORSUNUZ İŞTE. BİR KERE ATATÜRK ONLARCA SAVAŞA KATILDI, BİTAP İÇİNDEKİ HARAP OLMUŞ BİR MİLLETTEN YENİ BİR DEVLET KURDU. VE ÖLÜRKEN BÜTÜN MALINI MÜLKÜNÜ YİNE BU MİLLETE BAĞIŞLADI.

   ŞİMDİKİLER GİBİ ÇALIP ÇIRPIP OĞLUNA 5 TANE GEMİCİK YAPMADI, ÜLKENİN KAYNAKLARINI GAVURLARA SATMADI! T,ERÖRİSTLERLE MASAYA OTURUP MUTABAKATLARA İMZA ATMADI! MASON VE YANDAŞ ARIYORSAN İKİ DE BİR EKRANLARA ÇIKIP 400 400 DİYE BAĞIRAN ZATA BAK!

 105. ismail

  Cemil ittihat terakkiciler kafa kağitlarinda islam yazan sabetayci mason bir yapiydi. Mustafa kemalde bunlardandi. Enver paşa ittihat terakkinin Almanyayi tutan kolu mustafa kemalinde ingilizleri tutan kolu olduğunu bilmeyen yoktur. Söylettirmiyorlar. Mustafa kemalin 1906 da çurümuş bir devleti yikip yenisini tesis etmekten bahsetmesi ne anlama geliyor. Osmanliyakarşi Gizli teşkilatlar kurarak fransizlarla yazişip onlardan destek görmesi. 1913 te bulgarlara, 1915 te çanakkalede ingilizlere karşi aldiği ağir yenilgiler, 1916 da ruslara karsi verdiği çok ağir kayiplar. 1918 de onun yenilmesiyle filistinde cephenin çokup suriyeden, sonrasinda azerbaycandan, yemenden. Hicazdan. Kuzey iraktan çekilmemiz. Sonra işgal. Bariş yapilmişti. Anadolu ve trakya zaten bizimdi. İsgal osmanliyi kaldirip mustafa kemali getirmek içindi.. Rus mustafa kemale silah ve para yardimi ediyor. İngiliz osmanli silahlarini depolayip istanbuldan ankaraya yolluyor, fransa guneyde türk katliami yapiyor ama fransiz gemileri mustafa kemale silah taşiyor. Top satiyor. İtalya hiç savaşmadi, sadece silah satti kemalizme. Onlara yaptigi iyiliklerin karşiliğinda getidiler mustafa kemali ülkenin başina. Dünya m. Kemale çalişiyor yenilen kücucuk yunan. Oda m. Kemali kahraman yapmak için kandirma savaşi. Yunanin siradan generali trikopis savaşta esir oluyor hemen yunan ordu komutani yapiliyor. Kemalistler buyuk iş yapmiş olsun. 7 eylulde yunan izmirden çikmiş gitmiş 9 eylulde kemalistler girmiş yunani denize dokmekten bahsediliyor. Osmanliyi yeme oyunudu bunlar. Sabetayci oyun. İngiliz önderliğindeki işgalciler ulkeyi osmanlinin elinden alip mustafa kemale verdiler. Olay budur.
  Ülkenin kaynaklarini satmamiş. Ne vardiki. Harap olmuş ülke, bati işbirlikcisi sabatayci oyunlari sebebiyle harap olmuş bir ülke desek daha doğru olur.
  Mustafa kemalin doğu politikasini fazla eleştirmek istemiyorum ama 1920 lerde 30 lu yillarda doğuda ayaklananlardan çok sivil halka yonelik haksiz katliamlar yapildiği ve pkk terör orgütünün bu olaylarin öcünü almak uzere kurulduğunu iddia edenler var. Abdullah denen terör başinin soyadi neden öcalan. Kimden neden öc aliyor bir düşün bakalim.

 106. Ömer

  Kur'an bize derki: Hala kur'an düşünüp anlamaya calışmıyorlarmı ?
  Eğer o ALLAH tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı mutlaka onda bir çok celişki bulurlardı.
  Kur'an hic okudunmu bak bakim celişki varmı peki bunu senin dediğin gibi başkası tarafından yazılmış olsaydı celişki bulurdun varmı peki yazan kişi celişki olsa bile celişki diye yazarmı?

  İnkâr edenler: "Bu Kur'ân-ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz" dediler. (FUSSİLET/26)

  Âyetlerimiz kendilerine apaçık olarak okunduğu zaman, o kâfirlerin yüzlerinden inkârlarını anlarsın. Neredeyse, kendilerine âyetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki: "Şimdi size ondan daha kötü olanını haber vereyim mi? O, ateştir. Allah bunu kâfir olanlara vaad buyurdu. O ne kötü bir dönüş yeridir." (HAC/72)

 107. ismail

  Protez el koyuyorlar duanin ve dinin eli kopanlara hiç bir şey vermediğini bilimin ise yeni el verdiğini söylüyorlar. Üst kitle va gucu elinde tutan. Ne diyelim misalen ust guce rusya avrupa kuzey amerika ve çin. Diğer kesimlerde orta ve alt kesim.
  Gucu elinde tutanlarda her imkan var. Ve onlar sömüren. Dünyanin geri kalanini. Afrikalidada var ayni akil. Ayni bilimi yapacak. Neden yapamiyor. Avrupa, Amerika onlarin imkanlarini elinden çalarak yok ettiği için. Peki vermesin haklarini afrikalilar ne olur. Namibya, ruanda, cezayir, güney afrika, libya ve benzeri yerlerdeki toplu katliamlarin boyutunu bir bilseniz. Kenyadaki işkencelerin. O bilimciler dedikleriniz amerikadaki kizilderilileri nasil yok ettilerse afrikada ve hindistandada bunun kuçuk boyutta benzerlerini yaşattilar oralardaki uluslara.
  Fakirlik rezilliktir. Fakirliğin rezilliğin olduğu yerde olur her hastalik. O hastalar iyileşmek için yine batililara muhtaçtirlar. Onlar tedavi ederler. Afrikalinin uç kuruşluk geliri yine onlara akar. İyi bir söğuşleme sistemidir bu. Gucu elinde tutabilme adina şeytani bir yoldur.
  Şeytani diğer bir yolu söyleyeyim size bir millein dinine duşmansaniz ne yaparsiniz. Gelin hristiyan olun yada yahudi olun derseniz kimse dönup bakmaz size. En iyisimi Allah yok deyin. Peki ne var ozaman bir kilif bulunmasi lazim buna. Bilim var deyin.
  Bilim nedir biliyormusunuz Yüce Allahin yarattiklarinin sirlarini çozebilmek, sebepleri arayarak sonuca ulaşmak. Her yol Allaha çikar.

 108. ali

  selamlar.bütün yorumları okumuyorum ilk 3-4 yoruma baktım sadece.hz.ali nin yazmış olduğu kuran vs. var yok ispatı denmiş eyvallah.kuranın korunması mushaflar veya bir araya getirilmesi vs. değildir öncelikle.kuran hafızlık ile korunmuştur.ilk hafız hz.Muhammed (SAV) dir. sonraki hafızlar da ilk 4büyük halifedir.hz.osman zamanında kuranın çoğaltılması sadece bunun yazılı kaynak haline getirilmesidir.sahifelerin bir araya toplanıp parça parça değilde tek bir kitap şeklinde yazılmasıdır.peki kuran değiştirilmiştir diğenlere sorum şudur değişmiş hali nerededir birbirinden farklı yazılmış kaç kuran var sizler bunun ispatını sunabilir misiniz ??? ispatınız nedir hz. alinin yazdığına nerde ispatı ne bilelim hz. ali mi bunu yazmıştır diyorsunuz.sizde kuran değiştiyse farklı yazılmış kuranları ortaya dökün varsa tabi.

 109. ateşböceği mucizesi

  İslama sürekli hakaret eden ataturkcu kizil site koymuş ateşböceği resmini. ışık yakarken ateşböceğinin ışığı ısı yaymaz sadece ışık yayip etrafi aydinlatir der. O kadar savunduklari bilim daha bu yöntemi bulamadi. Çaresiz. Allahin hikmetide diyemiyor site zaten Allah düşmani. Ama koyduklari resmin izahini bilim yapamiyor. Bilim değilse tesadüfen kendi kendine de gitsin. Belki ata öyle istemiştirde ondan öyle olurdur. Bazi insanlar nasilda inkarci nankör siteye girenler basmiş islama küfürü. onlarinda hoşuna gidiyor kizillar sürüsünün.
  Allah var ve vakti zamani gelince hesabi sorulacak yuce yaratan tarafindan bunlarin.
  Kocaelinde otobuse binen genç birisi kadina cinsel tacizde bulunmuş. verdiler kadinlar buna tekme tokat dayaği. Sonra gelen polis ekibine teslim ettiler. Sevkedildiği savcilikta tutuklandi. Yazik oldu gence. Hemde çok yazik. Ama ona hiç kimse yazik etmedi, o kendi kendine yazik etti.
  Allah düşmanlarida öyle, yanliz bu durumu kendileri farkettiklerinde çoktan iş işten geçmiş olacak.

  • CEMİL

   OKUMUYORSUNUZ, CAHİLSİNİZ! AMA BEN İSLAMA HAKARET ETMEYİ ASLA TASVİP ETMEM. RAMAZAN KAĞAN KURT HOCA NE DEDİ: BATI’DAKİ “İMANSIZ AKIL”, BİZDEKİ “AKILSIZ İMAN”.
   .
   AVRUPA’DA BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN İLERLEMESİ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL DİNLERDİ.
   .
   FRANSIZ DEVRİMİ ÖNCESİ MATBAANIN KEŞFİ VE KİTAP OKUYARAK OLDUKÇA BİLİNÇLENEN FRANSIZ HALKI, MONARK (BİATÇI) YÖNETİMLERE BÜYÜK DARBE İNDİRMİŞTİR. BÖYLECE DİNSEL VE MONARK YÖNETİMLER YERİNİ DEMOKRASİYLE BERABER BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE BIRAKABİLMİŞTİR.
   .
   ILLUMINATI PİRAMİDİ DE BURADAN DOĞUYOR. ŞEYTANA TAPTIKLARI SÖYLENİYOR. ONLAR ŞEYTANA TAPARAK BİZİ KULLANIYORSA, TANRI’YA TAPANLAR NEDEN DÜNYAYI YÖNETEMİYOR ACABA? -ÇÜNKÜ ÖYLE BİR ŞEY KALMADI. MONARK, BİATÇI, YETKİSİNİ YALNIZ “TANRI”DAN ALAN YÖNETİMLER YOK OLDU!

   • cemil okusun

    Kurani kerimden insanliğa yağan deliller hiç bir işe yaramiyor diyorsun. Bak senin dediğin şu yedi köy var ortada. İki köy kendi aralarinda anlaşiyor. Gücüde ele geçirerek diğer 4 köyün uzerine tahakkum kuruyorlar. Soyuyorlar o köyleri Sadece birinde bunu başaramiyorlar.
    Güçlü olmak hakli olmak anlamina gelmez. Eski dönemlerde ağalik sistemi kuranlar hep güçlü olmuştur ama hakli değildir. Eşkiyalik soygun duzenidirbu. Bati kendisinden olmayanin elinde hiçbirsey birakmayarak ileri geçti. İngiltere neresi misir neresi firavun mezarlarini delik deşik ettiler. Afrikadaki bütün madenlere kondular.. kizil derili yurdu olan amerikada katliamlar yapip kendi yurtlari yaptilar oralari.bilimi bu işleri sevdikleri için değil gücu elde tutmak adina soygun yapabilmeyi sevdikleri için destekliyorlar. Mesela Irak ve arabistan ile nijerya gibi ülkelerin petrollerine konabilme adina. Yani senin mantiğina gore kardeşlerinden biri size ait mallarin uzerine konabilse hakli. Biliyor herşeyi dolap çevirmesinide. nasilsa dinde yok. Yaptiklarida bilimsel. Size susmak duşer öyle değilmi.
    Bu arada bati çinin üzerinde tahakkum kuramadi.

    • CEMİL

     CAHİL DEMEME BAKMA, YETERİNCE BİLGİLİ OLMADIĞINIZ İÇİN OKUDUĞUNUZ BİR ŞEYİ DE ANLAMIYORSUNUZ.
     .
     BEN BİLİM MUTLAK GERÇEKTİR, MUTLAK DOĞRUDUR DEDİM Mİ? HAYIR!
     .
     SADECE DİNİN, BUGÜNÜN ŞARTLARINDA ÖNEMLİ BİR ROLÜ KALMADIĞINI İFADE ETMEYE ÇALIŞTIM. BUNU MÜSLÜMAN TOPLUMLARDAN GÖRÜYORUZ. SURİYENİN ELİNDE ATOM BOMBASI OLSAYDI VE BU IŞİD’İN ELİNE GEÇSEYDİ, BUGÜN AVRUPA VEYA TÜRKİYE DENEN BİR YER KALIR MIYDI? BENCE KALMAZDI!
     .
     MÜSLÜMANLARA GÖRE BU DÜNYADA İKİ TİP İNSAN VARDIR: MÜSLÜMANLAR VE KAFİRLER! AMA İŞİN ASLI ÖYLE DEĞİL KARDEŞİM!

 110. cemil okusun

  Ben hakaret etmeden aşagilamadan yazmayi severim. Diyelim suriye petrol ülkesi. Ve atom bombasi yapacak gucu var. Bati bunu yaptirirmi zannediyorsunuz. Cehaleti kendinde ara o ortadoğudaki savaslar hep yahudi israilin guvenliği için, Arap dunyasi israili filistinden neden atamiyorun cevabi arkasinda ABD ve amerika olduğu için. 1948 de ABD sayesinde devletolan israilin 1960 larda 2.5 milyon olan nufudu 8 milyonu aşti gunumuzde. Suriye lübnani ürdünu birden bire alacak sonrasinda iraki elegeçirebilecek gucu var. Daha fazlasi bile var. Ama onlarda biliyorki aldiklari yerlerde kontrolu saglayamazlar. Atom bombasi senin gozunu çok korkutmuş. Turkiyeyi Allah korusun ayri mesele ama atom bombasinin etki alani bir kaç km karedir. Üstelik çokda pahalidir. Bir ülke atom bombasiyla yenilebilir. Yok edilemez. İşidde bugün var yarin yok.
  Dinin önemi olmadiğini söyluyorsun. Hristiyanlar din adina işgal ettiler amerika kitasini. Aşagi afrikayi ve avustralya ile yeni zellandayi. Dinlerini ögrettiler gittikleri yerlerde. Yahudiler din adina ortadoğuyu ele geçirme hesabindalar. Sen dinin önemi yok diyorsun. Yani muslumanlar zaten geri kalmiş cahil millet. Dinlerinin dolayisiyla canlarininda önemi yok. Bumudur olay.Adamlarin herseyi kontrolaltinda. İrana ne kadar yaptirim uygulandi senelerce. Musluman ol başka suçun olmasin. 15 sene öncesine kadar türkiyede de durum buydu.

  • cemil

   İKİ YENİ NESİL ATOM BOMBASIYLA İSTANBULU YOK EDEBİLİR Mİ? İSTANBULU YOK ETTİN Mİ, TÜRKİYE’Yİ YOK EDERSİN. KAPİŞ?
   .
   BÜTÜN SORUN DÜNYAYI TÜRKLERİN VE KÖRTLERİN DEĞİL, EMPERYALİSTLERİN YÖNETMESİ…
   .
   İNGİLİZLER OSMANLIYI ASİMİLE ETTİ, TÜRKE DÖNÜŞTÜRDÜ VE SEKÜLERLEŞTİRDİ. TÜRKLER DE KÖRTLERİ ASİMİLE EDEREK TEFÖRİSTE VE KOMÜNİSTE DÖNÜŞTÜRDÜ. BÜTÜN MESELE BU!
   .
   BU KADAR ÇOK KONUŞURSAN, BİRİ DE SANA “SEN KENDİ İŞİNE BAK ÖNCE” DER! OK?

   • cemile cevap

    Sen türk duşmanimisin. İstanbulu kim ne diye bu şekilde yok etsin. İnsan kendi yaşadiği bir ülkenin gerçek başşehrini böyle bir felaket senaryosuna örnek gostersin olacak şey değil.

    • CEMİL

     İSLAM’DA İKİ TİP İNSAN VARDIR: MÜSLÜMANLAR (ÜMMET) – GAYRİ MÜSLİMLER (KAFİR)
     .
     MİLLET KAVRAMI, BATI KÜLTÜRÜNÜN BİZE KATTIĞI BİR ŞEY. BATI KÜLTÜRÜNDE “FARKLI İNANÇ VE KÜLTÜRLERE SAHİP MİLLETLER” VARDIR. DOĞU KÜLTÜRÜNDE MİLLET OLMAZ. YALNIZ ÜMMET VARDIR. MESELA; IRAK, İRAN, SURİYE BİR MİLLET DEĞİLDİR. AMA BİZ ATATÜRK İLE BERABER BİR MİLLİ KİMLİK VE STATÜ KAZANDIK. TÜRKLER VE TÜRKİYE OLDUK. HALİYLE MİLLET DÜŞMANI OLANLAR AYNI ZAMANDA TÜRK DÜŞMANIDIR!
     .
     İŞTE BUNLAR DOĞU’DAKİ ÜMMET KAVRAMI ÜZERİNDEN ALGI YARATMAYI GÜÇLEŞTİRDİ. BÖYLECE ORTAYA AKP GİBİ YABANCI KİMLİKLER VE KÜRT KİMLİĞİ ÇIKTI. BUNU KABUL ETMEK BÖLÜNMEYE YOL AÇACAĞI İÇİN MUKTEDİRLER (DERİN SİYASET) SÜREKLİ GERÇEKLERİ ÖRTBAS EDEREK ALGI VE DARBE YOLUNU İZLEMEYİ TERCİH ETTİ.

     • cevap

      Sen özürlumüsün. Biz bizimkiler vatan sağolsun diyerek cephelerde şehit düşen türk milletidir. Sizinkiler atam sağolsun diyerek bu memlekitin imkanlari peşkeş çekilerek zengin olan dönmeler gurubu. Türklük eşittir islam.

 111. cemil okusun

  İsrailin arkasinda ABD, Avrupa ve Birleşmiş milletler var. Duzeltmiş olalim. 1.7 milyarlik islam dunyasi israili neden yenemiyorun cevabidir bu.

 112. bazi meseleler

  Sizin facebookta var. Cengiz hana uç islam elçisi gelmis onu islama davet etmişler Allahin varligindan ve birliğinden bahsedip. Cengiz han sozleri turkceye tercume ettirmiş. Biz bu bilgileri binlerce yildir biliyoruz deyip gondermiş elçileri. Uydurma bilgi olmali. Cengiz han moğoldu. Türkce konusmazdi. Ortaasyada iranda toplu olarak türk islam katliami yapmis bir canavar idi. Paganistti. Yani uydurma inanç sahibi.
  …..
  Avrateistte gormuştum herhalde. Paygamberimize vahiy geldiğindeki aldiği halleri yazmişlar. Birde psikolojisi bozuk olan akil hastalarinin hapcilarin durumlarini yazmislar. Guya peygamberimizin durumu ile aynimiş. Kendileri uyduruyor Allah yok diyebilmek adina bu kurgulari. Allahda var gidecekleri yerde belli. Çikmayacaklar oradan. Hemde hiç.
  ….
  sorgulayanda gordüm muslumanlarin yaşadiklari yerler hep çolmüs. Zavallilarmiş. Yaşamalarina izin veriliyormuş vs. Endonezya malezya muslumandir. Muazzam guzel iklimi ve yeşillikleri vardir. Pakistan ve bangladeşdede ormanlik alan çoktur denebilir. Müsluman olmak kolay değildir bu dunya muslumanlar için cehennemdir. Kafirler için cennet. Birde öte alemdeki duruma bakmak lazim. Birileri Allaha inanmiyor diye Allah yok olmaz. Ölerek yok olmayi dileyenlerde yok olmayacak. Yok öyle islama duşmanlik yapip yapip Allahin hesabindan kaçmak.

 113. ate oyunlari

  Karikateist bir video koymuş hitlerin kavgam kitabindan uyduruk çikarimlar yapip bunlari mucize uretmek adina sunmuş. Boyle seyler uydurmadir dinler insan uydurmasidir demişler.
  Kurani kerimde mucize yağiyor. Yüzlercesini koyduk. İnkar ediyor fakat çürütemiyorlar. karşimiza çikan yenilip kaçiyor-Hz. Muhammed kainati ben yarattim demiyor Allah yaratti diyor. Kendi kendine olmayacak muazzamlik ortada. Siraladiğimiz açik mucizelerde.
  Kizillar zaten islama inanmaz. O gunlerdir övdukleri idam edilmiş deniz gezmiş ve iki arkadaşinin mezarinda ruhuna fatiha yazmaz. Kizillarin ya kendilerinde gizli dinleri var islam duşmanliği adina sakliyorlar bunu. Yada Allaha inanmamak zaten işlerine geliyor. Türkiyede çok fazla kizil var. Bu kadar çok ate site olmasida normal.bunlarin yazilarindan Allah yok sonucu çikmaz. Kimi kizillar butun mucizeleri inkar eder Allaha inanmazlar sonucu çikar. İnanmasinlar bize ne ama milletin dini imaniylada oynuyorlar. Buda millete devlete nankörlüktür.

  • cemil

   BÜTÜN SORUN DÜNYAYI TÜRKLERİN VE KÖRTLERİN DEĞİL, EMPERYALİSTLERİN YÖNETMESİ… İNGİLİZLER OSMANLIYI ASİMİLE ETTİ, TÜRKE DÖNÜŞTÜRDÜ, SEKÜLERLEŞTİRDİ. TÜRKLER DE KÖRTLERİ ASİMİLE EDEREK TEFÖRİSTE VE KOMÜNİSTE DÖNÜŞTÜRDÜ. BÜTÜN MESELE BU!

   • cemile cevap

    Kürtlermi asamile oldu. 1923te 1 milyon bileyoktu nufuslari şimdi istanbulda bile 4 milyon. Adamlar en iyi bildikleri işiyapiyor. Birileri asamileden bahsediyor.
    İngilizler osmanliyi asamile etti türke dönuştürdü. Yadakuklalarina yaptirdilar bu işi. Sabetaycilara.

 114. Allahin cehennemle konuşmasi

  Allahin cehennemle Kurani kerimde konusmasiyla dalga geçiyor ya ateler.hemen izah edelim.
  Belgeselde izlemiştim yazarin biri herhalde almanyada yaşiyor çok ünlü yazar. Ariyor yetkilileri hanim merdivenden düştü öldü. Geliyor bakiyorlar. Kadinin ölüsü gömüluyor. Yazar sonra amerikaya tasiniyor yeniden evlenmiş. oradada karisi ölüyor. İnceliyorlar anlaşiliyor kendi öldürdüğü. Almanyadakiler uyaniyor işe ilk karisinida o öldürmüştür diye. Başvuruyorlar yetkililere. Mezar açiliyor. Kadinin kafasina sert cisimlerle vurup öldürmüş meğerse adam. Kendisinden şuphelenilmediğinden yirtmiş işi. Ama ikinci cinayeti işleyince birinciside ortaya çikiyor. Olayi anlatan yetkili demiştiki mezari bir açtik ölü kadin bize mezardan konuşuyor her şeyi anlatiyordu.
  O ölü kadin gerçekten konuşuyormuydu sizce yoksa kafa tasindaki darbe izlerimi anlatiyordu olanlari. Hal dili diye birşey vardir, bu hal dilinden insan anliyorsa yaradan Allah hayda hayda anlar.

  • cemil

   HER ŞEY ALGIYI NASIL YÖNETTİĞİNİZE BAĞLI… (ILLUMINATI PİRAMİDİ)
   .
   EĞER ALGIYI İYİ YÖNETİRSENİZ, HİYERARŞİK DÜZEN TIKIR TIKIR İŞLER. BİZİM ETNİK KİMLİĞİMİZ TÜRK, DİNİ KİMLİĞİMİZ SÜNNİ MÜSLÜMAN. RUHBAN SINIFI DİNDAR-MUHAFAZAKAR KESİMİ KANDIRIR, SİYASİ PARTİLER DÜŞÜNMEYEN TOPLUMUN SEKÜLER HAZLARINA VE İSTEKLERİNE GÖRE HAREKET EDER, DÜŞÜNENLERİN AĞIZLARI KAPATILIR,
   .
   BÖYLECE ÜLKEYİ YÖNETEN BİRKAÇ KODAMAN TÜM TOPLUMU İSTEDİĞİ GİBİ PARMAĞINDA OYNATIR YA DA ÖYLE ZANNEDER! KAPİŞ?

 115. Allahin cehennemle konuşmasi

  Yorum eksik kalmiş cehennemde daha yokmu diye cevap veriyor hal diliyle. Atelerimi bekliyor yoksa. Ateler korkmaz cehennemden falan öyle değilmi. Korksalarda lavdan ateş denizi korkmasalarda. Hakimiyet Allahin ve kimin akibeti neyse o çekilecek. Orada kim kiminle alay edecek bakalim.

  • cemil

   İnsan evriminin bir sonraki aşaması robotlar ve cyborglar olacak. “Önce bir kavram üretir, sonra ona anlam yüklersiniz.” Bundan 300 sene önce robot mu vardı sanki, Freud diye bir bilim adamı mı vardı?
   .
   Örneğin; Ego, İnsan ve Robotu tanımlayalım. Ego, batı kültürünün (Freud) bize kazandırdığı bir şey, beynin işleyiş biçimidir; İd, Ego, Superego. Doğu kültüründe bu kibir, nefstir ve meleklerle şeytanlarla takdim edilir. İnsanı tanımlayalım; hayvandan daha gelişmiş düşünebilen bir canlı. Peki robottan üstün mü? Kısmen. Bazı yönlerden robottan ve makinelerden zayıftır.
   .
   İşte, her şey yaşadığınız çağda kavramlara nasıl anlam yüklediğinize bağlıdır. 300 yıl öncesiyle bugünü kıyaslayın, anlayacaksınız…

   • cemile cevap

    Robot uretilen birşey. Elektriksel. İnsanin evrimleşmesiyle ne alakasi var. Biz elektriğin canli olduğunu senelerdir yazan insaniz. Allahtandir elektrikte. Kurani kerimde Allahin kendini tarif ettiği ayet sanki elektriktir. Yani Allah onu ben yarattim diyor.Freud için internette uygunsuz bilgilere ulaşilabiliyor. O sebeplede inançsizmiş. Melek ve şytan bunlarin ne olduğunu alenen açikladik. Senin bize birşey öğretmene gerek yok.Yazinin verebildiği birsey yok.

    • CEMİL

     BATI, NASIL Kİ İSLAMOFOBİYİ BAHANE GÖSTEREREK IŞİD’İ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİYORSA, AQP DE DEVLETLEŞTİĞİNİ İDDİA EDEREK KENDİNİ BÜTÜN DÜNYAYA KAPAMIŞ, BÜTÜN ÜLKELERİ KISMEN DÜŞMAN ETFETMİŞ BİÇİMDE KENDİ İÇ MESELESİNİ MUHALİF GÖRDÜĞÜ HERKESİ TEFÖRİST İLAN EDEREK ÇÖZME YOLUNA GİRDİ. TABİİ BU KENDİ İRADESİYLE DEĞİL…
     .
     TERÖRÜ MEŞRU KILAN BİZZAT BU FOŞİST DARDE YÖNTEMLERİDİR. HALK HEP UYUTULMUŞTUR. BU HALK KENDİNİ TANIMIYOR DAHA, SOYUNU SOPUNU BİLMİYOR. TARİHİNİ BİLMİYOR, DİNİNİ BİLMİYOR…
     .
     DÜNYA HIZLA İLERLİYOR, 4. SANAYİ DEVRİMİ, KUANTUM BİLMEM NE, BİZİMKİLER YERİNDE SAYIYOR, HATTA GERİLİYOR. DİĞER ÜLKELERLE BİLİMLE AKILLA DEĞİL DE HALA İNANÇLAR MEZHEPLER ÜZERİNDEN ZİDİK YARIŞTIRIYORLAR. NEYMİŞ; “BATININ İLMİNİ VE FENNİNİ ALALIM, AMA KÜLTÜRÜNÜ ALMAYALIMMIŞ” (SANKİ İLİM VE FEN, KÜLTÜRDEN BAĞIMSIZ BİR ŞEY)
     .
     HADİ MEHDİ GELSİN DE KURTARSIN SİZİ! ADNAN OKTAR GİBİLERİ KASTETMİYORUM. İŞTE NE KADAR DÜŞÜK PROFİLLİ OLDUĞUNUZU BURADAN GÖRÜN! SİZ HERKESİ KENDİNİZ GİBİ DÜŞÜK PROFİLLİ Mİ SANIYORSUNUZ? TANRI DÜŞÜNCESİ MANTIKLIDIR, BUNUNLA İLGİLENEN BİR BİLİM VARDIR (TEOLOJİ), ANCAK DİNLER GÜNCELLENMEDİĞİ TAKDİRDE TAMAMEN DEMODE OLACAK! YENİ MODA ARTIK İLÜMİNATİ…

     • uslubunu duzelt

      Küçuk dağlari sen yaratmişsin gibi havalanarak yazdiğin surece cevaba değer görmeyeceğizseni. Uslubinu düzelttiğin zaman bakariz.

      • CEMİL

       >>> ZİHNİ BÖLÜNMÜŞ İNSANLARIN ZİHNİ! ZİHNİ BÖLÜNÜK İNSAN NASIL BİLİM ÜRETSİN?

       >>> SANKİ BİLİM BİR RASYONALİTE DEĞİL DE, BİR RESİM SANATIYMIŞ GİBİ, “BİZİM İSTEDİĞİMİZ RESMİ ÇİZECEKSİN” DENİLEN BİR ORTAMDA, NASIL BİLİM ÜRETSİN?

       >>> HALA KENDİNİ ZORLA ANLATABİLME, İFADE EDEBİLME DERDİ YAŞIYORSA İNSAN, NASIL BİLİM ÜRETSİN? >>> SÜREKLİ ETRAFI TARAFINDAN DİKKAT ÇEKEN, YADIRGANAN BİR İNSAN, NASIL BİLİM ÜRETSİN?

       >>> BİR İNSANIN YANLIŞ DÜŞÜNCESİNİ GEÇTİM, KAŞI-GÖZÜ BEĞENİLMİYOR DİYE CANINA MALINA KASTEDİLİYORSA, NASIL BİLİM ÜRETSİN?

       >>> BATAKLIKTA YÜZÜP, ENSESİNDE BARUT KOKUSUYLA YAŞARKEN NASIL BİLİM ÜRETSİN İNSAN HEE? NASIL????????????????

       • ate site çamurlarina cevap

        Ula cemil sende kizillardansindir ya onlar yapiyor islama duşmanliği, bin tane mucize görseler birine bile kasten inanmazlar, yahudi ve hristiyanlarin dediği gibi, istediğiniz kadar mucize gosterin etkilenmeyiz bizim inancimiz başka derler. Kizillarda öyle, onlarinda inannci başka. Sanirsin türkiyede bilimi kizillar uretiyor halbuki islama saldirip fitne yaratmaktan başka hiçbir işe yaramiyorlar. İslami kabul ettirmeyi birak guslu kabul ettirmedik daha. Turkiyede her km de içi su dolu varil olmasi lazim yakaladiğin kizili içine daldir çikar yapacaksin. Sonra kulağina ezan okuyup salacaksinki islama alişsinlar.
        Ateist cafe hem türkiye düşmani yazilari olan hemde ecnebi olduklari çok belli olan yazilariyla ünlü bir site. Daha evvel izahini yaptiğimiz pekçok mucizeyi yalanlamiş. Mesela yunus peygamberi balinanin yutmasi olayini. Halbuki benzeri bir olay şubat 1891 de fakland adalarinda yaşandi. Gemiden Denize duşup baliğin yuttuğu ingiliz bir adam baliğin karnindan sağ olarak çikarildi. Adi james bakermi neydi.
        Karikateistte ele almiş bu konuyu ele almiş saffad suresindeki
        Onu ( yunusu) bitkin bir halde açik araziye attik ayetini ve ardindan bir başka suredeki Rabbi katindan ona ( yunusa) bir rahmet ulaşmasaydi kinanmiş bir halde açik araziye atilacakti ayetini koyup çelişki aramiş. Halbuki kinanmadiği affa uğradiği açiklanmiş bu durum gözden kaçirilmak isteniyor.
        Ateist cafe Nuh peygamberin çocuklarininda ensest ilişkiyle çoğaldiklarini iddia etmiş tabiiki keferelerin kizil yalani. O Gemide 80 küsür insan bulunuyordu inananlar topluluğundan.
        Kutsalsiz denen site ise yakin göğü yildizlara süsledik ve onlari şeytanlara taşlamalik yaptik diyen ayeti alaya almiş. Biz bunu defaatle açikladik. Çokda güzel bir anlamlar çikiyor bu ayetten. Ecnebi tohumlarida bunu okudu. Anlamak istemiyor kasten çamur yapiyorlar.
        Yine karikateist hz.’muhammedin mescidi aksaya getirildiğinin anlatildiği ayeti yalanlamiş orasi 638 de hz. Ömer tarafindan inşaa edildi demiş. Muhammed Hamidullah efendi mescidi aksanin gök katlarinda bir makam olduğunu açiklar. Eğer öyle ise Hz. Ömerde inşaa ettirdiği o ibadethaneye gökkatlarindaki bu makamin adini vermiş olmali.
        Cemil yazdiklarin findik kabuğunu doldurmuyor nesine cevap verelim.

        • CEMİL

         İSLAMI ŞAHLANDIRACAKLARMIŞMIŞ… AKIL OLMADAN, BİLGİ OLMADAN NASIL ŞAHLANDIRACAKSIN? NEDEN BİRÇOK BİLİM ADAMI YAHUDİ… İSLAMIN ŞAHLANABİLMESİ İÇİN NOBEL ALMIŞ MÜSLÜMAN BİLİM ADAMI ÇIKMASI GEREKİYOR! AMA HİÇ KİMSENİN BU KADAR ZOR ŞARTLARDA BİLİM ÜRETİP KENDİNE “MÜSLÜMANIM” DİYECEĞİNİ SANMIYORUM!
         .
         BATILILARDA BU İŞLER, İNANCI DA BİLİM GİBİ ALABİLDİĞİNE HOYRAT KULLANMAKLA OLUYOR. BATILI, HZ. İSA İLE DAGLA GEÇEBİLİYOR: “LIFE OF BRIAN (1979)” FİLMİ GİBİ… BİZDE OLSA, “İSLAM BİZİM KUTSALIMIZ, DALGA GEÇTİRMEYİZ” DEYİP ADAMI ÖLDÜRÜRLER! İŞTE, BU YÜZDEN BATI’DA İSLAMOFOBİ VE MÜSLÜMANLARA TERÖRİST BAKIŞ AÇISI VAR!
         .
         VE YİNE; “BU BATI, BİLİMİ, İNANÇ İÇİN SİLAH OLARAK KULLANIYOR” DİYE ÜLKEMİZDE BİLİM KARŞITLIĞININ OLMASI BU YÜZDEN! SAĞOLSUN, ‘GERİ’CİLER SAYESİNDE BU ÜLKE BİR 100 YIL DAHA GERİ İLERLEDİ!

 116. hesap gunu yakindir

  Mari Ann bati ulkelerinden birinde kaza geçirmiş daha evvel gözleri görmez olmuş. geçenlerde yine kaza geçirmiş 70 yaşindaki kadin. Gozleri tekrar görmeye başlamiş. Bu olayin bilimsel izahi yapilamiyormuş,
  Hani diyor ya ateler bir sorunun cevabini bulamadimmi Allahtan der işin içinden çikarsiniz.
  Şöyle diyelim. Bilim neyi bulabiliyorki. Çok basit şeylere verilemeyen cevaplar. Çaresi bulunamayan hastaliklar. Uzayla ilgili atmasyon bilgiler. Velevki bilim herşeyin cevabini ve çozumunu doğru olarak buldu. Buradan Allah yok sonucu çikmaz Allahin yarattiklarinin sirri çözülmüş olur.
  Bilim yokkende ateler vardi. Allaha inanmayan. Onlara göre Allaha inanmamak için herşey bahane. Allahtan olan herşeye hakaret marifet. Biz dini delilleri yaziyoruz Allahta ate marifetlerini. Hesap gunu gelecek. Benden değil Allahtan.

  • cemil

   OKUMUYORSUNUZ, OKUMUYORSUNUZ… DÜŞÜK PROFİLLİSİNİZ!
   .
   Bizde şöyle bir anlayış var: “Düşün düşün b.ktur işin” “Çok okuma kafayı oynatırsın” “Okuyan adam mı oluyor sanki”
   .
   X kuşağı ve ondan öncekiler bize şunu öğretti: ‘Batının ilmini ve fennini alalım, kültürünü almayalım.’ (Sanki ilim ve fen, kültürden bağımsız bir şeymiş gibi) Yerli ve milli ol; düşünme, sorgulama, otoriteye itaat et.”
   .
   +Neden?
   -Çünkü sen bilmezsin, bizim Batı’yla tarihi bir meselemiz var.
   +Pardon, biz derken?
   -Biz Kurtuluş Savaşı’nda Fransızları İtalyanları İngilizleri Yunanları hep beraber denize dökmüş, hendeğe gömmüş mağlup etmiş ümmet ve milletiz!
   +Bir dakika, ümmet mi?
   -Evet! Biz Müslümanız. Bu Dünya üzerinde Müslüman’dan daha haysiyetli, onurlu, şerefli, akıllı, sadık bir beşeriyet bulamazsın! Batı kültüründe bu yok.
   +Ya sakın size bütün bunları öyle yutturmuş olmasınlar!
   -Senin memleket nere?
   +Urfa ama aslen Orduluyum!
   -İçinden mi?
   +Hayır, k.çından.

  • CEMİL

   ÜLKE ÇOK DEMOKRATİK, BİLİMDE TEKNOLOJİDE ÇOK İLERİ SANKİ DE YAZDIKLARIM KURGU OLACAK! HADİ BUNA DA KURGU DE O ZAMAN:
   .
   BİAT KÜLTÜRÜ BÖYLE BİR ŞEYDİR; NEDENLERİ, NASILLARI SORGULAMAZSIN, SADECE İTAAT EDERSİN, KÖLE GİBİ…
   .
   MALUM ZAT: “BAŞKANLIK SİSTEMİ ZORUNLU HALE GELMİŞTİR. 7 HAZİRAN-1 KASIM ARASINDA YAŞANAN BUHRAN SONRASINDA KRİZE SEBEP VERMEDEN BUGÜNE GELMEMİZ MİLLETİMİZİ MEMNUN ETMİŞTİR”
   .
   1- BİR KERE BU BAŞKANLIK DEĞİL (BONAPARTİST TEK ADAM REJİMİ).
   2- TÜRK MİLLETİNİN ZATEN BAŞKANLIK GİBİ BİR TALEBİ YOK (AMA KABUL EDİLİRSE ŞAŞIRMAM). 3- ŞİDDETTEN, ÇATIŞMADAN, GERİLİMDEN BESLENEREK BUGÜNLERE GELİNDİĞİNDEN KİMSE BAHSETMİYOR! (SORUNLARI ÇÖZEREK DEĞİL, YENİ SORUNLAR ÜRETEREK)

   • doğu meselesini kaşima

    Dığer yazdiklarin önemli değil. Hangi şiddet birileri ülkeyi bölmeye uğraşacak. Hükümette buyrun istediğiniz kadar alin diyecek. Boyle denmesinimi bekliyorsun. selçuklu doğu anadoluyu kürtlerden değil bizanstan fethetti. Yavuz selimde irandan.
    Bu konuda devlet hakli yazilacak okadar çok şey varki. Yazmakla düzelecek olsa yazalim. Boşuna duşman kazaniriz.

 117. cemile cevap

  Dikkatedilirse biz siyasetcileri övmüyoruz. Çevrilen dolaplarinda farkindayiz. O sebeple şu şunu yapmiş bu bunu yapmiş halki uyutmuş. Kimse uyumuyor. Halkin elinde birşey yok. Koyun gibi güdülüyor. Başkada yapabilecegi birsey yok.
  Siyasetcilerin şunu yad bunu yapiyor olmasi Allahin var olmadiğini diniislaminda yalan olduğunu göstermez. Siyasetin kaymağini yiyiprahat yaşayanlarin öte alemde ayni rahari bulamayacaklarini çunkü kredilerini bu dunyada tükettiklerini gösterir. Allahin adaletinden şaşilmaz.

 118. Ömer

  Kardeşim bak Hz. Muhammet (s.a.v) ashabına bunu bizzat kontrolunde yazdırmış ve ezberletip hata varsa duzelttirmistir aslında bu konuyu uzunca anlatırım da zamanım yok şuan yani kısaca kuran değiştirilmemiştir

  • CEMİL

   BUNLARI AŞTIĞIMIZI SANIYORDUM AMA AŞAMAMIZ DEMEK Kİ… SORUN BURADA, ÇOK YAVAŞ MESAFE KATEDİYORUZ! ELALEM MARSA KOLONİ KURDU, BİZ HALA UZAYDA KIBLEYİ NASIL BULURUZ TARTIŞMALARI YAPIYORUZ!
   .
   GEZİ; PROVOKATİF BİR EYLEMDİ, DOĞRU. AMA PROVOKASYONA GETİREN NE PARALEL NE DE KEMALİSTLERDİ, BİZZAT DERİN DEVLETİN (MUKTEDİRLER) KENDİSİYDİ. TAYİBİ KULLANARAK İKTİDAR ELİYLE BUNU YAPTILAR. ŞU AN YAŞANANLAR BİLE AYNI TİYATRO…
   .
   PEKİ, BU DERİN DEVLET KİM? BUNLAR BENİM TAHMİNİMCE TÜRKİYENİN EN ZOR ZAMANLARINDA ÖN PLANA ÇIKMAYIP ARKA PLANDA DURANLAR, BAŞKA KİM OLABİLİR? ÖRN; ASKERLER, MİT, HAKİMLER, SAVCILAR, DOKTORLAR, AKADEMİSYENLER VB… BUNLARDAN KURALAN GİZLİ BİR YAPILANMA, AYNI ILLUMINATI GİBİ.
   .
   BUNLAR DEVLETİN ÇIKARLARI İÇİN KENDİ EVLATLARINI GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRÜRLER, ŞEHİT EDERLER, KULLANIRLAR… BUNUN ÜZERİNDEN ALGI YARATIRLAR, APTALLARI KANDIRMAK İÇİN. BÖYLELİKLE SİSTEMİN ÖNÜ AÇILABİLİYOR. YOKSA TIKANIKLIK DEVLETİN ÇÖKÜŞÜ DEMEK. KAPİŞ?

 119. cevap

  Yahu sen ne dedeğini bilmiyorsun. 42yil önce gonderdi abd marsa ilk uyduyu. Ayni yerinde sayiyor.eline geçen birşeyde yok. Afrikadan guney amerikadan guneydoğu asyadan sömurdukleriyle fuzuli para harciyor. Uzayda kible ne tarafta bunlar boş soru.
  Gezi eylemleri Abd nin yahudi lobisinin destek verdiği bir hareket. David rakifelir açiklamiş. Adamlarimiz var istediğimiz ülkeyi kariştiriyor içsavaş cikarip yiktiriyoruz yine biz inşaa ediyoruz. Osmanliyi biz yiktik. İran irak savaşida bizim işimizdi. Ortadoğuyuda oradaki musluman devletleri biz kariştirdik. Türkiyede 12 eylul öncesi olaylari bizim adamlar yapti diyor. Gezinin arkasindada onlar var. Darbe heveslisi beyaz türklerin generalleri içeri tikildi ordudan atildi diye oldu bunlar. Korkuttular erdoğani ve hukumeti iç savaş tehdidiyle. Sonra gelsin ordudan atilma omuzu kalabalik tutklulara tazminatlar. Hukumet kendini zor kurtardi bu oyundan.’gezi buyuk oyundu maalesef hedefinede ulaşti. Hemde fazlasiyla. Adamlari yikmaya uğraşanlar birde kendileri yapti diyor.

 120. Serdar

  Arkadas herşeye bilimsel bir açiklama bilimsel bir test istiyor.
  Senin Dna sonucun bile %100 çıkmaz. O vakit sen babanin kim oldugunada inanmazsin.
  Allah kimseyi zorlamiyor inanacaksin diye.
  Daha henuz senin tum kalbinle baglandigin şu bilim bebeğin oluşum evresini açıklayamiyorken sen neyin kafasindasin.

 121. Esved

  Sevgili kardeşim bu konuyla alaklı yazdığın yazıda ilk nüshaların yakıldığından bahsediyosun hz.osmanın yazdırdığı nüshalar hz. Ebubekirin ilk nüshasına bakılarak yazılmıştır. Ayrıca İngilterenin Birmingham da bi öğrenci tarafından kütüphanede bulunan Kuranı kerimin en az 1350 yıllık olduğu düşünülüyor. Müslüman uzmanlar tarafından incelenen kitabın kuranı kerim olduğu tescillenmiştir . Ayrıca Hz. Osmanın şehit olduğunda okuduğu kuranı kerim mevlana müzesinde sergilenmektedir .Kuranı kerimde belli bir uyum vardır . Bu uyum ecbed hesabı dır( Ebced, geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışından (elif, ba, cim, dal) ilk dört harfinin okunuşlarıyla (E-B-Ce-D) türetilmiş bir sözcüktür. Ebced hesabı ise Ebced rakamları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelime, cümlecik veya cümlelerin sayısal değerini hesaplama ve bunlardan anlamlar çıkartma işlemidir. Teori incelenen kelime, cümlecik veya metinde bir şekilde gizli şifreleme bulunduğu varsayımına dayanır.
  )eğer kuranı kerimin bazı surelerini bi hafızdan dinlersen bunun farkına sende varırsın . Dünya çapında yaklaşık 40000 Kuranı kerim incelenmiş ve aralarında küçük bi farklılık bile olmadığı ispatlanmıştır ama incile baktıpımız zaman dört ana incilden oluşan hristiyanlıktaki dört incilde birbirinden farklıdır . Kuranı kerimde onu biz indirdik biz koruyacağız ayeti eğer sonradan eklenmiş olsaydı diğer dini kitaplarada eklenebilirdi. Kuranı kerimin değiştirildiğini kanıtlayan birkaç ayet gösterebilirsen sana yardımcı olabilirim.

 122. osmanliya dönme düşmanliklari

  Laik site var. Osmanlinin ünlü denizci piri reisi astirdiğini, ilk uçan insanlardan hezarfen ahmet çelebiyi cezayire sürdürdüğunü ve rasathaneyi yiktirdiğini yazmiş açiklayalim.
  Piri reis porkekizlilerlesavaşmasi emredildiği halde bundan kaçindigi iddiasiyla idamedildi. Bazi kaynaklarda portekizlilerden ruşvet alarak savaştan vaz geçtiği iddia edilir. Biz bunu yalan sqysak bile görev kusuru sebebiyle idam edildiği açiktir.
  Hezarfen ahmet çelebi meselesinde böyle bir kişinin yaşamadiğini uçma olayininda yalan olduğunu iddia edenlerde yine kemalistlerdir. Biz doğru diyelim. Cezayire sürgunun sebebi nedir peki. Dönmeler o zamanki adi (frengi stan)olan avrupalilar istedi diye ayaklanarak padişaha etki edip zorla cezayire surduruyorlar onu. Yoksa yakip yikacaklar her yeri. Onlarin şerrini def etmek adina padişah hezarfeni cezayire sürmek zorunda kaliyor.
  İstanbulda takiyüddin efendinin kurdurduğu rasathanede ayni sebep ile yikilarak yerle bir ediliyor. Kendilerini haci hoca gibi gösteren bati yardakcisi kizildonmelerin isyanlarini def etmek amaciyla. İçimizdeki yerli düşmanlarin tek amaci vardi osmanliyi bati karşisinda guçsuz birakarak yikilmasini sağlamak.

  • SERDAR

   OLAN OLMUŞ, BİTEN BİTMİŞ… BU TOPLUM HALA OSMANLI’DA YAŞADIĞINI SANIYOR. YAŞADIĞINIZ ZAMANA DÖNÜN ARTIK KARDEŞİM! 21. YÜZYILA DÖNÜN! “MUHTEŞEM YÜZYIL”DA KALMAYIN! ADI BİLE MUAMMALI… O FİLM ZATEN ALGI YÖNETİMİYLE SİZİ APTALLAŞTIRMAK İÇİNDİ…
   .
   BELKİ İNANMAYACAKSINIZ, TÜRK SİNEMASINDAKİ ŞABAN KARAKTERİ NEYİ İFADE EDİYORDU, BİLİYOR MUSUNUZ? TÜRK HALKININ ORTALAMA ZEKASININ ALTINDAKİ SAF-MÜSLÜMANI ANLATIYORDU. SAF, SALAK AMA ÇOK ŞANSLI, İNANCI ONU HEP HAKLI VE ÜSTÜN KILIYOR VE İNSANLARIN GÖZÜNDE BİR ANDA İDOL YAPIYOR FALAN…
   .
   KEMAL SUNAL, BU TOPLUMUN İYİ-KÖTÜ YANLARINI BİZE TANITAN VE GÜNCELİ ANLATABİLEN EN İYİ SANATÇILARDAN BİRİYDİ… BEN DE SİZİN İÇİN AYNI ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM ASLINDA!

 123. cevap verelim

  Müslümanlari kemal sunal yerine koymak iyide verilen mesaj müslümanlar aslinda aptal ama bu dini savunmak onlari hep hakli çikariyor demişsin. Kemal sunal kendisi aleviydi. 28 şubat öncesimi o donemdemi yoksa mesut yilmazi arayarak necmettin erbakan ile sakin hükümet kurma onunla hukumet olacaksa hiç olmasin daha iyi diyen adam. Kurulursa irtica hortlamaz sadece kiyamet kopar öyle değilmi.
  Sizinkilerde hala mustafa kemal dönemindeyaşiyorlar. Adam öleli bir ömürü doldurali kaç sene oluyor. Ölümünün 66. Yilinda ömür 66 yildi. Ölümünün 78 inci yili geliyor omür 78 yil. 95. İnci yilindada ömür 95 uzar herhalde. Hiç kimse ölmuyor ya memlekette. Ata sayesinde ölmekde durmuştur artik ata sayesinde zaten sadece onun hayaliyle yaşiyor birileri.
  Aksam sizin tarihci sinan meydanmiydi neydi. Anlatiyor 1909 olaylarina gerici hareketi diyor. Padişahi o vahdettini desede 2. Abdulhamiti koruyanlar gericiymiş. Hareket ordusuna en üstad tarihci yilmaz oztüna sabetayci ordusuydu. Yunan bulgar, arnavut, sirp. çingene, romen, makedon. Ulah türk olmayan kim varsa doluştuğu bir orduydu der. Sizin ataturk dediginin mustafa kemalde o ordudandi. Makedonmu desek arnavutmu yoksa sirp diyenlerde varda biz demiyelim yine.
  Ağa tahttan indirilen türk sultani islam halifesi. İndirenler türk değil, mustafa kemal o ordudan ve ne hikmetse o ataturk oluyor. Mucizeye bakarmisiniz siz. Mustafa kemal cami kapatmamiş onartmiş. Kapatilan yikilanlar belgeli. Hutbe bastirmiş kendi istediklerini söyleten dini kontrol eden hutbeler. Yani işin asli din kontrolu. O zamanlar 40000den fazla köy köy 683 nahiye 327 ilçe 56 il var. Onarilan cami 40 ya var ya yok. 1942-46 doneminde camiler ordugah yapilmiş askerler içine siçiyor onlar gorulmez. Jandarma basiyor köyleri dini kitap eski yazili eser bulursa veriyor dayaği millet korkudan kendileri yakti kitaplari yada gömdü. Devletin yaktiği orjinal kuranlar.
  Kadir misiroğlu anlatti urfadan biri memur oluyor 1926 da namaz kiliyormusun diye soruyor müdur. Kiliyorum deyince siçtiğin yerde abdest al kimse görmesin. Şu dolabin içinde namaz kil gorulmesin. Gorulurse senide memurluktan atarlar benide diyormuş adam. Mustafa kemal islami kurtarmiş. Kendisinin ve kemalistlerin islama olan muhabbetleri malum.
  Taksimdeki topcu kişlasi satildi diyor meydan 1913 te fransizlara içindeki cami satilmamiş. Onuda 23 agustos 1922 de vahdettin satmiş. M. Kemal vatan kurtarmaya uğrasirken vahdettinin yaptiğina bak diyor. O satilan caminin parasi buyuktaarruzda harcanmak üzere mustafa kemale gider ama bu saklanir. Mustafa kemal diyor vahdettin asla hirsiz değildi. İstese topkapi sarayini soyarda gider ordu kurar o parayla öyle bir geri döner saltanatini geri kurtarirdi diyor.sadece şah ismailin tahti 7 sulalesine 700 sene yetermiş. Adam italyada sefalet içinde öldü. Mustafa kemal karundan bile zengindi millet sefalet içinde iken. neredeyse türkiyenin tapusunu üzerine geçiriyordu. Devlet onun sayildiğina gore belkide …….
  Bak sen hem sosyalizmi savunuyorum diyor hem kemalizmden bahsediyorsun. 1934tekominizm var rusyada. Ozaman sovyetler birliği deniyor. Turkiyedeki sovyet elçisi leon karahan. Hristiyan olsada tatar türkü. Sovyet Rusyanin türkiye uzerindeki emellerini bildiriyor hep türk yonetimine. Stalin karsi ardahani istiyor. Boğazlar hakkinda yeni düzenlemeler istiyor. Duymuş mustafa kemal leon karahani cağiriyor. Moskovayi ruslarin başina yikmaktan bahsediyor. Elindedeiçki kadehi, nasil yapacak bunu. Tabiiki ABD ve ingiltereye guveniyor. Karahan sessiz kaliyor yapici konuşuyor. Tabi elçilikteki diğerruslar bildiriyorlar staline durumu. Sovyet rusya geri çagiriyor leon karahani. Gitmesin stalin asar onu türk dostu diye siğinma hakki verelim diyorlar mustafa kemale. Vermiyor siğinma hakki falan. Rusyaya gönderiyor adami. Mahkeme oldu adam. Türkiye lehine casusluk yaptiği gerekcesiyle aralik 1937 de stalin astirdi adami.
  Işte övupte bitiremediğiniz mustafa kemalin kendisine iyilik yapanlara reva gördugu sey. Mesela dava arkadaşlarindan cemal. Enver ve talat pasa ve daha pek çoğunun akibetleri. Biz onu sizden daha iyi taniyoruz.

 124. Oğuzhan

  Bende diyorum ki girin araştırın biraz dünyanın 4 yerinde bundan 1400 yıl önceye ait olduğu ispatlanmış kuranı kerim ve şu anki kuranı kerim bir bir incelenmiş harf hadi değişikliğe uğraşmamış google a yazın araştırın dinimize laf sokan arkadaşlar bende size ne mantıkla Allahın olmadığına inanmayı nasıl beceriyosunuz hayret içindeyim bu teknolojiyle bu zamanda dünyanın bu kadar güzelliğini bu koskoca evreni patlama sonucu meydana geldiğini düşünen zihniyet önünde mucize gercekleşse adama sihirbaz der yine inkar edersin Allah cümlemizi yolunda ilerlemeyi nasip etsin zaten Peygamberimiz zamanında da putperest sapıklar varmış adam kendi yaptığı şekil verdiği şeye tanrı diye tapıyo sizin maymun dan gelmeyiz dediğinizle hiçbi farkı yok hadi siz ispatlayın maymundan geldiğimizi maymunun genlerini düşünme yeteneğinin bizler gibi olmadığını biliyoruz şimdi dersiniz evrim oldu hadi ispatlayın madem kuran değişti hadi ispatlayın nasıl geldik maymundan delili ne

  • SERDAR

   İSLAMI ŞAHLANDIRACAKLARMIŞMIŞ… AKIL OLMADAN, BİLGİ OLMADAN NASIL ŞAHLANDIRACAKSIN? NEDEN BİRÇOK BİLİM ADAMI YAHUDİ… İSLAMIN ŞAHLANABİLMESİ İÇİN NOBEL ALMIŞ MÜSLÜMAN BİLİM ADAMI ÇIKMASI GEREKİYOR! AMA HİÇ KİMSENİN BU KADAR ZOR ŞARTLARDA BİLİM ÜRETİP KENDİNE “MÜSLÜMANIM” DİYECEĞİNİ SANMIYORUM!
   .
   BATI’DA BU İŞLER, İNANCI DA BİLİM GİBİ ALABİLDİĞİNE HOYRAT KULLANMAKLA OLUYOR. BATILI, HZ. İSA İLE ÇOK İYİ DALGA GEÇEBİLİYOR: “LIFE OF BRIAN (1979)” FİLMİ GİBİ… BİZDE OLSA, “İSLAM BİZİM KUTSALIMIZ, DALGA GEÇTİRMEYİZ” DEYİP ADAMI ÖLDÜRÜRLER! İŞTE, BU YÜZDEN BATI’DA İSLAMOFOBİ VE MÜSLÜMANLARA TERÖRİST BİR BAKIŞ AÇISI VAR!
   .
   VE YİNE; “BU BATI, BİLİMİ, İNANÇ İÇİN SİLAH OLARAK KULLANIYOR” DİYEREK ÜLKEMİZDE BİLİM KARŞITLIĞININ OLMASI BU YÜZDEN! SAĞOLSUN, ‘GERİ’CİLER SAYESİNDE BU ÜLKE BİR 100 YIL DAHA GERİ İLERLEDİ!

   • SERDAR

    BİZİM AHLAKIMIZ ÇOK MU KÖTÜYMÜŞ Kİ BUNLAR DİNDAR (KİNDAR) NESİL YETİŞTİRECEKMİŞ! DİNDARLIKTAN KASIT NE? BİR ÜLKEDE BİRBİRİNE DEĞER VERMEYEN İNSANLAR YAŞAMAYA BAŞLARSA AHLAKSIZLIK ARTAR. DİN SADECE YOL GÖSTERİR, SİZİ AHLAKLI YAPMAZ!
    .
    TV’YE BAKIYORSUN; BAŞI AÇIKLAR, BAŞI KAPALILARLA ÇOK İYİ ANLAŞIYORMUŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR! BU NASIL OLUR? YA SEKÜLERLERİ DİNDARLAŞTIRIR YADA DİNDARLARI SEKÜLERLEŞTİRİRSİN… BUGÜN ÜLKEDE ÖYLE BİR ÖTEKİLEŞME VAR Kİ, AÇIK SAÇIK FOTOĞRAF ÇEKİP VÜCUDUNU TEŞHİR EDEN BAYANA ADETA CANAVAR GÖZÜYLE BAKILIRKEN BAŞINI KAPAYANLARA YARATIK GÖZÜYLE BAKILIYOR.
    .
    HALBUKİ HEPİMİZ BU ÜLKENİN VATANDAŞIYIZ! BİRBİRİNE YABANCI GÖZLE BAKMALARININ ASIL NEDENİ AHLAKTAN ZİYADE; ÜLKEDEKİ SİYASİ/HUKUKİ ÇÖKÜNTÜ, SANAT/BİLİM/TEKNOLOJİ ÜRETEMEME, EĞİTİMDE GERİLEME GİBİ SORUNLARDIR! GERİSİ, TOYİP’İN OY İÇİN SEÇMENE ANLATTIĞI MASALLARDIR…

 125. cevap

  Benim yazilarin üzeri kapansin diye yazdiğin çok belli oluyor. Kominizmi övmek adina leninin stalinin türklere yönelik toplu katliamlarini görmezden geliyorsun. 1659 dan 1918 e kadar osmanliyla savaşan 1921 de mustafa kemalin birliklerini batumdan yaka paça atan kominist rezillikleri gormezden geliyorsun. 1. Dunya savaşinda sarikamişta ortaasya türklerini bizim ile savaştiran ruslarin bu yaptiklarini, 1941-45 döneminde komunist ruslarin ortaasya türklerini ön cepheye surerek Almanlara yem ettiğini görmezden bilmezden geliyorsun.
  Sadece müslüman diye Erdoğana düşmanca açiklamalar. Mustafa kemal zamaninda son aya kadar ülkede raadyo bile yoktu. On milyonlar araba elektrik nedir bilmiyordu. Galata köprusunu deniz ustunde köpru diye övüyorlardi. Oda osmanlidan kalma ya. Deniz ustune kopru nasil olurmuş erdoğan gosterdi bu millete. Tamda bizim orada yapti izmit körfezine yapti deniz ustunde köpruyu. Marmarayi, toki konutlarini tünelleri. Azinliklarin partisi başa gelemedikce birileri böyle kin kusacaklar erdoğana. Başa gelirlersede kan kusturacaklar millete. O sebeple gelemiyorlar zaten.

 126. madimaki birak başbağlara bak

  Şu sivasti madimakti 23 senedir bitiremediler. Pkk oyunuydu Alevi sünni savaşi çiksin diye. Bunu devlet açikladi. Erzincan başbağlarida yakan onlardi. Bunlarin hiç başbağlardan bahsettiklerini duydunuzmu. Asla duymazsiniz. Orada yananlar sünnidir çünkü. Bunlar başka türlü insan. Bu milletin değerlerinden çok uzak insanlar. Osebeple islami yikmaya ugraşiyorlar.,
  Devlet madimak olayinda kimi tutsa onu çarpti. Suçsuzlarda duştu hapse. Hala yatanlar varmiş.
  Ak partimi varmiş bu işlerin arkasinda, kuruluş 2001 ortalari. İktidar 2002kasim ortalari. Madimak olayi 2 temmuz 1993. 1978 deki Çorumu Maraş olaylarinida Ak partinin uzerine atabilirsiniz. Hatta 1955 teki 6-7 olaylarini falan nasilsa atiş serbest.
  Tv de dedi ateistler dermiş allahi bir türlü idrak edemediklerini. Zaten etmek ismiyorlar. Bilerek inkar ediyorlar osebep ile.

 127. yalanlar çözülüyor

  Hep şöyle öğretildi okullarda bize. Hazreti Muhammed evlendiğinde 25 yaşindaydi. Hz. Hatice ise onunla evlendiğinde 40 yaşindaydi. 40 yaş ne demek. Hz Hatice 555 yili doğumlu demek. Peki kizi hz. Fatmanin doğum yilina bakalim. 604 yili. 49 yaşinda bir kadinin asla çocuğu olmaz. Hz. Haticenin hz. Muhammedden 6 çocuğu oldu. 40 yaşinda evlendiyse bu kadin 42 yada 43unde kadinliği kesilir. Bu 6 çocuk nasil olacak. Hz. Muhammede sirf peygamber diye her iftira layikgörülmüs. Meğerse hz. Hatice ile yaklaşik ayni yaştalarmiş.

 128. yalanlar çözülüyor

  Abdulaziz bayindir tvde bazi dini meselelere açiklik getirdi. Mesela köleliği islam getirmedi zaten var olan bir uygulama idi. Kalkmasini tafsiye etmiş kutsal kitabimiz. Savaşlarda esirler aliniyor mesela. Parasi olandan fidye alinmiş. Olmayanlar 10 muslumana okuma yazma öğretme karşiliğinda serbest birakilmiş. Buda yok.esirler bâska bahaneyle serbest birakilirmiş. Bu sebep ile 622 de hicret ile medinede şehirleşen islam 10 senede butun arabistana yayilmiş 3 milyon km2 lik alana yayilmiş. İnsanlar islamin guzelliğini görüp kendileri müsluman olmuş. Cariyelik onuda islam getirmedi zaten var. Cariyeyle nikahsiz birliktelik yaşamakta dinen yasakmiş.
  Dinden çikan öldürülür. Bunuda yalanladi bayindir hoca. Öyle olsa şeytan dinden çikti o öldürülürdu dedi. Eğerbir kimse görünurde bu sebeple olsa bile asil sebep ancak islamin askeri sirlarini düşmanlara vermek olabilir. O zaman bütun devletler ayni cezayi veriyor.
  Bazi kimseler islami meseleleri kendi çikarlari doğrultusuna çekmeye çalişmişlar hoca bunlari anlatti. Daha pekçok şeyi.

  • yalanci ate siteye cevap

   Yerli gavur ate sitelerden birisi nisa 33 un bir kismini almiş orada deniyorki elinizin altinda bulunan ve iffetli yaşamak isteyen cariyelerinizi az bir dunya menfaati için fuhuşa zorlamayin.
   Yerlimi yabancimi kesin bilmiyoruz tabiiki ama o gavur site bu tanri sozu olamaz Muhammedin kendi uydurmasi diyor.
   Bunlarda ahlak sifir. Amaç sadece islami karalamak. Demekki birileri o donemde cariye pazarlayarak para kazanmaya çalişiyorki Allah böyle bir yasak getirmiş. Ne denecekti rezilliğinize tam gaz devam edin denecek değil ya.

 129. barış

  derlerki bize delil gösterin gösterdik bir deyil birçok ve şu anda bilim kuran ın %80 doğruluğunu kanıtlamıştır en basit örneyi bigbeng olayı bi araştırın bakalım 1400 sene önceki teknolojiyi kim bile bilirdi evrenin bi patlamayla olduğunu ama kuran bize söylemektedir bi kendiniz araştırın bakalım peki siz bizim delillere inanmıyorsunuz biçok delil varken peki ozaman sorarım hani siz ataistlere siz bi delil gösterin hadi bilimsel şu anda somut delininiz varmı nedir he yok hala bu konuda israrcıysanın sizin atalarınız hala yaşamakta maymun olarak lütfen onlarla muhattap olun bizle deyil bi ayettede bderki biz inkarcıların kalplerini muhurlerizki onlara deliller sunsanda onlar asla inanmazlar yazık Allah islah eylesin birgün ölüp gideceyiz şu an yaşıyon dünyada olan herkez ortalama 90 sene sonra ölüp gidecek hadi diyelim din ALLAH HAŞA yok ozaman bizim içinde sıkıntı yok çünkü biz boyle mutluyuz hiç olmadığı kadar hepde peki ya varsa hı ya hesap günü varsa ataistler sorarım ozaman ne halt edeceksiniz unutmayın geri dönüş yoktur bu dünyaya geldik gidiyoz bakalım orda ne halt edeceksiniz

 130. ertuğrul

  Biz, bu Kur’ân’da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde (ikaz ve ihtarı) açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır. (İSRA/41)

 131. islama lütfen saygi

  İnternette var Namibya türk okullarinan bir öğretmen evinden iki ay kadar uzak kaliyor. Bu sebep ile ev insansiz kaliyor. Evde hiç kimsenin olmdiğini firsat bile karincalar eve doluşmuşlar. Evdeki bütün kitaplari yiyerek iş yaramaz hale getirmişle. Evdeki tek sağlam kalan kitapKurani kerimmiş.onunda yanlardan yenmiş ama yazili kisimlara dokunulmamiş. Adam eve dönunce göruyor bu durumu. Bu durum akla şu ayeti getiriyor
  Kurani biz indirdik onu koruyacak olanda bizleriz.
  …….
  Hani bir dernek başkan annenin diz kapağina bakmak günahtir demiştide Kemalistler adami tefe koymuşlardi annesinin diz kapağindan tahrik oluyor diye. Bir bebek düşünün. O dönemde çok zavallidirlar.2 yaşina kadar yer içer siçar, ağlar güler,oynar, hatta bir yaşindan sonra gezer. Ama bu yaptiklarinin hiç birisini hatirlamaz. Sebep bebek iki yaşina kadar annesinin göğsunden süt emer. Bu dönemi hatirlamasi istenmemiştir o sebeple beyin olanlari kayit etmez. Sebep demekki mahrem yerlere bakmak haram olduğu için.
  …….
  You tubede geziyorum. Mustafa kemal yorumlarini okuyorum. Kimisi aleyhine yaziyor ağır olmamak kaydiyla.. Hemen giriyor bir kizil kemalist. Dine Allaha peygambere kitaba basiyor küfürü. Müslüman olmadiği belli böylelerininde bu kadarda şerefsiz olunmazki. Batini getirdiği bir sabetayciya tapmak ve ona laf soylendi diye dini islamdan olan herşeye makinali tufekten mermi saydirir gibi ağzindan salyalarla kufur saydirmak. Olacak işmi. Uyuyor bu devlet. İstediğinin hayatini sonduruyor. Böylelerine hiç dokunamiyir her nedense.

 132. ah ateist cafe ah

  Ateist cafe bizim yaziya çamur yapmiş. Anasinin diz kapağindan heykelden, damacanadan ve kendi kiz çocuğunda tahrik olanlardan çocuğunuzu uzak tutun diye.
  Bu anasinin diz kapağindan tahrik olma meselesini daha önce yazmiştik. Kimse kendi annesinden tahrik olmaz demiştik.. birde demiştikki 2003 te ümraniyede çocuklari kandirarak hemde onlarcasina kuytularda tecavuz eden bir adam vardi. Aylarca uğraştirdi polisleri ve sonunda yakalandi. Polisler neden çocuklara yapiyordun bunu yetişkin bulamiyormuydun diye sordular. Dediki bu sapik. Ben çocuk iken annem babam açik halde ben göre göre yiyişirlerdi.
  İste çocuğun beynini bozmuşlar. Ama bu göruntü çocuğun kendi annesine saldirmak olarak çikmiyor karşimiza başkalarinin çocuklarini harcamak olarak çikiyor. Anormal görüntüler çocukken gorülse bile ölene kadar silinmez beyinden. Bu kirli görüntü bazen kirli olaylara sebep olabiliyor demekki. Heykel meselesini herhalde izmirdeki çiplak heykel meselesi. Halledildi artik oyle bir mesele yok denebilir. Damacana yapan yeni yetme çocuk cehaletten herhalde. Kendi kizindan tahrik olduğunu söyleyende malum. Vukuat adam zaten.
  Bizim tespitlerimiz doğru. İnanmiyorsa çocuklarini saldim çayira inanmadiğim mevlam kayira desinler o şekilde yetiştirsinler. Sonuçlarinada katlansinlar ama.
  Bu arada karikateist Allahin gönlünü islama kapattiği kimseleri sen inandiramazsin uyarisina tepki göstermiş hem islama inanmasini engelliyor hemde sorumlu tutuyor şeklinde bir yazi koymuş.
  Pis işleri olmazsa engellemezdi. Nefsani yada maddi çikarlari gereği vazgeçmiyorlar pis işlerinden. Allahda öylelerinden vazgeçiyor şeytanlara oyuncak oluyorlar bu sefer. Hatta kimisi kendileri şeytan oluyor. İslami yikmaya çalişiyor ömrü boyunca.

  • SERDAR

   NE SAÇMALIYORSUN SEN KARDEŞİM! BAK BİR ŞEY ÖĞRENMEK İSTİYORSAN ÖNCE, ŞU BEŞ PARA ETMEZ GERİ’Cİ SAĞ PARTİLERE OY VERMEKTEN VAZGEÇİN TAMAM MI?
   .
   AHLAK MESELESİNE GELİNCE, TEZ-ANTİTEZ-SENTEZ İLİŞKİSİ GEREĞİ BİR TOPLUMDA SEKÜLER KESİM OLMAZSA OLMAZ! SÜNNİ VARSA, ANTİ-SÜNNİ OLACAK, YANİ ALEVİ! O BAŞI KAPALILAR SEKÜLER KESİME BAKIP ÖZENİP GİDİP KUYTULARDA SEVGİLİLERİYLE YİYİŞİYOR VE DAHA NELER YAPIYOR! BUNLARDAN NİYE BAHSETMİYORSUN! KOSKOCA ORMANDA BİR İKİ AĞACA TAKILIYORSUN! ONLARI SAVUNDUĞUMDAN DEĞİL…
   .
   MÜSLÜMAN KAVİM TOPLUMUYUZ! MÜSLÜMANIN AKLI KIT VE SIĞDIR. ÖRN; SEKSİ BİR KIZ GÖRSE, “BU KESİN OR.SPU” DER AMA VERSE “HAYIR” DEMEZ! DÜNYA ONUN GÖZÜNDE HEP KÖTÜ BİR YÖNE GİTTİĞİ İÇİN KENDİ BİLDİĞİ HER ŞEYİ DOĞRU SANIR! HALBUKİ DÜNYA KÖTÜ BİR YÖNE GİTMİYOR, KENDİSİ GERİ KAFALI KALIYOR!
   .
   BAK KARDEŞİM İYİ OKU! EN TEMEL 3 SORUNUMUZ VAR:
   .
   1) CUMHURİYET AZINLIĞINA KARŞI OSMANLI ÜMMETİNİN TUTUCU, BASKICI, DIŞLAYICI OLMASI NEDENİYLE BU ŞARTLAR ALTINDA ADETA APTAL OLMAKTAN MUTLULUK DUYAN BİR TOPLUMDA YAŞAMAKTAYIZ!
   .
   2) “LAİK, DEMOKRATİK, HUKUK DEVLETİ” BATILI BİR MODELDİR. BU ÜÇÜ DE KUSURLUDUR, HATTA YOKTUR! SİVİL OTORİTERLEŞME SEBEBİYLE BU ÜÇ İLKEYE DAYALI SÜREKLİ ASKERİ DARBELER VE DİKTATÖRLÜKLER YAŞADIK!
   .
   3) KÜRTLER DE BU ÜLKENİN ASLİ UNSURLARI VE SAVAŞÇI BİR TOPLUM OLARAK 80 DARBESİ BENZERİ TOTALİTAR REJİMLERE MEŞRUİYET SAĞLAMADIĞI GEREKÇESİYLE TÜRK DEVLETİ TARAFINDAN SÜREKLİ DIŞLANMIŞ VE EZİLMİŞTİR! YILLARDIR SÜREGELEN SAVAŞIN NEDENİ BU!

   • cevap

    Serdar biz alevilik şoyle kötü böyle kötü diyerek siznkilerin inancini ve değerlerini yikmaya uğraşmiyoruz, siz imamlara neler yaziyorsunuz. Biz sizinkilere yapiştirilan mumsöndü söylentilerinin iki tarafin birbirine olan inanç duşmanliğindan kaynaklandiğini söylüyoruz. Anti sünniye kimse. Sen antisünnisin bu toplumu yikmaya dinamitlemeye uğraşiyorsun deyip ayni şekilde karşilik vermiyor.
    Başi kapali orada burada yiyişenlerin sünni olduğuni kim söylüyor. Bu isler için taninmamak amaçli takilan başörtüleri çok güzel kamuflajdir. Gazetecilik donemimde kiyi köylerinden birisinde erkek ile kadin kuytuda iş üstünde yakalaniyor jandarmaya gittim haberini almaya.tabiiki başörtülüydu kiz. Ama nufus kagidi nüfusun tamaminin Alevi olduğu şehirdendi. Peki aleviler hep böyledir denebilirmi.asla. ama sünnilerede böyle yaftalar yapiştirilamaz. Yıne köyler bölgesinde ama E-5 te bindiği kamyonun şoforu tarafindan biçaklanarak öldürülen ve ölüsü çaliliklara atilan bir hayat kadininin göğsunden başörtusu çikmişti. Ben oradaydim gördüm. Bu kadina sünni mi diyeceğiz alevimi. Sadece yazik duşmüş zavalli denir. Duşmez kalkmaz bir Allah.
    Âcık kiza oropsu der kimisi ama o kiz verse bile orali olmayacak birsüru adam gibi adamda vardir. Yararlanmaya bakacak insanda çoktur. Bu heryerde böyledir. Kötüler yuzunden iyilerde kötü gibi bilinir. Sünnilere çaktirmadan vermişsin ayari. Ben aynisini alevilere yapmayacağim.
    Cumhuriyet edebi ile duran azinliga hiçbir şey yapmiyor. Her firsatta hayinlik yapan bunun sıkıntisini çeker. En azindan takip altinda olur. Biz bu devletten memnunuz. Hükümettende. Siz kimi desteklersiniz bizi pek ilgilendirmez ama biz hükümetten memnunuz. Bizim hükumet kötü bile olmuş olsa bize göre sizin iyinizden bin kat iyidir. Çunkü bizim insanimizdir.sen öbür taraftan olduğundan senin için diktatör sayilabilir.
    Kürtler 1042 de selçuklu güdümüne giriyorlar zorlamaksizin. Yani mervaniler savaşmadan selçuklu hakimiyetine giriyor. Sonra moğollar dönemi. 1514 te kürtler yine osmanli hakimiyetine kendi istekleriyle savaşsiz giriyor ve biz oralari irandan aliyoruz. Peki bugün yaşananlar ne. Sünni kürt hala bu devlete bağli, kendini alevi gibi gösteren gizli din sahipleridir bu kirli işleri yapanlar. Sayilarida azdeğil.
    Bakin mesela 3-4 sene evvel fethullah güleni ne kadar seviyorduk. Devlete hayinlik yapmaya başlayinca anladikki başka bir şeyler var bu işin içinde. biz devletimizi hükümetimizi tuttuk. Bu devlete hayinlik yapan bu devlete karşi gizli emelleri olan bu milletten değildir.
    Kürtde böyledir. Cahillik içinde olan çok az bir gurup hariç asla silahlanarak savaşacak derecede hayinlik etmez bu devlete. Hayinlik varsa kürtlüğü kendine kamuflaj yapan başka birileri vardir bu işlerin içinde.
    Ne çekiyorsak o kimliğini gizleyen başkalarindan çekiyoruz.

    • genel kültür yoksunlarina

     Karikateist almiş deyimler sözlügünü bir deyim koymuş
     On beşindeki kiz ya erde gerek ya yerde. Açiklamasida var deyimin. Oda şoyle kiz 15yaşina ulaştimmi evlendirilmelidir. Evlendirilmezse anneyi babayi guç durumda birakacak üzücu olaylar çikarabilir. Böyle olacağina kizin ölmesi daha iyidir.
     Karikateist cevap olarak cinsel organini beyin olarak kullanan subyanci pezevenkler yazmiş. İnsan bilmeden yazinca böyle oluyor.
     Türkiyede ömür şimdilerde 80 yila dayaniyor. Eskiden 40-50 sene bile değildi. Veriler var 1800 lü yillarda ömür 39 yil diye. Hem Osmanli(nin son) döneminde ömür 40 yildi derler. Hemde deyimi yalanlarlar. Geçtik osmanliyi cumhuriyet dönemine gelelim. 1912 doğumlularda ömür 48.3yil. 1927 de15inde bunlar. Köylerde ilkokul, çoğu ilcelerde ortaokul çoğu il merkezinde lise yok. Öyle zamanlar. Halk cahil. Köylü nufus toplam 13.5 milyonda 10 milyonu aşiyor. O kadarcik omurde 15 yaş yetişkin yaşidir. Şimdikine göre 25 i bile geçer. Deyim o zamanlardan kalmadir. Ve tecrubeyle sabit olan aci olaylar yaşanmamiş olsa böyle bir deyimin varliğina luzum görülmezdi.

 133. Ayşe Krzm

  Ben bu konu hakkında din dersinde konuşma yapacağımda kuran ın orjinallerinin yakıldığını hangi kaynaklardan buldunuz.Daha güçlü olmasın için

 134. laik site okusun

  Laik harekette gördüm. 2.Abdulhamit döneminde osmanli irana bile toprak verdi. İranla sinirimiz 1639 da karsi şirinde çizildiği yalandir deniyor.
  Bunun cevabi şudur. 1915 te dilman osmanli toprağidir. Urmiye gölu kenarindadir. 1923 te lozanda ise iranindir. 1915 abdulhamitten sonradir. Padişahlik devam etse bile yönetim mustafa kemalinde aralarinda bulunduğu sabetayci ittihat ve terakkicilerdir. Sarmadimi. İnternette 1930 da van tarafindaki kotur kasabasinin ağri daği çevresinde sinir duzenlemesi yapilma karşiliğinda irana verildiğine dair bir bilgi vardir.
  Osmanlida ermeni ermeniyim kürt kürdüm arap arabim diyebiliyor hiç kimse türkum diyemiyormuş. Ben osmanliyim demek zorundaymiş. Kaba türk pis türk sende laflari çok bolmuş güya. Jöntürküm diyen yahudi donmelerinin osmanliyi yikma çabalari sebebiyle bu durum normaldir. Sabetayci ittihat ve terakkici masonlarinda turk olduklarini ileriye surerek düsmanlarla işbirliği yaparak osmanliyi yakma çabalari malum. Yahudi oyunlari bir dönem türke türklüğunu söyleyemez duruma getirmişse ayip onlarindir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s